SkyscraperCity Forum banner

Модерн / Сецесія

106763 Views 317 Replies 31 Participants Last post by  Valardo
Модерн/Сецесія та модернізовані неостил&

Модерн/Сецесія та модернізовані неостилі в Україні
Art Nouveau / Secessia and modernized neostyles in Ukraine

Як шанувальник мистецтва модерну, враховуючи цю течію в мирового мистецтва вважаю необхідним окремо розглянути цей історичний період.

Хотілося би в даній темі привернуть увагу не тільки на зразки декоративного чи раціонального модерну, але і на його стилізаторські гілки (хоча вже є тема неоготики, але в ній акцент саме на готичной стилизації сучасної,модернової і еклетичної).

Деякі статті о модерні в Україні з сайту бібліотеці ім. Вернандського:

Планування

Школи модерну

Природні мотиви в архітектурі модерну

Маленький огляд архітектури доби модерну у деяких містах
Київ.
Значна частина дореволюційного Києва була побудована у добу модерна, такі райони як Паньківщина та Нова забудова мають велику кількість модернових будівель. З-за гористої місцевості Київ забудовувався окремими будинками, які не створювали замкнутий двір, мінімальні відстані між флігелями були означені у документах на місцевому рівні. Деякі будинки побудовані на значно більших, ніж звичайно, ділянках та мають замкнений двір, але таких будівель дуже мало. Простіша схема забудови була такою: придалася садибна ділянка, де у саду, у глибині садибу будувався флігель з простим оздобленням фасадів (з вулиці його було практично не видно), коли новий багатоповерховий будинок деякий час приносив гроші, то руйнували садибу на червоній лінії вулиці, і замість неї будували наступний прибутковий будинок, який вже мав біль виразний фасад. Іноді у глибині ділянці (якщо розміри ділянки були достатніми) будувалося декілька флігелів. Що стосується зовнішнього вигляду, то більшість модернових будинків була побудована у роки пізнього модерну, коли переважав геометричний декор, який застосовувався у обмеженій кількості. В якості декору також широко застосовувались майолікові фризи та ліпні панно. Дворові флігеля звичайно виконувались у цегляному стилі, при чому могла бути присутня модернова символіка, або з цегли створювались візерунки еклектичної доби. Для будівництва використовувалась якісна біла цегла та бетон. Планування будинків відрізнялося, але більшість будинків мала схожу форму. Вхід в будинки знаходився з боку вулиці, а сходи мали розташування з боку вуличного фасаду - тоді будинок мав прямокутну форму, або у середині будинку -тоді сходи освітлювались скрізь ліхтар на даху (прим. ліхтар - скляний дах), будинок мав Т-подібну у плані форму. Такий план вважався найбільш оптимальним і широко використовувався у 1910-і рр. Інтер'єри сходових кліток могли мати ліпне оздоблення, підлога були крита кахлею простих візерунків. Також більшість будинків була обладнана ліфтами (автентичні ліфти не збереглися), які були розташовані у освітлювальній шахті. Металеві огорожі сходів виконані з товстого квадратного пруту, іноді використовуються литі металеві вставки. Дворові флігеля часто мали спрощене внутрішнє оздоблення.
Що стосується громадські будівель, то у 1910-х роках в цьому типі будинків переважав неокласицизм, з невеликою кількістю або відсутністю явного модернового декору.

Перелік вулиць, які мають найбільшу кількість будинків стиля модерн:
Велика Володимирська вул.
Артема вул. (продовження Великої Володимирської)
Саксаганського вул.
Велика Васильківська вул.
архітектора Городецького вул.


Миколаїв:
У місті існує невелика кількість пам'яток модерну через те, що будівництво велося повільними темпами і у межах старої забудови. Більшість модернових будинків уявляють собою особняки, двоповерхові будинки. Декілька прибуткових будинків мали не більше трьох поверхів, а єдиний дореволюційний чотириповерховий будинок не зберігся. Характер оздоблення споруд еклектичний, у місті був популярний неоренесанс. Найбільш значні споруди відносяться до конторського та громадського типу.


Одеса:
Дореволюційне житлове будівництво в Одесі здійснювалось в межах міста, які були визначені в плані міста з початку заснування Одеси.Тільки у 1910-х роках почалося більш-менш активне будівництво на околицях, в передмісті "Молдаванка", Ланжероні та Відраді. Будинки доби модерну в центрі будувалися замість більш старих будинків початку та середини ХІХ століття. Іноді здійснювалась реконструкція цих старих будинків і вони набували нового модернового декору. Іноді виникала потреба реконструкції окремих деталей будинку, наприклад дверей або балконів, таким чином деякі будинки ХІХ ст. мають частину балконів, браму або двері виконані в стилі модерну, тоді як все інше відноситься до більш раннього періоду. Кожний будинок, за рідким виключенням, має замкнений двір який складається з фасадного, двох бічних та заднього флігелю, однак деякі або всі флігелі окрім головного можуть бути відсутні. якщо вони були зруйновані або у власника не було грошей. Іноді передбачалося, що флігеля можуть бути прибудовані пізніше, для цього у стіні залишали камені, що виступали за стіну. Кожне подвір'я має свій вигляд, в залежності від розмірів ділянки та бажань власника флігеля можуть мати саму різну конфігурацію. У деяких подвір'ях будували додатковий задній флігель, який розподіляв подвір'я на дві частини, а якщо задній флігель не був побудований стіна до стіни до флігеля з боку протилежній вулиці, то створювалось трете подвір'я. Іноді у подвір'ях будувалися громадські споруди, такі як клуби та гімназії. Також іноді у подвір'ї будинків ХІХ ст. можна зустріти флігеля, які були прибудовані у добу модерна. Частіше за все такий принцип можна побачити на Молдаванці, де старий одно - двох поверховий будинок власника був розташований на червоні лінії, а у подвір'ї, замість простих попередніх, були побудовані більш великі флігеля, деякі з них були побудовані у добу модерну і мають відповідний вигляд.


Сімферополь:


Львів:
  • Like
Reactions: Radiokott
1 - 4 of 4 Posts
Вот большая тема про Модерн:
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1165905

немного засрана "завалом" от chizhen, но в целом - много шедевров мирового Модерна с просторов бывшего СССР ;)
Ага, ну там не была цель выставить весь Модерн! А из Петербурга я лично выставил наиболее интересных представителей ;)
Тебе самому, какие вариации модерна больше нравятся?
Дякую, вже бачив, ваша тема непогана, але поки теж невелика - у одному Петербурзі модерна форумних сторінок на сто або більше :)
Понятно, это похожа на "финский модерн"?! (поздний Югендстиль из Риги):
Раціональний модерн, фінський модерн, та неокласицизм, але інші різновиди теж цікаві :)
Неужели на Украине так мало Модерна, что надо всякую "рухлядь" фотографировать (это я о последней подборке)?
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top