SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

·
Mapmaker
Joined
·
2,573 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Hej,

Hier voor de lioeghebber een leuk linkje met info over deze hoge toren.

Vopor de niet deenstaklige onder jullie: Klik ook even op de link naar Reuters waar je een engelstalig filmpje kan zien. Dit is onder: 700 meter prestige i Dubai.

Hilsen
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top