SkyscraperCity banner

1 - 20 of 446 Posts

·
Registered
43
Joined
·
6,506 Posts
Tema posvećena tradicionalnoj arhitekturi i arheološkim nalazištima uopšte, i naravno, njihovoj sanaciji odnosno devastaciji...

Ne samo turisti, već i velika većina Barana, ne znaju gdje je Spomenik oslobodiocu, iako je on najspecifičniji monument kojeg Crna Gora ima, jedinstven takve vrste u svijetu.

Izdiže se još od 1881. godine ponad centralnog starobarskog trga, utopljen u okolnu arhitektonsku cjelinu, sačinjen od fragmenata tzv. kamene plastike iz starog barskog grada, odvaljene sa zidova za vrijeme završnih borbi Crnogoraca i Turaka, 1878. godine. U vojevanju čitav je grad runiran do neupotrebljivosti, a sa bogato ukrašenih zidova “preživjeli” natpisi i grbovi uzidani su u “spomen umrlijeh, podignut spomen slavom besmrtnome”.

Spomenik Oslobodiocu tvori osnova iz koje izranjaju tri bočna stubića i jedan centralni stub. U njih su ugrađeni fragmenti skulpturalno obrađenih elemenata - tri romanična prepleta i ukras, šest latinskih natpisa, dva velika prikaza Mletačkog lava, jedanaest grbova gradskih institucija i patricijskih porodica, dva tursko-osmanlijska natpisa profanog karaktera, tri kapitela, dok centralna mjesta na glavnom stubu, ispod đuleta kojim je bombadovan grad, zauzima posveta oslobodiocima grada i knjazu Nikoli I Petroviću.

Jedan od ugrađenih latinskih natpisa je i jedini preostali “Barski epitaf”. Radi se o stihovima na latinskom jeziku, nekada uklesanim u kamene ploče unutar katedrale sv. Đorđa, ispod kojih su sahranjeni velikodostojnici barske Nadbiskupije, od vremena rane Duklje do XIV vijeka, i spadaju među najstarija književna djela na našem tlu. Prvi ih je opisao Hyacinth Hecquard, sredinom prošlog vijeka, a detaljniji opis dao je Pavle Rovinski. Bilo je ukupno pet identifikovanih natpisa, a sačuvan je samo ovaj. Ostali latinski natpisi uzidani u Spomenik govore o ličnostima i događajima sakralnog i profanog karaktera, ili su moto kakvih patricijskih porodica iz Bara.

Na Spomeniku se nalaze i dva osmanlijska, staroturska natpisa. Jedan potiče sa sultan-Ahmedove džamije, i hvalospjev je ovom ktiroru, godine 1122. po islamskom kalendaru (1711. godine). Drugi natpis je sa javne česme unutar zidina, i govori o silahšoru Zejnel Abidinu koji je podigao 1169. godine (1756. god.).

Na Spomeniku iz 1881. godine sačuvano je nekoliko skulptoralno obrađenih elemenata, kapitela, grbova, koloneta, pokupljenih, ne samo sa crkvenih, već i sa stambenih objekata širom grada. U Baru su sve aristokratske porodice, bez obzira na porijeklo, imale svoje grbove, koji su ukrašavali njihove palate u Starom gradu. Od tih bisera kamenarskog zanata sačuvano je samo nekoliko, od grba barskih arcibiskupa, preko krsta gotskog stila, amblema sa inicijalima N-S, grba sa ljiljanima kakvi se javljaju u francuskih i ugarskih vladara, grba koji liči na one iz perioda Balšića...

Na strani Spomenika okrenutoj starobarskom platou dominira reljef aždaje, ispod koje se nalazi stilizovani plemićki grb. Možda i paradoksalno, s obzirom da je Spomenik podignut u slavu onih koji su oružjem osvojili grad, a poštujući one koji su ga oružjem izgubili, ali iz “ruku” aždaje izlazi natpis na latinskom “Zlo onom ko oružjem pobjeđuje”.

Nad grbovima i natpisima uzidana je ploča sa urezanim natpisom: “Bar, Svome viteškom osloboditelju Knjazu Nikoli I - Ja izgledam kao kakva stijena, vjekovima kišom izjedena, al ne žali Gospodaru slavni, tek mi danas sjaju sretni dani (Srpska narodna čitaonica)”.
Na vrh centralnog stuba metnuta je jedna od velikih granata, kojima je s turskih oklopnica gađana crnogorska vojska, a postavljena je “zato da se uvjere kako naš budući naraštaj, tako i naši prijatelji, s kakvijem smo se neprijateljem morali boriti, dok smo došli do toga da onijem istim sredstvima kojijem smo gađani, kitimo spomen slavnom gospodaru”.

Spomenik je svečano otvoren za Spasovdan, 1881. godine, uz napomenu u tadašnjem “Glasu Crnogorca” da je Bar “varoš prva između svijeh koja podiže spomenik svome Knjazu oslobodiocu i to takav spomenik koji je sama istorija prošlosti i sadašnjosti Bara”.

Izvor: http://www.barinfo.me/text.php?kategorija=12&id=14
 

·
Registered
43
Joined
·
6,506 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Palata Ivanović – Tripković /zgrada “Centralne komisije”/

Palata Ivanović-Tripković nalazi se u Dobroti, na oko 3 km od Kotora. Ime Centralna komisija dobila je jer su se u njoj odvijali glavni događaji krajem 1813. i početkom 1814. godine.
U to vrijeme, pred konačnim padom Napoleonove vladavine, dok je Kotor još bio pod vlašću francuskog generala Gotjea, u palati je održana Skupština o ujedinjenju Crne Gore i Boke Kotorske i formirana privremena zajednička vlada tzv. Centralna komisija. Na čelu Komisije, sastavljene od devet Bokelja i devet crnogorskih glavara, bio je crnogorski vladika Petar I Petrović.

