SkyscraperCity Forum banner

✈ Airports and aviation | Летища и авиация

2648271 Views 14548 Replies 545 Participants Last post by  airbus350


Civil airports:

International airports:

Sofia Vrazhdebna Airport
runway length :3,600m /11,811ft
www.sofia-airport.bg

Burgas Sarafovo Airport
runway length :3,200m /10,499ft
www.bourgas-airport.com

Varna Airport
runway length : 2500m /8202ft
www.varna-airport.bg

Plovdiv Krumovo Airport
runway length: 2,500m/ 8,202ft
www.plovdivairport.com/

Gorna OryahovitsaAirport (mostly charter flights)
runway length: 2450m/ 8038ft
www.gornaoryahovitsa-airport.bg
-----------------
Unused International Airports:

Russe Shturkelovo Airport (undergoing concession)
N/A
Stara Zagora Airport(awaiting concession)
runway length: 2,400m/ 7,874ft

-------------------
Domestic Airports

Kazanlak Kalvacha Airport
See less See more
3
1 - 20 of 14549 Posts
Military Airbases

Balchick (technical support/air defense)


Bezmer (fighter airbase)


Graf Ignatievo (fighter airbase)


Krumovo (helicopter airbase)


Chaika (naval support/helicopter airbase)


Dolna Mitropolia (air force academy) - Kamenets(training)


Vrazhdebna (transport airbase)
See less See more
10
  • Like
Reactions: 2
Engineering competition for Plovdiv's Krumovo airport reconstruction and new terminal is about to start

Новият пътнически терминал ще бъде разположен югоизточно от сегашния

Перспективата за развитие на летище Пловдив е повишаване на капиталовложенията чрез строителството на нови терминали, развитие на инфраструктурата и на технологичните площи, както и привличане на повече авиационни оператори за редовни полети. Това заяви изпълнителният директор Янко Янков на сесията "Транспортна и логистична инфраструктура" в рамките на провелия се в Пловдив Международен икономически форум "Марица". През последните 3-4 години се отбелязва непрекъснат двуцифрен ръст в проценти на обслужваните пътници, като през 2007 г. броят им достигна 104 139. Това се дължи най-вече на направените инвестиции в СПА и зимния туризъм в района на Родопите и Южна България, както и на създадените условия за предоставяне на допълнителни неавиационни услуги в близост до летището и района на Пловдив.
"Амбицията на мениджърския екип на летището е да преодолее съществуващата сезонност на трафика и да осигури целогодишни редовни международни полети от и до Пловдив", посочи Янков. Маркетинговата политика на дружеството е насочена към привличане на нискотарифни авиокомпании. Традиционните авиопревозвачи, които оперират до летище София, на този етап не проявяват интерес към дестинацията Пловдив поради географската близост на двете летища. В най-напреднала фаза са преговорите с Rayan Air. Янков сподели, че условието, което поставят нискотарифните авиокомпании, е местният бизнес и общинската власт да покрият част от стойността на билетите, за да се създаде благоприятна конкурентна среда за пътуване именно от летище Пловдив.
Освен като резервно на софийското и за чартърни полети летище Пловдив целогодишно обслужва и карго полети, като на този етап се обработват 4500 т годишно, а възможностите са да достигнат 15 000 т. Расте броят и на бизнес полетите, което е свързано с увеличаването на чуждестранните инвестиции в района.
"Основният проблем за увеличаване на трафика на летището се явяват недостатъчният капацитет на съществуващия пътнически терминал, перонните площи и остарялата техническа инфраструктура - ел. захранване, водоснобдителни и отводнителни съоръжения", заяви Янко Янков. В момента съществуващият терминал, открит през 1983 г., и пероните са собственост на акционерното дружество "Летище Пловдив" АД, в което мажоритарен дял от 58.08% има "Алфа финанс холдинг" АД. На него летищният оператор "Летище Пловдив" ЕАД заплаща наем за ползването им. В тази връзка в началото на годината Министерството на транспорта изготви и одобри програма и концепция за развитие и модернизация на летище Пловдив. В изпълнение на решение на МС от 15.01.2008 г. собствеността на земята на летището беше предоставена от Министерството на отбраната на Министерството на транспорта. След прехвърлянето на ползването и стопанисването на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" се възложи изработването на кадастрален план и генерален план на летището, които ще бъдат готови до края на годината.
Пред финализиране е подготовката на документацията за обявяване на инженерингов конкурс за проектиране и строителство на нов временен терминал на летище Пловдив, съобщи за в. "Строителство Градът" Янко Янков. В неговото изпълнение в техническо и технологично оборудване "Летище Пловдив" ЕАД ще вложи 20 млн. лв. Новата приемна сграда ще е модулен тип, с възможност за обслужване на 500 пътници на час. Тя ще бъде ситуирана югоизточно от сегашния терминал, който най-вероятно ще се ползва за карго полети.
За модернизация на летищната инфраструктура са предвидени 25 млн. лв. от бюджета на ГД ГВА за 2008 г. Програмата включва:
->ремонт, реконструкция и разширение на перона с дължина 250 м и ширина 125 м, което прави общо 12-14 стоянки
->разширение и развитие на паркинг зоната за обслужване на увеличения пътникопоток
->реконструкция и развитие на ел. захранващата система, включително резервно захранване и модернизация на управлението
->ремонт и реконструкция на съществуващата ВиК система, включително и на пречиствателната станция за отпадни води
->реновиране на преотстъпената от Министерството на отбраната база на бивше поделение за ползването й от фирми и сдружения, занимаващи се с авиационна дейност.
Министър Мутафчиев обяви преди месец, че се търсят средства още тази година на пловдивското летище да се въведе навигационна система, която да позволи така нареченото сляпо кацане при мъгла.

