SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 76 Posts

·
onregelmatig bezoeker
Joined
·
517 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)


Voor hoogbouw had ik mijn geboorteplaats niet ingeschat, maar toch (weliswaar bescheiden) gaat er iets gebeuren.

Gevorderde plannen van Dana Ponec, bureau Soeters :

“Cuijk ligt achter de dijk, behalve in de Maasstraat en achter de kerk is de rivier nergens waarneembaar. Toch is de loop van de Maas en het omliggende landschap gedurende de gehele historie van Cuijk van zeer grote invloed geweest.

Een reeks bebouwing aan de dijk, opgespannen tussen Hapse en Beersebaan maakt dat de loop van de Maas ook achter de dijk voelbaar wordt en dient ter oriëntatie van de gebruikers van de stad ten opzichte van de rivier. De contour van Cuijk, behorend bij de huidige afmetingen van het centrum, wordt ook vanuit het landschap zichtbaar.

De kerk domineert nog steeds, maar is ook onderdeel van een grotere skyline.
Deze nieuwe reeks bebouwing heeft als karkateristiek dat de schaal afwijkt van wat er op maaiveld en ooghoogte gebeurt. Boven goothoogte, op maaiveldniveau, richten de gebouwen zich geheel op het omringende landschap, onder goothoogte zijn ze onderdeel van het betreffende
deelgebied. Een sterke mate van verticaliteit is van groot belang, geen brede horizontale gebouwen, maar juist smalle hoge elementen, als familie van de torenspitsen.”
Samengevat:
De uitgangspunten voor de woonzorg-as
- bakens langs de rivier, voelbaar in Cuijk
- contour van centrum zichtbaar vanaf de rivier
- veel Cuijkenaren willen aan de rivier wonen
Vandaag in de krant:
'Cuijk blijft Cuijk, ook met torens'

Door onze verslaggever


CUIJK - Woontorens langs de Maas sluiten prima aan bij het beeld van Cuijk en zullen de identiteit van het dorp, in tegenstelling tot wat sommigen vrezen, niet aantasten. Dat beweert de Cuijkse wethouder Kloosterman aan de vooravond van een vergadering waar de Cuijkse politiek zich buigt over een van de belangrijkste onderwerpen van de laatste jaren: de metamorfose van het gebied ten noorden van hartje Cuijk.

De komende jaren moeten verschillende ouderenwoningen en zorgcentrum Maartenshof worden gesloopt om plaats te maken voor een woonzorg-gebied met 580 woningen en zorgvoorzieningen voor met name ouderen.

Daarnaast moeten de voormalige gemeentewerf, brandweerkazerne en postkantoor (het gebied tussen het Louis Jansenplein en het Zwaanplein) wijken voor drie kantoorgebouwen waar de sociale dienst, het Centrum Werk en Inkomen en andere dienstverlenende instellingen in gaan huizen.

De plannen oogsten lof, maar ten aanzien van de komst van elf woontorens van acht tot twaalf lagen op de dijk (net zo hoog als de oude Ceuclumtoren bij de Sint-Martinuskerk) bestaat veel scepsis. Te hoog en te ambitieus voor Cuijk zijn enkele van de bezwaren die worden geventileerd door delen van de bevolking en politiek. De verantwoordelijke wethouder Kloosterman benadrukt echter dat de de woontorens gehandhaafd moeten blijven. "We willen al zo lang de herkenbaarheid van Cuijk aan de Maas herstellen. Haal je de torens eruit dan torn je aan de essentie van het totaal. Dit is een geweldig plan dat qua schaal heel goed bij Cuijk past. Cuijk blíjft Cuijk. We willen juist geen massale blokken als de appartementen van het Maasveld, maar ranke smalle torens die de loop van de rivier accentueren. Er mogen niet voor niets ook maar twee appartementen per bouwlaag komen."

