SkyscraperCity banner

261 - 280 of 284 Posts

·
Registered
Joined
·
16,375 Posts
Potrebno još 300 parking mjesta

U Tivtu je posljednjih par godina izražen problem parkitranja, posebno u ljetnim mjesecima kada se broj korisnika parking mjesta udvostruči. To pokazuje da postojeći broj parking mjesta, u odnosu na broj stanovnika, stambenih jedinica, broj posjetilaca ne zadovoljava potrebe parkiranja, kazala je sekretarka Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Gorica Nikšić.


Opština Tivat raspolaže sa ukupno 913 javnih parking mjesta, a procjena je da gradu nedostaje još oko 300 parkinga, rekla Nikšić navodeći da su u cilju povećanja broja parking mjesta, započete radnje o pristupanju izgradnji javne garaže u zahvatu DUP-a Tivat Centar. Izrađen je i Elaborat sa planom realizacije obavljanja komunalne djelatnosti naplate i kontrole parkiranja u Opštini Tivat, koja još nije započela.
Preporuka nadležnog Sekretarijata je da se što prije pristupi realizaciji organizovanja poslova u vršenju komunalne djelatnosti upravljanja, održavanja, pružanja usluga i korišćenja javnih parkirališta i načinu naplate naknade za njihovo korišćenje u skladu sa Odlukom o javnim parkiralištima na području opštine Tivat i Elaboratom o načinu korišćenja javnih parkirališta u zahvatu DUP-a Tivat Centar.
Linijski prevoz pokriva sva naselja i mogu ga koristiti svi stanovnici koji su udaljeni od centra grada. Međutim, u Tivtu, prema riječima Nikšić, nije u dovoljnoj mjeri iskorišćen javni prevoz jer građani nemaju naviku da koriste javni prevoz pa se zbog toga se u centralnoj zoni koncentrišu vozila i stvaraju potrebe za većim brojem parking mjesta.
glavna raskrsnicaU svrhu poboljšanja saobraćajne mreže grada, a u cilju integracije svih njegovih prostora od posebnog je značaja pristupanje izgradnji zaobilaznice, rekonstrukciji dionice magistralnog puta od raskrsnice Kotor- Tivat- Budva do Lepetana i izgradnja novih saobraćajnica i rekonstrukcija postojećih u skladu sa usvojenom planskom dokumentacijom. U sklopu tog projekat rješavaće se i problem raskrsnice na izlazu iz centra grada na magistralu kod stare zgrade opštine kojim je predviđena izgradnja kružnog toka i na taj način će se regulisati kretanje vozila na toj lokaciji. Kružni tokovi su naprednije rješenje od semafora. Semaforski regulisane raskrsnice se sve manje koriste na magistralnim putevima, navela je Nikšić navodeći da su svake godine, posebno u toku turističke sezone, sve prisutnija saobraćajna zagušenja koja potvrđuju potrebu izgradnje bulevara.
U Sekretarijatu ističu da su Akcionim planom definisani ciljeni, aktivnosti neophodne za postizanje postavljenih ciljeva, nosioci aktivnosti, rokovi realizacije i izvori finanisranja aktivnosti. Akcioni plan je dugoročan, aglavni cilj je prilagođavanje javnih saobraćajnih površina kretanja lica smanjenje pokretljivosti i lica sa inavliditetom. I sprovodi se fazno u skladu sa raspoloživim sredstvima u opštinskom budžetu, istakla je sekretarka Sekretarijata za komunalnu djelatnost i saobraćaj.
Planirano je obnavljanje horizontalne i vertikalne signalizacija, koja je trebalo da počne da se radi ovog, odnosno narednog, zavisno od tenderske procedure i izbora izvođača radova.

http://radiotivat.com/index.php/opstina/28713-potrebno-300-parking-mjesta.html
 

·
Registered
Joined
·
6,864 Posts
Evo nesto se pomjera sa mrtve tacke povodom obilaznica na primorju.


Pola miliona eura za zaobilaznice na primorju

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva dobilo je grant sredstva u iznosu od 500 hiljada eura od Investicionog okvira za zapadni Balkan za realizaciju tehničke pomoći, za razvoj projekta zaobilaznica na crnogorskom primorju.