:cheers:
See less See more
^^ Very nice terminal :)

Но ще имали контактни ръкакви както терминал 2 на летище София?
^^

The only information I`ve got is this one:

An engineering competition will be held for Plovdiv airport, the new passenger terminal will be located to the southeast of the now existing.

The investments will be made mainly in new terminal buildings, infrastructure and technological space development, said the executive director Yanko Yankov at a session on transport and logistic infrastructure during Maritsa economic forum held in Plovdiv last week.

For the last 3-4 years there has been a two-digit growth in the number of serviced passengers at the airport, in 2007 their number reached 104,139. This is a result mainly of the investments made in spa and winter tourism in the region of Rodopi mountains and Southern Bulgaria as well as of the created conditions for extra services near the airport complex.

One of the ambitious tasks before the management team is to end with the seasonal character of the activity and to establish regular year-round flights from and to Plovdiv, and the marketing strategy aims at working with budget airlines as the traditional air carriers currently have no interest in Plovdiv airport due to its proximity to Sofia airport, negotiations with Ryan Air are under way. The cargo traffic is about 4,500 t a year, its capacity is 15,000 t.

By the end of the year are to be completed the cadastral map and the master plan of the airport. For the modernization of the facility are planned BGN 25m from the state budget for 2008.
Greetings from Pilatus official site :cheers1:

See less See more
Интересен сайт със снимки и видео на Летище София:

http://www.sofia-airport.net
^^ Too bad they don't have a video of Al Italia plane taking off or landing. It's a remarkable thing to see :lol:
i found this one on SSc some 40 days ago and it immediately grabbed me ///
See less See more
Have they started with the gentrification yet?
New project plan for Burgas airport is announcedThe airport has the 3rd longest runway in the Balkans (after Athens and Sofia). According to the plan 49.6 mln euro are going to be invested in the reconstruction project , most of them will be used for a new terminal.:cheers:

Обявен е нов конкурс за летище Бургас

Процедурата за изработване на схема-проект за новите терминали във Варна и Бургас е спряна

