SkyscraperCity banner

1 - 20 of 2012 Posts

·
Registered
Joined
·
661 Posts
Discussion Starter #1 (Edited)
Ne postoji slična tema, a mislim da bi je trebalo ovde biti.
Unutrašnji plovni putevi su delom dati od prirode (reke i jezera) ali su čak i oni najvećim delom izmenjeni ljudskim delovanjem. O kanalima i pratećim objektima ne treba ni pričati.
Takođe je ovde mesto i za najveći srpski infrastrukturni podvig - kanal Dunav - Tisa - Dunav, a koji je u našoj javnosti neopravdano zapostavljen.
Ovde bi trebalo da bude mesta za diskusije o održavanju plovnih puteva, izgradnji, pratećim objektima, lukama i pristaništima, rečnim brodovima, brodogradilištima, industriji koja prevozi teret vodom, turizmu na vodi, nautici, kvalitetu vode i ekologiji, . .Da vidite gde nam je mesto evropskoj mreži.
Verovatno najbolje karte koje se mogu pronaći.


Mogućnost plovidbe morskih brodova

 

·
Registered
Joined
·
661 Posts
Discussion Starter #2 (Edited)
DUNAV

Izvire u Švarcvaldu od manjih reka Berge i Brigah kod grada Donaušingena. Dunav je dugačak oko 2850 km. Reka Dunav predstavlja veoma važan transportni koridor (pan-evropski koridor VII). To je jedini unutrašnji plovni put među 10 pan-evropskih koridora.

Kroz Srbiju Dunav teče u dužini od 588 kilometara, od Bezdana do Timoka. Od toga, 137.6 kilometara predstavlja zajednički sektor sa Hrvatskom, a 299.35 kilometara sa Rumunijom.

Na toku Dunava je bezbedna plovidba celom dužinom za velika plovila. Od Beograda nizvodno je moguća i plovidba nekih morskis brodova. Beograd je rečno - morska luka.

U toku kroz Srbiju se nalaze dve brane – hidrocentrale sa brodskom prevodnicama koje omogućavaju nesmetanu plovidbu velikim brodovima.

Hidrocentrale:
Đerdap 1
Đerdap 2

Slike kasnije
 

·
Registered
Joined
·
661 Posts
Discussion Starter #3
SAVA

Reka Sva nekada najveća jugoslovenska reka ,a sada reka sa međunarodnim statusom. Protiče kroz 4 zemlje: Sloveniju, Hrvatsku, BiH ( Republiku Srpsku ) i Srbiju. Povezuje tri glavna grada: Ljubljanu, Zagreb i Beograd. Od nedavno je reka sa statusom međunarodnog plovnog puta. Međunarodna komisija za sliv reke Save počela je sa radom 2006. godine.

Reka Sava je po dužini treća, a po protoku najveća pritoka Dunava. Površina sliva od 97,713 km². Dužina Save od njenog izvora u planinama zapadne Slovenije do ušća u Dunav u Beogradu je oko 944 km.

Rreka Sava je danas plovna za velika plovila od Beograda do Slavonskog broda (km 377) i manja plovila do Siska (km 583). Na plovnom toku Save nema brana ni brodskih prevodnica.
 

·
Registered
Joined
·
661 Posts
Discussion Starter #4 (Edited)
TISA

Tisa je najveća leva pritoka Dunava. Izvire u Ukrajini, na Karpatima u oblasti Bukovina, i dalje prolazi kroz Mađarsku, Rumuniju, Slovačku i Srbiju. Uliva se u Dunav nasuprot Starog Slankamena.

Tisa je dugačka 1.358 km. Plovna je na dužini od 532 km. Protiče kroz Srbiju u dužini od 168 km i plovna je celom dužinom. U prošlosti su na reci izvođeni veći radovi na presecanju meandara (krivina) čime je tok reke značajno skraćen, a dobilo se na povećanju rečnog pada i brzini oticanja vode.

Reka Tisa ima status međudržavnog plovnog puta. To znači da je plovidba na njoj slobodna za brodove koji plove pod mađarskom i srpskom zastavom.

Na toku Tise kod Novog Bečeja je izgrađena brana sa brodskom prevodnicom.

Изграђена је 1972. год. Задатак ове преводнице је да обезбеди пловидбу између Тисе и магистралног канала Банатска Паланка – Нови Бечеј. Има две клизајуће капије. Преводи бродове до 1000 t.
МАЛО ТЕХНОЛОШКО - ИСТОРИЈСКЕ БАШТИНЕ


Парна пумпа у Жабљу се налази код жабаљског моста поред Тисе. Изграђена је 1898. године и била је највећа у Војводини. Парни погон је покретао две центрифугалне црпке чији је максимални капацитет био 2.530 литара воде у секунди.
Сливно подручје које је ова пумпа исушивала било је око 10.000 ha. Након 74 године рада пумпа је конзервирана. 

