SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts
Joined
·
40,192 Posts
^^

Die wijk in Oud West is echter zo klein dat je het bijna geen wijk kan noemen.

Die dichtheidsdiscussie blijft altijd lastig en met grenzen spelen. Parijs stad vergelijken met heel NYC is bijvoorbeeld onzin. Parijs met Manhattan is dan eerlijker.

Rotterdam en ook Amsterdam hebben een relatief lage bevolkingsdichtheid als gemeente. Komt omdat beide steden ook grote havens hebben waar niemand woont.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top