SkyscraperCity Forum banner
1 - 7 of 7 Posts

·
Illustrateur
Joined
·
13,195 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Mijn plan voor inpassing van de snelweg A2 in de stedelijke gebieden van Best en Vught. Oplossing voor zowel stad, snelweg en natuur.


Allereerst Best:
In Best loopt de A2 over een lengte van ongeveer 1700m verdiept aangelegd langs Best af. Nu ligt deze snelweg nog aan de rand van de bebouwde kom, maar zal met de huidige plannen een sprong over de snelweg naar het oosten willen maken. Door de verdiepte ligging simpel te overkappen en het aflopende talud deels af te graven, is er een mogelijkheid om de capaciteit uit te breiden naar 2x3, eventueel 2x4 rijdstroken ter hoogte van dit punt. De barrierrewerking wordt aanzienlijk verlaagt en stedebouwkundig kan een mooi gebied ontstaan, waarbij het overkapte deel een recreatieve functie kan dienen (park of sportterrein). Dit met referentie naar de Craebeckxtunnel in Antwerpen.
Vught:
Omdat dit stuk nu al als bottleneck kan worden bestempeld met zijn krappe doorgang en uitbreiding in de toekomst moeilijk wordt, zal er gedacht moeten worden aan een goede oplossing. Op deze manier wordt 2x3 en eventueel 2x(4 zonder vluchtstrook) mogelijk op deze plek. Uitbreiding zal meer richting het westen plaatsvinden, omdat aan de oostkant een natuurgebied ligt. Door de Ruimte tussen de bebouwing en de snelweg beter te benutten, kan hier zelfs extra ruimte ontstaan.
Hieronder heb ik het idee getekend. Ik het de zuid-noordverbinding bewust op maaiveld gehouden, omdat dit zoveel mogelijk de kosten bespaard. De relaties tussen beide gebieden zullen vergroot worden en de leefbaarheid toenemen.


misschien is het wel wat! :cheers:
 

·
|/|/|\/|
Joined
·
7,721 Posts
De eerste lijkt me goed haalbaar, zonder dat het dus te veel kost. Nummer 2 zal technisch minder makkelijk uit te voeren zijn, daar heb ik m'n twijfels over. Wel leuk bedacht! En goed getekend trouwens :yes:
 

·
Registered
Joined
·
400 Posts
Op de TU is kritiek ook gebruikelijk dus...

Het op verschillende niveaus leggen van de wegen zal waarschijnlijk juist duurder zijn, uitvoeringstechnisch is het veel ingewikkelder. Ik zie er eerlijk gezegt ook weinig voordeel in.
Als je het doet waarom de wegen dan niet boven elkaar leggen? Dan win je echt ruimte.
 

·
Just another user
Joined
·
4,936 Posts
Leuk idee hoor, maar zonder financiering kom je nergens. Misschien doe je er beter aan om er bebouwing op te zetten dat wat geld opleverd. Kun je de omliggende weilanden voor recreatie gebruiken.
 
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top