·
Registered
Joined
·
661 Posts
Discussion Starter #5 (Edited)
TAMIŠ

Tamiš ima tok dužine 339,7 km od kojih 118 km u Srbiji do naselja Jaša Tomić. Plovan je od ušća do Pančeva ( 3 km ) za veća plovila, a za manje brodove do Orlovata.

Na toku reke je izgrađevo više ustava.USTAVA PANČEVO

Устава је изграђена 1973. године на ушћу Тамиша код Панчева и саставни је део хидрочвора Панчево. Хидрочвор Панчево штити приобаље доњег Тамиша од негативног дејства успора који изазива брана ХЕ „Ђердап“. Устава Панчево омогућује сепарацију вода Тамиша и Дунава и одржава дириговани нижи водостај у Тамишу узводно од Опова, омогућује пропуштање великих вода Тамиша. Устава има три проточна поља, средњи ширине 24,5 метара и два крајња по 12 метара. Затварачи су сегментни
USTAVA OPOVO

Устава Опово је изграђена на Тамишу 1971. године. У периоду малих вода Тамиша и Дунава потпуно је затворена и служи за упућивање вода Тамиша у Дунав кроз Карашац и уставу Чента чиме се обезбеђује диригован водостај на Тамишу између устава Опово и Панчево. Велике воде Тамиша пропушта према Панчеву. Има једно проточно поље ширине 24,5 метара са сегментним затварачем.


 

·
Registered
Joined
·
661 Posts
Discussion Starter #6
VELIKA MORAVA

Plovna je samo u kratkom delu od ušća. U prošlosti je bila plovna do Paraćina do koga su dolazili parobrodi što zbog akumulacije materijala u koritu više nije moguće.

Dugo postoji želja da se uredi korito Morave prvenstveno zbog regulacije poplava i iskorišćenja elektroenergetskog potencijala,a uz to i vrati plovnost. Stara želja je i prokopavanje kanala koritom Južne Morave i Vardara do Soluna. Čak su rađeni projekti. Jedan podrazumeva gradnju paralelnog kanala čime se ne bi ugrozio prirodni režim reke i vršilo zagtrpavanje materijalom koji nosi reka. Drugi projekat podrazumeva produbljenje i proširenje korita uz izgradnju potrebnih objekata. Naravno zbog cene takvog poduhvata su sve ovo daleke želje.
 

·
Registered
Joined
·
661 Posts
Discussion Starter #7 (Edited)
BEGEJBegej je glavna pritoka Tise u Srbiji. Izvire Rumuniji, dug je 284 km i protiče kroz Rumuniju i Srbiju.
Dužina plovnog Begeja iznosi 114 km, dopire do Temišvara, а njegova dužina kroz Srbiju iznosi 75,4 km na levoj i 77,2 km na desnoj obali gde je i presečen državnom granicom.

Begej ima tri osnovna karakteristična dela:
1. prirodno korito od ušća do Kleka - kanalisano
2. iskopan i regulisan deo od Kleka do spoja sa Tamišom
3. najuzvodniji nesređen deo


1 – kanalisano prirodno korito

Kanal Begej - Rekonstruisan je od ulaza iz Tise kod Titela do Kleka (km 37.9), a i dalje do Itebeja (km 65) prolazi starom trasom Begeja. Iz Tise do Kleka moguća je jednovremena dvosmerna plovidba za hiljadutonske objekte, a od Kleka do Itebeja jednovremena dvosmerna plovidba plovidba za petstotonske objekte.
Karakteristično je da ovaj kanal ima vodostaj Tise do Stajićeva. Pri plovidbi treba voditi računa o vrednostima vodostaja koji su u pojedinim periodima izrazito visoki, zbog čega je prolazak ispod mostova otežan.
Kanal Povezuje desetak naseljenih mesta Perlez, Itebej, Klek, Begejci i Žitište, od kojih je najznačajniji Zrenjanin kao industrijski i poljoprivredni centar Banata sa brodogradilištem "Begej" i nekoliko mesta za utovar i istovar.

OBJEKTI


BRODSKA PREVODNICA STAJIĆEVO

Изграђена је 1971. године на Бегеју. Део је хидрочвора Стајићево заједно са уставом Стајићево. Има две клизајуће капије. Омогућује везу између Тисе и банатског дела Хс ДТД. Може да преводи бродове носивости до 1000 t.
Stajićevo i na sledeće 3 fotografije2 – kanal plovni Begej

Kanal Plovni Begej Begej - od Kleka (km 37.9) do Srpskog Itebeja (km 65) prolazi starim koritom Begeja. Na ovom delu Begeja omogućena je dvosmerna plovidba brodovima do 500 tona nosivosti. Prevodnica Klek je rekonstruisana, i dograđena joj je još jedna komora.
Za razliku od plovnih kanala, kanal Begej u pojedinim delovima godine ima izrazito visoke vodostaje, što tada otežava prolaženje brodova ispod konstrukcija mostova.
Hidročvor Klek i hidročvor Srpski Itebej su zanimljivi objekti - Poare brane, za vreme kada su sagradjene (1910. godine) predstavljale su visok domet u gradjevinarstvu.


