Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 201 Posts

·
Banned
Joined
·
1,060 Posts
Discussion Starter · #6 ·
Локомотива ЈЖ-462.

Настала је 1989 прерадом локомотиве 362. Прерада се састоји у прилагођавању локомотиве да ради на напону од 25 киловолти наизменичне струје 50 херца. 362 је радила на једносмерну струју напона 3000 волти и возила је кроз Словенију и део Хрватске (Истра, Квранер). У плану је била промена електросистема те је извршена прерада локомотива. ЈЖ-462 је израђена у два примерка 001 и 002. Оба су исечена јер су локомотиве вршиле превелики притисак на пругу.362

 

·
Banned
Joined
·
1,060 Posts
Discussion Starter · #13 ·
Може. Стави фотографије слободно, али се пази домобрана и усташа. Не знам како ће они реаговати на те слике. Стави и неке своје ако имаш овде слободно.

Поздрави ми ако се појаве на теми ове што су ме пљували тамо... Само напиши да ја шаљем подраве уз слике.

Жив био.
 
1 - 20 of 201 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top