SkyscraperCity Forum banner

Харьков,Украина|Kharkov,Ukraine

5283 Views 26 Replies 7 Participants Last post by  nostalgy
9
Kharkiv (Ukrainian Harkіv) - the largest city in eastern Ukraine, the administrative center of the Kharkiv region. The second largest city of Ukraine.
Харков - највећи град у источној Украјини, административни центар региона Харков. Други по величини град у Украјини.
Вокзал Южный

Полтавский шлях:
Колокольня


Покровский монастырь


автор Fog 2010 год.
See less See more
  • Like
Reactions: 1
1 - 20 of 27 Posts
10Драматический театр
See less See more
  • Like
Reactions: 1
8
Оперный театр:


See less See more
  • Like
Reactions: 1
8
Университет:


See less See more
  • Like
Reactions: 1
  • Like
Reactions: 1
Мени је несхватљиво зашто у свим тим градовима истока Украјине си сви јавни натписи, обавештања, рекламе итд на украјинском, док сви говоре на руском :nuts:
Thanks for the presentation. :)
I have a friend from Kharkiv, he told me a lot of interesting stuff about the city and the region, but he never told me that the city is this nice, it is definitely worth visiting! :cheers:
2
Интересантан је Харков, може се поредити са Београдом. :) Дуго времена био је највећи град Украјине и до 1934 главни град УССР.

Стадион екипе Металиста, спреман за Евро 2012. :cheers:


«Стадион,,Металлист,,» на Яндекс.Фотках


«Стадион,,Металлист,,» на Яндекс.Фотках
See less See more
  • Like
Reactions: 1
10
Харков има одличан метро отворен 1975 са 3 линије и 29 станица.

А Београд има...:eek:hno:

http://transphoto.ru/articles/53/
See less See more
  • Like
Reactions: 1
Лепо :cheers:

Нама најближи већи град у Украјини је Луганск. Луганск се развио из села Камени Брод, некадашњег седишта Треће роте српског пука у оквиру Славеносрбије под командом Ивана Шевића.
9
Hello Serbian brothers!!!you the photos from the march of the Dutch in Kharkov
Добро Српске браћа. ви су фотографије из марта Холанђани у Харкову


http://www.city.kharkov.ua/
See less See more
  • Like
Reactions: 2
14
photos of training
Фотографије обуке
Denmark

Netherlands

http://football.sport.ua/[/QUOTE]

photo from match
Фотографија из меча


See less See more
  • Like
Reactions: 1
1 - 20 of 27 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top