OBJEKTI


PREVODNICA KLEK

Преводница у Клеку је изграђена 1914. године и имала је једну комору за пролаз бродова. Доградњом и реконструкцијом 1969. године додата је још једна комора па је постала двостепена са три двокрилне капије. Стара комора је изграђена у неармираном бетону, а фундирана је на дрвеним шиповима. Дограђени део је од армираног бетона. Заједно са уставом део је хидрочвора Клек. Пројектована је за пловидбу бродова до 500 t носивости.


PREVODNICA SRPSKI ITEBEJ

Преводница код Српског Итебеја је изграђена 1914. године. Заједно са уставом део је хидрочвора Српски Итебеј. Има двокрилне капије. Изграђена је у неармираном бетону, а фундирана је на дрвеним шиповима. Пројектована је за пловидбу бродова до 500 t носивости.


 

·
Registered
Joined
·
661 Posts
Discussion Starter #8 (Edited)
KANAL DTD

Kanal DTD je u stvari složeni sistem kanala koji se sastoji iz većeg broja pojedinačnih kanala.

Gradnja je počela u 18. Veku i trajala u delovima sve do 1977. Godine kada je sistem zaokružen u jedinstvenu celinu. Kraj izgradnje je označio završetak gradnje brane na Tisi kod Novog Bečeja.

Prvi prokopano kanal je bio Sivac – Vrbas građen od 1785 do 1787. godine. Kasnije se mreža kanala povećavala. Velika rekonstrukcija postojećih kanala i izgradnja novih u cilju stvaranja jedinstvenog sistema je izvođena od 1957 do 1977 god.

Hidrosistem DTD od tada čini:
- 649 km kanala od kojih je 600 km plovno i brojni mali kanali koji do njih vode
-25 ustava
-16 brodskih prevodnica
-5 crpnih stanica
- 84 nova mosta ( 64 drumska i 21 železnički )
-oko 70 pretovarnih mesta

Osnovna namena kanala je melioracija, odnosno odvodnjavanje i isušivanje zemljišta. Zbog toga su kanali od suštinskog značaja za Bačku i Banat. Tek početkom isušivanja do tada močvarnog zemljišta Banat i Bačka su postali pogodni za život i počelo je naseljavanje ovih područija. Naseljenost sada najplodnije južne Bačke je početkom 17. veka bila samo 2 – 3 stanovnika po kvadratnom kilometru. Odatle potiče i nacionalna heterogenost Vojvodine u koju je Austrija počela da naseljava stanovništvo iz raznih delova Carstva. Tako su Srbi, Hrvati, Mađari, Nemci, Slovaci, Rumuni, Ukrajinci počeli da dolaze na ove do tada puste prostore.

Nestankom (zatrpavanjem) kanala bi se ovi prostori ponovo pretvorili u vlažno tlo nepogodno za poljoprivredu i život. Zbog ovolikog značaja kanala DTD iznenađuje me nivo svesti i brige o kanalima kako od same države tako i građana. Znaci zapštanja kanala su sve vidljiviji pa se svake godine u proleće dešava da na određene prostore traktori ne mogu da uđu zbog vode na njivama.

Pored osnovne funkcije melioracije na oko 1 000 000 ha kanali se koriste i za:

-navodnjavanje - od projektovanih 510 000 ha koristi se samo za oko 30 000 ha,

-snabdevanje vodom industrije - godišnje oko 40 miliona kubnih metara,

-plovidbu – potencijal je oko 7 miliona tona godišnje, a trenutno se koristi za oko 1 milion tona (osamdesetih godina oko 3 miliona tona)

-Turizam i rekreaciju

Sistem manjih kanala koji čine kanal DTD

Ukupna dužina (km) Plovno (km) Neplovno (km)

Bečej-Bogojevo 90.0 90.0 -
Vrbas-Bezdan 90.0 89.9 -
Novi Sad-Savino Selo 80.9 80.9 -
Bajski kanal 39.1 39.1 -
Odžaci-Sombor 12.7 12.7 -
Bački Petrovac-Karavukovo 52.0 52.0 -
Prigrevica-Bezdan 31.7 31.7 -
Kosančić-Mali Štapar 21.1 21.1 -
Jagrička 65.4 - 65.4
# Bačka (ukupno) 420.8 355.4 65.4
Banatska Palanka-Novi Bečej 147.3 147.3 -
Begej 34.6 34.6 -
Plovni Begej 31.4 31.4 -
Stari Begej 37.1 - 37.1
Kikindsi kanal 50.3 32.0 18.3
Zlatica 35.0 - 35.0
Tamiš 116.8 3.0 113.8
Karašac 5.8 - 5.8
Brzava 19.9 - 19.9
Moravica 17.4 - 17.4
Rojga 12.6 - 12.6
# Banat (ukupno) 508.2 248.3 259.9
# Ukupno 929.0 603.7 325.5

U nastavku slede pojedinačni kanali.