Iz Ministarstva je saopšteno je Njemačka razvojna banka (KfW), koja je vodeća finansijska institucija, podržala Crnu Goru na tom projektu, još u fazi apliciranja.

“Prostornim planom Crne Gore i Strategijom razvoja saobraćaja iz 2008. godine predviđena je izgradnja brze saobraćajnice duž crnogorskog primorja, kao longitudinalnog koridora koji povezuje Crnu Goru sa Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom (BiH) i Albanijom”, navodi se u saopštenju.

Brza saobraćajnica duž crnogorskog primorja, kao primorska varijanta jadransko – jonskog koridora uvrštena je u Glavnu saobraćajnu mrežu Crne Gore u okviru Berlinskog procesa i Agende povezivanja.

“Na trasi brze saobraćajnice duž crnogorskog primorja postoji urađen glavni projekat prelaza preko Bokokotorskog zaliva na mostu Verige, kompletan idejni projekat obilaznice oko Tivta i idejni projekat obilaznice oko Bara, dok za ostatak trase postoji nivo generalnog projekta, koji je uradio IGH 2008. godine”, rekli su iz Ministarstva.

Trasa brze saobraćajnice duž crnogorskog primorja, čija ukupna dužina iznosi 108 kilometara, obuhvata obilaznice oko Herceg Novog, Tivta, Budve i Bara, i ključni objekat na trasi je most Verige.

U prostorijama Ministarstva saobraćaja i pomorstva danas je održana prezentacija rezultata prve faze Studije izvodljivosti u okviru koje su analizirane tri obilaznice oko primorskih gradova, Herceg Novi, Budva i Bar, na trasi brze saobraćajnice.

Prezentaciji su prisustvovali i predstavnici Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, KfW, a rezultate je prezentivala konsultantska kuća, odnosno konzorcijum WYG International (White Young Green), u saradnji sa CesCOWI i Systema Greece.

“Studija izvodljivosti je podijeljena u dvije faze, jer je u prvoj trebalo odrediti koja obilaznica je prioritetna u odnosu na tehničke, ekonomske i kriterijume vezane za zaštitu životne sredine i socijalni aspekt. Kao rezultat prve faze za prioritetnu obilaznicu izabrana je obilaznica Budve. Sa stanovišta inženjerskih radova, teren je veoma zahtjevan i težak, urađena je iscrpna analiza i drugih elemenata, a procjene su da će u budućem periodu Budva imati najveću stopu rasta saobraćaja”, precizirali su iz Ministarstva.

Nakon završetka te faze projekta, Crnoj Gori biti omogućeno da u narednoj rundi aplicira za grant sredstva za izradu idejnog projekta i elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za odobranu prioritetnu dionicu.

Ministar saobraćaja i pomorstva, Osman Nurković kazao je da su zainteresovani za prelazak na drugu fazu izrade Studije, sa još konkretnijim detaljima, imajući u vidu da je Budva posebno problematična u ljetnjim mjesecima kada, u jeku turističke sezone, postaje usko grlo.

On je rekao da se nada da će evropske institucije i banke prepoznati značaj te saobraćajnice i dati svoj doprinos u cilju pronalaženja sredstava za realizaciju tog važnog projekta.
 

·
Registered
Joined
·
6,864 Posts
Za put ka Luštici od kapitalnog budžeta Tivta otišlo 2,5 miliona eura

Najviše novca iz kapitalnog budžeta - 2.563.305 eura, Opština Tivat lani je potrošila na ekspropijaciju zemljišta i početak izgradnje nove prilazne saobraćajnice, sa svom infrastrukturom, za turistički kompleks “Orascoma” Luštica bay u Krtolima.

To piše u Izvještaju o uređenju prostora za 2016. koji je nedavno usvojio lokalni parlament.

Saobraćajnica koja se gradi od Solila preko Grabovca do iznad uvale Pržna, značajna je za kompleks Luštica bay i za eventualni budući rezidencijalno-turistički kompleks na Plavom horizontu koji već godinama najavljuje, ali nikako da počne da gradi katarski investicioni fond „Qatari Diar“.

