SkyscraperCity Forum banner

[A1] Toruń - Stryków

5043690 Views 13100 Replies 1089 Participants Last post by  pmaciej7
Zestawienie odcinków:

-A1 Grudziądz - Toruń .............................. 62,4 km.....08/2008 - 12/2011 .............................................. Skanska www.autostradaa1.pl
-A1 Czerniewice - Odolion ......................... 11,4 km.....06/2010 - 06/2012 ......................... SRB Civil Engineering Ltd
-A1 Odolion - Brzezie ............................... 23,1 km.....06/2010 - 06/2012 ......................... SRB Civil Engineering Ltd
-A1 Brzezie - Kowal ................................. 29,5 km.....06/2010 - 06/2012 ................................................ PBG SA
-A1 Kowal - Sójki .................................... 30,0 km.....07/2010 - 06/2012 ..... SRB CIVIL ENGINEERING, John Sisk & son, Roadbridge, Budbaum
-A1 Sójki - Kotliska .................................. 15,2 km.....06/2010 - 06/2012 ......................................... POLDIM S.A.
-A1 Kotliska - Piątek ................................. 9,0 km.....07/2010 - 06/2012 ..... SANDO BUDOWNICTWO POLSKA, Construcciones Sanchez Dominguez - Sando
-A1 Piątek - Stryków ............................... 21,0 km.....06/2010 - 06/2012 ....................................... Johann Bunte
-A1 w. Łódź - Północ, 291+000 - 295+850 ............ 4,8 km.....05/2010 - 11/2011 ........................................ Budimex S.A.


Węzeł Łódź - Północ:
....
See less See more
5
  • Like
Reactions: 1
Status
Not open for further replies.
1 - 3 of 13101 Posts
W biuletynie maz. urzędu wojewódzkiego jest protokół z rozprawy adminstracyjnej dot. A1 odc. gr. woj. - Stryków:

http://bip.mazowieckie.pl/news.php?id=10555

Generalny wniosek: budowa węzła z DW 581
Prawdopodobnie chodzi o modernizację odcinka Lublin - obw Piask, lub obwodnicę Lublina, a może o obie te inwestycje, przy dobrych wiatrach.
^^Są dwa poziomy, nie ma sytuacji że są dwa różne wiadukty na sobie;) Dajmy sobie pomarzyć dziennikarzom:D
Są takie sytuacje. Np. w Warszawie węzeł Modlińska - estakady Trasy Toruńskiej nad Modlińską, a nad nimi zjazd z Trasy na Białołękę. Są trzy poziomy :)

(No chyba, że pisałeś tylko o tym węźle, a nie, że w ogóle :))
See less See more
1 - 3 of 13101 Posts
Status
Not open for further replies.
Top