Palata je prvobitno pripadala porodici Ivanović, a zatim je prešla u vlasništvo Tripkovića. Prvi put se pominje u popisu kuća kotorskog područja iz 1809. godine, kada je pripadala kapetanu Vicku Ivanoviću. Već 1839. godine, u katastarskom uredu Splita, vodi se na ime Vida Lukina Tripkovića, po kome se još uvijek u narodu naziva “Vida Lušina”.
Palata je tridesetih godina XX vijeka ostala bez krova, tako da je u ruševnom stanju bila sve do 1988. godine, kada je restaurirana zahvaljujući sredstvima brodovlasnika Boža Dabinovića. Po njegovoj želji u obnovljenu palatu je smještena biblioteka Fakulteta za pomorstvo u Kotoru.
Palata Ivanović -Tripković je, za razliku od ostalih baroknih palata, veoma jednostavne forme, sa četvorovodnim krovom, prizemljem i dva sprata. Ispred palate, prema moru, nalazi se popločano dvorište ograđeno visokim kamenim zidom na kome je ulazni portal, dok se na strani prema brdu nalazio vrt. Uz ogradni zid prema moru smješten je prizemni pomoćni objekat.

Izvor: http://www.scribd.com/doc/88547051/21/Palata-Ivanovi%C4%87-Moro
 

·
Banned
Joined
·
20,777 Posts
OLIVERA DOKLESTIĆ OKRIVLJUJE LOKALNU VLAST ŠTO JE IDEJA O SJEĆANJU NA ŽELJEZNIČKU PRUGU PROPALA NA STARTU

Muzejski vagon sramota grada

Vagon nostalgije postavljen je sa namjerom da postane mini - muzej željeznice u Boki i u njemu se nalazilo oko 40 vrijednih fotografija koje su pokradene, na vagonu su razbijeni svi prozori, a on, zapušten i izgubljen u moru trave, služi kao sastaj Od prolaska prvog voza do Zelenike 16. jula 1901. godine više ništa nije bilo isto u Herceg Novom, pa i u cijeloj Boki kao do prije toga dana, isto kao što nije bilo isto nakon prolaska poslednjeg voza ovom prugom, avgusta 1968. godine, kada je odlukom državnog organa željeznica ukinuta pod opravdanjem da je nerentabilna. Željeznička pruga od Gabele, preko Popovog polja pružala je svoje krake do Zelenike, Dubrovnika i Trebinja, učinivši da Boka, do tada privredno i društveno zapostavljena, dobije priliku za priključenjem ne samo Sarajevu, Pešti i Beču, već i cijeloj razvijenoj Evropi. Gašenjem željeznice, grad je dobio šest kilometra dugo Šetalište pet Danica.
Na dane kada je čuveni „Ćiro” hujao Novim 2009. godine podsjetio je pisak lokomotive na promociji knjige velikog zaljubljenika u vozove Josipa Vebera „Željeznica u Boki kotorskoj 1901–1968”, ali i Veberov poklon gradu kada je 2. jula 2003. godine ispred Instituta „Dr Simo Miloševeć” postavljen plavi vagon. Ovaj vagon nostalgije postavljen je sa namjerom da postane mini - muzej željeznice u Boki i u njemu se nalazilo oko 40 vrijednih fotografija. U njegovom dovoženju iz Pančeva i postavljanju učestvovala je i Olivera Doklestić, pisac i predsjednik Ekološkog društva Boka.
Nažalost, fotografije su pokradene, na vagonu su razbijeni svi prozori, a on, zapušten i izgubljen u moru trave, služi kao sastajalište vandala, skitnica, ali i kao javni nužnik.
O vagonu najviše je brinuo upravo Josip Veber, koji ga je čistio, farbao, mijenjao stakla na prozorima...
– Sa Veberom me upoznao još jedan veoma zanimljiv i vrijedan čovjek filatelista, pasionirani sakupljač Nenad–Nešo Milanović. Veber je odlučio da gradu Herceg Novom dovede najveći mogući pokretni poklon – vagon. Bilo je to negdje 2003. godine. Tada sam bila načelnik Sekretarijata za društvene djaltnosti u opštini Herceg Novi. Veber i Milanović su mi rekli da postoji mogućnost da se dopremi vagon koji bi imao ulogu podsjećanja na zlatno doba željeznice u našem gradu, te da bi bio u funkciji muzeja, opremljen kolekcijom slika od prolaska prve kompozicije 1901. do demontiranja šina 1968. godine. Radovala sam se sa njima takvoj ideji i takvoj lijepoj novotariji za naš grad – prisjeća se Doklestićeva tog vremena i dodaje da je preduzimljivi Veber ubrzo dobio odbrenje od Instituta „Dr Simo Milošević” da se na njihom imanju postavi vagon.
Bili su saglasni da proradi kao kafić, sa ljetnjom baštom, gdje će se okupljati, prvenstveno, filatelisti i ljubitelji starina, a potom i stranci i svi drugi kojima će biti interesantan skučeni ambijent starog vagona.
Vagon je stigao prugom do Bara, vojnim brodom Ratne mornarice do Luke Zelenika, a potom vojnim kamionom do Igala. Ali, ne lezi vraže!
– Opština, odnosno neki ključni ljudi, počeli su da okreću telefone i stopiraju iskrcavanje vagona na dogovoreno mjesto ispred Druge faze Instituta. Navodno se pokazalo da ta lokacija nije u vlasništvu Instituta. Skoro da je došlo do obustave čitave akcije. Vagon je ipak iskrcan na platou. Oko njega je posut šljunak. Upriličena je skromna svečanost u organizaciji „Filatelističkog društva Igalo” i Sekretarijata za društvene djelatnosti. Veber je, tom prilikom, predstavio izložbu sa oko 40 fotografija koje je sam o svom trošku napravio i uramio. Od tada traju neprekidna prepucavanja s Opštinom u vezi davanja odborenja za rad, može kafić – ne može kafić, ostati tu ili se pomjeriti. U međuvremenu vagon je provaljen, slike popljačkane, prozori porazbijeni. Vagon nikada nije dobio zvaničan status da je pod protektoratom neke ustanove kulture. Izređalo se na stotine obećanja, mnogo laganja i mnogo slatkorječivosti. Potom su nadležni u Opštini počeli da se razmeću novim predlozima za izmještanje vagona, Igala od Sutorine kod glavne gradske septičke jame!? Još je Opština tražila i da Veber plati godišnju zakupninu za lokaciju od 500 eura.
S obzirom na to da sam istupila sa funkcije načelnika 2003. godine više ni na koji način nisam mogla da pomognem Veberu da okonča priču sa lokacijom za vagon, stavljanje u fukciju i provođenje zaštite. Danas je vagon u očajnom stanju sa provaljenim prozorima i izlijepljen raznoraznim, a najviše partijskim, promotivnim plakatima – navodi Doklestićeva i podvlači da je sve vrijeme bila uz Vebera i filateliste srcem i dušom i da mnogo zamjera opštinskim vlastima što se ponašaju toliko loše i što ne znaju da cijene prave vrijednosti.
– Možemo da polemišemo 1.000 godina o tome kako se Opština „muči” da nađe pravu lokaciju za vagon koji je njeno vlasništvo, ali je činjenica da bi pojedinci u Opštini bili mnogo srećniji da vagon nikada nije ni došao u naš grad – smatra Dokletićeva i naglašava da sada priča o vagonu ima samo jedan naziv, a to je sramota!

