SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Registered
Joined
·
2,023 Posts
Discussion Starter · #1 ·
According to http://dumnizpolski.pl/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=0&Itemid=38 there seems to be a replica of the former radio mast Gabin. Can someone please translate the text in English and find more about it?

Maszt Radia Warszawa w Konstantynowie, koło Gąbina (80 km od Warszwy), w województwie Mazowieckim, jest najwyższą budowlą jaką kiedykolwiek widział świat. Nigdy przedtem w historii, żadna cywilizacja czy państwo nie wzniosło niczego wyższego i najprawdopodobniej jeszcze trochę czasu upłynie, zanim coś wyższego powstanie. Maszt radiowy w Konstantynowie jest o 17 metrów wyższy od srebrnego medalisty pod względem najwyższych budowli świata – także masztu radiowego – masztu KTHI-TV, wybudowanego przez firmę Hamilton Erection w 1963 roku, położonego w USA – w Północnej Dakocie, w pobliżu miasta Blanchard.
Ta imponująca budowla miała aż 646 metrów i 38 centymetrów wysokości! Jej budowę rozpoczęto w 1972 roku, a zakończenie budowy i oficjalne otwarcie miało miejsce 30 lipca 1974 roku. Na maszt można było wejść, po metalowych szczeblach na wewnętrznej stronie budowli. Architektem który zaprojektował konstrukcję, był Jan Polak. Oficjalne nadawanie rozpoczęto wraz z otwarciem, 30 lipca 1974 roku.
Niewyobrażalna wysokość masztu i równie ogromna moc nadajnika wynosząca 2 Megawaty, powodowała, że sygnały radiowe nadawane z Masztu w Konstantynowie, były słyszalne w całej Europie, w zachodniej i we wschodniej Azji, Afryce Północnej, w USA i w Kanadzie, czyli praktycznie na całej półkuli. Jest to zasięg porównywalny z zasięgiem sygnałów z przeciętnego satelity. Konstrukcja masztu ważyła 550 ton, była wykonana w całości ze stali, przekrój poprzeczny masztu stanowił trójkąt równoboczny długości 4,8 metra. Konstrukcję masztu podzielono na 86 sekcji. Elementy nośne masztu wykonano ze stalowych rur o średnicy 24 cm, w zależności od miejsca ścianki rur miały grubość od 34 do 8 mm. Pięć zespołów stalowych odciągników, czyli 15 lin każda średnicy 5 cm, pomagało utrzymać maszt w pionie. Budowla spełniała doskonale swoje zadanie przez 17 lat i 9 dni. Wtedy nastąpiła katastrofa. 8 sierpnia 1991 roku o godzinie 18.00 maszt zawalił się z powodu katastrofalnego błędu robotników, którzy prowadzili wtedy prace remontowe. Prawdopodobnie robotnicy w sposób nieprawidłowy, zbyt mocno lub zbyt słabo, napięli odciągi, i to było przyczyną zawalenia się masztu, na szczęście nikt nie zginął, a maszt nie wyrządził żadnych szkód. Władze powiatu chciały odbudować maszt, z którego wbrew pozorom wiele zostało, ale niestety mieszkańcy kategorycznie się na to nie zgodzili, być może powodem była obawa przed kolejną tragedią.
Od czasu zawalenia się Masztu w Konstantynowie nie powstała na świecie żadna inna wyższa budowla, a więc Maszt w Konstantynowie nadal zajmuje pierwsze miejsce i jest najwyższą budowlą wzniesioną kiedykolwiek przez rodzaj ludzki.
 

·
Registered
Joined
·
5,782 Posts
I think this phrase must have interested you:

"Maszt radiowy w Konstantynowie jest o 17 metrów wyższy od srebrnego medalisty pod względem najwyższych budowli świata – także masztu radiowego – masztu KTHI-TV, wybudowanego przez firmę Hamilton Erection w 1963 roku, położonego w USA – w Północnej Dakocie, w pobliżu miasta Blanchard."

It means:

"The radio mast in Konstantynów is 17 meters higher than the second highest one, radio mast KTHI-TV near Blanchard, Northern Dakota, USA, built by Hamilton Erection in 1963."

(the mast was in Konstantynów near Gąbin)


Or this one:

"Budowla spełniała doskonale swoje zadanie przez 17 lat i 9 dni."

Which means:

"The structure was used for 17 years and 9 days."


Nothing about any replica.
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top