SkyscraperCity Forum banner

[A2] Hemus highway | Магистрала Хемус | 191 km COM / 52 km U/C of ~418 ttl

6798667 Views 31907 Replies 842 Participants Last post by  Capt.Vimes
2


The Hemus motorway or Haemus motorway (Bulgarian: автомагистрала „Хемус“), designated A2, is a motorway currently under construction in Bulgaria. Its planned length is 433 km, of which 129 km are in operation as of 2006, divided into two sections — Sofia-Yablanitsa and Varna-Shumen. According to the plans, Hemus motorway would connect the capital city of Sofia to Varna on the Black Sea, duplicating European route E70 (Varna-Shumen), European route E772 (Shumen-Yablanitsa) and European route E83 (Yablanitsa-Sofia).
The Pravets-Yablanitsa section of the Hemus motorway was officially opened on 5 December 1999. Due to the mountainous terrain through the Balkan Mountains the section, 5.47 km in length with another 16 km reconstructed, features two viaducts and one tunnel (Praveshki hanove), while the whole Sofia-Yablanitsa section has three more tunnels. The construction of the Pravets-Yablanitsa section began in the 1984 but ceased in the late 1980s due to lack of funds to be finished in 1998-1999.
The 12.8 km section connecting Shumen with Kaspichan to the east was opened on 30 December 2005 and cost 77.6 million leva.
The motorway is named after the Haemus Mons, an ancient name of the Balkan Mountains (Stara Planina).


See less See more
  • Like
Reactions: 2
1 - 20 of 31908 Posts
Някои по-важни новини в хронологичен(или не съвсем) ред от последната година - 2...

9/10/2008
Излезе наяве трасето на магистрала “Хемус”

Съобразяват строителството с движението на видрите и прилепите.
Още няма отчуждителни процедури за земята.
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) даде зелена светлина за започване на процедурите по възлагане на поръчката за строежа на магистрала “Хемус”.
Министерството е издало Решение за въздействие върху околната среда за строежа на 230 км от аутобана. Документът, с който “Янтра ДНЕС” разполага, е изпратен преди няколко дена за сведение до кметовете на 7 общини, през чиято територия ще минава първокласният път * Полски Тръмбеш, Горна Оряховица, Стражица, Попово, Лозница, Търговище и Шумен.

Любопитно е, че решението, подписано от министър Джевдет Чакъров на 29 септември т.г., с което “Янтра ДНЕС” разполага, не е изпратено до кмета на община Павликени, през която ще минава немалка част от трасето на магистралата. Разбрах какви са трасетата по документите, които ми дадоха “Пътища и мостове” * Варна, каза кметът на Павликени Ангел Генов. Още по-интересно става откъде пътностроителната фирма има решението на МОСВ, след като няма избран изпълнител за строителството на магистралата.
Пазеното до сега в дълбока тайна трасе на магистралата най-после излезе наяве след екологичната оценка на проектите.

Министрите от правителството на Сергей Станишев дълго увъртаха за трасето на магистралата и умишлено отказваха да назоват точните и параметри заради възможните злоупотреби с деактуването на земята.

Същевременно трасето изключително точно е нанесено в административния атлас на България, издаден от Министерството на държавната администрация и административната реформа през 2007 г.

Решението по оценка въздействието върху околната среда с № 9*6/2008 г. е направено за пет варианта на трасето на бъдещата магистрала.
АМ “Хемус” е предвидена да свързва София с Варна и да дублира първокласните пътища Е70 от Варна до Шумен, Е772 от Шумен до Ябланица и Е83 от Ябланица до София.
Най-общо инвестиционното предложение на националната агенция “Пътна инфраструктура” предвижда изграждане на автомагистрала с четири ленти за движение, две ленти за аварийно спиране, банкети и междинна разделителна ивица.

Петте варианта на трасето на магистралата се различават много малко един от друг и отстоят на разстояние километър-километър и половина. От гледна точка на минималното въздействие на пътното трасе върху околната среда в съчетание с икономическите и техническите аргументи на проектанта от инвеститора е възложен комплексен вариант.
Магистралата влиза от Ловешка във Великотърновска област около с. Върбовка, Павликенско Преминава в близост до казармите северно от Павликени, покрай Патреш, Дъскот, Паскалевец, Стефан Стамболово.