Планираната от концесионера инвестиция в аеропорт Бургас е 49.6 млн. евро, които трябва да бъдат вложени на етапи до края на 2009 г. По-голямата част от тях би следвало да бъдат вложени в нов терминал на летище Бургас

"Фрапорт туин стар еърпорт мениджмънт" АД обяви нов търг за летище Бургас. Той е за инженеринг (проектиране и изграждане) на разширение на перона на аеропорта на североизток в зоната между МС 23 и МС 1 (зона 1) и на югозапад от МС 11, южно от пътека за рулиране А (зона 2).
Инженерингът следва да се извърши в съответствие с техническото задание и при спазване на изискванията на нормативните актове в областта на проектирането и строителството.
Срокът за изпълнение на договора е 12 месеца. Процедурата е открита, без предварителна квалификация. Най-важен критерий за оценка на офертите е цената. Документи се продават до 9 юни, до същата дата се приемат и оферти, които ще бъдат отворени на 11 юни. Валидността на тръжните предложения е 180 дни.
Гаранцията за участие в тръжната процедура е в размер на 40 хил. лева, а гаранцията за изпълнение е в размер на 5% от реално подлежащата на плащане цена.
Възложителят ще използва собствени финансови средства за извършване на дължимите плащания по сключения договор. Авансовото плащане за строителство е 10% от общата сума за изпълнение на обекта без ДДС, тя се получава в срок до 5 работни дни след получаване на разрешение за строителство. Междинните плащания в размер на не по-малко от 500 хил. лв. без ДДС са за фактически изпълнени дейности.
Участникът трябва да попълни и представи декларация за строително оборудване, което смята да използва за строителството, по образеца към документацията, като включва багери, челни товарачи, булдозери, грейдери, пневматични чукове за разрушаване на настилките, транспортни средства, валяци, бетонополагаща машина, автогудронатори, водни цистерни, бетоносмесителна инсталация, маркировъчна машина и др.
Според тръжното досие изискване към кандидата е да има сертификат за качество ISO 9001:2000 и за управление на околната среда ISO 14001:2004. За изпълнение на поръчката се изисква пълна проектантска правоспособност на ръководителя на екипа и членовете на проектантския екип по всички части на проекта съгласно чл.162, ал.1 от Закона за устройство на територията и Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и регистрация в Камарата на строителите.
По време на огледа участникът ще получи кадастър на подземните комуникации и копие от одобрената виза за проектиране.
Чака се изборът на

изпълнител на подробния устройствен план на двете морски летища
във Варна и Бургас. През февруари тази година "Фрапорт" обяви конкурс за подробен устройствен план на двата аеропорта, на които е концесионер. Документи се приемаха до началото на април. Проектантът ще трябва да подготви разширено предпроектно проучване за територията около всяко от морските летища, което е основа за развиване на инвестиционен проект. Това трябва да стане за 5 месеца срещу 60 хил. лв.
Преди конкурса за подборен устройствен план на двете територии, в края на януари, "Фрапорт" обяви конкурс за схематичен проект за летищата Варна и Бургас, което от компанията обясниха като разширени предпроектни проучвания. Те трябваше да бъдат направени на основа на готовите вече концепции за развитие на двата аеропорта. От "Фрапорт" очакваха още през март да изберат изпълнител, който да свърши определената от тях работа за 6 месеца. Точното наименование на поръчката е "Предоставяне на интегриран проект и инженерни услуги от една проектантска единица (интегриран проектантски екип) и разработване на схема проект за новите терминали на летище Варна и летище Бургас". Той беше спрян поради искане от страна на участник в търга, който е изпратил в Комисията за защита на конкуренцията своите възражения.
Още при обявяването на търга стана ясно, че в самата обява на "Фрапорт туин стар еърпорт мениджмънт" АД, летище Варна, обяви конкурс за схематичен проект на новите терминали на летищата Варна и Бургас.
От участниците в конкурса се очаква да предоставят проектантски и инженерингови услуги посредством обособен проектантски екип и изготвяне на схематичен проект за нови терминали на летище Варна и летище Бургас, е записано в обявлението.
Според юриста от отдел "Обществени поръчки" във "Фрапорт" има неясноти от гледна точка на заданието. Според изяснение на експерт от дружеството концесионерът очаквал да получи информация и схематичен дизайн. Но това понятие в българското законодателство не съществува и никой от експертите не успя да му даде еднозначен превод. Разширените предпроектни проучвания е трябвало да бъдат направени на основа на съществуващите концепции, да бъде представен идеен проект, да се извършат предпроектни проучвания, свързани с геодезия, геология, екологичен анализ и др. Но тези проучвания няма да са част от инвестиционен проект, а само помощен материал в полза на концесионера, който да предвиди бъдещите си инвестиции. Сред архитектите още тогава се появи съмнение, че цялостният дизайн на двете морски летища става обект на обществена поръчка (за 1.5 млн. евро без ДДС), при това с неизяснен характер. По тази именно причина процедурата се обжалва от фирма, закупила тръжните документи. Мотивите са:
->Неспазване на законодателната рамка в България (Закон за устройство на територията, Наредба 4, Законът за обществените поръчки)
->Грешки и технически неточности в тръжната документация
->Езикови и граматични грешки.

