SkyscraperCity Forum banner

Шумава (Јужна Чешка)

6402 Views 12 Replies 6 Participants Last post by  Bad_Hafen
12
Шумава је регион, који се налази у Јужној Чешкој и је један од најлепших природних бисера Чешке. Сама природна резервација Шумава-Чешки Лес обухвата само малу област поред границе са Немачком, али по регионалном смислу Шумава представља јужне делове земље, некадашњи део немачког Судетенланд или Судета.
Нетакнута природа, густе шуме ( од речи шума и долази назив „Шумава“) и ретко насељена подручја значе прави рај за туристе, којих занимају природне лепоте.

Шумава је била део немачких Судета или Судетенланд, на свим означеним областима на карти су живели углавном Немци


Шумава је занимљива и као регион непосредног контакта словенске(чешке) и германске (немачке) културе. После доласка Словена је била ова гранична област ретко насељена због неприступачности и чинила је природну границу Краљевине Чешке са немачким државама. У овом крају је живела малобројна група словенског племена, који се називао Ходове (од речи „ходати“), који су чували границу краљевине. Због готово празног подручја, чешки краљеви су позивали Немце да населе овај регион, наиме Премисл Отакар и Вацлав Чески су подржавали немачку колонизацију граничних подручја Чешке и тако су изазвали несвесно германизацију ових крајева, где се формира област насељена Немцима, која се звала Судети.
Уствари, чешка краљевска породица Премисловића је имала породичне односе са немачким племићима, наиме породицом Боген која је имала бројне подручја немачке стране Шумаве (Bayerischen Wald) у власништву , чешки краљеви су за своје супруге увек изабрали само немачке принцезе, које су помагале германизацији јавног и политичког живота у Чешкој заједно са католичком црквом, која је заједно са христијанизацијом Словена донела и германизацију и основала бројне манастире на југу Чешке, центри немачке културе и језика. Неки немачки историчари кажу, да је германизација Чешке била уствари један свеобухватан план, који је требао да германизира Чехе исто као Полапске Словене, уз помоћ немачких принцеза, католичке цркве и себичних чешких племићких породица. Срећом, ствари нису завршили потпуном германизацијом и због великог лингвистичког, политичког и културног интегритета чешких Словена.
Немци, који су населили западне и југозападне крајеве Чешке су се бавили наиме шумарством и живели су мирно са Чесима до 20. века, Шумава је била један од најгушће насељених подручја Европе. После светског рата су били сви Немци исељени и Шумава је постала поготово празна, много немачких села и градића је било срушених и на место изтераних Немаца су дошли Чеси и Словаци. Данас је Шумава углавном туристички регион.


Чешки Крумлов ( Čеský Krumlov, Krumau)Кашперске Гори ( Kašperské Hory, Bergreichenstein)Лашко језеро (Lašské jezero, Lackensee)


Модрава (Modrava, Mader)


Винтерберг (Winterberg)Железна Руда (Železná Ruda, Markt Eisenstein)


извор реке Видре (Vydra, Widra)


See less See more
1 - 13 of 13 Posts
14
регионална железницаРожмберг (Rožmberg, Rosenberg)


Шумава је добила име због густих шума
Црно језеро (Černe jezero, Schwarzer see)
Домажлице (Domažlice, Taus)


Село Голашовице је записано у УНЕСКО као пример чешке сеоске архитектуре


тврђава Кашперк (Kašperk, Konigsberg)


Поглед из брда Клет на Бланску шуму


замак Кратохвиле (Kratochvíle, Kurzweil)


Крумлов
сеоска кућа у селу Волари
See less See more
4
Вештачко језеро Липно је изграђено у периоду социјализма на месту бројних немачких села, сад је то место за рекреацију, недалеко са налази градић Фрајбург (Freiburg)Прахатице (Prachatice, Prahatitz)

See less See more
5
манастир Виши Брод ( Vyšší Brod, Hohenfurth)планинско летовалиште
природаSee less See more
регионална железница


Село Голашовице је записано у УНЕСКО као пример чешке сеоске архитектуре
Podseća na vojvođanska sela. Kod nas se kao naziv za tu oblast koristi nemačka reč Sudet, a za planinu Šumava. Pejzažno, ne arhitektonski, već priroda dosta podseća na Šumadiju.
8
Ческе Будејовице

Ческе Будејовице су највећи и најважнији град Јужне Чешке са око 93 000 становника. Град се почео развијати на месту бившег словенског насеља Будивојовица, по којем је и добио име, основан је 1265 године у име краља Премисла Отакара. Овај град за разлику од остатка подручја није никад имао бројно немачко становништво, то јест, проценат немачког становништва се увек кретао испод 50 %.

Трг Премисла Отакара


Соколско острво (Sokolský ostrov) на Влтави


градска катедрала


главна трговачка улица


замак Дубока (Hluboká)


градски превоз су углавном тролејбуси
универзитет
See less See more
2
Podseća na vojvođanska sela. Kod nas se kao naziv za tu oblast koristi nemačka reč Sudet, a za planinu Šumava. Pejzažno, ne arhitektonski, već priroda dosta podseća na Šumadiju.
Па ја мислим да Шумадија и Шумава имају заједничко само име и лепу природу и шуме, иначе атмосфера и све је различито.

Срећом, Шумава није доживела велику промену после одласка немачког становништва и успела је да заштити тај неки свој развијени, западоевропски дух, али то се не може рећи за западне делове Чешке, које су доживели велики пад нивоа културности и животног стандарда. Тај северни део чешке око градова Усти, Дечин и Мост је био најразвијени и најбогатији у земљи, била је тамо развијена индустрија и цео крај личио на типичне немачке индустријске области. После одласка Немаца и доласка социјализма, уништени су историјски градови и на место Немаца долазе углавном Словаци и Цигани са истока Словачке. Словаци су се глатко и без провлема као увек чехизирали, док са Циганима је до данас проблем и овај регион је један из најсиромашнијих и најпроблематичнијих у Чешкој, ево добар пример је град Мост

Овако је изгледао пре, тада се звао Most ili BrüxЦео град је био уништен и уместо њега је био изграђен Нови Мост- један велики комиблок са поготово свим становништвом из разних делова бивше Чехословачке, није остала ни једна црквица или кућица старог града.
See less See more
10
Бобинска прашума (Boubínsky prales)Збислав (Zbislav)

Борова Лада (Borová Lada)
Прашили (Prášily)


чешка "халупа" типична за ово подручје (овај чешки израз за шумске кућице-викендице се користи и у немачком баварском дијалекту- chaluppa)


Јиндржихов Градец (Jindřichův Hradec-Neuhaus)
See less See more
1 - 13 of 13 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top