Mandić: Vagon će biti u funkciji

Dejan Mandić, gradonačelnik, kazao je da je iznađeno rješenje po pitanju vagona.
– Sekretarijat za društvene djelatnosti je u čestoj komunikaciji sa Veberom. Dogovoreno je da će se vagon najbolje očuvati ako se stavi u funkciju. Tako da će u budućnosti to biti jedan ugostiteljski objekat i planirano je njegovo izmještanje na krivinu Dubrovačke ulice. Opština je spremna da participira u njegovom izmještanju – kazao je Mandić.

Ideja o obnovi željeznice prema Hrvatskoj
– Možda je vrijeme da ponovo razmišljamo o željezničkoj pruzi i njenoj obnovi i valorizaciji u turističke, ali i privredne svrhe – poručila je Doklestićeva.
Podsjetićemo da je prije nekoliko godina pokrenuta priča između dubrovačkih i novskih nevladinih organizacija o projektu obnove uskotračne željeznice kojim će aplicirati ka fondovima EU. Tada su naglašavalo da u mnogim zemljama svijeta poput SAD, Kanada, Francuska itd. vlada trend razvoja uskotračne željeznice, te da nema razloga da se „Ćiro” ponovo ne vrati. Zasad postoji projekat biciklističke i šetačke staze kojom je nekada hujao Ćiro, od Igala do granice sa Hrvatskom, ali nažalost nerealizovan. Obnova dijela pruge kroz Crnu Goru i Hrvatsku svakako da bi predstavljala interesantnu turističku ponudu značajnu za obje države.

Kraljevina Jugoslavija dala tri miliona ondašnjih dinara

Za trasu pruge Novljani su imali zahvaliti Jeftu Gojkoviću, tadašnjem gradonačelniku, koji je bio čvrst u naumu da ona teče uz obalu mora, kuda sada ide Šetalište, ili „staza zdravlja”. Nešto kasnije, tridestih godina prošlog vijeka, gotovo stalna tema štampe bila je ova željeznička pruga, njena zastarjelost i težnja za pokretanjem razvoja i gradnje novih trasa. Mirko Komnenović, tadašnji gradonačelnik Herceg Novog i poslanik u Skupštini Kraljevine Jugoslavije, 1932. godine na audijenciji kod kralja Aleksandra Karđorđevića zatražio je novac za obnovu starih željezničkih stanica i izgradnju moderne stanice, kakvu je Novi zasluživao. Tada mu je odobren kredit Državne Hipotekarne banke u visini od tadašnjih tri miliona dinara.
Novi je tako dobio željezničku stanicu, lijepi objekat zidan u bijelom kamenu u stilu austrougarskih građevina. Poslednjim vozom upravljao je Rade Vlaović, koji je pritiskao sirenu lokomotive od Zelenike do Huma, praćen suzama okupljenog naroda koji je došao da se pozdravi sa „Ćirom”.
 

·
Registered
43
Joined
·
6,506 Posts
Discussion Starter · #4 ·
MLETAČKI LAV U PUNOM SJAJU - [KO]

Nakon dvadeset dana rada danas je okončana rekonstrukcija mletačkog lava na kuli Valijer u blizini gradskih vrata.
Poslom su rukovodili stručnjaci Polimskog muzeja iz Berana, a sredstva je obezbijedila Zajednica Italijana Crne Gore.
“Željeli smo da pokažemo da se konzervacija amblema na spoljnom platnu kotorskih bedema može raditi bez velikih ulaganja” – rekao je za Radio Kotor arheolog i član konzervatorske ekipe Predrag Lutovac.

Izvor: radiokotor.info
 

·
Registered
43
Joined
·
6,506 Posts
Discussion Starter · #6 · (Edited)
Ulica pod Svetim Ivanom u KotoruStari grad Kotor je jedinstvena urbana tvorevina, jedan od najljepših istorijskih gradova na jadranskoj obali i Balkanskom poluostrvu. Zajedno sa okolnim područjem Kotorskog i Risanskog zaliva (sjevernim dijelom Boke Kotorske), naseljima na njegovim obalama i naslanjajućim planinama stavljen je pod zaštitu cijelog svijeta u okviru institucije Unesco.Kotorski Stari grad je utvrđen moćnim bedemima i podijeljen je na dva dijela. Donji je trouglastog oblika, naslanja se na more, ravan je i naseljen. Gornji se nalazi na strmoj litici i nepogodan je za naseljavanje. Ulica starog grada Kotora u pravcu sjever-jug, ispod Kastela Sveti Ivan (San Giovanni) se pruža linijom razgraničenja ravnog i strmog dijela Kotora u zidinama. Ona je zbog svog privrednog karaktera u prošlosti dobila naziv Zanatska ulica. Kotorani vole da kažu da je ovo najsrednjovjekovnija ulica Starog grada.
Glavna svakodnevna gradska ili turistička pješačka kretanja u starom Kotoru se odvijaju u pojasu između trgova Od Oružja, ispred Katedrale, Muzeja i Svetog Luke. Ova maršruta ostavlja cijeli istočni dio Starog Kotora van intenzivnih kretanja, iako pomenuta saobraćajnica pod Svetim Ivanom baštini izuzetno lijepe i značajne ambijente i spomenike kulture. Odsustvo ljudi i sadržaja (prodavnica i kafića) daje cijelom potezu izvjesnu mitsku, tajnovitu atmosferu, a prisustvo velikog broja crkava naglašava njen duhovni značaj.U Kotoru je sačuvano šest srednjovjekovnih crkava izuzetnog značaja:
- crkva Sv. Marije od Rijeke (Koleđata), iz 1221 godine, restaurisana posle zemljotresa 1979.
- crkva Sv. Luke, iz 1195, restaurisana posle zemljotresa 1979.
- crkva Sv. Mihaila, XIII vijek, restaurisana posle zemljotresa 1979.
- crkva Sv. Ane, XII-XIII vijek, restaurisana posle zemljotresa 1979.
- Katedrala Svetog Tripuna, slojevita građevina (IX-XIX v.), otvorena novembra 2000. nakon dugogodišnje restauracije
- crkva Sv. Pavla, 1263. god, koja se trenutno obnavlja