Покрай Никюп магистралата минава на границата на община В. Търново и до Крушето влиза в община Г. Оряховица, минава през землищата на Стрелец. Покрай с. Сушица навлиза в община Стражица, от където трасето е покрай Горски Сеновец, Камен и Николаево излиза от Великотърновска, за да влезе в Търговищка област.
По сборния вариант на АМ “Хемус” се предвижда голям мост над Янтра при километър 2324. Отсечката е дълга 11 км и преминава през 453 дка отчуждени земеделски земи и 24 дка отчужден горски фонд, се посочва в документа, подписан от екоминистъра. Предвидени са 2 големи надлеза и 2 малки надлеза, едно малко мостово съоръжение, 2 подлеза за големи животни и един подлез за малки животни. Отчужден горски фонд няма.

Предвижда се построяването на пътен възел “Горски Сеновец” * полудетелина с подлез. Тази отсечка е дълга 60 км и преминава през 2471 дка отчуждени земеделски земи и 130 дка отчужден горски фонд, като се предвижда изглаждането на два големи моста на р. поповски Лом и р. Черни Лом, 9 малки моста над дерета, 5 пътни възела, 5 надлеза, 12 подлеза. На юг при гр. Съединение ще има отсечка от 22 км, преминаваща през 949 дка отчуждени земеделски земи, и 86 дка отчужден горски фонд.
Вариантите на трасето на магистралата обаче минават през защитената зона на р. Янтра, засягат се ловните полета на дивечовъдната станция “Черни лом”, Поповско. В решението по ОВОС на екоминистреството се посочва, че са предвидени мерки, които да ограничат вредното въздействие върху защитените видове растения и животни.
Според чиновниците в екоминистерството по време на строителството на магистралата не се очаква генериране на вредни газове и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху опазване на защитените зони.

Висшият експертен екологичен съвет поставя условия преди да одобри инвестиционното предложение. Мостовете, естакадите и пътните възли по магистралата трябва да са проектирани така, че да издържат на земетресение от 7 до 9 степен по скалата на Медведев, Шпонхоер и Карник. Да се предвиди изграждане на прелези за видри, разположени под мостовете над реките. Да се предвиди изграждането на прелези за бозайници с размери на благороден елен. Да се прецизира изграждането на крайпътни заведения, бензиностанции, газстанции или друга инфраструктура с цел да не се увеличава безпокойството за дивите животни. Експертите препоръчват изграждането на надлези (зелени мостове, екомостове) за всички видове диви животни с ширина 30 м или повече, покрити с пясък, почва и растителност.
По цялата дължина на трасето трябва да има защитни мрежи, които да не допускат излизането на дребни бозайници на пътното платно. В участъците, отстоящи на 1 км от язовири и речни корита, да се изградят отвеждащи полезащитни пояси за промяна на летателните коридори на прилепите.
Отводнителните съоръжения трябва да бъдат проектирани и направени така, че да бъдат избегнати наводнения при екстремални валежи половин век напред.
Строителството на магистралата ще се предшества от археологически проучвания. При установяването на обекти или следи, предмети на културно-историческото наследство, строителните работи би следвало да се прекратят веднага. Строежът на магистралата може да продължи след приключване на дейностите по опазване на културното наследство и след разрешение от директора на Националния институт за паметниците на културата.

За ограничаването на шума от магистралата покрай Горски Сеновец пътят ще минава в траншея, която осигурява ефективна шумоизолация, а след това трябва да се направи растителен пояс от подходящи видове. За с. Камен ще се прави екран-парапет покрай пътното платно на магистралата. В този участък трасето ще минава в насип с височина от около 10 м.

Решението по ОВОС губи право на действие, ако в срок от 5 г. от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.
Нито един от кметовете на общини в областта, през чиято територия ще минава АМ “Хемус”, не е получил уведомление за започването на отчуждителни процедури на земеделски земи и гори. Все още не е уточнено на кой вариант ще се спре правителството за магистрала “Хемус”, няма проектиране и затова вероятно не са започнали отчуждителните процедури, предполагат кметовете в региона.