Autor teksta o pojedinačnim kanalima je Kapetan bojnog broda Simo Rosić
Hvala mu!
 

·
Registered
Joined
·
661 Posts
Discussion Starter #9 (Edited)
KANAL BEČEJ - BOGOJEVO

Kanal Bečej - Bogojevo (1) - predstavlja glavni magistralni plovni put Bačke. Ulaz iz Tise (km 72.7) nalazi se kod Bečeja na novoj bečejskoj prevodnici, a iz Dunava (km 1361,43) na prevodnici Bogojevo. Vreme prevođenja zavisi od vodostaja Tise i Dunava, a ulazi u obe prevodnice su upravni na tok reke, što otežava manevar uplovljavanja. Pored dve sporedne, kanal ima samo jednu unutrašnju prevodnicu u Kucuri (km 47.3) sa trajanjem prevođenja oko pola sata. Kanal povezuje 15 naseljenih mesta od kojih su kao pristaništa i pretovarna mesta značajni Bečej, Srbobran, Vrbas, Bačko Gradište i Ruski Krstur.
Račve (2) su na km 8.5 (slepi krak za Bačko Gradište), km 39.1 (spoj sa kanalom Vrbas - Bezdan), km 53.59 (račva sa kanalom Novi Sad - Savino Selo), km 61.86 (račva sa kanalom Bački Kosančić - Mali Stapar), km 78.57 (račva sa kanalom Odžaci - Sombor) i km 84.05 (račva sa kanalom Bački Petrovac - Karavukovo). Na ovom kanalu locirana je sigurnosna ustava Odžaci sa dva plovna otvora od po 16m radi obezbeđenja dvosmerne plovidbe. Građena je u sklopu druge odbrambene linije po liniji prosečenog visokog terena vododelnice Dunava i Tise. Kanalom je moguća jednovremena dvosmerna plovidba hiljadutonskih plovila osim na deonici od km 39.3 do 47.3 (od račve sa kanalom Vrbas - Bezdan do prevodnice Kucura) na kojoj je moguća samo jednosmerna plovidba za ovu kategoriju plovila ili jednovremeno dvosmerna za petotonska plovila. Kanal prolazi koritom Crne Bare (km 9 - km 30) koji ima veliku plovnu širinu. Na ovoj deonici potrebno je oprezno voditi brod zbog većeg broja ada i velikog zanošenja pri jakim vetrovima.

1 - Kanal Bečej - Bogojevo je spojni jer povezuje slivove Tise i Dunava
2 - Račve (raskrsnice) kanala su istovremeno okretnice za brodove

OBJEKTI

Prevodnica Bečej

Преводница у Бечеју, за коју се сматра да је пројектована у Ајфеловом бироу, завршена је 1896. године. Налази се на споју канала ДТД са Тисом. Изведена је као двостепена са две шибер капије и једном двокрилном капијом (према Тиси). То је прва преводница у Европи која је имала као погон сопствено произведену једносмерну струју. Од 1975. године је ван употребе и заштићена је као споменик културе.

PREVODNICA KUCURA ( 3 fotografije )

Завршена је 1962. године. Омогућава пловидбу на делу магистралног канала Бечеј – Богојево. Смештена је у оквиру хидрочвора Куцура заједно са уставом Куцура. Има две двокрилне капије. Преводи бродове до 1000 t.


PREVODNICA BOGOJEVO

Изграђена је 1963. год. Налази се на споју канала Бечеј – Богојево са Дунавом. Омогућује пловну везу између Дунава и пловних канала у Бачкој. Има две клизајуће „шибер“ капије. Преводи бродове до 1000 t.


Ustava Odžaci
 

·
Registered
Joined
·
661 Posts
Discussion Starter #10 (Edited)
KANAL VRBAS - BEZDAN

Kanal Vrbas - Bezdan poznat je kao veliki kanal ili kanal Franca Josifa i Kralja Petra.

Ovaj plovni put između ulaza iz kanala Bečej-Bogojevo (km 39) kao početka, i ulaza iz Dunava (km 1425.60), kao završetka, proteže se u dužini od 80.9km.

Račve se nalaze na km 35.40, sa kanalom Kosančić - Mali Stapar i km 51.65 sa kanalom Odžaci - Sombor i km 77.46, sa Bajskim kanalom.

