SkyscraperCity banner

481 - 491 of 491 Posts

·
Registered
Joined
·
11,451 Posts
Za novu ogradu na šetalištu 70.000 eura

Polomljena, zarđala i trula ograda na Šetalištu Pet Danica u Herceg Novom, zbog koje je posljednjih godina bilo nekoliko padova prolaznika, konačno će biti zamijenjena, a dio u dužini od 450 m rekonstruisan. JP Morsko dobro raspisalo je tender za izvođača radova, čija je procijenjena vrijednost 70 hiljada eura.

Metalna dotrajala ograda biće uklonjena na potezu od od Hotela „Plaža“ do Škvera, sa utovarom i odvozom na privremenu deponiju. Predviđena je izrada metalne ograde od inoksa na obalnim zidovima, dužine 450 m, visine 104 cm, od kote Šetališta ili 92 cm od kote krune obalnog zida.

Elementi ograde se radionički izrađuju i ugrađuju na licu mjesta na međusobnom rastojanju od 600 cm.

Garantni rok za sve izvedene radove je dvije godine, a za ugrađeni materijal pet.

Zaintersovana lica i kompanije ponude i dokaze o stručno-tehničkoj i kadrovskoj osposobljenosti treba da dostave Morskom dobru, a ponude važe 90 dana od javnog otvaranja. Rok izvršenja ugovora je 100 dana od dana od njegovog zaključivanja.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće donijeta u roku od 30 dana od javnog otvaranja.

Tenderom su, pored ostalog, predviđene i kazne-penali za izvođača radova, za svaki dan prekoračenja ugovoenog roka.
RTCG
 

·
Registered
Joined
·
11,451 Posts


Kuća Iva Andrića u funkciji od narednog ljeta

Radovi na adaptaciji kuće nobelovca Iva Andrića u Herceg Novom su nastavljeni, i objekat će do početka ljeta biti u potpunosti uređen i funkcionalan, kazao je direktor Agencije za izgradnju i razvoj Boro Lučić.

Kako je pojasnio, nastavilo se sa izvođenjem grubih građevinskih radova, a do kraja februara će biti završeni svi radovi u unutrašnjosti kuće, a do kraja marta i radovi u dvorištu.

"Nadamo se da ćemo do kraja aprila imati kompletno završen cijeli projekat, gdje ćemo paralelno sa građevinskim radovima naručivati i sve sadnice, kojih ima preko 50, a koje su svojevremeno bile posađene u vrtu. Vratićemo botaničku baštu u prvobitno stanje, kakvo je nekada bilo kada je Ivo Andrić napravio kuću", kazao je Lučić.

On je naglasio da će kuća biti uređena i spremna za funkcionisanje do početka ljetnje sezone, pa će se uporedo sa svim poslovima na adaptaciji objekta, početi sa planiranjem kulturnih dešavanja.

"Kuća će ponovo zasvijetliti u punom sjaju i biti respektabilan objekat na ponos gradu i čuvenom piscu", kazao je Lučić.

On je istakao da će za desetak dana početi i radovi na popločavanju cijelog dvorišta kamenom, nakon čega će uslijediti i završetak radova na ogradi. U kući će biti uređeni toaleti i ofarbana stolarija, postavljen novi parket, a uskoro će početi i nabavka enterijera.

Lučić ističe da će projekat adaptacije Kuće Iva Andrića biti "pun pogodak", a dom nobelovca će postati kulturni centar koji će okupljati slikare, muzičare, književnike, goste grada i sve Novljane.
RTCG
 

·
Registered
Joined
·
11,451 Posts


Uređenje pijace u Igalu preko 20 hiljada eura, u januaru obnova ribarnice u Herceg Novom

Na pijaci u Igalu privodi se kraju prva veća rekonstrukcija i uređenje pijace od njenog otvaranja prije više od 40 godine, a radovi se postepeno odvijaju od juna.

Stari željezni štandovi, korozirani, sa propalim nadstrešnicama, zamijenjeni su novim uslovnijim, koji bi tokom narednih dana, na dijelu za prodaju mješovite robe, trebalo da budu u funkciji. Čitav posao, kako očekuju u Komunalno stambenom preduzeću trebalo bi da bude gotov sljedećeg mjeseca, kada će uporedo krenuti adaptacija dijela pijace u Herceg Novom za prodaju ribe.