Osim rekonstrukcije donjeg dijela Ulice Palih boraca i njene kontakt zone sa šetalištem Pine, vrijedne 60.900 eura, Opština lani gotovo da nije izgradila nijedan značajniji novi komunalni objekat. Radilo se na opravci ili rekonstrukciji postojeće infrastrukture, pa je tako oko 205.000 eura utrošeno u sanaciju i asfaltiranje ulica i lokalnih saobraćajnica.

Za zamjenu krova na zgradi Centra za kulturu izdvojeno je skoro 27.000 hiljada eura, dok je u sanaciju elektromreže i mokrih čvorova na objektu Ljetnje pozornice utrošeno oko 41.000.

Za ekspropijaciju i početak izvođenja tradova na izgradnji dvije nove ulice u Cacovu, odnosno Češljaru, izdvojeno je više od 280.000 eura. Prva faza izgradnje nedostajućih trotoara u Radovićima koštala je 18.000, a sanacija dijela kanala za atmosferske vode skoro 35.000 eura.

Prema kapitalnom budžetu za ovu godinu, na lani ugovorene a do sada nerealizovane projekte, Opština će potrošiti 5,26 miliona eura, od čega se 1,1 milion eura odnosi na početak uređenja obale i šetališta na Belanima.

Izgradnja dugo očekivanog novog Vatrogasnog doma sa izmještanjem dijela dalekovoda koji sada prelazi preko te lokacije, koštaće 480.000 eura, a novi multifunkcionalni objekat na mjestu barake Crvenog krsta na Seljanovu 770.000 eura.

Na izgradnju novih poteza vodovodne i kanalizacione mreže i sanaciju postojećih, planirano je da se potroši 1,32 miliona eura.

Za izradu projektne dokumentacije za više novih manjih saobraćajnica utrošiće se 150.000 eura, koliko i za asfaltiranje, dok će 40.000 biti investirano u mrežu javne rasvjete.

Za ekspropijaciju je opredijeljeno 1,5 miliona eura, dok će izdaci za gradnju novih i sanaciju postojećih objekata iznositi ukupno 1,41 milion eura. Od toga je najveći dio - 700.000 eura opredijeljen za početak gradnje šetališta u Krašićima.
 

·
Registered
Joined
·
6,864 Posts
Čelnici tivatske Opštine obišli gradilište najveće investicije koju realizuje lokalna upravaGradonačelnica Tivta dr Snežana Matijević sa saradnicima, obišla je danas gradilište najveće investicije koju realizuje lokalna uprava – prvu fazu nove tzv. MR1 saobraćajnice za budući „Orascomov“ turistički grad Luštica bay u Krtolima, odnosno kompleks koji u uvali Pržna treba da gradi „Qatari Diar“.

Radovi koje obavlja kompanija „Toškovići“ iz Podgorice, počeli su prije dva mjeseca i do sada je završeno oko 60 odsto zemljanih radova, odnosno proboj trase oko 2 ipo kilometra dugog puta koji vodi od raskrsnice kod stadiona FK „Sloga“ u Radovićima, pored sela Đuraševići, do iznad Grabovca.

„Ova saobraćajnica nam je značajna iz više razloga - prvo, želio da pojačamo infrastrukturu prema Luštici iz čega će prvenstveno benefite imati sami stanovnici tog poluostrva, drugo, pravimo alternativni put postojećoj saobraćajnici preko obale Đurišića, Bogišića i Kaluđerovine gdje su tokom ljeta velike gužve, i treće – omogućavamo velikim investitorima, kompanijama „Luštica Development“ i „Qatari Diar“ da dobiju novu i modernu saobraćajnicu koja će ih mnogo bolje povezati sa Tivtom. Pozitivno sam iznenađena brzinom izvođenja radova i onim što već možemo vidjeti na terenu, tako da sam sigurna da će ovaj MR1 put biti završen u planiranom roku od godinu dana“, kazala je gradonačelnica Matijević nakon obilaska gradilišta i razgovora sa predstavnicima izvođača i nadzora radova na projektu vrijednom 2 ipo miliona eura.

