SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
2,262 Posts
Waanzinnig slecht artikel. De auteur zou eens naar mong kok moeten, dan zou duidelijk worden dat 27.000 inwoners per km2 niet de hoogste dichtheid ter wereld us, sterker nog om de hoek kan ik die dichtheid zo ongeveer in buurten vinden.

Als het argument is dat er slechts een paar torens architectonisch de moeite waard zijn, pleit dat toch juist voor hoogbouw. Haussmann is wat dat aangaat nog veel eentoniger geweest, laat staan de suburbia in Toronto, onze eigen revolutiebouw, de bloemkoolwijken en de Vinex (hoewel het daar al iets beter ging).
De constante vergelijking met de Bijlmer is potsierlijk; die wijk is juist gebouwd in een bijzonder lage dichtheid, totaal onvergelijkbaar.

Benieuwd wat het belang is van de Groene bij dit artikel, met weinig ruimte voor een tegengeluid. Voor de kwaliteit hadden ze toch eigenlijk geen bijdrage nodig van fonds 1877, zo diepgravend is het allemaal niet.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top