SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Premium Member
Joined
·
41,341 Posts
De universiteit is de plek voor de botsing der ideeën. Maar liegen mag natuurlijk niet in de wetenschap. Vertel, wat waren de leugens?
Ik denk dat The Polman op onderstaand artikel doelt:

'Lang leve het rijtjeshuis'

Rijtjeshuizen zijn goed voor de mens, stelt Friso de Zeeuw, emeritus hoogleraar gebieds-ontwikkeling aan de TU Delft. Hij veegt dan ook de vloer aan met de klacht dat de nieuwbouwwijken zo doods zijn.
 
  • Like
Reactions: The Polwoman
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top