Cijela MR 1 saobraćajnica duga je 4,8 kilometara i imaće dva kružna toka - raskrsnice u Solilima i kod stadiona „Sloge“ u Radovićima. Cesta čiji je koridor širok 18 metara imaće dvije kolovozne trake, obostrane pješake i biciklističke staze sa zelenim pojasevima, a kroz nju će biti „provučena“ i sva nova elektro, vodovodna, telekomunikaciona i kanalizaciona infrastruktura.

„Trenutno radimo prvu fazu MR 1 u dužini od 2.500 metara do iznad Grabovca, brijednu 2,5 miliona eura, za što je novac izdvojila Vlada iz budžeta i prenijela ga Opštini Tivat“, kazala je Matijević.

Direktor opštinske Direkcije za investicije i razvoj Peđa Obradović najavljuje brzo raspisivanje tendera za drugu fazu MR1 saobraćajnice od Grabovca do Solila. Ta dionica koštaće oko 3 miliona eura, finansiraće se iz državnog budžeta, a nosilac posla na njoj biće Direkcija javnih radova Crne Gore.

„Očekujemo tender za tu fazu u narednih par mjesecim, tako da se što je moguće brže i drugi izvođač uvede u posao i da se cijela MR1 saobraćajnica završi za godinu dana“, istakao je Obradović. Dodao je da je u toku riješavanje problema sa finansiranjem za oko 500 metara trase od stadiona „Sloge“ do bivše kasarne u Radovićima koji su sastavni dio buduće MR2 saobračćajnice, a koju će odatle dalje, kroz cijeli kompleks Luštica bay-a, do administrativne granice opština Tivat i Herceg Novi na poluostrvu, o svom trošku graditi kompanija „Luštica Development“.

Šef gradilišta, inženjer Veselin Filipović iz firme „Toškovići“ kazao je da trenutno na gradilištu rade većinom mašine, a da će kada za oko mjesec ipo počnu radovi na gornjem stroju puta i infrastrukturi, dnevno na trasi biti angažovano i do 60 radnika.

Galerija
 

·
Registered
Joined
·
678 Posts
Летос сам ишао до Луштица беја и мислим да је реч о опасно добром ресурсу. Једино ми се не свиђа што нигде нисам видео простор за медитеранско растиње - чемпресе, олеандере, бадеме, борове, палме... Само зид уз зид, а около макија. Зар је, уз сав трошак, толико тешко порадити на оплемењивању читавог простора, па самим тим и вишеструко увећати вредност некретнина у будућем граду.
 

·
Registered
Joined
·
16,375 Posts
Zelenilo donesu brodom na kraju i za dan nikne sve ko da je raslo 20 i vise goduna tu
Trenutno vazi zabrana uvoza palmi trazi se palma koja je otporna na stetocinu surlasa
Tako da ce na kraju da se bave istim
 

·
Registered
Joined
·
16,375 Posts
Opština Tivat osniva dva preduzeća: Vide prihod od 900.000 eura

Ekonomsku opravdanost pokazale dvije studije Centra za izvrsnost u menadžmentu

Administracija gradonačelnice Snežane Matijević (DPS) odlučila je da formira dva nova opštinska preduzeća koja će gazdovati ključnim saobraćajnim resursima Tivta - autobuskom stanicom i javnim parkiralištima.

Ekonomsku opravdanost obje djelatnosti pokazale su dvije obimne stručne studije koje je za potrebe Opštine uradio Centar za izvrsnost u menadžmentu iz Podgorice.

Prema njima, firme bi već prve godine prihodovale više od 900.000 eura.

Odluke o osnivanju preduzeća “Autobuska stanica” i “Parking servis“, u kojima će Opština biti osnivač i jedini vlasnik, pripremljene su za usvajanje na predstojećoj sjednici lokalnog parlamenta koja će se održati 14. marta.

Na taj način, lokalna DPS-SD-HGI vlast konačno prihvata oni što već godinama traži najveći dio tivatske opozicije - da grad preuzeme gazdovanje monopolističkim resursima u saobraćaju.