Volgens Kloosterman spitst de discussie zich nu te veel toe op de torens ("de plannen behelzen veel meer") en is het ook nog eens zo dat de gemeenteraad al lang en breed opdracht heeft gegeven voor hoogbouw langs de Maas. "De gemeenteraad heeft in juli 2003 ingestemd met de Centrumvisie. Daarin waren de woontorens ook al opgenomen, maar toen heb ik er niemand over gehoord."


 

·
onregelmatig bezoeker
Joined
·
517 Posts
Discussion Starter · #7 · (Edited)
Ik vraag me af wat jullie argumenten zijn ae en m...

Mijn jeugd heb ik doorgebracht in deze plaats en ik heb altijd iets gemist. Niet dat midden-hoogbouw het antwoord is, maar het effect dat het kan hebben op het beoogde gebied lijkt me niet zo'n slechte zet.

Precies zoals Soeters het vernoemt in de plannen mist Cuijk een omzoming en een visuele lijn bij de rivier. Ik ben benieuwd wat er gemaakt gaat worden. Ik heb begrepen dat men diversiteit in ontwerpen van de hoogteaccenten een 'must' vindt.

Wat er nu staat is 6 tot acht hoog, verdeeld over een aantal complexen (uit 1985), maar zonder enige stedebouwkundige samenhang. Deze gebouwen gaan ze slopen, maar daar kan ik niet echt rouwig om zijn.


 
Joined
·
35,391 Posts
Ik ken het gebied niet dus wat dat betreft kan ik er niet veel van zeggen. Maar 12 hoog vind ik over het algemeen te hoog voor dorpen en wat grotere plaatsen. Mensen gaan in zo'n plaats wonen omdat ze niet in een stad willen wonen meestal, en dan gaan ze er toch stad van maken. Ik zie liever Nijmegen wat stedelijker worden, daar kunnen ze ook wel wat 12 hoog gebruiken.
 

·
onregelmatig bezoeker
Joined
·
517 Posts
Discussion Starter · #11 ·
SMartijn said:
de argumenten:ik zou zeggen, kijk naar de laatste foto!.
De visuele lijn is de rivier zelf.
Vanuit de overkant is het een magnifiek gezicht, dat wel. Maar vanuit het centrum van de plaats is elk contact verbroken vanwege een grote spuuglelijke 60-er-jaren rondweg over een dijk. Deze dijk en boulevard gaan ze nu betrekken bij de plannen, zodat die ervoor zorgen dat de strook langs de maas weer gaat leven en zodoende geintegreerd wordt met het centrum. Ik ben het met de plannenmakers eens dat dat ook inhoudt dat er veel mensen moeten leven.

Cuijk heeft ondanks het lage inwonertal allang geen dorps karakter meer. Ik denk dat het een goede zet is om de stedelijke elementen die er sowieso al in zijn gebracht versterkt gaan worden.
 

·
onregelmatig bezoeker
Joined
·
517 Posts
Discussion Starter · #13 ·
Uit de Gelderlander van vandaag:

Definitief woontorens in Cuijk

Door onze verslaggever


CUIJK - Cuijk krijgt in de toekomst een heuse skyline met woontorens langs de Maas. Een minieme meerderheid van de gemeenteraad stemde gisteravond in met de plannen. De komende jaren worden talloze ouderenwoningen in het centrum en zorgcentrum Maartenshof gesloopt om plaats te maken voor een woonzorg-gebied met 580 woningen en zorgvoorzieningen voor met name ouderen.

De plannen oogsten lof, maar ten aanzien van elf woontorens van zeven tot twaalf lagen op de dijk bestaat veel kritiek. Met name de bouw van een vier verdiepingen hoge 'plint' met daarbovenop twee woontorens van acht bouwlagen ter hoogte van het Parkbos (het bosje tussen de Maasboulevard en de Waaistraat) stuit veel Cuijkenaren tegen de borst.

Gisteravond leek de massaliteit van dit deelplan ook de coalitiepartij Algemeen Belang te veel van het goede. Na een schorsing van de vergadering en de toezegging van de verantwoordelijke wethouder Kloosterman dat ze hier extra aandacht aan zou besteden, stemde Algemeen Belang toch voor. Omdat ook de andere coalitiepartijen CDA, Werknemerspartij en Lijst Sahintürk de wethouder steunden, behaalden de woonzorg-as en het Parkbos-plan een minieme meerderheid van tien raadsleden.
 

