SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 68 Posts

·
Registered
Joined
·
1,416 Posts
Discussion Starter · #8 ·
@ Flex, misschien woon je niet in een stad dan???


Ik haat vooral hier in DC alle uitlaatgassen van de bussen en auto's. Vooral als ik rondfiets heb ik echt een ontzettende hekel aan al die ranzige uitlaatgassen van bussen, BLEH! Voel dat ik een paar jaar van mijn leven opgeef elke keer als ik inadem!
 

·
--------------
Joined
·
4,164 Posts
6fran said:
@ Flex, misschien woon je niet in een stad dan???
Als je Antwerpen en Tilburg geen steden noemt. Ik hou van de stedelijke omgeving en alles wat daarbij hoort, zwervers, graffiti, gallerijflats etc vind ik alleen maar echt bij een stad horen. Er is weinig wat ik echt haat aan een stad.
 
1 - 20 of 68 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top