SkyscraperCity Forum banner

Мой район | My district

5797 Views 18 Replies 8 Participants Last post by  Gość
6
Мой район Сухарево из окна 13-го этажа
Выкладывайте сюда фото своих районов! :)
See less See more
1 - 19 of 19 Posts
Так, у мяне калісьці ў суседнім з тваім домам школьных некалькі знаемых жыло, таму ўсе гэтыя віды я добра памятаю:)
Так, у мяне калісьці ў суседнім з тваім домам школьных некалькі знаемых жыло, таму ўсе гэтыя віды я добра памятаю:)
А ў якой школе вучыўся? У чацьвёртай? :)
Groznik, вид как на рендерах. От компьютерной графики сразу и не отличишь ;)
Anton Dmitriev и dmitryminsk, я думал, в таких домах только министры и послы живут.
Anton Dmitriev, в 42-й, что на Комсомольской
Ress, в советские времена со стороны попасть туда было не просто, ну а сейчас если деньги есть - покупай квартиру и живи
Ress, немного работы с цветом, дабы глаз порадовать :)
Anton Dmitriev и dmitryminsk, тоже наивно полагал, что жильё не для "простых смертных" (без обид) :)
4
Советский район, частный сектор.See less See more
^^ Я побач жыў, калі у мяне ў кватэры, што на праспекце, быў рамонт :) На вул. М. Багдановіча :)
Tomasz M. Bladyniec, завидую белой завстью.
А ведь поначалу обрадовался, что это в Минске...
Гэта, здаецца, уезд з боку Мінска, шаша 2
Дакладна так. Я жыву ў зручным месцы, калі хтосці едзе з Беларусі, як раз можа да мяне заехаць ;)
^^ я нават памятаю як гэты будынак на ул.Астрабрамскай будавалі у канцы 90-х пачатку 00-х :)
  • Like
Reactions: 1
1 - 19 of 19 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top