SkyscraperCity Forum banner
1 - 12 of 12 Posts

·
Macedonia
Joined
·
48,027 Posts
Општина Радовиш ќе го реконструира градскиот плоштад „Св. Спасо Радовишки“

Централниот градски плоштад и шеталиште „Св. Спасо Радовишки“ во Радовиш наскоро ќе добие нов изглед. Локалната власт неодамна го избра идејното решение на архитектонското студио „Евтимов“ од Радовиш како најдобро рангиран труд за претстојната реконструкција на јавниот простор во центарот на градот. На распишаниот конкурс беа доставени шест труда од архитекти и архитектонски бироа, при што општинарите на најдобро оценетото решение му доделија прва награда во износ од 30.000 денари, трудот на архитектот Орце Василев е рангиран на второ место и на него му е доделена награда во висина од 20.000 денари, додека третата награда во износ од 10.000 денари и припадна на Ана Кафтановска.Општина Радовиш во моментов го привршува процесот за избор на компанија што ќе го изработи основниот проект, по што ќе следува и постапката за селекција на градежна компанија што ќе го реконструира градскиот плоштад. Во замислата за идниот плоштад е предвидена дислокација на постоечката фонтана, како и отстранување на сегашните острови и зелени површини од шеталиштето. Со зафатот е зацртано на самиот плоштад да се изведе мозаична декорација, додека на шеталиштето да се постави урбана опрема што ќе им користи на граѓаните. Конкурсот за избор на идејно решение беше распишан на крајот од април годинава.

http://www.build.mk/?p=28219
 

·
Registered
Joined
·
2,592 Posts
Половина милион евра во патната инфраструктура во Радовиш


Подобрувањето на патната инфраструктура оваа година ќе биде еден од главните приоритети во општина Радовиш. Околу половина милион евра, средства обезбедени од општинскиот буџет планирано е да се инвестираат во изградба на комплетно нови улици во градот , но и во неколку населени места. Првиот човек на општина Радовиш вели дека станува збор за еден од најголемите проекти реализиран во последните десет години со кој значително ќе се подобри секојдневието на голем број граѓани.

,, Станува збор навистина за сериозна и капитална инвестиција, можеби најкапиталната инвестиција во делот на патната инфраструктура која што општината ја реализира во последната деценија. Во делот на средствата кои што ги издвојуваме од сопствениот буџет на општината не сме имале толкава инвестиција во толкав обем да реализираме во делот на патната инфраструктура и за асфалтирање на улици. Но, мораме да истакнеме дека благодарение на соработката која што општина Радовиш ја има воспоставено со владата на Република Македонија и со министерството за транспорт и врски имавме задоволство во Радовиш да се асфалтираат повеќе локални патишта.,, вели Сашко Николов – градоначалник на општина Радовиш

Паралелно со ова, во градот но и во неколку населени места ќе се работи и на поплочување на помали улици со бекатон плочки. Со овој проект ќе биде опфатена површина од околу 3000 метри квадратни.
 
1 - 12 of 12 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top