SkyscraperCity Forum banner

Читалища в София

1518 Views 8 Replies 3 Participants Last post by  passengerBG - deactivated
По подобие на темата за хотели в София, няка видим в какво състояние са читалищата ни, където децата спортуват, учат езици, танцуват, рисуват и т.н.
Може и спортни бази/без стадиони/ да се снимат и качват.
Ще се постарая да снимам и басейна в министерство на спорта. А извинявам се няма да е уместно да снимам басейна, но само да споделя, че там по стените още има портрети на другаря Тодор Живков.
Басейна не е мръднал откакто плувах там като ученик.
1 - 9 of 9 Posts
Само да споделя, че по Кракра в ремонтирания участък общината реши да няма паркиране и престой, но това просто е против хората и няма как да стане. Това значи да се блокира достъпа до Дом на Културата Средец. Само как звучи Дом на Културата, а вижте как изглежда. Това е отношението на държавата към културата!!!
Ето тук дето кметицата инспектира учи детето ми

А сега да направим по една тема за училищата, детските градини, болниците и поликлиниките, социалните и пенсионерските домове и клубове!
Това вече не е форум за строителство и небостъргачи!

И все пак Сашко, да не се чувстваш прецакан - общината обяви конкурс за ремонт на Културния дом и подробностите са в общата тема за строежите ;)
Ми мен това ме интересува, за това се вълнувам градска инфраструктура, метро, обществени сгради, паркове, велоалеи, обществени паркинги. Дреме ми за Мол-ове, Тауър-и и небостъргачи......
Защото това определя облика на града ни и качеството на живот в него.
Но не за всичко, което те интересува трябва да правиш отделна тема, нали?
То при това положение дай за всеки район и за всеки квартал да направим по 1 тема, че живущите в тях да си следят какво се случва.
Това просто е несериозно отношение.
В момента читалищата се използват за репетиции на рок групи и тук-таме курсове по китара, народни танци, рядко чужди езици.

Надявам се новия център за изкуства в сградата на бившата Топлоцентрала НДК да посрами държавата и да стане алтернатива на културните домове.
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top