Rekonstrukciju pijace u Igalu Komunalno stambeno preduzeće finansira iz svojih sredstava i do sada je uloženo preko 20 hiljada eura. Dio novca refundiraće lokalna uprava, s obzirom da su budžetom za to opredijeljena sredstva, kazala nam je direktorica preduzeća, Jasmina Konjević :

„Zelenu pijacu smo još u avgustu osposobili kad je i počela sa radom i tu je sada 14 novih štandova. U međuvremenu smo izvršili rekonstrukciju odnosno adaptaciju sanitarnog čvora, a sada u drugom dijelu montiramo štandove za prodaju mješovite robe“, precizirala je ona.

Štandove za prodaju mješovite robe nabavila je lokalna uprava ranije, najvjerovatnije za izdavanje tokom ljeta, međutim, nikada nijesu korišćeni, tako da su predati Komunalno stambenom preduzeću. Oni će narednih dana biti dodatno adaptirani kako bi u potpunosti bili prilagođeni pijačnoj prodaji.

To znači i da na pijaci više neće biti štandova kojima ne gazduje Komunalno stambeno preduzeće. Novim štandovima, kojih je sada 22 ( 14 na zelenoj, 8 na mješovitoj pijaci ) povećana je kvadratura zakupcima na 8 kvadrata, a štandovi će se izdavati mjesečno za oko 48 eura. Riječ je o cjenovniku koji nije mijenjan od 2006. godine, ističe Konjević :

„Ranije nijesmo imali svoje štandove, već su zakupci imali neke svoje, kako je ko šta pravio. Onda više nijesmo imali ni zakupce, već su prodavci bili tu bez ugovora, plaćanja …. Zato smo sve raščistili i demontirali, postavili svoje štandove koji će se sada naplaćivati“, navela je ona.

U dijelu zelene pijace, 12 štandova je izdato, dok su dva na dnevnom zakupu. Uslovi za zakup štandova „kućica“ za prodaju mješovite robe biće poznati narednih dana.

Tokom januara, krenuće i adaptacija dijela pijace u Herceg Novom, za prodaju ribe, kako bi se uslovi uskladili sa sanitarnim zahtjevima. Za ribarnicu na pijaci u Igalu planiran je poseban objekat, koji nije obuhvaćen sadašnjom rekonstrukcijom. Međutim, ukoliko bude bilo interesovanja, Komunalno stambeno će ga osposobiti.
Radio Jadran
 

·
Registered
Joined
·
11,451 Posts
Herceg Novi dobija biciklističku stazu

Prva zvanična, kombinovana, pješačko-biciklistička staza u Herceg Novom biće izgrađena na potezu od hiper marketa Laković do bivšeg motela Vinogradi u Igalu, u dužini od 2.036 m – širine 2,5 m. Saglasnost na Prijedlog Odluke treba da daju odbornici na sljedećem skupštinskom zasijedanju.

Odluka će predstavljati osnov za izradu glavnog projekta i izdavanje građevinske dozvole. Izgradnjom staze stvorili bi se uslovi za olakšano kretanje pješaka i biciklista i nesmetano odvijanje saobraćaja duž veoma prometne dionice, naročito u ljetnjem periodu, navodi se u obrazloženju Odluke.

U programskom zadatku sa elementima UT uslova, čiji je obrađivač Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju, navodi se da je staza prateći objekat saobraćajne infrastrukture, koja mora fizički biti odvojena od kolovozne trake.

Podnosilac zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole je Opština Herceg Novi ili drugo lice uz saglasnost Opštine Herceg Novi. Izradu tehničke dokumentacije obaviće Agencija za izgradnju i razvoj Opštine Herceg Novi, samostalno ili u saradnji sa drugim ovlašćenim licima, pri čemu vodeći projektant (kao i privredno društvo), treba da ima odgovarajuće reference za izradu tehničke dokumentacije za ovu vrstu objekata.

Budući investitor biće u obavezi da do podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole pribavi Katastar instalacija za ovu lokaciju od nadležnih javnih preduzeća i reguliše sva prethodna pitanja koja se odnose na imovinsko-pravne odnose i pripremne radove za potrebe građenja objekta na ovoj lokaciji.
Radio Jadran

U Zelenici i Bijeloj dvije pasarele

Pored postojeće pasarele na magistralnom putu iznad OŠ Dašo Pavičić na Toploj, lokalna uprava planira izgradnju još dvije – u Zelenici i Bijeloj (Panorama). Time će biti uspostavljena kvalitetnija regulacija saobraćaja i bezbijednost pješaka.

Prijedlozi Odluka naći će se na januarskom skupštinskom zasijedanju. Odluke predstavljaju osnov za izradu glavnih projekata i izdavanje građevinskih dozvola.

Podnosilac zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole je Opština Herceg Novi ili drugo lice uz saglasnost Opštine Herceg Novi.

