SkyscraperCity Forum banner
1 - 8 of 8 Posts

·
Registered
Joined
·
6,138 Posts
Discussion Starter · #1 ·
27 juni thema-avond caisson

Iedereen is op woensdag 27 juni van 17.30 - ca. 19.00 uur weer welkom op de komende thema-avond van het Informatiecentrum Noord/Zuidlijn op Stationsplein 7!

Op een lege zandvlakte, voor het station Amsterdam Centraal, zijn we in september 2011 begonnen met de bouw van de laatste caisson. De afgelopen maanden verrees hier een grote betonnen doos. De komende weken wordt het grote bouwwerk afgezonken tot een diepte van NAP -20 meter. Iedere vrijdag volgt een update op hierzijnwij.nu hoeveel de caisson is gezakt. De caisson komt te liggen tussen twee reeds eerder afgezonken caissons, samen vormen ze de verbinding tussen het metrostation Amsterdam Centraal en de geboorde tunnels onder het Damrak.

Sander Jacobs, projectleider caisson 2, zal deze bijzondere werkzaamheden gedurende deze thema-avond extra belichten door middel van een presentatie.

Programma:
17.30 Presentatie: Caisson
18.00 Gelegenheid om vragen te stellen aan Sander Jacobs
18:15 Mogelijkheid om in het Informatiecentrum rond te kijken, evt. korte rondleiding
19.00 Einde programma

De toegang is gratis.

Aanmelden wordt aanbevolen aangezien het maximaal aantal deelnemers 70 personen bedraagt. Aanmelden kan via: 020 344 5070, de online agenda of [email protected].
Voor de geïnteresseerden die het leuk vinden om meer te weten te komen over het caisson dat nu langzaam naar beneden gaat. Ik ben er die dag ook, mochten er mensen van SSC langskomen en mij daarover aanspreken, dan heb ik nog een kalender van 2012 in de aanbieding.

Overigens zijn er ook weer in erg beperkte mate tunneltours bij RAI. Net zoals de thema-avond, kan je je aanmelden via de online agenda: http://www.supersaas.nl/schedule/NoordZuidlijn/NoordZuidlijn_rondleiding
 

·
Registered
Joined
·
870 Posts
Heb je dan ook nog een kalender met exclusieve SSC uitstapjes?:naughty: Of wat voor kalender is het dan?

Ik kijk wel even of ik langs kan komen woensdag. De reserveringen hebben zo te zien nog voldoende plek over.

In ieder geval hoop ik dat er binnenkort nog zo'n exclusief SSC uitje komt. Dan is er meestal toch wat meer mogelijk dan op een gemiddelde dagjesmensen rondleiding. Bovendien veel gezelliger.
 
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top