Javnim parkinzima u Tivtu još od 2009. gazduje privatna firma „Parking sistem i garaže“, ali se njihov ugovor sa Opštinom nikada nije u punoj mjeri realizovao jer toj kompaniji nije omogućeno da naplaćuje i parkinge duž ulica i unutar stambenih blokova, već samo da koristi dva velika parkinga u Arsenalskoj ulici i na Aerodromu Tivat, ukupnog kapaciteta skoro 400 mjesta.

U ekonomskoj analizi stoji da bi sa uvođenjem naplate parkiranja ukupan godišnji prihod bio više od 610.000 eura.

Za kupovinu neophodne opreme za “Parking servis“ treba obezbijediti nešto više od 76.000, dok će troškovi poslovanja preduzeća koje će u početku zapošljavati 21 radnika, biti 326,2 hiljade eura godišnje.

To znači da će opštinski „Parking servis“ već u prvoj godini rada ostvariti profit od bar 200.000 eura.

U odluci piše da će se nova firma baviti i izgradnjom novih javnih parkinga i garaža, održavanjem i popravkom vozila i uslugama reklamnih agencija.

Novo opštinsko preduzeće “Autibuska stanica“ preuzeće gazdovanje objektom glavne Autobuske stanice na Župi.

Opština je u gradnju Autobuske uložila 2,4 miliona eura a kompanija „Mesopromet“ bjelopoljskog biznismena i visokog funkcionera DPS-a Hilmije France još oko 3,3 miliona eura.

Otvorena je u ljeto 2015. ali Opština ni do danas nije preuzela gazdovanje nad svojih više od 1.000 kvadrata zatvorenog poslovnog prostora, 8 perona i parkinga za autobuse i automobile. To radi Francina druga firma „Prehrana“ koja Opštini plaća zakupninu u iznosu od 7.275 eura mjesečno, plus PDV.

U ekonomskoj studiji stoji da potencijal Autobuske ni izbliza nije iskorišten, da se trenutno gazduje uz mnogo manjkavosti i da nije ni do kraja privedena namjeni, ali da profitabilno posluje.

U studiji su izračunali da bi novo lokalno preduzeća “Autobuska stanica“ trebalo da u početku ima 13 zaposlenih i da već u prvoj godini poslovanja ostvari ukupan prihod od 314.000 eura.

http://www.vijesti.me/vijesti/opstina-tivat-osniva-dva-preduzeca-vide-prihod-od-900000-eura-928190
 

·
Registered
Joined
·
16,375 Posts
Pogledajte: Klizište ugrožava kuće, gradilište pusto

Čim stane kiša, krećemo sa nastavkom izgradnje gornjeg potpornog zida, tvrdi direktor Direkcije za investicije Peđa ObradovićDvadesetak žitelja nekoliko kuća u najvišem dijelu naselja Cacovo u Tivtu, optužilo je Opštinu i preduzeće „Civil Engineer“ za ogromne probleme koje već tri mjeseca imaju zbog izgradnje prve faze nove ulice kroz to naselje.

Preduzeće „Civil Engineer“ iz Podgorice sa kojim je Opština Tivat kao investitor potpisala ugovor o gradnji 200 hiljada eura vrijedne prve faze saobraćajnice u Cacovu, radove je počelo u novembru prošle godine sa istočnog kraja buduće ulice, između kuća u najvišem dijelu naselja.

„Dok je bilo suvo vrijeme i pogodni uslovi za radove, ovdje su bila samo po tri ili četiri radnika koji su nešto malo kuckali i kopali. Bageri su probili najveći dio trase, potkopavši naše međe, čak i kuće, a situacija se dodatno usložila nakon nedavnih kiša kada su se otvorila i manja klizišta koja su oštetila naša imanja i zbog kojih strahujemo i za kuće u kojima živimo“, rekli su „Vijestima“ mještani koji nisu željeli da im se imena navode u novinama.

Oni tvrde da su građevinske mašine i kamioni potpuno devastirali i postojeći uski betonski put do njihovih kuća, zbog čega lome kola, cijepaju gume ili uopšte ne mogu proći cestom.