·
onregelmatig bezoeker
Joined
·
517 Posts
Discussion Starter · #14 ·
Uit de Gelderlander van 12 november.

Cuijk gaat door de knieën voor woontorens
Op een presentatie van de woonzorg- as viel deze week nog scepsis te bespeuren over de hoogbouw die langs de Maas moet komen, maar er werd vooral instemmend geknikt. Cuijk lijkt een beetje ‘ om’.

Door JEROEN BALEMANS
CUIJK

De handeling had een hoog symbolisch gehalte, afgelopen woensdag tijdens de informatieavond over de plannen voor de woonzorg- as in Cuijk. Voorzitter Frank Peters Sengers van de Wijkraad Centrum in Cuijk zei een op groot beeldscherm geprojecteerde
artist impression
van de toekomstige Cuijkse
skyline
niet te vertrouwen omdat de woontorens die daarop ingetekend waren veel hoger uitvallen. De architecte van de plannen dirigeerde hem daarop naar een maquette en vroeg hem ervoor te knielen.
Op die manier kon hij de toekomstige torens vanuit het juiste perspectief zien. Peters Sengers aarzelde, een flink deel van de ruim tweehonderd aanwezigen lachte, maar de wijkraadvoorzitter ging wél door de knieën.
Het was representatief voor waar het in Cuijk op lijkt uit te draaien. Enkele maanden geleden was er nog een hoop onrust over de bouwplannen en dan met name over de elf woontorens die een prominent onderdeel ervan vormen. Inmiddels lijken veel Cuijkenaren de komst van de woontorens te accepteren. Althans, de enige echte oppositie kwam woensdagavond van het groepje Cuijkenaren dat inmiddels 3800 handtekeningen van stemgerechtigde Cuijkenaren heeft verzameld die een referendum over de woontorens willen. Met waarschuwingen dat Cuijk voor altijd wordt verwoest door de bouwwerken ( de hoogste wordt twaalf verdiepingen hoog en krijgt een omtrek van zeventien bij zeventien meter) kregen ze de handen echter niet op elkaar.
Dat lukte de plannenmakers van zorgorganisatie Pantein en woonmaatschappij Maasland wél. Belangrijkste troef was de nadruk die zij legden op de vergrijzing in Cuijk en het gebrek aan capaciteit. Nu al wonen dertig oudere Cuijkenaren noodgedwongen in verpleeg- en verzorgingshuizen buiten Cuijk en dat aantal wordt, als er niet wordt gebouwd, nog groter. Bovendien bleek woensdag dat een controversiële, vier verdiepingen hoge plint die twee van de elf woontorens zou verbinden uit de plannen is gehaald. De VVD en Progressief Leefbaar Cuijk zijn daardoor als enige nog fel tegen de komst van de woontorens. De andere drie partijen die in mei nog tegen de plannen stemden, zijn niet langer van plan dwars te liggen.
„ Wij staan nog steeds achter onze kritiek van toen, maar we zien inmiddels duidelijke verbeteringen”, zegt fractievoorzitter Ko Kroet van de PvdA. „ Bovendien is er in mei een democratisch besluit genomen over deze plannen. Het zou onbehoorlijk bestuur zijn om dat weer terug te draaien.” Zo denken D66 en GroenLinks er ook over. Cuijk lijkt echt een beetje ‘ om’.Vervolgens is men ook nog bezig met drie "torens" aan de andere kant van de kerk.
 

