SkyscraperCity Forum banner

‘Hoogbouw is een ouderwetse manier van denken.’

2702 13
Ik lees zojuist dat Jan deze tent kan gaan sluiten. Het was leuk, al die hoogbouw. :D

Het 'tegengeluid' in dit artikel van De Groene Amsterdammer: https://www.groene.nl/artikel/zijn-we-vergeten-wie-we-zijn

De gemeente Amsterdam is wezen kijken in Toronto, maar die stad moet volgens sommigen juist niet een voorbeeld zijn voor Amsterdam.
1 - 3 of 3 Posts
De universiteit is de plek voor de botsing der ideeën. Maar liegen mag natuurlijk niet in de wetenschap. Vertel, wat waren de leugens?
  • Like
Reactions: petjuh
en de leugens? ik snap trouwens niet hoe The Polman zich door deze heer aangesproken weet.
dat is dan opgehelderd. nu de leugens nog,
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top