SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

· Registered
Joined
·
4,251 Posts
Ви маєте на увазі вежу? Як я написав, що це бонус - зразок та пам'ятник технологій, які застосовувались в будинках епохи модерн.

Ось дякуючи цієї вежі, яку я розшукував на колишніх околицях Миколаєва, вдалося знайти і особняк і одноповерхові модернові будинки із моїх попередніх повідомлень.

А якщо ви питаєте про особняк, то це дуже міцна модернова стилізація європейських архітектурних течій попередніх віків, тільки огорожа як з минулого віку.
Я мав на увазі особняк:)
А вежа теж цікава, бачив схожу у Львові
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top