„Ovdje živi dosta starih i teško pokretnih ljudi, a Hitna pomoć ne može ili ne želi da dolazi do nas zbog uništenog ili zakrčenog puta. Nedavno je ovdje bio smrtni slučaj, a do kuće pokojnice nije se moglo prići od kamiona i miksera. Dio kuća već duže je vrijeme bez telefona jer su radnici oštetili kablove. Stalno zovemo nadležne u Opštini i insistiramo da se ovaj posao što prije završi. Nismo protiv gradnje puta, ali ne na ovakav neodgovoran i očito, dobro ne pripremljen način koji nam stvara višemjesečne teškoće i oštećuje našu imovinu“, kažu žitelji Cacova.Prema njihovim riječima, najviše štete za sada je pretrpjela kuća porodice Alić kojoj je srušen potporni zid, stepenište za silazak u baštu, a došlo je i do oštećenja dva balkona i spoljašnjeg stepeništa, pa se trenutno u potkrovlje te kuće uopšte ne moće ući. Iz kuće je prije desetak dana kad se potporni zid srušio i pala ograda sa donjeg balkona, u sred noći preventivno evakuisano dvoje starijih ljudi.

Vikendica porodice Jovanović iz Švedske trenutno je potpuno odsječena od svijeta, a dio njihovog potkopanog imanja odnijela je voda.

„Gradnja saobraćajnice u Cacovu zbog sastava i konfiguracije terena jedna je od najtežih i najizazovnijih investicija posljednjih godina u Tivtu. Na gradilištu fizički ne može raditi istovremeno više od pet ljudi, a mi ulažemo maksimum napora da se sve to što brže okonča. Ja sam tamo na terenu bukvalno svaki dan. Čim stane kiša, krećemo sa nastavkom izgradnje gornjeg potpornog zida na krajnjem dijelu prve faze saobraćajnice prema sjeveru, kao i gradnjom kontrafora koji će učvrstiti donji potporni zid“, kazao je „Vijestima“ direktor Direkcije za investicije Opštine Tivat Peđa Obradović.

On ističe da je na gradilištu trenutno „maltene živo blato“ u koje je i bager djelimično potonuo i da se trenutno ne može ništa raditi dok se teren ne prosuši i voda oteče. Istakao je da će uskoro biti raspisan i tender za drugu fazu saobraćajnce koja će biti ukupno duga skoro 450 metara i da će se taj posao nastaviti odmah kad se kraju privedu radovi na prvoj fazi.

Obradović je naveo da „maksimalno vode računa“ da se napravi što manje štete prilikom izvođenja radova, ali da se to u tako ograničenim i izazovnim prostornim uslovima jednostavno ne može izbjeći.

Obradović je naveo da „maksimalno vode računa“ da se napravi što manje štete prilikom izvođenja radova, ali da se to u tako ograničenim i izazovnim prostornim uslovima jednostavno ne može izbjeći

„Sve što je oštećeno na privatnim objektima i imovini, kao i na postojećem putu, saniraćemo i otkloniti. Sa porodicom Jovanovič smo u dnevnom kontaktu i dogovaramo se kako da uredimo kolski prilaz njihovom imanju“, istakao je Obradović.

On je, kako navodi, prije desetak dana bio na licu mjesta kada su u jedan sat ujutro, iz svoje kuće evakuisani stariji Alići.

„Nije riječ o pravom klizištu i to smo definitivno utvrdili, već o pomjeranju površinskog sloja zemlje zbog ranijih nepravilno napravljenih usjeka za potporne zidove. Nema opasnosti za okolne objekte”, poručio je Obradović, apelujući na mještane da se strpe dok se radovi ne završe.

http://www.vijesti.me/vijesti/pogledajte-kliziste-ugrozava-kuce-gradiliste-pusto-926535
 

·
Registered
Joined
·
85 Posts
Видим да се озбиљно припрема ширење наплате паркирања у Тивту, чак и на блоковска дворишта. Нисам сигуран да је то паметна идеја. Јер, наплата паркирања у целом ширем центру Тивта лако може одбити туристе од доласка у Тиват. Ако ће на све трошкове требати додати још пар стотина евра за паркинг, онда је можда боље отићи негде другде. Ово посебно важи за вансезону, када има доста слободних паркинг места и када није паметно растеривати госте. А повратна авионска карта Београд-Кипар је само 140 евра.

