SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
4,585 Posts
Waanzinnig slecht artikel. De auteur zou eens naar mong kok moeten, dan zou duidelijk worden dat 27.000 inwoners per km2 niet de hoogste dichtheid ter wereld us, sterker nog om de hoek kan ik die dichtheid zo ongeveer in buurten vinden.
Dichtst bevolkte wijk heb je in Bombay. Daar zit ongeveer de hele bevolking van Utrecht op een vierkante kilometer.

Dichtst bevolkte wijk vind je in Oud West. Daar heb je 30000 inwoners per km2
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top