SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 167 Posts

· Banned
Joined
·
21,084 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Evo mala reportazica iz Beca i okoline koja ce se uglavnom sastojati iz slika, bez mnogo teksta.
Ako nekog interesuje sta neka pita.Zgrada UN
. Kao sto mnogi znaj Bce je jedno od 3 sjedista UN pored Zeneve i New Yorka. Zgrada je u vlasnistvu grada, a UN placa zakup 1 schilling. 70% finansirana od strane Austrije, 30% od grada Beca.Donau citymoderni dio Beca i most Reichsbrücke na dva nivoa, gornjim idu vozila, donjim metro.Jag

 

· Banned
Joined
·
21,084 Posts
Discussion Starter · #14 ·
Dunav, kanal i Stari Dunav, koji je nostatk nekadasnjg toka Dunava prije regulacije i probijanja novog toka kroz grad.

Na ostrvu izmedju napravljen je poslovni, moderni dio BecaDunavski autoputUkrajinska crkva na brdu Leopoldsberg, odakle su ove fotografije

 
1 - 20 of 167 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top