Četiri crkve od pomenutih šest se nalaze duž ove komunikacije. Pored njih, postoje još dvije crkve iz baroknog perioda (Sv. Josipa i Sv. Frana, obje iz XII vijeka), nekoliko značajnih palata, moćna struktura nekadašnjeg zatvora i kompleks mletačke bolnice pretvoren u Kulturni centar.Na krajevima itinerera se nalaze dvije gradske kapije. To su dva od tri glavna ulaza u Stari grad. Sjeverni ulaz u grad predstavljaju renesansna Vrata od Rijeke sa kamenim mostom preko rijeke Škurde. Na jugu se ulazi u grad kroz trostruka Vrata od Gurdića. Obje kapije sa pripadajućim mostovima se nalaze u predivnom prirodnom ambijentu dodira slatkovodnog vodotoka i mora. Sjeverno od grada je rječica Škurda, duga samo par stotina metara. Posebno je zanimljiv Gurdić, slatkovodni izvor koji direktno iz stijene ulazi u more. Ovaj prirodni fenomen u okruženju sa srednjovjekovim zidinama, mletačkom kulom i trostrukom kapijom čini izuzetan kulturni predio.http://www.itinereri.org/itinereri/grad/kotor/index.html
 

·
Registered
Joined
·
16,375 Posts
Ovo je odlicno uradjeno samo mislim da su mogli da stave bolje fotke iz boljih uglova da napravimo 3d tivat ovako nebi bilo lose
 

·
Registered
43
Joined
·
6,506 Posts
Discussion Starter · #9 ·
^^
Sjeverna su vrta bila mnogo više autentična s drvenim pokretnim mostom... oni lanci itd. Ko dozvoli onaj betonski prelaz... :eek:hno:

3D Tivat gradi Dragan s foruma...
 

·
Registered
43
Joined
·
6,506 Posts
Discussion Starter · #10 ·
Grgurevina, TivatSa jugoistočne strane prilaza poluostrvu Prevlaci, na periferiji uvale kojom dominira skladna silueta utvrđenog kompleksa Dančulovina, nalazi se stambena cjelina poznata pod imenom Grgurevina.

Prema izvorima ona je podignuta na ostacima crkve Sv. Spasa, a zatim je bila u vlasništvu „kneževa Ivanovića”, i na kraju porodica Marinovića i Maričevića, a danas Kovačevića i Ivoševića.

Uz dvospratnu kulu kavadratne osnove dozidana je stambena zgrada na jedan sprat, iste širine sa kulom. Na prvi sprat zgrade dolazilo se spoljašnjim stepeništem kasnije obuhvaćenim unutrašnjošću stambene zgrade sa jednim spratom podignute na sjeveroistočnoj strani, dakle u trećoj fazi gradnje kada je ova cjelina zaokružena i formirana u duhu utvrđenih stambeno-ekonomskih zgrada na imanjima imućnih porodica duž obale Tivatskog zaliva.

Kao i za kulu u Dančulovini moglo bi se pretpostaviti da je kula u Grgurevini prvobitno pripadala odbrambenom sistemu manastira Sv. Mihaila na Prevlaci. Na tu pretpostavku upućuje njen položaj u neposrednoj blizini ulaza u manastirsko okruženje i drevnost oblika pregrađenih tokom više etapa gradnje.


Izvor: bokabay.info
 

·
Registered
43
Joined
·
6,506 Posts
Discussion Starter · #11 ·
Dančulovina, TivatUtvrđeni stambeni kompleks Dančulovina nalazi se u neposrednoj blizini Prevlake, u uvali sa njene jugoistočne strane. Dančulovina je ime je dobila po Dančulu koji je u Brdima živio oko polovine XVI vijeka. Obnovio ju je kotorski biskup Marko Grgurina (1801-1815), od 1815. godine pripadala je porodici Beskuća, a krajem XIX vijeka porodici Radoničić iz Dobrote.

Dančulovina se sastoji od trospratne kule pokrivene dvovodnim krovom, zasvedene prizemne zgrade sa ravnom terasom nad njom, stambene zgrade sa dvije etaže i karakterističnom viđenicom, kao i popločanog dvorišta koje objedinjuje ove prostore.

Razvoj ovog kompleksa je tekao tako što je uz prvobitnu slobodnostojeću kulu u sljedećoj etapi sagrađena prizemna zgrada izdužene osnove. Tek u trećoj fazi građenja nastala je stambena zgrada dograđivanjem nad sjevernim dijelom zatečene prizemne zgrade. U isto vrijeme oformljeno je i unutrašnje dvorište ukomponovano u pravougaonu osnovu zidom ograđenog kompleksa.

Položaj samostalne odbrambene kule u blizini manastira Sv. Mihaila na Prevlaci mogao bi ukazivati na njegovu prvobitnu povezanost sa manastirom. U prilog ove pretpostavke, pored karakterističnog položaja kule koji podsjeća na položaj pirga u blizini srednjovjekovnih manastira, govore i romaničke stilske karakteristike ulaznog portala prizemne zgrade iz druge etape građenja, kao i zabilježeno svjedočanstvo o fresci sa predstavom cara Dušana koja je u kuli postojala do kraja XIX vijeka.

Tek u poznim etapama gradnje i nakon gašenja manastirskog života na Prevlaci, tokom XVI ili u XVII vijeku mogla je nastati utvrđena stambena cjelina sa razvijenim sadržajima unutar zatvorenih prizemnih prostora, popločanog prostora sa bistijernom i zasvedenom peći za pečenje hljeba, prostrane terase sa vidicima na more i stambene zgrade sagrađene u duhu tradicionalne stambene arhitekture.


Izvor: bokabay.info
 

·
Registered
43
Joined
·
6,506 Posts
Discussion Starter · #12 ·
Zadužbina Mirka Komnenovića, Herceg Novi

Zadužbina Mirka Komnenovića je palata građena krajem XVIII vijeka u kasnobaroknom stilu. Palatu su sagradili pomorci iz porodice Komnenović, preci Mirka Komnenovića.