Kanalom je moguća istovremeno dvosmerna plovidba hiljadutonskih plovila samo nizvodno od prevodnice Vrbas, dok je između prevodnica Vrbas i Bezdan moguća jednovremeno dvosmerna plovidba petostotonskih plovnih objekata.

Prevodnica Mali Stapar je najmanja prevodnica na mreži plovnih kanala hidrosistema "Dunav - Tisa - Dunav". Prevođenje na bezdanskoj prevodnici traje između 50 i 70 minuta, a na prevodnicama Mali Stipar i Vrbas po 40 minuta.
Na km 71.7 izgrađena je sigurnosna ustava Češka ćuprija sa plovnim otvorom širine 12 m i osnovnim zadatkom zatvaranja kanala od dunavskih poplavnih voda i daljeg tečenja u Bačku. Kanal povezuje Vrbas, Kulu, Crvenku, kao i Bački Monoštor i Bezdan u kojima su izgrađena brodogradilišta.
OBJEKTI

PREVODNICA BEZDAN

Преводница у Бездану је завршена 1856. год. и први је објекат у Европи где је примењено подводно бетонирање. На самом градилишту је организована фабрика бетона. Бетонирање је трајало непрекидно дању и ноћу 90 дана. Преводница је имала два пара двокрилних капија на оба краја коморе. Користио се онај пар капија који је одговарао водостају у моменту проласка пловила кроз преводницу. Повезује канал Врбас-Бездан са Дунавом. Не користи се као преводница од 1995. год. већ служи само за потребе одбране од великих вода Дунава.

PREVODNICA VRBAS

Током изградње канала од Бачког Моноштора до Бачког Градишта (1793 – 1802) изграђена је и преводница у Врбасу. Као и остале преводнице из тог временана овом каналу имала је дрвене храстове капије са оковима кованим у Аустрији. Фундирана је на шиповима. Преко бетонске масе направљене од вулканског туфа и поломљених цигала био је постављен храстов под који је служио и као основа за зидове преводнице, направљене од цигле. Данас је на месту старе преводнице устава Врбас.


PREVODNICA MALI STAPAR

Преводница у Малом Стапару је изграђена 1802. године, Од свих преводница грађених у периоду изградње канала Бачки Моноштор – Бачко Градиште, једина је која је и данас у функцији. Дужине је 62,4 m, а ширине 8,4 m. Има двокрилне капије, првобитно урађене од храстовине и крајем 19. века замењене гвозденим. У неколико наврата санирани су зидови од опеке. Последња велика реконструкција је била 1979. године. Преводница је прављена да пропусти бродове до 500 t носивости.

Млин у Малом Стапару изграђен је 1795. године на устави на каналу ДТД. Има три етаже и веома је леп пример добро очуване индустријске баштине. У непосредној близини млина налази се зграда Техничке дирекције, завршена 1898. године. Насеље Мали Стапар подигнуто је за потребе становања стручњака ангажованих на изградњи Великог бачког канала. У поступку је заштита читавог подручја уз канал са млином и зградом Дирекције.

isto Mali stapar


 

·
Registered
Joined
·
661 Posts
Discussion Starter #11 (Edited)
KANAL NOVI SAD - SAVINO SELOKanal Novi Sad - Savino Selo deo je malog kanala, koji je poznat kao Kanal prestolonaslednika Aleksandra i predstavlja drugi po važnosti kanal Bačke.

Spaja kanal Bečej - Bogojevo (km 53.59) kod Savinog Sela sa Dunavom kod Novog Sada (km 1253.4).

Na km 4.38 nalazi se spoljna prevodnica Novi Sad, koja je i jedina na kanalu. Prevođenje brodova traje od 30 - 40 minuta zavisno od vodostaja Dunava. Nizvodno od prevodnice Novi Sad (km 4.30) izgrađena je okretnica za brodove koja se u zimskom periodu koristi i kao zimovnik.

Plovidba bez prevođenja moguća je dalje od Savinog Sela sve do Bogojeva i Srpskog Miletića kanalom Bečej - Bogojevo, odnosno Bački Petrovac - Karavukovo i kanalom Odžaci - Sombor, zatim do Kucure i Ruskog Krstura kanalom Bečej - Bogojevo i Kosančić - Mali Stapar (1) Celom dužinom kanala nalaze se na km 21.21 (veza sa kanalom Bački Petrovac - Karavukovo) km 39.10 (veza sa kanalom Bečej - Bogojevo) i km 35.33 (Račva sa neplovnim kanalom Jegrička)

Kanal povezuje sedam naseljenih mesta od kojih najveći značaj ima Novi Sad kao industrijski i poljoprivredni centar Vojvodine.

1 - Treba uočiti da prevodnice Novi Sad, Bogojevo, Srpski Miletić i Kucura sa ustavama Ruski Krstur i Despotovo omeđuju bazen sa istim vodostajem koji omogućava odvijanje plovidbe bez prevođenja.