Izradu tehničke dokumentacije obaviće Agencija za izgradnju i razvoj Opštine Herceg Novi, samostalno ili u saradnji sa drugim ovlašćenim licima, pri čemu vodeći projektant (kao i privredno društvo), treba da ima odgovarajuće reference za izradu tehničke dokumentacije za ovu vrstu objekata.

Investitor je obavezan da do podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole pribavi Katastar instalacija od nadležnih javnih preduzeća i reguliše sva prethodna pitanja koja se odnose na imovinsko-pravne odnose i pripremne radove za potrebe građenja objekta u Zelenici i Bijeloj.
Radio Jadran
 

·
Registered
Joined
·
11,451 Posts


Briv construction gradi Mješoviti centar i javnu garažu za 3,2 miliona eura, na odloženo

Opštinska Komisija za otvaranje i vrijednovanje ponuda, odlučila je da kotorskoj kompaniji Briv construction povjeri izgradnju Mješovitog centra i javne garaže na Trgu Maršala Tita, ocjenjujući njenu ponudu ispravnom. To je ujedno bila i jedina dostavljena ponuda na tenderu koji je Opština raspisala 6. novembra prošle godine.

...
Radio Jadran

Parking servis planira garažu u Meljinama, punjače za električne automobile…

Hroničan nedostatatak parking mjesta u Herceg Novom izražen je i u periodu van sezone, jer u određenim intervalima dana veliki je pritisak na centru. Osim toga svim ulicama koje mu gravitiraju, kao i kroz velika stambena naselja sve se teže prolazi. Jer, vozila su s jedne ili čak s obje strane parkirana. Trotoari su odavno izgubili prvobitnu svrhu.

Ipak, problem nedostatka parking mjesta u Herceg Novom djelimično je riješen uvođenjem zonskog sistema sa ograničenim vremenom parkiranja (crvena zona). Na taj način, stanarima i posjetiocima užeg centra grada omogućeno je lakše pronalaženje slobodnog parking mjesta.

Medjutim, najefikasnije rješenje kojim bi se smanjio saobraćajni pritisak na centar grada jeste izgradnja garaža. Bez garaža nema kvalitetnog rješavanja problema parkiranja, ukazuju iz Parking servisa Herceg Novi doo.

Programom rada za ovu godinu tog Društva obuhvaćen je dugoročni projekat izgradnje garaža u saradnji Opštine i preduzeća ili kroz privatno-javno partnerstvo. Najaktuelnija lokacija za izgradnju garaže je lokacija u Meljinama, pa će početkom godine iz Parking servisa prikupiti neophodnu dokumentaciju izrade idejnog rešenja i realizacije projekta.

Dio programa rada Društva za 2020. godinu čini ideja nabavke punjača za električne automobile.

Parking servis Herceg Novi je pokretač raznih inovacija. Iako se to možda čini daleko, električni automobili su budućnost auto industrije, a to znači da u bliskoj budućnosti, možemo očekivati sve više električnih i hibridnih automobila na ulicama našeg grada. Herceg Novi je sve interesantnija turistička destinacija za turiste iz evropskih gradova, pa je postavljanje punjača za električne automobile pokazatelj da sve činimo da idemo u korak sa vremenom i svijetom – navode iz Društva.

Očekuju da projekat ugradnje električnih punjača za automobile podrže međunarodne organizacije. Društvo će aplicirati za IPA programe koji pružaju bespovratnu, finansijsku pomoć.

U saradnji sa Sekretarijatom za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost, Društvo će učestvovati u razvoju Strategije razvoja saobraćaja.

Programom rada i razvoja Parking servisa predviđena su, pored ostalog nova parkirališta u zavisnosti od potreba građana, kao i bolja komunikacija sa korisnicima. Dokument će razmatrati odbornici na januarskom zasjedanju Skupštine.
Radio JadranHidrotehnički tunel kod kružnog toka u Meljinama zaustaviće plavljenje

Dio bujičnog potoka Nemila kod kružnog toka u Meljinama, koji prilikom obilnih padavina plavi kružni tok kao i zemljište u radijusu od 50 m, trebalo bi da bude regulisan izgradnjom novog hidrotehničkog tunela u dužini od 60 m. On bi, kako je navedeno u programskom zadatku, trebalo da „primi sve količine maksimalnih 100-godišnjih voda koje se mogu pojaviti na ovom dijelu potoka“.

Armirano-betonska konstrukcija novog hidrotehničkog tunela trebalo bi da bude postavljena kolovozom postojeće ulice od kružne raskrsnice prema manastiru Savina.