Izgled zgrade je mijenjan u XIX vijeku pseudobaroknim dogradnjama i proširenjima. Na originalnim vratima u prizemlju postoje bajonetom urezana imena ruskih vojnika iz 1807, iz vremena Napoleonovih ratova.Mirko Komnenović je rođen 1870. godine u Herceg Novom. Diplomirao je na školi stranih jezika u Chateu de Luceus u Švajcarskoj. Bio je poslanik Boke Kotorske u Narodnoj skupštini Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, gradonačelnik Herceg Novog i poslanik u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije.Testamentom iz 1940. godine Mirko Komnenović je svoju kuću zavještao narodu, sa željom da ta zadužbina bude „Gradski muzej”, da se na njoj postavi spomen ploča sa natpisom „MIRKO I OLGA KOMNENOVIĆ - NARODU”, a da od prihoda tog muzeja zadužbinska uprava daje „pripomoći hercegnovskoj siročadi bez razlike vjere”. Godine 1949. osnovan je Narodni muzej, kasnije preimenovan u Zavičajni muzej Herceg Novog koji je 1953. svečano otvoren u kući Mirka Komnenovića.
U okviru Zavičajnog muzeja nalazi se i botanička bašta sa više od 100 odabranih vrsta mediteranskog i suptropskog bilja na površini od oko 1.000 m2, koja je formirana u parkovskom stilu. Bogatstvo biljnog materijala, pored ostalih, čine brojne vrste palmi, agava, kaktusa i aloja, zatim pitosporuma, primorskih borova, mimoza, kamelija, magnolija i ljekovitih mediteranskih trava koje svojim formama, ljepotom i raznolikošću boje cvijeta oživljavaju ambijent u svim godišnjim dobima.Izvor: bokabay.info
 

·
Registered
43
Joined
·
6,506 Posts
Discussion Starter · #13 ·
Palata Verona, Prčanj [Kotor]

Palata Verona se nalazi u sklopu grupacije kuća koje su pripadale bratstvu Verona, smještene na lokalitetu “Grasovo” sa sjeverne strane Župne crkve na Prčanju. Palata je građena u drugoj polovini XVIII vijeka.

U XVIII vijeku pomorstvo na Prčanju dostiže najveći uspon, brodovi koji su bili u vlasništvu prčanjskih porodica plove cijelim Mediteranom. Porodice Verona i Florio su imale trgovačke kuće u Korintu i Tebi, a Luković na Krfu. Trgovačka kuća Verona bila je jedna od ekonomski najmoćnijih u Boki.Porodica Verona doselila se u Boku 1478. godine iz Skadra, kada je ovaj grad bio predat Turcima od strane Venecije. Porodica Verona se prvo nastanila u Kotoru, a kasnije je prešla na Prčanj. Kapetan Anton Andrijin Verona je oko 1760. godine kupio cijelo imanje kotorske plemićke porodice Bizanti u Tivtu, na kome su se nalazili njihova palata u Župi i današnja kuća Verona, na kojoj još postoji grb porodice Bizanti.

Porodica Verona imala je na Prčanju oko 10 kuća i veliku palatu koju je sagradio kapetan Anton Verona između 1780. i 1790. godine.Palata Verona je bila najveća palata na Prčanju, izgrađena po uzoru na barokne palate u drugim mjestima Boke. Palata ima prizemlje, dva sprata i belveder na četvrtoj etaži. Građena je od fino klesanog kamena. Na drugom spratu ima centralno postavljen balkon sa baroknim balusterima. Na prvom i drugom spratu se nalazio po jedan veliki salon, sa četiri sobe sa strane. Veoma vrijedan je bio enterijer palate. Salon i sobe prvog sprata bile su ukrašene malternom štuko dekoracijom. U salonu se nalazio drveni oltar sa renesansnim karakteristikama. U palati su se nalazila i druga vrijedna umjetnička djela.


Izvor: bokabay.info
 

·
Registered
43
Joined
·
6,506 Posts
Discussion Starter · #14 ·
Palata Zmajević, Perast [Kotor]

Palata Zmajević se nalazi u zapadnom dijelu Perasta. Palata je poznata kao „Biskupija” jer su u njoj stolovala dva biskupa, Andrija i Vicko Zmajević. Palata, sa porodičnom kapelom posvećenoj Gospi od Rozarija i osmougaonim zvonikom, predstavlja najsnažniji detalj peraškog pejzaža i njegovu najvrijedniju ambijentalnu cjelinu.Palata je građena u više faza, a konačni barokni izgled dobija u vrijema Andrije Zmajevića, o čemu svjedoči natpis na pročelju sa navedenom 1664. godinom. Izgrađena na stijeni i od lokalnog kamena, palata predstavlja izuzetno građevinsko rješenje. Simetrična dispozicija, sa istaknutim centralnim dijelom iznad pećine u stijeni, krilima na snažnim nosećim zidovima i impozantnim spoljašnjim stepeništem, daje utisak gradnje u jednom dahu. Međutim, gradnja se odvijala u nekoliko faza: od prvobitne odbrambene kule, koja danas čini centralni dio palate, preko proširenja kule prema brdu, do izgradnje sjevernog i južnog krila. Oslikavanje palate freskama uradio je poznati barokni slikar Tripo Kokolja, kome je Andrija Zmajević bio mecena.

U palati se nalazila Zmajevićeva biblioteka, po nekim podacima najveća u Dalmaciji. Biblioteka je bila prenesena u palatu Burović u Herceg Novom, gdje je i izgorela 1806. godine. Sa palate je 1876. godine skinut krov i od tada počinje njeno propadanje.

Zmajevići su jedna od najznačajnijih peraških porodica, porijeklom iz sela Vrba sa Njeguša. Pripadali su kazadi Perojevića. Na grbu porodice je krilati zmaj i zvijezda, iznad dva prekrštena pera koja su simbol kazade Perojevića. Zmajevići su dali neke od najznačajnijih Peraštana.

Andrija Zmajević (1624-1694) je osnovno obrazovanje stekao kod franjevaca u Perastu. Studije teologije i filozofije završio je u Rimu, gdje je i doktorirao. Godine 1671. papa Klement X postavio ga je za nadbiskupa barskog i primasa srpskog. U svom „Crkvenom ljetopisu” iznio je porodično predanje. Sakupljao je, među prvima, narodne pjesme svoga kraja, dubrovačku poeziju, bugarštice. Umro je 1694. godine u Perastu, gdje je i sahranjen u kapeli Gospa od Rozarija koju je sam podigao.