Знам да је општини потребно доста пара, пошто треба враћати дугове за раније узете кредите и извршавати обавезе из разних уговора, а главни извор (Порто) пресахњује, али треба имати меру. Вероватно чека свој ред и "комерцијализација" Калимања и ко зна шта још што би требало да плате и Тивћани и туристи.
 

·
Registered
Joined
·
16,375 Posts
Pa gospdji iz saobracaj stanari su vec najvili tuzbe ako parkiralista iza izgrada budu pod naplatom posto su u vecini slucajeva parkinzi kupovani uz stanove tj pripadajuce parking mjesto sad opstina nesto mudruje kako satro oni su to uredili vidjecemo kao i na sta ce to izaci
 

·
Registered
Joined
·
137 Posts
Tri malo nasumicna pitanja:

1) Da li se i dalje placa ekoloska taksa pri ulasku i CG (i koliko)?
2) Da li su tuneli na cesti P11 od BK zaljeva prema NK osvijetljeni?
3) Gdje, kako i koliko se placa parking u Perastu?

Hvala.
 

·
Registered
Joined
·
16,375 Posts
1 taksa se neplaca vise
2 pojma nemam koda je bitno jesu osvjetljeni
3 mislim da su naplacivali samo u sezoni
 

·
Registered
Joined
·
11,451 Posts


Petrovac u haosu : Raskopane, ulice, šut po trotoarima, građani se žale

Raskopane ulice, šut po trotoarima, saobraćaj koji se izvodi otežano slika je Petrovca.

Mještani su ogorčeni jer im to ugrožava normalno odvijanje života.

Radovi na izgradnji kružnog toka u tom primorskom mjestu kasne, umjesto da se izgradnja kapitalnog projekta privodi kraju, a grad je u haosu.

Opština Budva je nedavno raskinula ugovor sa nadzornim organom koji je nadzirao dinamiku izvođenja rafova.

Sekretar za investicije Mladen Mikijelj kazao je da razumije žalbe građana Petrovca, ali obećava da će sprovesti radikalne mjere ukoliko radovi budu kasnili.

“S pravom se građani žale. Imali smo problem zbog odluke nadzora da izađe iz predmetnog posla. Izvođač je morao da stopira radove do izbora novog nadzora. U srijedu je potpisan ugovor sa novim nadzorom i stekli su se uslovi za nastavak radova”, kazao je Mikijelj za “Vijesti”.

On očekuje maksimalnu angažovanost izvođača radova u narednom periodu.

“U suprotnom, pristupićemo i raskidu ugovora sa izvođačem. U narednom periodu, s obzirom na to da su se stekli svi preduslovi za nesmetan rad, nećemo tolerisati kašnjenje u predviđenoj dinamici. Kružni tok u Petrovcu će biti gotov u prvom kvartalu ove godine”, zaključio je Mikijelj.

Opština ove godine planira da u izgradnju infrastrukture uloži više od 15 miliona eura.

Pred odbornicima je u ponedjeljak Plan investicija i program uređenja prostora, ali ne postoji saglasje unutar vladajuće koalicije da taj ključni dokument, od koga zavisi razvoj grada bude donijet.

S obzirom na to da je ovo izborna godina, jer okalni izbori moraju biti održani najkasnije do oktobra, izgradnja infrastrukture svakoj vlasti je jedan od glavnih načela u predizbornom programu i animiranju birača.
Vijesti
 

·
Registered
43
Joined
·
6,506 Posts
Glavni projekat rekonstrukcije dijela magistralnog puta od Šišteta do Tatar bašte u Igalu, biće izmijenjen usljed neslaganja postojećih i projektovanih instalacija. To je samo jedan od razloga koji otežavaju i usložnjavaju rekonstrukciju započetu nakon glavne turističke sezone.

Pored toga, izvođač nailazi na veliki broj podzemnih instalacija i nekontrolisane ispuste voda iz okolnih objekata prouzrokovanih velikim brojem priključaka na saobraćajnicu. Ipak, izvođač radova, nastojaće da ispoštuje krajnji rok završetka posla, projektovan do početka glavne turističke sezone. To su nakon više od 10 dana od proslijeđenih pitanja odgovorili Radiju Jadran u Direkciji za saobraćaj, koja je investitor.

