SkyscraperCity Forum banner

A new tower 53F for Ramat Gan

1428 Views 18 Replies 4 Participants Last post by  shawarma
קבוצת חנן מור תרכוש 13 דונם ברמת גן ב-75 מ' שקל
מתחם עלית בר"ג הופך ליעד חם בקרב היזמים של גורדי השחקים, המגדל בן 53 הקומות שיבנה ע"י חנן מור יעמוד בסמוך למגדל דונלד טראמפ
13:33 19.12.06
דותן לוי
קבוצת חנן מור (חנן מור אגח א ) שעוסקת בהקמת פרויקטים למגורים הודיעה היום, כי חתמה על מזכר הבנות לרכישת מתחם ברמת גן בשטח כולל של כ-13 דונם להקמת 518 יחידות דיור, מידי חברות הנדל"ן פרידמן-חכשורי ואמד. תמורת הקרקע תשלם החברה כ-75 מיליון שקל.

בכוונת החברה להקים על המתחם שמיקומו בין הרחובות ארלוזרוב וז'בוטינסקי מגדל בן 53 יח"ד וכן זכויות במתחם פינוי ובינוי עליו יוקמו 372 יח"ד. בנוסף, נמצאת החברה במו"מ לרכישת זכויותיה של חברת אמד בבעלות על מגרש נוסף בשטח של כ-4.6 דונם באותו מתחם, עליו יוקמו 93 יח"ד. צפי ההכנסות לקבוצה מהפרויקט עומד על כ-700 מיליון שקל, מתוכם ייוותרו בידיה רווחים בהיקף של כ-220 מיליון שקל.
See less See more
1 - 19 of 19 Posts
מצאתי את הידיעה הזו רק בביזפורטל וזה מדצמבר 2006
אז מה קרה עם זה? או שזה לא יצא בסוף?
מעניין אותי גם
נו אז מי אמר שבסוף זה יצא? זה המקום היחיד שמזכיר את זה
נו ו?
איזה שטויות?
זה גם לא מופיע באתר שלהם או ברשימת הכתבות שהם שמו מהעיתונות
כנראה שמשהו קרה עם זה

הנה תראה:

http://www.hmg.co.il/
See less See more
אתה ראית את מגדל טראמפ באתר של טראמפ?
לא כי זה באמת לא שלו, הוא רק מלווה את השם שלו על זה
no,sorry
ohh thanx Eyal!
shawarma shhhhhhhhhh
נו אז?

הנה גם פה כתוב על אותה עיסקה ופה בכלל אומרים 5 מגדלים.. ובידיעות כתוב שניים
אז זוהר - אתה שששש
כל הכתבות מאותו יום, אף אחד לא אומרת שזה הולך להיבנות

http://markets.themarker.com/tmc/ar...13&origin=ibo&layer=headlines&layer2=&layer3=
See less See more
אתה יכול להגיד אותו דבר על כל פרויקט בארץ......
מי יודע מה ייבנה ומה לא?
כן נכון אבל כל זה מבטסס על כתבה מלפני חצי שנה שגם כל עיתון כתב עליה משהו אחר
אז זה נשמע יותר לא עדכני
נחיה ונראה
אני מקוה שכן, מצד שני אני לא יודע מי יגור על האיילון, לא מבין את מי שיקנה דירות יוקרה בכזה אזור
אותם אנשים שגרים ב"פיבקו" בפארק צמרת,טראמפ וכו'...
לכן במגדל של פיבקו לא הצליחו למכור דירות - אי אפשר לפתוח שם חלון בכלל, הרעש נורא
אי אפשר אפילו לשבת על המרפסת, זה כמו לעמוד בתחנת רכבת מרכז או אוניברסיטה - אותה רמת רעש
1 - 19 of 19 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top