Vicko Zmajević (1670-1745) je nećak Andrije Zmajevića. Godine 1685. dobija doktorat iz oblasti filozofije i teologije, a 1701. papa Klement XI ga imenuje za nadbiskupa barskog. Povjeren mu je i zadatak apostolskog posjetioca za Albaniju, Makedoniju i Srbiju. Podržava književnike i sakuplja narodne pjesme. I sam je izuzetno talentovan pjesnik. Godine 1694. štampa zbirku latinskih pjesama „Musarum chorus in laudem Antonii Zeni”. Napisao je i „Specchio della Verita” (Ogledalo istine). Umro je 1745. godine i sahranjen u crkvi Gospa od Kaštela u Zadru.Matija Zmajević (1680-1735) jedan od najpoznatijih predstavnika porodice Zmajević, sinovac nadbiskupa barskog i primasa srpskog Andrije Zmajevića, a sin poznatog pomorca Krsta (Krila) Zmajevića. Već sa osamnaest godina Matija zapovijeda brodom. Godine 1712. odlazi u Rusiju, u Petrovgrad, gdje je kao prvorazredni pomorski stručnjak stupio u službu Petra Velikog. Zatim jedno vrijeme provodi u Finskoj, gdje se ističe u borbi protiv Šveđana i dobija zvanje kontraadmirala, pa viceadmirala. Umro je 1735. godine u Tavrovu, a sahranjen u katoličkoj crkvi u Moskvi.


Izvor: bokabay.info
 

·
Registered
43
Joined
·
6,506 Posts
Discussion Starter · #15 ·
Venecijanski lavovi dio crnogorskog kulturnog nasljeđa

Ostaci venecijanske kulture, koji su veoma prisutni u Boki Kotorskoj, kulturno su nasljeđe koje pripada Crnoj Gori i koje bi trebalo čuvati i valorizovati, ocijenio je ministar za finasije i kulturu italijanske regije Veneto, Roberto Ćambeti.

On je danas sa direktorom za međunarodne odnose te regije, Dijegom Vekijatijem, obišao Zajednicu Italijana Crne Gore u Kotoru i nedavno restauriranog venecijanskog lava na kuli Velijer, u blizini glavnih gradskih vrata.

Ćambeti je ocijenio da je restauracija lavova dokaz da grad teži očuvanju kultrnog nasljeđa kao i da je od 2007. godine, kada je prvi put boravio u Kotoru, poboljšana saradnja regije Veneto sa Zajednicom Italijana.

„Venecijanski lavovi su za nas iz regije Veneto nešto što nosimo u srcu, to je simbol univerzalne pravde, dobre vladavine i svih dobara koje je donijela Venecijanska republika, i zato sam zadovoljan poslom koji ste uradili i nadam se da je to jedan od prvih lavova kojem je vraćen stari sjaj“, kazao je Ćambeti agenciji MINA.

40.000 eura da se arhiva postavi na internet

Predsjednik Zajednice Italijana Pavo Peruđini podsjetio je da je ove godine regija Veneto Kotoru poklonila više od 40 hiljada eura da se stara kotorska arhiva „12 providura“ postavi na Internet.

„Pa je sada svima dostupno 26 hiljada izuzetnih stranica i slika na italijanskom i našem jeziku, dok je za lavove opredijeljeno 24 hiljade eura“, kazao je Peruđini i najavio restauraciju ostalih sličnih znamenja iz perioda mletačke vladavine na crnogorskim prostorima.

On je rekao da regija Veneto ove godine finansira deset besplatnih kurseva italijanskog jezika širom Crne Gore.

„U Kotoru je organizovan i kurs za djecu, uzrasta od četiri do sedam i od sedam do 11 godina. Dobili smo i hiljadu foto-monografija grada Kotora koje smo podijelili starim Kotoranima, a potražnja je tolika da planiramo i dodatno izdanje“, kazao je Peruđini.

Rekonstrukcija mletačkog lava na kuli Valijer u blizini gradskih vrata okončana je nakon dvadeset dana rada, a novac je obezbijedila Zajednica Italijana, koja ima 514 članova.

Izvor: vijesti.me
 

·
Registered
43
Joined
·
6,506 Posts
Discussion Starter · #16 ·
Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje "Vida Matjan"

Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje "Vida Matjan" je jedna od najstarijih muzičkih ustanova u Republici Crnoj Gori.

Osnovana je 11. marta 1947. godine, kao Niža muzička škola, dok je Srednja počela sa radom 1986. godine.

Muzičke tradicije Kotora i Boke u cjelini predstavljaju temelj njene institucije, prema čemu se Škola i danas odnosi sa poštovanjem. Muzičari koji su svoje prve muzičke korake napravili u ovoj školi svojim su djelovanjem u zemlji i inostranstvu pronijeli i potvrdili njen ugled i visoke razmjere kvalitetnog muzičkog obrazovanja. Prosvjetni kadar je oduvijek i na pravi način ulagao maksimalne napore da mlade ljude što kvalitetnije muzički opismeni i obrazuje. Najbolji pokazatelji uloženog rada su visoki plasmani i brojne nagrade na raznim državnim i medjunarodnim takmičenjima i festivalima.

Puno je učenika završilo ovu školu, mnogi su sa uspjehom nastavili dalje muzičko obrazovanje, neki su postali slavni u svijetu muzike a neki su na amaterski način nastavili da žive u čarobnom svijetu muzike. Vazno je da u svima njima nekada, kao i u nama danas postoji ono zbog čega nema bavljenja ovom umjetnošću - a to je ljubav. Zbog ljubavi prema muzici mnogi su učitelji i pedagozi ugradili u Školu ne samo svoj radni vijek, već i dio svog bića, na čemu smo im mi, današnji djelatnici, veoma zahvalni.

U poslijeratnom Kotoru osnivanjem Muzičke škole napravljen je značajan iskorak u pravcu demokratizacije muzičkog obrazovanja djece i omladine, jer je ono postalo dostupno djeci iz svih društvenih slojeva. Kotor je imao sreću da u njegovo okrilje dodje žena ogromne radne energije, pedagog, muzičar, kompozitor, direktor i utemeljitelj Škole, Slovenka Vida Matjan. Od 2007. godine njeno ime sa ponosom nosi Muzička škola u Kotoru.
Izvor: muzickaskolakotor.com

Škola se nalazi na Trgu Svetoga Luke.
 

