SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 185 Posts

· DEXPRESS
Joined
·
187 Posts
BELGRADE 193...

Zdravo !!
Nekoliko sati sam gledao i citao ovu temu....I prilicno sam odusevljen sa raspravom i sa
pozitivnim komentarima....Dosao sam do polovine tj. oko strane 40.Imam slike BG iz aviona
iz 192...,193...194..Nisam video nijednu sliku od onih koje imam.
Da li to ide uz ovu temu,da ne dobijem opomenu od moderatora......
Pozdrav!!!!
 
1 - 20 of 185 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top