SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Administrator
Joined
·
30,759 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Van dinsdag 14 tot en met donderdag 16 juni 2005 vinden in de RAI te Amsterdam de eerste officiële Professionele Vastgoeddagen plaats: de vastgoedbeurs voor professionals uit binnen- en buitenland. Drie dagen lang is de RAI het ontmoetingspunt voor institutionele beleggingsfondsen, banken, aannemers, gemeentelijke grondbedrijven, projectontwikkelaars, architecten, makelaars, de overheid en huurders/gebruikers.

De Professionele Vastgoed Dagen, beter bekend als de PROVADA, bieden een platform voor de uitwisseling van kennis en kunde. Op de beurslocatie met internationale allure heeft u alle ruimte om samenwerkingsverbanden te sluiten, prestigieuze activiteiten/projecten bekend te maken en contact te leggen met de verschillende marktpartijen.

http://www.provada.nl

Kan interessant wezen, alleen zie ik de grote jongens als AM, ING, Vesteda, Bouwfonds Ontwikkeling en de architectenbureau's niet op de deelnemerslijst staan.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top