·
Registered
43
Joined
·
6,506 Posts
Discussion Starter · #17 ·
Palata Vrakijen, Kotor

Palata Vrakijen se nalazi na pjaceti poznatoj pod imenom Pjaca od salate, južno od katedrale Sv. Tripuna. Palata je pripadala kotorskoj plemićkoj porodici Vrakijen.Iako je u sadašnjem obliku palata nastala u kasnom baroknom perodu, na osnovu dokumenata iz I notarske knjige iz XIV vijeka zna se da se na približno istoj lokaciji nalazila kuća udovice Miha Vrakjena, Katene i njihovog sina Marina.

Mala ali izuzetno skladna palata Vrakijen primjer je zrele barokne arhitekture druge polovine XVIII vijeka, sa zidovima obrađenim crvenim malterom od mljevene opeke i imitacijama kordonskih vijenaca. Takođe su barokno profilisani kameni okviri prozora i vrata, a nad glavnim portalom je kompozicija, gdje anđeli rađeni u štuko malteru nose raskošni kameni barokni okvir sa porodičnim grbom. Na grbu porodice Vrakijen, u gornjem polju, predstavljena je vrana. Pored reprezentativnog istočnog dijela palate, koji ima samo prizemlje i sprat, u zapadnom dijelu je dograđeno još jedno stepenište i sprat za poslugu. Iznad zasvedenog uličnog prolaza bila je postavljena kućna kapela, jedina u Kotoru koncipirana na ovaj način, koja je nažalost kasnije pretvorena u kuhinju.Palata Vrakijen je u potpunosti sačuvala autentičan enterijer iz vremena nastanka. Na sprat se ulazi razvijenim dvokrakim stepeništem, ukrašenim zidnim slikarijama i marmorizacijom u tehnici „al secco“, kakve je u drugoj polovini XIX vijeka izvodio u Kotoru i Perastu italijanski majstor-soboslikar Napoleon d’Este. U holu na prvom spratu još stoji podni mozaik i teraco, a iz hola u bočne prostorije vode originalna vrata sa sačuvanim bravama i okvirima, rađena u tehnici intarzije od nekoliko vrsta drveta.


Izvor: bokabay.info

Palac se nalazi na Trgu od salate.
 

·
Registered
43
Joined
·
6,506 Posts
Discussion Starter · #18 ·
Palata Grubonja, Kotor

Palata Grubonja se nalazi u blizini Sjevernih gradskih vrata, iza crkve Sv. Marije od rijeke.Po tradiciji, palata je pripadala značajnoj plemićkoj porodici Grubonja, koja se pominje u notarskim spisima XV vijeka, a možda se doselila iz Zadra, budući da se tamo javlja u XII-XIII vijeku.

U današnjem obliku palata Grubonja potiče sa kraja XVI vijeka i sačuvala je sve odlike renesanse u obradi profilacije prozora, čije pragove nose konzole sa fino modelovanim lavljim glavama na prvom spratu. Oko 1955. godine palata je rekonstruisana pa u zemljotresu 1979. nije pretrpjela oštećenja.Na glavnoj fasadi, između prozora prvog sprata, ugrađena je reljefna ploča sa gotičkim Hristovim monogramom: IHS, a ispod nje reljef sa prekrštenim mrtvačkim kostima i lobanjom, kojoj se kroz oči provlače zmije, a okolo puze miš, gušter i kornjača. Smatra se da je to amblem stare gradske apoteke, koja se kao institucija prvi put pominje u spisima notarske knjige 1326. godine, i već po tome spada među najstarije gradske apoteke u Evropi poslije Italije.a sjeverne strane plate Grubonja nalazi se ulaz u gornji dio tvrđave. Iznad tog prolaza, oslonjen jednom stranom na palatu, je barokni luk od opeka sa volutama. Na njemu je postavljen medaljon sa likom krilatog lava Svetog Marka, godinom izgradnje 1760, i latinskim natpisom: Regia munitae rupis via (Glavni put za tvrđavu u brdu).​

http://bokabay.info/index.php?option=com_content&view=article&id=15%3Apalata-grubonja&catid=1%3Akotor&Itemid=67&lang=sr
 

·
Registered
43
Joined
·
6,506 Posts
Discussion Starter · #19 ·
Palata Grgurina, Kotor

Palata Grgurina se nalazi na trgu poznatim pod imenima „Pjaca od cirkula”, „Pjaca Grgurina” ili „Pjaca od muzeja”. Palata je pripadala plemićkoj porodici Grgurina, koja se u XVII vijeku doselila iz Kopra u Istri i bila uključena u kotorski gradski patricijat.Palatu je gradio konte i kavalijer Marko Grgurina, značajni trgovac i posrednik. On je posredovao prilikom dolaska u Kotor poznatog mletačkog vajara Francesca Cabianca, koji je tokom 1704-1708. godine izveo vrijedne vajarske radove na unutrašnjosti relikvijara katedrale Sv. Tripuna. Palata Grgurina je nastala baš u doba kada je u Kotoru radio Francesco Cabianca, mada tačna godina gradnje nije nigdje zabilježena. Druga značajna ličnost iz porodice Grgurina je kanonik Marko Antonije Grgurina, kotorski biskup. On je u periodu ujedinjenja Boke i Crne Gore u jesen 1813. bio posrednik u pregovorima između crnogorskog vladike Petra I Petrovića i francuskog maršala Marmonta i generala Gotijea. U svom testamentu on ostavlja palatu siromasima grada Kotora.

Kroz čitav XIX vijek i do kraja I svjetskog rata, palata Grgurina je služila kao sjedište Gradskog poglavarstva ili raznih vojnih instanci, a između dva rata kao sjedište Sreskog načelstva, s tim što je 1938. na dijelu I sprata bio uspostavljen prvobitni Muzej Bokeljske mornarice, kao začetak današnjeg Pomorskog muzeja. Današnji Pomorski muzej Crne Gore otvoren je 1952.