Podnosilac zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole je Opština Herceg Novi ili drugo lice uz saglasnost Opštine Herceg Novi.

Izradu tehničke dokumentacije obaviće Agencija za izgradnju i razvoj Opštine Herceg Novi, samostalno ili u saradnji sa drugim ovlašćenim licima, pri čemu vodeći projektant (kao i privredno društvo), treba da ima odgovarajuće reference za izradu tehničke dokumentacije za ovu vrstu objekata.

Investitor je obavezan da do podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole pribavi Katastar instalacija za pomenutu lokaciju od nadležnih javnih preduzeća i reguliše sva pitanja koja se odnose na imovinsko-pravne odnose i pripremne radove za potrebe građenja.

Hercegnovski odbornici na sljedećem skupštinskom zasijedanju trebalo bi da daju saglasnost na Prijednolog Odluke o lokaciji za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – regulacije dijela bujičnog potoka Nemila na potezu kružnog toka u Meljinama. Ona će biti osnov za izradu glavnog projekta i izdavanje građevinske dozvole.
Radio Jadran
 
  • Like
Reactions: KALENIC

·
Registered
Joined
·
11,451 Posts
Sanirana obalna infrastruktura

Nikšićka kompanija Ađi invest obavila je hitnu sanaciju obalne infrastrukture na nekoliko lokacija, koja je bila narušena tokom nevremena u drugoj polovini novembra prošle godine. Čitav posao finansiralo je Morsko dobro sa oko 15 hiljada eura, posredstvom hitnih nabavki.

...
Radio Jadran

Svjetionik privremeno učvršćen, treba 250 hiljada eura za kompletnu zaštitu lukobrana

Hitnom intervencijom JP Morsko dobro završeno je privremeno učvršćivanje jedinog svjetionika u Herceg Novom, na ulazu u Gradsku luku. Njegova stabilnost bila je ozbiljno ugrožena nakon posljednjeg nevremena. Do neophodne veće sanacije – učvršćivanja kompletnog lukobrana, svjetionik bi trebalo da „odoli“ eventualnim ponovnim udarima juga i valova.

...
Radio Jadran
 

·
Registered
Joined
·
11,451 Posts


Sanirana plaža "Bijela vila" u Novom

Radovi na rekonstrukciji lokaliteta “Bijela vila”, jednog od najpopularnihih kupališta uz šetalište Pet Danca, u samom centru Herceg Novog, danas su u potpunosti zavšeni, saopšteno je iz "Morskog dobra".

"Kako je bilo predviđeno tenderskom dokumentacijom, na prostoru od oko 1.000 kvadrata, sanirana je metalna ograda na ulazu u plažu, otvorene rupe na kabinama za presvlačenje, ofarbana drvenarija, izvršeno krečenje objekta, a potom izvedni radovi šalovanja, armiranja i betoniranja odlomljenog ugaonog ivičnog betona na dva mjesta", saopšteno je iz "Morskog dobra".

Dodaju da je za ovaj posao izdvojeno 30.000,00 eura.

Osim kupališta, kako navode, lokalitet “Bijela vila” može biti namjenjen i za postavljanje info punkta Turističke organizacije Herceg Novi ili drugih turističkih sadržaja za vrijeme ljetnje sezone.
RTCG
 

·
Registered
Joined
·
11,451 Posts


Katić obišao radove u Podima

Predsjednik Opštine Herceg Novi Stevan Katić i njegovi saradnici obišli su danas naselje Podi, gdje su sa predsjednikom te Mjesne zajednice, Jovicom Misinezovićem, obišli više lokacija na kojima se izvode radovi na izgradnji trotoara i kanalizacije i tamponiranju puta.

Kako je saopšteno iz Opštine, Katić je zadovoljan intenzitetom i načinom izvođenja radova, a posebno je čestitao Misinezoviću i njegovom timu, koji posvećeno i odgovorno rade za boljitak mjesne zajednice na čijem je čelu.

"Uradilo se zaista puno, a dosta toga i na inicijativu MZ Podi. Danas smo obišli radove na završetku izgradnje kanalizacije u naselju Topovi, radove na izgradnji trotoara, puta prema budućem domu za stare, kao i radove na tamponiranju dijela puta u zaseoku Crmnica. Vidno je da se u ovoj mjesnoj zajednici mnogo toga radi, kao što se radi i u ostalom dijelu grada. Trudimo se da imamo što je moguće više radova u svim mjesnim zajednicama kako bi imali ravnomjeran razvoj čitavog grada", kazao je Katić neposredno nakon obilaska terena.

U projekat izgradnje sekundarne kanalizacije na Podima Opština Herceg Novi je uložila 300 hiljada eura.

