SkyscraperCity Forum banner

[A1] Toruń - Stryków

5042924 Views 13100 Replies 1089 Participants Last post by  pmaciej7
Zestawienie odcinków:

-A1 Grudziądz - Toruń .............................. 62,4 km.....08/2008 - 12/2011 .............................................. Skanska www.autostradaa1.pl
-A1 Czerniewice - Odolion ......................... 11,4 km.....06/2010 - 06/2012 ......................... SRB Civil Engineering Ltd
-A1 Odolion - Brzezie ............................... 23,1 km.....06/2010 - 06/2012 ......................... SRB Civil Engineering Ltd
-A1 Brzezie - Kowal ................................. 29,5 km.....06/2010 - 06/2012 ................................................ PBG SA
-A1 Kowal - Sójki .................................... 30,0 km.....07/2010 - 06/2012 ..... SRB CIVIL ENGINEERING, John Sisk & son, Roadbridge, Budbaum
-A1 Sójki - Kotliska .................................. 15,2 km.....06/2010 - 06/2012 ......................................... POLDIM S.A.
-A1 Kotliska - Piątek ................................. 9,0 km.....07/2010 - 06/2012 ..... SANDO BUDOWNICTWO POLSKA, Construcciones Sanchez Dominguez - Sando
-A1 Piątek - Stryków ............................... 21,0 km.....06/2010 - 06/2012 ....................................... Johann Bunte
-A1 w. Łódź - Północ, 291+000 - 295+850 ............ 4,8 km.....05/2010 - 11/2011 ........................................ Budimex S.A.


Węzeł Łódź - Północ:
....
  • Like
Reactions: jarfi
Status
Not open for further replies.
1 - 2 of 13101 Posts
Jest przetarg na projekt A1 Toruń-Stryków:

Opracowanie materiałów do decyzji środowiskowych, projektu budowlanego i wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej dla Autostrady A-1 na odcinku Toruń –Stryków od km 151+900 –295+850 oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia wskazany w pkt II.3. obejmuje:
18 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej (zarówno na jedną część jak i łącznie na dwie części zamówienia) i 24 miesiące pełnienia nadzoru autorskiego, który będzie realizowany w trakcie wykonywania robót budowlanych i w okresie gwarancyjnym tj. do końca roku 2012.

Miejsce i termin składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
28/08/2006 Godzina: 9.00

Zadanie I:
Opracowanie materiałów do decyzji środowiskowych, projektu budowlanego i wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej dla Autostrady A-1 na odcinku: węzeł Czerniewice – granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego, od km 151+900 do km 230+817 oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Zadanie II:
Opracowanie materiałów do decyzji środowiskowych, projektu budowlanego i wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej dla Autostrady A-1 na odcinku: granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków,od km 230+817 do km 295+850 oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Zadanie I obejmuje: Budowę węzłów:
- węzeł „Czerniewice” – droga ekspresowa S-10 Płońsk – Toruń, Bydgoszcz; droga nr 1 Gdańsk – Cieszyn;
- węzeł „Odolion” – droga nr 266 Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek ;
- węzeł „Brzezie” – droga nr 252 Włocławek - Inowrocław ;-
- węzeł „Pikutkowo” – droga nr 62 Włocławek – Radziejów;
- węzeł „Kowal” - droga nr 1 Gdańsk – Cieszyn;

Zadanie II obejmuje: Budowę węzłów :
- węzeł „Sójki” - droga nr 60 Kutno – Płock;
- węzeł „Kotliska” - droga nr 2 Świecko-Terespol ;
- węzeł „Piątek” - droga nr 703 Łęczyca- Łowicz;
- węzeł „Stryków I” - projektowana autostrada A-2 Świecko – Terespol ;
1 - 2 of 13101 Posts
Status
Not open for further replies.
Top