Palata Grgurina je građena u stilu zrelog baroka, sa dosljedno sprovedenim principom gradnje bokeljskih palta „četiri sobe i salon”. Originalni raspored prostorija oko centralnih sala na I i II spratu palate dosljedno je sproveden u njenom prednjem dijelu koji izlazi na trg, dok je zadnji dio palate sa tri sprata ostatak neke starije građevine koja je bila na tom mjestu. Na toj sjevernoj strani palate je prostrana terasa sa pergolom nad zasvođenim magacinom, i barokno koncipirani vrt na nivou I sprata, jedan od rijetkih u Kotoru. Na terasi su uzidani umivaonik i grb porodice Grgurina, koji ima na štitu kozu – simbol grada Kopra, kao uspomenu na porijeklo porodice iz tog grada.

Posebno je dragocjena obrada enterijera palate sa rekonstruisanim (poslije zemljoteresa 1979) drvenim tavanicama, sa podovima od dijagnoalno slaganih kamenih ploča bijele i crvene boje u centralnim dvoranama i ulaznom holu. U jednoj bočnoj prostoriji na I spratu sačuvan je originalni parketni pod od raznih vrsta intarziranog drveta, kakav je vjerovatno postojao u svim prostorijama oko centralnih sala.Svi unutrašnji portali su bogato barokno profilisani, a rađeni su od korčulanskig kamena, kao i čitava glavna fasada, na kojoj dominiraju balkoni i centralno grupisani portali i prozori sa baroknim karakteristikama.​

http://bokabay.info/index.php?option=com_content&view=article&id=13%3Apalata-grgurina&catid=1%3Akotor&Itemid=67&lang=sr

Trg od muzeja

* * *

Jedra Boke

U godini jubileja, Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru u srijedu 20. juna promoviše mjesečnu publikaciju “Jedra Boke”.
Govoriće profesorica Gracijela Čulić i bibliotekar Slavko Dabinović.
U muzičkom dijelu programa učestvuju učenici Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje “Vida Matijan” iz Kotora.

http://skalaradio.com/2012/06/20/jedra-boke/
 

·
Registered
43
Joined
·
6,506 Posts
Discussion Starter · #20 ·
Ko dozvoljava brutalno uništavanje Stare škole u Prčanju? [KO]

Iz hercegnovske NVO Green Action su pozvali državnog tužioca, Zavod za zaštitu spomenika kulture, Opštinu Kotor, da na krajnje ozbiljan način ispitaju sve njihove činjenice i optužbe, te da javnosti saopšte ko je odgovoran za brutalno uništavanje i devastaciju jednog od naljepših i najdominantnijih kamenih zdanja u Prčanju, biseru stare arhikteture poznatom kao “Stara škola”, koje je vlasništvo Opštine Kotor, a u kojem nelegalno povremeno boravi ili stalno živi, nekoliko porodica, bez ikakvog pravnog osnova.

Programski koordinator ove NVO Milica Stanković tvrdi da ta bespravno useljena lica, to jest uzurpatori ovog istorijskog zdanja (državne imovine) probijaju ulaze i prozore, izbijaju noseće zidove, onako kako njima odgovara, trajno uništavajući na taj način kamenu fasadu zgrade i stabilnost objekta, iako je ovaj objekat, pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika.

"Nezakonito useljena lica, samovoljno su malterisanjem potpuno izmijenila izgled fasade, prozora, spoljne stolarije, škura, i na taj način narušili ambijentalni izgled i zgrade i okruženja. Spoljni izgled ovog zdanja je narušen do te mjere, da su kamenu fasadu omalterisali, ofarbali u crvenu boju i napravili ruglo od objekta, koji je milionske, a sa kulturnog i arhitektonskog aspekta, neprocjenjive vrijednosti. Samo na istočnoj fasadi ima oko dvadeset dva potpuno različita prozora, raznih veličina i dizajna, od eloksirane do drvene bravarije", kaže Stanković u saopštenju.

Ona tvrdi da u tom opštinskom objektu ne žive socijalno ugrožene porodice, već uzurpatori, preprodavci i terminatori, te da je unutrašnjost tog objekta veličine preko hiljadu kvadrata izmijenjena tako što su od velikih učionica, prostorija i hodnika, pregrađivanjem, napravljeni stanovi i apartmani koji se prodaju, preprodaju, izdaju u zakup, ili rentiraju tokom cijele godine, naročito u toku ljetnje sezone.Izdaju državnu imovinu

Stanković tvrdi da uzurpatori od mnogobrojnih gostiju ubiraju prihode, a pritom ne plaćaju nikakve takse, komunalije ni ostale dažbine, jer za njih niko nije nadležan, za njih zakon ne važi.

"Postavlja se pitanje ko je ovim licima dozvolio da izdaju u zakup i prodaju državnu imovinu i na taj način stiču veliku protivpravnu imovinsku korist dok država od toga nema nikakve koristi, već trpi milionsku štetu. Čime su ovi uzurpatori društvene imovine zadužili Opštinu Kotor koja zatvara oči pred ovim problemom? I zbog čega Opština Kotor ignoriše brojne prijave mještana, protiv uzurpatora imovine zajednice i građana i dozvoljava ovoj neodgovornoj grupi, da na krajnje drzak i brutalan način uništava kulturnu baštinu ovog drevnog primorskog mjesta?", pita se Stanković i dodaje da su opštinskoj vlasti puna usta zaštite opštinske imovine, kulturne baštine”, pa zašto ne štiti i ovu – svoju, imovinu i zašto se ništa ne radi u vezi s ovim pitanjem.

Vojinović: Tamo živi 13 ljudi

Načelnica sekretarijata za urbanizam i stambeno komunalne poslove Slavica Vojinović kazala je “Vijestima” da su još u decembru prošle godine pokrenuli postupak u vezi ovog objekta. Obratili smo se Upravi policije da identifikuje beespravno useljena lica u tom objektu, i utvrđeno je da tamo boravi 13 lica.

S obzirom da smo imali indicije da tokom ljeta, osim ovih 13 stalno nastanjenih u tom objektu boravi još lica, u toku je postupak njihove identifikacije. Nakon toga , sekretarijat za imovinsko pravne poslove pokrenuće proceduru za iseljenje svih tih bespravno useljenih lica,a naš sekretarijat će shodno svojoj nadležnosti sprovesti postupak iseljenja", kazala je Vojinović.

http://www.vijesti.me/vijesti/ko-dozvoljava-brutalno-unistavanje-stare-skole-prcanju-clanak-79565
 
1 - 20 of 446 Posts
Top