SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Administrator
Joined
·
37,207 Posts
Grappig dat het thema wellicht beter op haar plaats zou zijn in Venetië, de stad die als voorbeeld heeft gediend voor de organsatie van een internationale architectuur biënnale. Het thema van de vormgeving van het water in het landschap gerelateerd aan de problematiek mbt klimaatverandering is een aardige, maar ik vraag me af in hoeverre je er een hele maand interessant kunt houden. Het thema boeit me wel, maar eerlijk gezegd boeit het aangeboden programma mij niet zo.
 

·
Administrator
Joined
·
37,207 Posts
Zo ook de toenemende overheersing van China in de wereldeconomie. Het is alleen de vraag of een internationale architectuurbiënnale een geschikt middel is om daar kennis van te maken, ook al zal het vooral om de vormgeving ervan gaan.
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top