·
Registered
Joined
·
969 Posts
Ik ken Cuijk heel goed. 3500 mensen daar hebben echter getekend tegen de plannen. Er is grote weerstand vanuit de bevolking. Vooral de wijk ten Noorden van het Centrum, waar de wat beter bedeelden wonen, zijn fel tegen de komst van woontorens aangrenzend aan hun wijk. Toch vind ik dat de plannen door moeten gaan. Cuijk is alles behalve dorps. Alleen het centrum is dorps, de wijken eromheen zijn eigenlijk best wel stedelijk te noemen. We hebben van alles wat. De wijken hebben ook weer aparte wijkcentra etc. met hoogbouw rondom de wijkcentra (tot 7 hoog). Ook qua inwoners van de wijken zien we een menging tussen allochtonen en autochtonen, zoals je dat in de stad ook aan treft.

De bebouwing die nu langs de maas staat is alles behalve mooi. Ik zie liever woontorens verreizen dan een brede flat die wat lager is. Laat ze maar zo snel mogelijk beginnen! 12-hoog is trouwens helemaal niet zo veel, dus ik zie het probleem niet (max. 1,5 keer zo hoog als maartenshof). En die woontorens van 12 hoog staan ook nog eens het verst van het centrum af. Eigenlijk meer bij de scheidingsweg tussen de verpauperde wijk 'De Valuwe' In Cuijk-Noord en het Centrum in (betekend 1,5km ten noorden van centrum).

BTW, het krantenartikel hierboven doet me goed! bedankt voor de informatie!
Wie Cuijk Dorps vind is gek. Het is niet grootstedelijk, maar zeker niet dorps. Daar zijn Haps en Beers voor.Iets heel anders... Dat tijdelijke ING bank gebouw mag ook wel eens een keer plaats maken voor een echt kantoor van 4 of 5 bouwlagen (Winkelcentrum Maasburg hoogte of zo). Dat pand is echt veel te laag voor een locatie pal naast het centrum. Ik ben ook erg benieuwd naar wat er uiteindelijk terecht komt van de plannen voor het CWI gebouw, wat naast het gemeentehuis moet komen te staan. 5 verdiepingen lijkt me wel reëel daarzo. Een beetje collosaal mag het wel zijn, alleen zou het jammer zijn als de winkel van Apart daaronder moet lijden. Ik hoop dat ze daar een oplossing voor vinden.


Het Louis Jansen plein is ook weer opnieuw ingericht. Ik zal er binnenkort wel een foto van plaatsen. Jammer dat ze voor de goedkoopste oplossing zijn gegaan. Er het zeker weten meer in gezeten. De weekmarkt past a.s. woesndag wel weer op dat plein. Ik ben benieuwd...

Nu nog wat bekende modezaken naar Cuijk halen en het kan weet concureren met het naburige Boxmeer, wat op dit moment de zaakjes toch beter voor mekaar heeft. Hoewel de plannen die er in Cuijk staan wel vooruitstrevender zijn!

Cuijk is helaas ook erg crimineel. Vaak scoort het hoger in verschillende criminaliteitscijfers als bijvoorbeeld een 40.000 inwoner plaats als Uden.

Tot slot, wat is de identiteit van cuijk op dit moment?

Negatief:
- Crimineelste gemeente van de regio?
- Gemeente met relatief veel allochtonen?
- Gemeente met een doodbloedend centrum (gaat wel iets beter nu, alleen
de grote publiekstrekker ontbreekt nog)?
- Leegstand in belangrijke winkelstraat: korte molenstraat (oude hema, waar
blijft die H&M??? Hopelijk komt hij toch nog ooit eens!).
- Gemeente met een aarzelende bevolking bij nieuwe plannen?
- Gemeente met gebrek aan woningen?
- Gemeente met een lelijke / bijna onbenutte maasoever?

Wat hebben we te verliezen?