OBJEKTI

PREVODNICA NOVI SAD ( sve 4 fotografije )

Завршена је 1963. године. Налази се на 4,4 km од споја канала Нови Сад – Савино Село и Дунава. У саставу је хидрочвора Нови Сад заједно са истоименом уставом. Има једну двокрилну и једну понирућу капију. На овој преводници се јавља максимална денивелација између Дунава и канала (до 9,1 m). Преводи бродове до 1000 t.
 

·
Registered
Joined
·
661 Posts
Discussion Starter #12 (Edited)
BAJSKI KANAL

Bajski kanal, nekad alimentacioni ili šugovički, predstavlja u suštini krak kanala Vrbas - Bezdan.

Počinje u račvi kanala Vrbas - Bezdan na km 77.46. Na km 0.16 nalazi se prevodnica Šebeš-fok koja je pretvorena u sigurnosnu ustavu. Kanalom je moguća jednosmerna plovidba petstotonskih objekata, ali zanemarljivo mala.

OBJEKTI

PREVODNICA ŠEBEŠ-FOK

Преводница је изграђена 1875. године. Широка је 9,5 m, комора између доње и горње главе преводнице није озидана већ је остављен трапезни земљани каналски профил. Имала је два пара двокрилних капија окренутих тако да омогућавају пловидбу само у случају виших водостаја у каналу Баја –Бездан у односу на канал Бездан – Бачко Градиште. Регулисање протока из канала Баја – Бездан остваривано је помоћу отвора са обе стране доње капије који су се по потреби отварали и затварали. Објекат као преводница практично није никада ни коришћен, данас се користи као сигурносна устава.


 

·
Registered
Joined
·
661 Posts
Discussion Starter #13 (Edited)
KANAL ODŽACI - SOMBOR

Kanal Odžaci - Sombor povezuje kanale Vrbas - Bezdan (km 51.65) i Bečej - Bogojevo (km 78.57). Sa kanalom Prigrevica - Bezdan povezan je preko račve na km 21.41.

Prevodnice se nalaze u Srpskom Miletiću (km 6.06) u Somboru (km 27.4).

Kanal omogućava jednovremenu dvosmernu plovidbu hiljadutonskih plovila i predstavlja tranzitni put za brodove iz Novog Sada i Bogojeva koji plove za Sombor.
Na njemu nema izgrađenih pristaništa.OBJEKTIPREVODNICA SRPSKI MILETIĆ


Изграђена је 1961. год. на траси пловног канала Оџаци-Сомбор. Заједно са истоименом уставом чини хидрочвор Српски Милетић. Има две двокрилне капије. Преводи бродове до 1000 t.PREVODNICA SOMBOR

Изграђена је 1965. год. Повезује различите нивое односно омогућује пловидбу између канала Врбас – Бездан и Оџаци – Сомбор. Има једну понирућу и једну двокрилну капију. Конструисана да преводи бродове до 1000 t носивости. Може да ради и као устава.


 

·
Registered
Joined
·
661 Posts
Discussion Starter #14 (Edited)
KANAL BAČKI PETROVAC - KARAVUKOVO

Kanal Bački Petrovac - Karavukovo povezuje kanal Bečej - Bogojevo (km 84.05) kod Karavukova sa kanalom Novi Sad - Savino Selo (km 21.21) kod Bačkog Petrovac.

Sigurnosna ustava Bač na km 33.35 ima širinu 16m i u osnovi je jednaka ustavama u Kupusini i Odžacima.

Kanal omogućava jednosmernu plovidbu hiljadutonskih plovila na deonici od km 0.00 do km 20.0m jednosmernu plovidbu petostotonskih plovnih objekata od km 20.0 do km 40.0, i na preostalom delu kanala jednosmetrnu plovidbu dvestatonskim plovilima.

OBJEKTI

SIGURNOSNA USTAVA BAČ

Сигурносна устава Бач је изграђена 1965. године, јужно од Бача. Затварањем уставе остварује се континуитет друге одбрамбене линије. Има један отвор ширине 16 метара. Затварање се врши челичним гредним затварачима.БАЧ
Црпна станица Плавна је завршена 1912. године и представљала је последњу реч технике тога времена. Била је највећа пумпа са дизел агрегатима на Балкану. На агрегате су прикључена два генератора који су производили струју за објекте у склопу црпне станице. Пумпа је и данас у функционалном стању. Налази се у заштићеном комплексу тврђаве у Бачу.
 

·
Registered
Joined
·
661 Posts
Discussion Starter #15 (Edited)
KANAL PRIGREVICA - BEZDAN

Kanal Prigrevica - Bezdan predstavlja slepi krak kanala Odžaci - Sombor, jer nema plovnu vezu sa Dunavom.

