SkyscraperCity Forum banner

Српска-старе слике/Srpska-old photos

27732 Views 82 Replies 7 Participants Last post by  kameni
2
Stare slike Srpske,njenih gradova i naselja :cheers2: .
Ovdje neće biti postavljane slike Banja Luke,Bijeljine,Trebinja i Gradiške jer već imaju thread.Za početak prva "autokarta" sa razdaljinama medju gradovima Vrbaske Banovine:


tag:srpska,postcard,razglednica,stare slike,republika srpska
See less See more
1 - 20 of 83 Posts
5
БРОД:

tag:brod,stare slike,razglednica,postcard,republika srpska,austrougarska
See less See more
5
ВИШЕГРАД

tag:višegrad,postcard,razglednica,višegradski most,stare slike
See less See more
5
НОВИ ГРАД

tag:novi grad,republika srpska,razglednica,postcard,stare slike
See less See more
2
Dubica 20. juli 1942


Дубица 20. Јули 1942
See less See more
2
Kostajnica avgust 1942

Tekst na poledjini slike.

Костајница август 1942

Ове 2 горње ратне фотографије, немају везе са 10 доњих ратних фотографија из Херцеговине.
Нису из исте набавке.
See less See more
2
Dubica 1935

Дубица 1935 (изнад циглане)
Порука је писана арапским писмом, с десна на лево
али немачким језиким.
See less See more
2
Trebinje 1943

Требиње 1943
See less See more
2
Trebinje 1943

Текст са полеђине слике:
Требиње 1943
See less See more
Trebinje 1943Требиње новембар 1943.
See less See more
2
Trebinje? Bileca? 1943

Требиње? Билећа? 1943
Текст на полеђини слике: Пут ка Билећи.
See less See more


Билећа? Требиње? 1943
See less See more
Trebinje? Bileca? 1943Требиње? Билећа? Пијаца 1943
See less See more
Trebinje? Bileca? 1943Требиње? Билећа? 1943
(без текста на полеђини)
See less See more
Trebinje? Bileca? 1943Требиње? Билећа? 1943
(без текста на полеђини)
Последњих 10 фотографија су из албума немачког официра, који је са својом јединицом до 1943, био распоређен
У Норвешкој. Читава јединица је 1943 пребачена у Југославију (Србију и Херцеговину) где су при крају рата (1944) заробљени,
затим смештени у радне логоре и почетком педесетих година враћени у Немачку.
See less See more
Doboj - Tridesete :cheers2:


tag:doboj,razglednica,stara slika,postcard
See less See more
Zvornik 1941Зворник 1941 (шесто априлски рат)
See less See more


Зворник 1941 (шесто априлски рат)
See less See more
1 - 20 of 83 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top