SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
859 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Щоб побачити повну версію світлини та її географічну прив'язку, натисніть на ній.

Стеблів має давню історію. На його території виявлено поселення трипільської культури, збереглися також рештки двох поселень скіфського часу та ранньослов'янського поселення черняхівської культури. Поблизу селища збереглося городище часів княжої Київської Держави. 1036 року князь Ярослав Мудрий побудував на місці майбутнього Стеблева фортецю, що являла собою частину захисної смуги на півдні Київської Держави. Фортеця була знищена монголо-татарами.
В часи, коли Стеблів входив до складу Речі Посполитої, йому було надане магдебурзьке право.

1616 року в Стеблеві проживало 100 міщанських і 400 козацьких родин. Разом з навколишніми хуторами містечко входило до Корсунського староства. З 1648 року Стеблів став сотенним містечком Корсунського полку. Під час повстання під проводом Василя Дрозденка у 1664 році Стеблів був оточений 20-ти тисячним каральним загоном коронного війська Стефана Чарнецького, що діяв спільно з 15-тисячним татарським військом. Після запеклого опору карателі вдерлися до міста і зруйнували його. 1678 року озброєні ватаги під командуванням маріонеткового гетьмана Юрія Хмельницького разом з татарами за наказом великого візира Туреччини Кара-Мустафи зруйнували місто. 1702 року повстанське військо на чолі з полковником З.Іскрою звільнило Стеблів від польської влади, пізніше оголошено про перехід містечка разом з усією Правобережною Україною до складу Гетьманату Івана Мазепи.
За Прутським трактатом 1711 року містечко віддали під владу Речі Посполитої. З 1793 року місто знову у складі Російської імперієї.
З 1797 року Стеблів входить до Богуславського повіту, а з 1837 року — до Канівського Київської губернії. В січні 1918 року в Стеблеві було встановлено окупаційний радянський режим. Згідно з Берестейською угодою між УНР та Німеччиною, в березні містечко зайняте австро-німецькими військами, які пробули тут до листопада. В серпні 1919 року в Стеблів увірвалися банди російського генерала Денікіна. У грудні 1919 року містечко знову захопили більшовики. До 1921 року населення міста чинило опір окупації.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top