Positief:
- Gezellige feesten met o.a. vierdaagse, carnaval en cuijk-kei-goed.
- Wijkcentra in De Valuwe (Cuijk-Noord) en Padbroek
- Schouwburg Cuijk


Positieve ontwikkelingen:
- Nieuwe locatie Hema in winkelcentrum Maasburg
- Nieuwe musicstore in Winkelcentrum Maasburg (IPV spanjaards)
- Nieuwe grotere blokker
- Nieuwe grotere kruidvat
- Nieuwe grotere Intertoys
- Nieuwe supermarkt in wijkcentrum Padbroek (Lidl)
- Plannen voor een winkelcentrum in De Heeswijkse Kampen voor 2009 (met
grote Jumbo of Alberthein van 1500 vierkante meter)
- Nieuwbou Heeswijksekampen komt opgang na oponthoud door
archeologische vondsten.
- Schouwburg Cuijk wil uitbreiden
- Nieuwe service bioscoop met tot 4 zalen aan de grote straat. Open in 2007?
- Herinrichting Kerkplein en Louis Jansenplein
- Project Maasoverzone
- Project Diensten-As
- Meer berdrijvigheid langs de Beersebaan en nieuwe westelijke rondweg
(kantoren / garagebedrijven, vooral de peugeot garage van Nabuurs is erg
mooi)
- Eindelijk stoplichten bij snelweg, fileprobleem opgelost
- Plannen voor revitalisering van de Valuwe. o.a. een nieuw winkelcentrum in
plaats van het huidige krot.


*sorrie voor het van hak op de tak springen maar ik heb haast. Binnenkort post ik wel wat foto's.

:runaway:
 

·
onregelmatig bezoeker
Joined
·
517 Posts
Discussion Starter · #16 ·
www.Rotterdam.nl said:
Ik ken Cuijk heel goed....
... Ik ben ook erg benieuwd naar wat er uiteindelijk terecht komt van de plannen voor het CWI gebouw, wat naast het gemeentehuis moet komen te staan. 5 verdiepingen lijkt me wel reëel daarzo. Een beetje collosaal mag het wel zijn, alleen zou het jammer zijn als de winkel van Apart daaronder moet lijden....

Kom jij uit Cuijk? Het pand van Apart was mijn ouderlijk huis. Vanzelfsprekend hou ik ons op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen daaromtrent.
 

·
Registered
Joined
·
8,391 Posts
Man dat is in ieder geval voor een plaats met 25.000 inw. een behoorlijk aantal toren van 12 verdiepingen .
Dat zou zelfs hier in een stad met 6 keer zoveel inwoners nog veel zijn in 1 keer .
We hebben dan al wel midrises .....maar 11 x 12 verd. is toch wel ( even voor de Enschedeers ) 11 x de Collonade torens ...en daar staan er nu 3 van en geven al een zeer stedelijk karakter .
 

·
|/|/|\/|
Joined
·
7,721 Posts
Ouderen hebben zowaar de toekomst! Maar vooralsnog krijgt Eindhoven de hoogste seniorenwoning: 84 meter, volgend jaar in aanbouw :)

Goed ontopic: Ik ben ook tegen, Nijmegen ligt om de hoek, laat ze daar maar hoogbouw bouwen, waarom willen al die dorpen opeens zo 'stads' worden? Mensen trekken naar de stad voor het 'stadse' leven, terwijl dorpen juist een dorps karakter zouden moeten behouden. Aan al die halve dorpen hebben we niks. Krijg je net zo iets als Maarssen :)
 

·
Registered
Joined
·
969 Posts
Lichtstad said:
Ouderen hebben zowaar de toekomst! Maar vooralsnog krijgt Eindhoven de hoogste seniorenwoning: 84 meter, volgend jaar in aanbouw :)

Goed ontopic: Ik ben ook tegen, Nijmegen ligt om de hoek, laat ze daar maar hoogbouw bouwen, waarom willen al die dorpen opeens zo 'stads' worden? Mensen trekken naar de stad voor het 'stadse' leven, terwijl dorpen juist een dorps karakter zouden moeten behouden. Aan al die halve dorpen hebben we niks. Krijg je net zo iets als Maarssen :)
Cuijk is zeker geen Maarssen. Sterker nog, het is één van de oudere plaatsen in Nederland. Het stamt nog uit de Romeinse tijd (toen Ceuclum geheten). Door de ontwikkelingen door de jaren heen is er in Cuijk wel een cultureel hard aanwezig. Daarnaast zit er in Cuijk ook een hele duidelijke structuur door de ligging tussen de Maas aan de ene kant en de spoorlijn (Nijmegen-Venlo) en de A73 (Nijmegen-Venlo) aan de andere kant.

