SkyscraperCity banner

1 - 15 of 15 Posts

·
Registered Usurper
Joined
·
7,773 Posts
Discussion Starter #1
, हाय

एक ऐतिहासिक वास्तुकला शैली निर्माण गर्दै छन्, जो कुनै पनि नयाँ वा हालै निर्माण भवनहरु छन् भने म सोच छु?

म हाल परम्परागत रूप मा निर्मित गर्दै छन् जो भर्खरै निर्माण भवनहरु विशेषताहरु जो क्लासिक वास्तुकला मंच मा एक सूत्र छ।

थ्रेड यहाँ कृपया हेर्नुहोस्:

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1022349

म नेपाल जोडी देखि केही उदाहरणहरू छन् चाहनुहुन्छ, त्यसैले माथि धाराको पोस्ट गर्नुहोस् हुनेछ।

अग्रिम धन्यवाद!
Hi,

I am wondering if there are any new or recently constructed buildings which are built in a historic architecture style?

I currently have a thread in the classic architecture forum which features newly constructed buildings which are built in traditional form.

Please see thread here:

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1022349

I would like to have a few examples from Nepal added, so please feel free to post in the above thread.

Thanks in advance!
 

·
LIBERTINED
Joined
·
46,539 Posts
1 - 15 of 15 Posts
Top