SkyscraperCity Forum banner

‘Hoogbouw is een ouderwetse manier van denken.’

2705 13
Ik lees zojuist dat Jan deze tent kan gaan sluiten. Het was leuk, al die hoogbouw. :D

Het 'tegengeluid' in dit artikel van De Groene Amsterdammer: https://www.groene.nl/artikel/zijn-we-vergeten-wie-we-zijn

De gemeente Amsterdam is wezen kijken in Toronto, maar die stad moet volgens sommigen juist niet een voorbeeld zijn voor Amsterdam.
1 - 1 of 1 Posts
[...]en daarbij mij een vpro-stadskabouter noemde (ik voel me iig aangesproken met mijn 1,68m)[...]
  • Like
Reactions: GrijzePilion
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top