SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 38 Posts

·
Banned
Joined
·
1,580 Posts
Discussion Starter · #1 ·Уб је градско насеље у Србији у општини Уб у Колубарском округу. У 2011, број становника у граду је био 6.164, док је број становника општине био 29.022.

Ub (Serbian Cyrillic: Уб) is a town and municipality located in the Kolubara District of Serbia. In 2011, the population of the town is 6,164, while population of the municipality is 29,022.
 

·
Banned
Joined
·
1,580 Posts
Discussion Starter · #2 · (Edited)
Temu otvaram pre svega zbog najavljenog projekta "Industrijska zona Stublenica". Projekat bi trebao da bude gotov do kraja ove godine, a gradnja bi trebalo da počne početkom sledeće godine. Investitor je kineska firma „Sinomach-Cneec-Cneetc”. Pominje se da bi kompletna industrijska zona jednog dana trebalo da ima oko 15 000 zaposlenih. Malo sam skeptičan po pitanju tog broja, ali cifra od par hiljada zaposlenih u industrijskoj zoni zvuči realno.

MИХAJЛOВИЋ СA КИНEСКOМ ДEЛEГAЦИJOМ O ИНДУСТРИJСКOJ ЗOНИ У УБУ

Пoтпрeдсeдник Влaдe прoф. др Зoрaнa Mихajлoвић рaзгoвaрaлa je дaнaс сa дeлeгaциjoм кинeскe кoрпoрaциje „Sinomach-Cneec-Cneetc” o рeaлизaциjи прojeктa “Пoслoвнa зoнa Стублeницa” у oпштини Уб, учeшћу oвe кoмпaниje у сaнирaњу пoслeдицa пoплaвa нa приврeдним кaпaцитeтимa у Србиjи, кao и другим прojeктимa зa кoje су зaинтeрeсoвaнe oбe стрaнe.

Mихajлoвић je изрaзилa зaдoвoљствo штo je jeднa oд нajвeћих кинeских eнeргeтских кoрпoрaциja зaинтeрeсoвaнa дa грaди индустриjску зoну кoja ћe сe нaлaзити у нeпoсрeднoj близини Кoридoрa 11, o чeму je вeћ пoтписaн Meмoрaндум o рaзумeвaњу сa oпштинoм Уб. Oнa je пoзвaлa кинeску стaну дa штo прe крeнe у рeaлизaциjу прojeктa и oбeћaлa дa ћe Влaдa, у oквиру свojих мoгућнoсти, пружити свaку врсту пoдршкe и пoмoћи.

Прeдстaвници кинeскe кoрпoрaциje изрaзили су интeрeсoвaњe дa oвaj прojeкaт будe пoдигнут нa држaвни нивo, a дa сe o њeгoвoj штo успeшниjoj и бржoj рeaлизaциjи бринe мeшoвити кинeскo - српски кoмитeт. Кинeски пaртнeри су изрaзили и жeљу дa учeствуjу у пoслoвимa хитнe oбнoвe eнeргeтских пoстрojeњa кoja су oштeћaнa у пoплaвaмa кoje су зaдeсилe Србиjу збoг чeгa ћe сутрa oбићи Рудaрски бaсeн “Кoлубaрa”.

Нa сaстaнку кoмe je присуствoвao и прeдстaвник oпштинe Уб Дaркo Глишић дoгoвoрeнo je дa у нaрeднoм пeриoду буду интeнзивирaни кoнтaкти нa рeaлизaциjи пoмeнутих прojeкaтa, кao и oстaлих, пoсeбнo у oблaсти инфрaструктурe и eнeргeтикe.
 

·
Registered
Joined
·
15,996 Posts
Kinezi u Srbiji otvorili predstavništo za Evropu
18.01.2014


Kineska elektroenergetska korporacija Sinomah Sieniisi-Sieniitisi (Sinomać-Cneec-cneetc) koja je danas u Ubu otvorila svoje predstavništvo za Evropu, zainteresovana je da ulaže u velike energetske projektae u Srbiji - TE Kolubaru B, otvaranje ugljenokopa Radljevo, HE Ðerdap tri i male hidroelektrane, rečeno je danas na otvaranju tog predstavništva.


 

·
Registered
Joined
·
15,996 Posts
Novi gradski trg

Na prostoru Vašarišta, u neposrednoj blizini pešačkog mosta na Ubači, pri kraju su i građevinski radovi na dva nova objekta - opštinskoj zgradi i Stanici policije. Planirano je da ovaj prostor bude novi gradski trg.


- Očekujem da do kraja godine zgrada Policijske stanice bude stavljena u funkciju, odnosno da se neophodni radovi završe, a da se ona kasnije polako oprema za naše beskućnike, pripadnike ubske policije. Oni nemaju gde da borave i nemaju uslove za normalan rad, jer su od maja, kada je zgrada Stanice policije uništena u poplavama, smešteni u zgradu Vojnog odseka. Što se tiče nove opštinske zgrade, rok za završetak radova je mart 2015. godine. Mi planiramo da se između aprila i maja polako useljavamo u novu zgradu, a da u vremenu koje dolazi oplemenimo čitav prostor koji se ovde nalazi. Pored Parka prijateljstva, koji ćemo graditi sa svojim prijateljima i partnerima iz Kine, u neposrednom okruženju je predviđeno još nekoliko sadržaja, čime će ova celina dobiti moderne obrise, ulepšati naš grad i svima nam biti na ponos - ističe prvi čovek ubske opštine.

Glišić kaže da lokalna samouprava ima i nekoliko planova vezanih za drugu stranu reke Ub, gde se nalazi “Školarac”, jer bi trebalo upotpuniti ponudu tog sportsko-rekreativnog centra.

- Razgovarao sam sa predsednikom Odbojkaškog saveza Srbije Aleksandrom Boričićem, koji mi je obećao da će obezbediti donatorska sredstva za četiri stambena objekta, dok će izgradnju jednog odbojkaškog terena oni finansirati. To znači da će značajna suma novca doći u našu opštinu, a na nama je da je rasporedimo na najbolji mogući način, kako bi sve uklopili u jednu lepu celinu – rekao je predsednik Opštine Ub Darko Glišić.

http://www.kolubarske.rs/sr/vesti/okrug/1629/Pešački-most-preko-Ubače-do-kraja-februara.htm
 

·
Registered
бүртгэгдсэн
Joined
·
9,406 Posts
Лоше су оријентисали нову зграду МУП-а и општинске управе.
Окренули су их према реци, а са њихове друге стране је заправо предвиђен нови градски (сеоски) трг.
Такође, Убу би пријала обилазница, да не би оне две једносмерне улице у центру служиле као транзит.
 

·
Registered
Joined
·
16,375 Posts
Ma meni opet nije jasno sto su prvili novu zgradu sta tjesna im stara , gdje je do sad bila policija postoji li vatrogasni dom ,
A nova opstina je prilicno ruzna sto kazes spljostena kao napolitanka
 
1 - 20 of 38 Posts
Top