Njegova osnovna namena je snabdevanje vodom kanala sa nižim vodostajem.

Kanal počinje u račvi sa kanalom Odžaci - Sombor (km 21.41), a završava na vodozahvatnoj ustavi Bezdan.
Nema prevodnicu, a sigurnosna ustava Kupusina (km 12.9) sa dva plovna otvora jedini je objekat ove vrste i izgrađena je u sklopu druge odbrambene linije od poplavnih voda Dunava. Pored toga, kanal reguliše uzvodni nivo vode radi rasterećenja bezdanske ustave smanjenjem denivelacije.

Kanalom je moguća jednosmerna plovidba hiljadustonskih i jednovremeno dvosmerna za petstotonska plovila.

OBJEKTI

Sigurnosna ustava Kupusina
 

·
Registered
Joined
·
661 Posts
Discussion Starter #16 (Edited)
KANAL KOSANČIĆ - MALI STAPAR


Kanal Kosančić - Mali Stapar. Ustava u Ruskom Krsturu deli ovaj kanal na dva slepa kraka.

Prvi krak od Kosančića do Ruskog Krstura počinje u račvi sa kanalom Bečej - Bogojevo (km 61.86) a završava na ustavi Ruski Krstur (km 3.7). Ovom deonicom moguća je jednosmerna plovidba petstotonskih objekata do pristaništa Ruski Krstur. Na njoj nema okretnica, pa se plovila moraju vraćati vozeći krmom.

Drugi krak Ruski Krstur - Mali Stapar (16.66 km) omogućava jednosmernu plovidbu petstotonskih plovila i okretanje u okretnici kod Kruščića.

Ovaj kanal nije od većeg značaja za plovidbu.

OBJEKTI

Ustava Ruski Krstur

Изграђена је 1967. године. Задатак ове уставе је да одржава стални ниво воде на каналу Косанчић – Мали Стапар. Омогућава пропуштање до 10 m3 воде у секунди. Има један отвор ширине 3 метра и табласти затварач на ручни погон.

 

·
Registered
Joined
·
661 Posts
Discussion Starter #17 (Edited)
KANAL BANATSKA PALANKA - NOVI BEČEJ

Kanal Banatska Palanka - Novi Bečej glavni je magistralni put Banata.

Ulaz iz Dunava (leva obala) nalazi se na km 107.5 a iz Tise na km 65 kroz prevodnicu Novi Bečej.

Na njemu su izgrađene dve vanjske prevodnice (Kajtasovo i Novi Bečej) i jedna unutrašnja (Botoš).

Omogućava jednovremeno dvosmernu plovidbu za hiljadutonska plovila čitavom dužinom osim na deonici od km 73.1 do km 87.3, gde je moguća samo jednosmerna plovidba za ovu kategoriju plovnih objekata i dvosmerna za ostala merodavna plovila.

Račve kanala su na km 87.8 sa Tamišom, km 109.1, sa Begejom i na km 134.3 sa Kikindskim kanalom. Pored račvi okretanja su moguća i na km 75 (ušće Brzave).

Kod Melenaca


OBJEKTIPREVODNICA NOVI BEČEJ ( fotografije gore )PREVODNICA KAJTASOVO

Преводница је завршена 1979. год. Повезује магистрални канал Банатска Паланка – Нови Бечеј са Дунавом. Део је хидрочвора Кајтасово заједно са истоименом уставом. Има једну двокрилну и једну сегментну капију. Преводи бродове носивости до 1000 t.


PREVODNICA BOTOŠ

Изграђена је 1971. године у саставу хидрочвора Ботош, заједно са истоименом уставом. Смештена је на каналу Банатска Паланка – Нови Бечеј. Обезбеђује пловидбу између средњебанатског и јужнобанатског дела Хс ДТД. Има једну клизајућу и једну двокрилну капију. Преводи бродове до 1000 t носивости.


 

·
Registered
Joined
·
661 Posts
Discussion Starter #18 (Edited)
KIKINDSKI KANAL

Kikindski kanal - Počinje u račvi sa kanalom Banatska Palanka - Novi Bečej na km 134.3 a završava na spoju sa Zlaticom.

Svojom dužinom od 50.3 km omogućava jednosmernu plovidbu za hiljadutonske objekte i istovremeno dvosmernu plovidbu za petstotonske objekte.

Na kanalu nema prevodnica.

Sa plovnim putem Tise veza je kanalom Banatska Palanka - Novi Bečej preko prevodnice u Novom - Bečeju i kanalom Begej preko prevodnice Stajićevo.