Maargoed, de bouw van de woontorens gaat vrijwel zeker door nu. Dat blijkt uit onderstaand bericht:

Cuijk - Het was wethouder Ingrid Kloosterman die vorige week aan alle onduidelijkheid over de veelbesproken woontorens langs de Maas een einde maakte.

"De torens staan in het vlekkenplan. De hoogte ervan staat voor ons niet meer ter discussie", zei de wethouder tot een kritsch gehoor van bewoners en omwonenden van het gebied waar de woonzorgbouw vanaf 2007-2008 gestalte moet krijgen. Volgens planning wordt het project in 2014 afgerond.

Gelopen race
Het hoge woord is eruit, mede door de inbreng van inspreker Geert Hendriks. Zijn directe vraag "of twaalf hoog een gelopen race is", werd bevestigend beantwoord door de wethouder. "Dan weet iedereen vanaf nu waar hij aan toe is", aldus de inspreker, die daarmee een voorschot nam op een voorspelbaar juridisch gevecht. Parkbos, het deelplan voor de drie woontorens van Ballast-Nedam buiten de woonzorgzone, biedt ruimte voor 64 appartementen. De zogenoemde 'plinten' en dijkwoningen zijn na kritiek vanuit de gemeenteraad geschrapt.

Overeenkomst
Voor de realisering van de nieuwe woonzorgzone (maximaal 438 nieuwe woningen/wooneenheden in huizen en meerlaagse gebouwen, red), welke in totaal 100 miljoen euro gaat kosten, gaat de gemeente Cuijk een overeenkomst aan met woonmaatschappij Maasland en stsichting Pantein. Parallel aan de uitvoering van het project worden ook het bestemmingsplan aan gepast en vindt een forse dijkaanpassing plaats.

Zorgvuldigheid
Om de ambitieuze plannen binnen het project te kunnen realiseren, moet ook een aantal gebouwen het veld ruimen. Met name de flat 't Bijltje (2008), de Lage Weidjes (2010) en Maartenshof en verpleeghuis 't Hofke (uiterlijk 2014). Een aantal oudere aanwezigheden toonden zich ongerust over de ongewisheid van hun toekomst, met name tijdens de fase dat de sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden plaats vinden. Marjan Hendriks van Woonmaatschappij Maasland bezwoer de aanwezigen dat bij de verhuizing de grootste zorgvuldigheid in acht zal worden genomen. Er komen individuele gesprekken, die in Januari 2006 al van start gaan, en informatiebijeenkomsten. Ze gaf aan dat er een verhuisvergoeding wordt toegekend en de voor bewoners verwachte huursverhoging getrapt wordt doorgevoerd.

Het Masterplan Woonzorgas stond gisteren op de agenda van de Commissie grondgebiedzaken en zal op 12 december door de gemeenteraad worden behandeld.

Bron: De Maas Driehoek, editie Cuijk.
Wel jammer dat er nu nog maar sprake is van 64 appartementen. In eerdere plannen ging men dus uit van de genoemde plint en dijkwoningen, waardoor er 88 woningen mee gemoeid zouden zijn. Ik hoop dat het woningaantal over het totale plan 'Maasoverzone' wel gehandhaafd blijft.

Op de website van de gemeente Cuijk (www.cuijk.nl) vind je meer informatie over de verschillende centrumplannen, waaronder de grote projecten 'Maasoverzone', 'Woonzorg-as' en 'Diensten-as' (direct: http://www.cuijk.nl/index.asp?nmoduleid=2&wgid=6&spagetype=21&nPageID=679&nCMSPageType=1#Woonz).

 

·
Registered
Joined
·
8,391 Posts
In Enschede staan ook nog 2 seniorentorens op de tekentafel ......
 
1 - 20 of 76 Posts
Top