SkyscraperCity Forum banner

[A1] Toruń - Stryków

5043615 Views 13100 Replies 1089 Participants Last post by  pmaciej7
Zestawienie odcinków:

-A1 Grudziądz - Toruń .............................. 62,4 km.....08/2008 - 12/2011 .............................................. Skanska www.autostradaa1.pl
-A1 Czerniewice - Odolion ......................... 11,4 km.....06/2010 - 06/2012 ......................... SRB Civil Engineering Ltd
-A1 Odolion - Brzezie ............................... 23,1 km.....06/2010 - 06/2012 ......................... SRB Civil Engineering Ltd
-A1 Brzezie - Kowal ................................. 29,5 km.....06/2010 - 06/2012 ................................................ PBG SA
-A1 Kowal - Sójki .................................... 30,0 km.....07/2010 - 06/2012 ..... SRB CIVIL ENGINEERING, John Sisk & son, Roadbridge, Budbaum
-A1 Sójki - Kotliska .................................. 15,2 km.....06/2010 - 06/2012 ......................................... POLDIM S.A.
-A1 Kotliska - Piątek ................................. 9,0 km.....07/2010 - 06/2012 ..... SANDO BUDOWNICTWO POLSKA, Construcciones Sanchez Dominguez - Sando
-A1 Piątek - Stryków ............................... 21,0 km.....06/2010 - 06/2012 ....................................... Johann Bunte
-A1 w. Łódź - Północ, 291+000 - 295+850 ............ 4,8 km.....05/2010 - 11/2011 ........................................ Budimex S.A.


Węzeł Łódź - Północ:
....
See less See more
5
  • Like
Reactions: 1
Status
Not open for further replies.
1 - 20 of 13101 Posts
GDDKiA ma normalne biuro prasowe, z samego rana przeglądają prasę i szukają artykułów które wymagają sprostowań.
Ale tutaj inwestorem nie jest GTC, tylko GDDKiA. Tak czy inaczej, można zawsze mieć nadzieję, że wybrany wykonawca (ach, żeby to była Skanska!) się pospieszy. I pal licho Euro2012 - ważne, żeby na wakacje nad morze można było wygodnie pojechać ;)
Spokojnie. Decyzje lokalizacyjne dla Toruń-Stryków wydano już bardzo dawno temu, tak dawno, że może to być już nieaktualne (Toruń-Kowal w 1998 roku). Wariantowanie wymagane będzie dla odcinków przebiegających przez obszary Natura 2000. A tam zapewne nie ma co wyburzać i wykupywać ;)
Pamiętajcie, że budżet GDDKiA nie jest nieograniczony. Cena musi być dominującym parametrem przy wyborze oferty w przetargu. W przeciwnym razie mogło by to doprowadzić do kuriozalnych sytuacji. Ustalając w przetargu dla parametru ceny wagę jedynie 10% może to doprowadzić do wygranej firmy, która zaoferuje skrócenie czasu o 1/3 za dziesięciokrotnie wyższą cenę...
See less See more
Jeżeli faktycznie DŚU dla odcinka południowego będzie wydane wcześniej niż dla północnego to będzie ładna niespodzianka.
^^
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia, że Minister Środowiska wydał postanowienie uzgadniające warunki decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A-1 na odcinku od granicy woj. kujawsko - pomorskiego/łódzkiego do węzła "Stryków"(zadanie II od km 230+817 do km 295+850 w granicach woj. mazowieckiego).
Czyli jest uzgodnienie MŚ dla odcinka mazowieckiego.
See less See more
To chyba nie jest jeszcze decyzja...
Wczoraj miała być wydana decyzja środowiskowa, ale jakoś nie widzę obwieszczenia. Czy może coś przegapiłem?
2 tygodnie opóźnienia, ale nie jest źle - RDOŚie mają o niebo lepsze tempo wydawania decyzji niż urzędy wojewódzkie...
No nie wierzę, przetarg na węzeł Stryków. Z ogłoszenia:
węzeł „Stryków I” od km 291+000 do km 295+850.
ZAKRES ROBÓT:
- Roboty drogowe - autostrada, drogi poprzeczne, drogi dojazdowe i drogi wewnętrzne,
- Roboty drogowe - Inżynieria ruchu - organizacja ruchu i elementy bezpieczeństwa
- Roboty inżynieryjne - Rozbiórki obiektów
- Roboty mostowe - Ekrany akustyczne
- Roboty mostowe - WD-243A Wiadukt drogowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 708 nad autostradą A2
- Roboty mostowe - WA-244 Wiadukt drogowy w ciągu autostrady A 1 nad autostradą A2
- Roboty mostowe - WA-244 A Wiadukt drogowy w ciągu autostrady A 1 nad łącznicami Łódź - Poznań oraz
Warszawa - Łódź
- Roboty mostowe - WA-244B Wiadukt drogowy w ciągu A 1 nad łącznicą Poznań - Gdańsk
- Roboty mostowe - WD-244C Wiadukt drogowy w ciągu łącznicy Łódź - Poznań nad łącznicą Poznań - Gdańsk
- Roboty mostowe - WD-244D Wiadukt drogowy w ciągu łącznicy Warszawa - Łódź nad autostradą A2
- Roboty mostowe - WD-244E Wiadukt drogowy w ciągu łącznicy Łódź - Poznań nad autostradą A2 oraz
łącznicami Warszawa - Łódź oraz Gdańsk - Warszawa
- Roboty mostowe - WD-244F Wiadukt drogowy w ciągu łącznicy Poznań - Gdańsk nad autostradą A2 oraz
łącznicami Warszawa - Łódź oraz Gdańsk - Warszawa
- Roboty mostowe - WD-244G Wiadukt drogowy w ciągu łącznicy Warszawa - Łódź nad łącznicą Poznań -
Gdańsk
- Roboty mostowe - WD-245 Wiadukt drogowy w ciągu drogi gminnej Anielin - Warszewice nad autostradą A l
- Roboty mostowe - P-01 do P-12 Przepusty pod autostradą i łącznicami węzła
- Roboty mostowe - P-13 do P-21 Przepusty pod drogami dojazdowymi i zjazdami
- Energetyka - Usunięcie kolizji NN, SN
- Energetyka - Budowa oświetlenia
- Energetyka - Budowa zasilania
- Telekomunikacja - Usunięcie kolizji
- Łączność autostradowa
- Wodociągi - Usunięcie kolizji
- Wodociągi - Budowa hydrantu
- Kanalizacja deszczowa
- Odwodnienie wschodniej części węzła
- Melioracja - Usunięcie kolizji
- Zieleń - wycinki i nasadzenia
- roboty budowlane – budowa budynku garażowego Komisariatu Policji Autostradowej w projektowanym
Obwodzie Utrzymania Autostrady Stryków II w ciągu autostrady A2.
Wszystkie łącznice poza Warszawa->Gdańsk i Gdańsk->Poznań będą dwupasmowe :banana:
See less See more
^^ Wtedy dwa strumienie by się włączały w ruch zamiast jednego, a tak będzie bezpieczniej. Troszkę.
„Budowę autostrady A1 Toruń – Stryków od 215+850 do km 245+800
węzeł Kowal – węzeł Sójki”