Първият търг за проектиране на нови пътнически терминали
на двете летища беше обявен миналата година. Той също беше прекратен. Ако за всеки конкурс се използва тази схема на действие, бавно ще се стигне до обявяване на търгове по останалите предварителни обявления, които се появиха в електронния сайт на Държавен вестник през миналата година. Те са за строителен надзор по изграждането на нов пътнически терминал на летище Варна, както и: идеен проект за подобрение на системата за елект*розахранване, технически проект, подробно инженерство за подобрение на системата за електрозахранване, проект за инженеринг на система за аварийно електрозахранване, идеен проект за пожарна сграда, технически проект, подробно инженерство за пожарна сграда на аеропорта. Обявления имаше и за технически проект, подробно инженерство на нов пътнически терминал и строителен надзор по изграждането на нов пътнически терминал на летище Бургас.
Планираната от концесионера инвестиция в аеропорт Бургас е 49.6 млн. евро, които трябва да бъдат вложени на етапи до края на 2009 г. По-голямата част от тях би следвало да бъдат инвестирани в нов терминал на летище Бургас. Засега от предвижданията са осъществени само разширението и модернизацията на бургаското летище, за което концесионерът получи сертификат за първи клас инвестиция през октомври 2007 г.
"Фрапорт туин стар еърпорт мениджмънт" АД спечели 35-годишна концесия за гражданските летища Варна и Бургас, като договорът беше подписан на 10 септември 2006 г. Държавата получи еднократно концесионно възнаграждение от 3 млн. евро. Годишно концесионерът е задължен да внася в държавната каса по 19.2% от приходите от дейността си.
Дружеството "Фрапорт туин стар еърпорт мениджмънт" беше създадено през август 2006 г.
See less See more
some pics from the:
Museum of Aviation near Krumovo airport in Plovdiv.

Arado AR 196 A-3:

^^The George Bozhinov's plane, patented back in 1912.

Yak-11:Mig 19:

Yak 9 :


See less See more
7
A Jumbo jet /Siberia/ in the sky over Varna (sorry, but my camera has only 3x zoom)Varna International Airport
seconds before take off


The town of Aksakovo (r)

See less See more
12
That building was made to be the Air traffic control HQ for SEEurope, but our lame-ass politicians messed up again something in the late 90's. And the HQ was set in Athens. AFAIK today is just domestic air traffic HQ.

But it is a great building ^^

from the inside:
See less See more
BTW, according to the SA site, we have:

January: 229.720 passengers, 10% increase
February: 232.048 passengers, 19% increase
March: 262.418 passengers, 22% increase
Q1: 724.170, 18%increase

If we have the same 18% increase for the whole 2008, we will have 3.240.490 serviced passengers.
1 - 20 of 14549 Posts
Top