Kod Kikinde

 

·
Registered
Joined
·
661 Posts
Discussion Starter #19 (Edited)
КРАТКА ИСТОРИЈА КАНАЛА

Прокопавањем канала од Сивца до Врбаса (1785-1787.) и одвођењем сувишних вода преко Црне Баре у Тису, а затим изградњом пловног канала између Дунава и Тисе створени су услови за живот и привредни развој. Уређење земљишта прати колонизација, започета за време владавине Марије Терезије. Без одводњавања колонизација није могла бити успешна, па је Јосиф Киш, инжењер Коморске администрације, најпре предузео копање канала између Куле и Врбаса, а затим још једног, већег, дужине 30 km. Овај канал копан је 1786. године.

Након великог учинка одводног канала Сивац-Врбас, Киш је, заједно са братом Габором, почео радити на пројекту пловног канала који би спојио Дунав и Тису. Почетком радова на изградњи бачких канала сматра се мај 1793. године. Градјени су у периоду од 1793. до 1901. године, у четири етапе:
од Бачког Моноштра до Бачког Градишта (1973-1802.), од Бездана до Бачког Моноштора (1842-1856.), од Баје до Бездана и од Малог Стапара до Новог Сада (1871-1875.) и од Бачког Градишта до Старог Бечеја (1895-1901.).

Канал Бачки Моноштор-Бачко Градиште завршен је 1793. године. На њему су изграђене четири преводнице: на водозахвату канала код Бачког Моноштора, код Малог Стапара, Врбаса и ушћа канала код Бачког Градишта. На камену постављеном код преводнице исклесан је текст на латинском језику (ПРИМА ХУНГАРИАЕ ЦАТАРАЦА ЕXСТРУЦТА СУМПТИБУС СОЦИЕТАТИС, ПЕР ФРАТРЕС ГЕРМАНОС, НАТИОНЕ ХУНГАРОС, ЈОСЕПХУМ, ГАБРИЛЕМ КИСС, ИНВЕНТОРЕС, ДИРЕЦТОРЕС ОПЕРИС).

Изградњу канала пратиле су бројне тешкоће (подземне воде, дунавске воде, радна снага, механизација). Канал Бездан-Дунав-Бачки Моноштор је грађен 1842. године јер је Дунав променио ток. Ископан је продужни канал и изграђена преводница Бездан. Изградња ове преводнице има посебан значај, јер је то прва преводница у Европи код које је изведено подоводно бетонирање. Најпре је изграђена фабрика бетона са свим потребним алатима, јер се бетонирање није смело прекидати. Радове је изводио инж. Михалик, а све је било беспрекорно организовано. На преводници се налази плоча на латинском језику која у слободном преводу гласи: "За време цара Фрање Јосифа И срећновладајућег изградјена је ова ПРЕВОДНИЦА. У Европи до тада једина од бетона а под покровитељством министра трговине витеза Тегенбурга и гувернера Комитата Коронина Кронберга. Подигнута је по Ц.Р. едилу инспектору Јоану Михалику године 1855-1856.".

Пловидбени пут Дунавом скраћен је за око 220 km, а Тисом око 70 km. Мора се имати у виду да су пловила вукли коњи, или чак људи, па је скраћење пловног пута било веома важно. Почетком 1802. године канал је пуштен у експлоатацију, а његова експоатација је концесијом поверена Акционарском друштву. У наредном периоду изграђени су канали Баја-Бездан и Мали Стапар-Нови Сад. Канал Баја-Бездан је дужине 44,5 km и има две преводнице. Канал Мали Стапар-Нови Сад је дужине око 70 km са четири преводнице.

Акционарско друштво је 1827. године одлучило да канал без накнаде преда држави јер се суочавало са бројним тешкоћама, које су, између осталог, биле резултат тога што се канал само експлоатисао а није се одржавао.

Радови на регулацији Тисе започети су 1855. године. На току Тисе кроз Војводину изграђено је 11 просека. Тиме је дужина од око 230 km смањена на око 167 km. Вода је добила већи пад, а задржавање воде значајно смањено. Због регулационих радова на Тиси, на њеном споју са каналом, код Старог Бечеја изграђена је преводница коју је пројектовао чувени инжењер Ајфел.

1947. године инжењер Никола Мирков издејствовао дозволу за почетак рада на пројекту изградње Хс ДТД и обезбедио средства
1957. године завршен пројекат
1977. године завршетком градње се сматра пуштање у рад бране на Тиси

Комплексно и вишенаменско уређење вода у Војводини постигнуто је изградњом Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав. Он је у функцији од 1977. године, а чине га каналска мрежа дужине 649 km (од којих је 600 km пловно), брана на Тиси код Новог Бечеја, 25 устава, 16 преводница, 5 црпних станица и други објекти. Његова основна намена је пријем и одвођење сувишних унутрашњих вода са око милион хектара и он ову функцију у пуној мери испуњава. За одбрану од поплава изграђено је 1362 km насипа и других заштитних објеката којима се од великих вода штити око милион хектара земљишта са 260 насеља и други бројни објекти.
 
1 - 20 of 2012 Posts
Top