SkyscraperCity Forum banner
Status
Not open for further replies.
1641 - 1660 of 13101 Posts

· czekajac na S7
Joined
·
4,758 Posts
W najnowszej standii podali daty do kiedy chcą rozstrzygnąć przetargi na ten odcinek.
Ogólnie do maja mają być podpisane wszystkie umowy.

Na węzeł Stryków mają do stycznia podpisać umowę - w listopadzie mają otworzyć ceny.

Czerniewice - Kowal - poprawki do projektu budowlanego i wykonawczego.

Czyli od maja brakujący odcinek A1 zacznie być w budowie i zostanie tylko odcinek Częstochowa - Pyrzowice.
 

· Registered
Joined
·
554 Posts
Ogłoszono taki przetarg:
Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przejść dla herpetofauny w ciągu Autostrady A1 Toruń - granica województwa kujawsko-pomorskiego od km 151+900 do km 230+817
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy
Źródło
 

· Registered
Joined
·
6 Posts
Witam.
Interesuje mnie sytuacja na odcinku A1 w Gminie Piątek, mianowicie zmiana przebiegu autostrady... kilka lat temu wyznaczono przebieg, obecnie to uległo zmianie za sprzeciwem Natury 2000...

czy obecna wersja pozostaje?

Piszecie że Przetarg ma być ogłoszony w Styczniu, a prace maja się zacząć w Marcu...
Ale jescze nic nie jest do końca wiadome, ani tereny nie są wykupione, ani mieszkańcy tych terenów nic nie wiedzą w tym kierunku...
Będzie wysiedlone kilka nowych budynków, jeszcze nic nie wiadomo, a piszecie że w Marcu już ma coś się zacząć dziać? szok...

Mnie również dotyczy kwestia wysiedlenia, i nic nie wiadomo... żadnych informacji, KONKRETNYCH... W ciągu 2 miesięcy nie wyniose się... cyba że zapłacą 2x więcej... ale i kwestia finansowa nie jest znana...

Gdyby ktoś mógł jakoś pomóc, proszę o kontakt...
 

· Registered
Joined
·
6 Posts

· Marzyciel :P
Joined
·
1,410 Posts
Miliony za grunty przy A1

Perspektywa budowy podwłocławskiego odcinka A1 zwiększyła zainteresowanie inwestorów przydrożnymi terenami. Wartość gruntów znacznie wzrosła, nawet do 300-400 tys. zł za hektar.

Inwestorów przyciągają zjazdy wokół autostrady, które są doskonałym miejscem do przyciągnięcia potencjalnych klientów.

Jeden z takich zjazdów zaplanowano w gminie Kowal - na granicy z Lubieniem Kujawskim. Lokalne władze zacierają ręce.

- Odbieramy dużo telefonów od firm zainteresowanych inwestowaniem na naszych terenach, głównie z branży logistycznej - mówi Paweł Wiktorski, burmistrz Lubienia Kujawskiego. - Oczywiście zdaję sobie sprawę, że piętnaście zapytań nie oznacza, że tyle firm zainwestuje w naszym regionie, ale cieszy mnie to ożywienie i jestem optymistą. Mocno liczymy na nowe miejsca pracy i większe wpływy podatkowe do miejskiej kasy.

Nie będą to jedyne zyski lubieńskiego samorządu, bowiem grunty w rejonie drogi są jego własnością. A cena skacze w górę i obecnie osiągnęła pułap stu tysięcy złotych netto za hektar.

Władze Lubienia Kujawskiego przygotowały do sprzedaży ponad sto hektarów, co oznacza, że mogą zarobić na tym nawet 10 mln zł.

Największym beneficjentem w regionie może być Brześć Kujawski, gdzie zaplanowano dwa zjazdy - w rejonie Pikutkowa i Brzezia. Najwięksi optymiści szacują, że ceny mogą skoczyć do 300-400 tys. złotych za hektar. Zarobią jednak głównie miejscowi mieszkańcy, bowiem do miasta należy zaledwie 10 hektarów.

- Zapanowało duże ożywienie wśród inwestorów - mówi Paweł Małas, zastępca burmistrza. - Nazw nie mogę zdradzić, ale zainteresowanie wyrażają przedsiębiorstwa z branży logistycznej i budowlanej. Być może w tym rejonie zostanie zbudowany również zajazd. To dla nas duża szansa na rozwój, myślę, że skorzystają na tym również sąsiednie samorządy.

Oczywiście nie wszędzie budowa autostrady powoduje wzrost cen. Tam gdzie nieruchomości są zlokalizowane bardzo blisko planowanego przebiegu drogi, ceny spadają. Tak stało się np. w niektórych miejscach w Wieńcu i Nowej Wsi.

Warto wiedzieć

Jak zapewnia Tomasz Okoński, rzecznik bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, pierwsze auta mierzącym 64 km odcinkiem A1 Toruń - Kowal pojadą w pierwszym kwartale 2012 r.
- Planujemy oddać trasę przed Euro 2012 - mówi Tomasz Okoński. - Obecnie trwa procedura przetargowa dotycząca tras Czerniewice - Odolin i Brzezie - Kowal. Wykonawców poznamy wiosną.
http://nowosci.com.pl/look/nowosci/...=1295&NrSection=220&NrArticle=157652&IdTag=39
 

· Registered
Joined
·
554 Posts
Ruszyła maszyna...
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2009 r.
Na podstawie art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) oraz art. 33 ust. 1 i art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z póżń. zm.) zawiadamiam że, zostało wszczęte na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanej przez p. Grzegorza Nowaczyka z Biura Projektów Budownictwa Komunikacyjnego “ TRAKT” z siedzibą w Katowicach przy ul. Jesionowej 15, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 8 czerwca 2009r., znak: GDDKiA-O/BY-P-5-Ig-602/273/09 postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę oraz ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:
Autostrada płatna A1 Toruń – Stryków

Zadanie I węzeł Czerniewice – granica województwa kujawsko – pomorskiego i łódzkiego,
Odcinek 3: Węzeł Brzezie – Węzeł Kowal ( z Węzłem Brzezie i Pikutkowo)

od km 186 + 348 do km 215 + 850
Źródło
 

· Registered
Joined
·
238 Posts
W najnowszej standii podali daty do kiedy chcą rozstrzygnąć przetargi na ten odcinek.
Ogólnie do maja mają być podpisane wszystkie umowy.

Na węzeł Stryków mają do stycznia podpisać umowę - w listopadzie mają otworzyć ceny.

Czerniewice - Kowal - poprawki do projektu budowlanego i wykonawczego.

Czyli od maja brakujący odcinek A1 zacznie być w budowie i zostanie tylko odcinek Częstochowa - Pyrzowice.
Z najnowszej standii wynika, że umowę na węzeł Stryków chcą podpisać w kwietniu
 
1641 - 1660 of 13101 Posts
Status
Not open for further replies.
Top