Katić je najavio da to naselje uskoro očekuje realizacija kapitalne investicije - nova javna rasvjeta prostiraće se od kružnog toka u Meljinama do kuće Gudelja, kako je i predviđeno projektom za koji je izdata građevinska dozvola.

On je naglasio da će Podi, uz sve radove koji se sada izvode i koje tu mjesnu zajednicu očekuju u budućnosti, biti dosta kvalitetnije infrastrukturno opremljeno.

Predsjednik Mjesne zajednice Podi Jovica Misinezović je kazao da je u naselju Crmnica urađen put u dužini od 140 metara, kao i da se ovih dana izvode radovi na tamponiranju oko 330 metara puta. Nakon završetak tih radova, uslijediće spajanje sa Modrom pločom, čime će biti rasterećena Ustanička ulica. Uređenje puteva očekuje se i nakon završetka radova na izgradnji kanalizacije u naselju Topovi.
RTCG
 

·
Registered
43
Joined
·
6,506 Posts
Propao tender za izgradnju Autobuske stanice u Igalu

Javni poziv za izbor strateškog partnera za izgradnju Autobuske stanice u Igalu proglašen je neuspjelim, jer na javni poziv do isteka roka, nije stigla nijedna ponuda. Novi javni poziv, trebalo bi da bude objavljen narednih dana, saznaje Radio Jadran.

Situacija nastala zbog pandemije korona virusa, koji je uzdrmao i svjetsku ekonomiju, uslovila je da kompanije u posljednjem trenutku odluče da se povuku i ne učestvuju u realizaciji projekta.

radiojadran.com
 

·
Registered
Joined
·
11,451 Posts

Propao i drugi tender za Autobusku stanicu u Igalu, Opština ne odustaje od gradnje

Ni na drugi poziv lokalne uprave za izbor strateškog partnera za izgradnju kompleksa Autobuske stanice u Igalu nije bilo zainteresovanih investitora, pa je tender raspisan početkom maja takođe neuspio.

Ipak, Opština Herceg Novi neće odustati od ovog kapitalnog projekta, pa će u izgradnju najvjerovatnije krenuti samostalno. Odluka o finansiranju i početku realizacije projekta trebalo bi da bude donesena do kraja godine, kako bi se mogla planirati sredstva za finansiranje iz budžeta za sljedeću godinu.

Kako je Radiju Jadran potvrdio sekretar za prostorno planiranje i izgradnju, Vladislav Velaš, nijedna firma nije otkupila tendersku dokumentaciju. Rok za podnošenje prijava istekao je 31. avgusta, a otvaranje ponuda bilo je 7. septembra.

„Projekat je vrlo bitan za grad i naći ćemo način da ga realizujemo. Podsjećam da je u toku izrada glavnog projekta raskrsnice sa Jadranskom magistralom i pristupne saobracajnice kompleksu buduće Autobuske atanice, a do kraja godine ćemo uraditi i glavni projekat Autobuske stanice, faze 1 i 2“, ističe Velaš.

To su, kako je podsjetio, obaveze lokalne uprave koje su već predviđene budžetom :

„U zavisnosti od situacije do kraja godine, sagledaćemo dalje korake. Opština će definitivno samostalno krenuti u realizaciju ako ne bude zainteresovanih suinvestitora“, naveo je naš sagovornik.

On sada nije mogao precizirati da li će lokalna uprava ponovo tražiti suinvestitora raspisivanjem trećeg javnog poziva, mada smatra da bi, uzimajući u obzir čitavu situaciju, to moglo biti gubljenje vremena. Takođe, u ovom trenutku rano je prejudicirati eventualan početak radova na terenu, odnosno izgradnju.

Ranije je iz lokalne uprave saopšteno da je određena izgradnja kompleksa Autobuske stanice u tri faze. Tu su i prateće saobraćajnice i priključci na Jadransku magistralu i poslovno-tržni centar u Herceg Novom na urbanističkim parcelama UP 47, UP 48 i UP 53 u zahvatu DUP-a „Igalo-Bare“, površine 32.000 m2, u skladu sa idejnim rješenjem izgradnje koji je uradio „STUDIO GRAD“ d.o.o.Podgorica.

Model realizacije projekta je zajednička fazna izgradnja. Po navedenom modelu izgradnje, svi objekti u fazi 1 i 2, kao i prateće saobraćajnice sa priključcima na Jadransku magistralu biće u svojini Opštine Herceg Novi, dok će objekat poslovno-tržnog centra iz faze 3 pripasti partneru kao svojina.
Radio Jadran
 
481 - 491 of 491 Posts
Top