Budżet Inwestora:1 390 800 000,00 zł brutto

1. SRB 801 714 782,45 zł
...
11. Alpine 944 536 022,75 zł
Na pozostałych odcinkach ceny już w okolicach 85% budżetu, a tutaj znowu kosztorys z kosmosu - wszystkie oferty mieszczą się w 70%. No ale nie ma na co narzekać!
See less See more
Aż sprowadziłem i porównałem z wizualizacją węzła. Skręt Gdańsk->Poznań wygląda jakby był w docelowym kształcie. Ma zostawione miejsce na przedłużenie go na skręt Gdańsk->Warszawa oraz miejsce włączenie skrętu Katowice->Poznań. Nawet nasypy są już napoczęte przy tych miejscach włączenia. Ale to tak tylko z obserwacji własnych., być może jest inaczej.
Nie wiem gdzie tam widzisz Gdańsk->Warszawa, ta relacja będzie poprowadzona ćwierćkoniczynką, ale masz rację. Było to już omawiane kilkukrotnie - istniejąca jezdnia to docelowa łącznica Gdańsk->Poznań, na jej nasypie jest również przygotowany wlot łącznicy "turbinowej" Katowice->Poznań. Wszystko jest zgodnie z nowym projektem węzła.
See less See more
Fakt, moja kulpa.
Więc jednak spodziewam się, że w pewnym momencie ruch zostanie tam zatrzymany i puszczony rondem i przez Stryków.
Ale w jakim celu? Fragmenty, po których odbywa się ruch, są już w docelowym kształcie, a nad nimi nie będą już stawiane żadne estakady. Włączenie i wyłączenie w istniejącej łącznicy są już gotowe, wystarczy doprowadzić nowe jezdnie, w żaden sposób nie powinno to utrudnić ruchu. Jedynie pod koniec budowy będzie trzeba zmienić malowanie jezdni i to tyle.
See less See more
Trzeba przyznać, że heroiczną robotę odwaliła GDDKiA, 1,5 roku temu byli z tymi odcinkami dosłownie w lesie, a dziś cała A1 na północ od Strykowa w budowie...
Węzeł jest typu turbina (poza jedną koniczynkową relacją), więc obsługuje wszystkie relacje skrętów z każdego kierunku, ale nie ma możliwości zrobienia nawrotki.
Tutaj masz wizualizację, prawy górny róg to A2 w kierunku Warszawy.
http://www.wezel-strykow.pl/foto5duze.jpg
Pięknie zasuwają z robotą.
Najciekawsze są proponowane zmiany "ronda turbinowego dwupoziomowego" na węźle Łódź Północ. Koniczynowa relacja Gdańsk->Warszawa zamieniona jest na turbinową, zmiana ta jest ponoć "niezbędna ze względu na bezpieczeństwo ruchu". W porządku. Tylko że na samym końcu nowej łącznicy autor proponuje dwa zakręty ciaśniejsze, niż na łuku koniczyny.
See less See more
Że budowa się zakończyła pisali dziennikarze, na filmie umieszczonym tutaj kilka dni temu wyraźnie widać, że do skończenia robót jeszcze sporo zostało.
1 - 20 of 13101 Posts
Status
Not open for further replies.
Top