SkyscraperCity Forum banner

...

1 - 10 of 10 Posts

·
wartości
Joined
·
17,870 Posts
Discussion Starter · #6 ·
To może być bardzo subiektywne. Robiąc to zdjęcie, spacerowałem sam, w ciszy, otaczała mnie pustka. Nagle, gdy ptaki zerwały się do lotu, uczucie to pogłębiło się, bo chmara ptaków wzmocniła kontrast między ich stadnością a moją samotnością. Może jest ktoś jeszcze, kto odczuje samotność na tym zdjęciu, ale rzeczywiście - nie musi być to powszechne odczucie.
 

·
Zjadam dzieci, polecam !
Joined
·
8,717 Posts
To może być bardzo subiektywne. Robiąc to zdjęcie, spacerowałem sam, w ciszy, otaczała mnie pustka. Nagle, gdy ptaki zerwały się do lotu, uczucie to pogłębiło się, bo chmara ptaków wzmocniła kontrast między ich stadnością a moją samotnością. Może jest ktoś jeszcze, kto odczuje samotność na tym zdjęciu, ale rzeczywiście - nie musi być to powszechne odczucie.
9/10
 
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top