SkyscraperCity banner

6241 - 6260 of 6288 Posts

·
Registered
Joined
·
788 Posts
Czy jest już znana data otwarcia węzła z DK46? Wiem, że wcześniej mówiono o czerwcu, ale jako że prace wyraźnie mają się już ku końcowi to może już ktoś gdzie przebąkuje o otwarciu?
 

·
Registered
Joined
·
156 Posts
MiXen - sorki , a mają to gdzieś zapisane razem z terminami? Szerokości 📛
Szczegóły były zawarte tutaj.
Termin ciężko oszacować ale pewnie w 2021, ponieważ GDDKiA w komunikatach mówiła, że chce wdrożyć docelową organizację ruchu na F do końca 21 roku, a też nie wiadomo, czy wszystkie formalności zostały zakończone.
 

·
Registered
Joined
·
295 Posts
Powstaną Miejsca Obsługi Podróżnych na Autostradowej Obwodnicy Częstochowy
28-05-2020
Wysłaliśmy do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenie o przetargu na budowę MOP-ów i Obwodu Utrzymania Autostrady w ramach realizacji autostrady A1 na odcinku węzeł Częstochowa Północ - węzeł Częstochowa Blachownia.
Zamówienie będzie polegało na wybudowaniu:
  • czterech Miejsc Obsługi Podróżnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym stanowisk do kontroli nacisków osi i mas całkowitych pojazdów,
  • Obwodu Utrzymania Autostrady Lgota wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  • dróg dojazdowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
oraz uzyskaniu decyzji zezwalających na użytkowanie.

W tym etapie wszystkie Miejsca Obsługi Podróżnych zostaną wybudowane w pierwszej klasie. Po rozstrzygnięciu kolejnych przetargów na ich dzierżawę, dwa MOP-y zostaną podniesione do wyższych klas.

Miejsce Obsługi Podróżnych Wierzchowisko Zachód docelowo powstanie w najwyższej - III klasie, co oznacza, że będzie posiadało funkcje wypoczynkowe i usługowe wraz z zapleczem noclegowym. Znajdą się na nim: jezdnie manewrowe, stanowiska postojowe (parking), urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie, stacja paliw, stanowiska obsługi pojazdów, obiekty gastronomiczno-handlowe i obiekty noclegowe.

Miejsce Obsługi Podróżnych Wierzchowisko Wschód docelowo powstanie w II klasie i będzie oferowało funkcje wypoczynkowo-usługowej. Zostanie wyposażone w jezdnie manewrowe, stanowiska postojowe (parking), urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie, stację paliw, stanowiska obsługi pojazdów, obiekty gastronomiczno-handlowe.

Pozostałe dwa Miejsca Obsługi Podróżnych Gorzelanka Wschód i Gorzelanka Zachód powstaną w I klasie, zapewniając funkcje wypoczynkowe. Znajdą się na nich: jezdnie manewrowe, stanowiska postojowe (parking), urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie. Na MOP-ach klasy I dopuszcza się wyposażenie ich w obiekty małej gastronomii.

Przetarg na dzierżawę MOP w ciągu A1
14 maja 2020 r. głoszony został przetarg na dzierżawę zespołu nieruchomości w ciągu autostrady A1, zlokalizowanych w Woźnikach, w celu rozbudowy istniejących Miejsc Obsługi Podróżnych klasy 1 do klas wyższych. Dzięki temu MOP Woźniki Zachód zostanie podniesiony do klasy III, zyskując funkcje usługowe wraz z zapleczem noclegowym a Woźniki Wschód do klasy II - funkcje usługowe. Termin składania ofert mija 31 lipca 2020 r. Szczegóły tego przedsięwzięcia znajdziesz tu: Przetarg na dzierżawę MOP przy A4 i A1.

Więcej informacji o Miejscach Obsługi Podróżnych zlokalizowanych wzdłuż sieci dróg krajowych znajdziesz tu: Mapa istniejących i planowanych Miejsc Obsługi Podróżnych.

 

·
Registered
Joined
·
29 Posts
To jak się orientuję, to już wszystko zostało objęte przetargami dla pełnego ukończenia A-1;zakładając że WA-352 zrealizuje wykonawca odc. E? 👍
Jak się mylę proszę o sprostowanie.Szerokości 📛
 

·
Registered
Joined
·
16,015 Posts
Opis zamówienia:

1. Zakres przedmiotu zamówienia, obejmuje m.in. wykonanie następujących asortymentów robót:
1) budowa MOP III Wierzchowisko Zachód wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym stanowisko do kontroli nacisków osi i mas całkowitych pojazdów;
2) budowa MOP II Wierzchowisko Wschód wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym stanowisko do kontroli nacisków osi i mas całkowitych pojazdów;
3) budowa MOP I Gorzelanka Zachód wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym stanowisko do kontroli nacisków osi i mas całkowitych pojazdów;
4) budowa MOP I Gorzelanka Wschód wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym stanowisko do kontroli nacisków osi i mas całkowitych pojazdów;
5) budowa OUA Lgota wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
6) droga dojazdowa do OUA i drogi dojazdowe do MOP-ów;
7) urządzenia BRD;
8) uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie dla zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
 

·
Registered
Joined
·
10 Posts
To jak się orientuję, to już wszystko zostało objęte przetargami dla pełnego ukończenia A-1;zakładając że WA-352 zrealizuje wykonawca odc. E? 👍
Jak się mylę proszę o sprostowanie.Szerokości 📛
Był ogłoszony przetarg na drogi serwisowe?
 
6241 - 6260 of 6288 Posts
Top