Uz sve probleme na gradilištu, uz konstantno odvijanje saobraćaja, podgorički Tehnoput – odnosno podizvođač nikšićka Vilusy company, uspjeli su da završe kolektor 2, 3, dio kolektora 4 i kolektor 5.

Dionica na kojoj se izvode radovi dio je saobraćajnice kojom se odvija međunarodni saobraćaj, pa tokom izvođenja radova nema totalne obustave saobraćaja, objašnjavaju u Direkciji.

radiojadran.com
 

·
Registered
43
Joined
·
6,506 Posts
📍google.com

Počeli radovi na izgradnji trećeg kružnog toka u Tivtu

Riječ je o trećem od tri kružna toka koje Opština Tivat gradi na trasi budućeg bulevara kroz grad, a koji će se u u dužini od 4,4 kilometra pružati od aerodroma na jugu do Bokeške ulice na Seljanovu na sjeveru.

bokanews.me
 

·
Registered
43
Joined
·
6,506 Posts
Gradnja kružnih tokova u Tivtu kasni, problemi u saobraćaju sve izraženiji

Zbog radova na izgradnji nove raskrnice – kružnog toka u centru Tivta kod zgrade stare Opštine, danas je došlo do promjene u režimu saobraćaja.

Inače, radovi na izgradnji ovog kružnog toka zvanično su počeli 16.decembra.

Ugovoreni rok za završetak ovog posla vrijednog 306 hikjada eura bio je 65 dana, što je isteklo 27. februara, ali se kraj radovima čiji je investitor Opština Tivat ni ne nazire.

Isti je slučaj i sa gradnjom kružnog toka u Kukuljini gdje je posao vrijedan u originalu 535 hiljada eura, nikšička firma „Mehanizacija i programat“ zvanično započela 5. decembra, a u mešuvremenu joj je pripao i posao vrijedan još 200 hiljada eura za „naknaden i nepredviđene radove“ na ovoj raskrnici. Oba ta posla Nikšićani su trebali da po originalnim ugovorima završe najkasnije do 8. februara, ali je stanje na tom gradilištu što se dinamike obavljanja radova tiče, čak i lošije nego na gradilištu kružnog toka u centru grada, pa praktično još nije bi počelo formiranje karakterističnog kruga oko koga će se napraviti nova raskrsnicica.

Magistrala je i u Kukuljini prekopana, pa se saobraćaj koji iz pravca Budve dolazi u Tiuvta, već desetak dana preusmjerava na dio lokalnog puta prema Gradiošnici i kroz naselje Vrijes.

Opština Tivat kao investitor se međutim, „potrudila“ da i ovdje zagorča život vozalima, jer je prije preusmjeravanja saobraćaja sa magistrale, put za Gradiošnicu prekopala i sa njega sastrugala habajući sloj asftalta, radi ponovnog asfaltiranja te saobraćajnice ali koje ni do danas nije sprovedeno.

Zbog radova na gradnji kružnog toka na Seljanovu, i ovdje je jedna traka Jadranske magistrale prekopana u dužini od stotinjak metara, a ulica Blaža Jovanoviča potpuno je zatvorena za saobraćaj. Iako se ovdje i jedna raspoloživa traka magistrale često zauzima građevinskim mašinama, gradilište nikšičke kompanije „Ajkropolis“ koja obavlja ovaj posao vrijedan 294 hiljade eura, nije adekvatno organizovano pa često niko od radnika ni ne pokušava da reguliše naizmjenični saobraćaj vozila koja zastaju u kolonama, a njihovi vozači se sve više nerviraju. Gradnja kružnog toka na Seljanovu ineč, počela je 28.februara a i ovdje je kao u prethodna dva slučaja, Opština Tivat kao investitor, sa izvođačem ugovorila rok od 65 dana za završetak tog posla.


Danas na gradilistu kruznog toka kod stare Opstine


Kružni tok radovi Gradiošnica
bokanews.me
 
261 - 280 of 284 Posts
Top