От агенциите за недвижими имоти коментираха, че по селата, през чиито землища ще мине магистралата, няма бум на сделките със земя и къщи. Хората изчакват да стартира строителството, за да започнат да продават, а цените ще станат космически, коментират брокерите. Същевременно те предупредиха, че е имало изтичане на информация за вероятните трасета на магистралата, защото в някои от селата земята вече е комасирана, а такива парцели после лесно се препродават.
Според министъра на транспорта Петър Мутафчиев и министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов АМ “Хемус” трябва да е построена до края на 2013 г.
АМ “Хемус” е дълга 423 км, разделена е условно на шест участъка. През март 2007 г. правителството поиска съдействие от Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие за подготовката на проектите за концесия на двете магистрали “Хемус” и “Черно море”.
Строителството на АМ “Хемус” започва през 1984 г., но в края на 80-те години е спряно поради липса на финансиране. На 30.12.2005 г. е открита отсечката Шумен * Каспичан с дължина 12,8 км. За изграждането на отсечката са вложени 77,6 млн. лева. На този етап няма официална информация какво и от къде ще е финансирането за трасето на магистралата, минаващо през Великотърновска област.
източник: Янтра Днес


18/05/2009
Търгове за проектиране на магистрала "Хемус" тази година няма да има.
http://sg.stroitelstvo.info/show.php?storyid=720752

Концесията на магистрала "Хемус" се отлага още във времето
Десислава Лещарска
24 Септември 2009

Концесията на магистрала "Хемус" не може да има преди 2012 г., тъй като през 2010 и 2011 г., държавата е отделила средства единствено за проектирането на пътя София-Варна. Това стана ясно от думите на регионалния министър Росен Плевенелиев във Велико Търново. Той заяви, че в следващите две години за проектиране са предвидени общо 22 млн. лв. Дострояването на магистралата може да струва 1 млрд. евро, каза Плевнелиев.

Министърът припомни, че "Хемус" не е част от европейските коридори, поради което не може за нея да се разчита на финансиране от европейските фондове. Ето защо проектът е изцяло в ръцете на държавата, подчерта Плевнелиев.

"Трябва да направим така, че да имаме проект. Когато имаме проект, със сигурност държавата ще трябва да вземе най-важните решения – каква ще е формата на публично-частното партньорство, с която да се направи проектът. Той със сигурност ще бъде разделен минимум на два етапа, първият от които отправя към Велико Търново. Сред тези приоритети ще разгледаме и пътищата от Велико Търново към Русе и от Русе към Разград и Шумен”, каза министърът.

В началото на годината Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) препоръча на българското правителството дострояването на магистрала "Хемус" да стане чрез чиста концесия – т.е. чрез конкурс за избор на частен инвеститор, който да изгради, поддържа и експлоатира трасето. Това означава, че към кандидатите трябва да има ясно дефинирани условия – как ще си поделят рисковете частникът и държавата, какъв е планираният трафик по шосето и ако е недостатъчен, какви ще са компенсациите за концесионера, колко ще струва таксата за преминаване и т.н. Проучването ще отнеме поне 2 години.

Общата дължина на магистрала "Хемус" трябва да е 443 км. В момента в експлоатация са 129 км.

По повод бъдещото трасе на пътя София – Варна Плевнелиев каза: "Към момента е направена т.нар. линия на оста на магистралата, т.е. позиционирана е самата магистрала като трасе. Оттук нататък в процедурите, които предстоят да се довършат, е възможно да има сериозни промени в трасето. Затова и ние сме на един първоначален етап на развитие”.

Той даде за пример промяна в трасето при гр. Попово, която се е наложила заради влизането на територии в защитената мрежа НАТУРА 2000.

Министърът не пожела да се ангажира с отговор на въпроса дали магистралата ще преминава край Велико Търново или на 40 км от града.

"Трасето е предварително, но не бих искал да отговоря на това и заради друг аргумент, много неглижиран досега от управляващите. Аз бих скрил трасето на магистралата. Защото магистралите в България стават двойно по-скъпи. Защото например парцелите под магистрала "Струма" се изкупени от правилните хора. Същото важи и за Дунав мост ІІ. За съжаление, но факт - много хора в тази държава правят бизнес от това да правят магистралите и инфраструктурните обекти скъпи", заяви Плевнелиев.

"Магистрала “Хемус“ е сериозен проблем, който по своята същност не е решен в продължение на 24 години. Същевременно това е един много скъп проект, който в момента не е и по силите на правителството, тъй като се минава през тежки трасета, много тунели и мостове”, коментира Плевнелиев.
http://www.mediapool.bg/show/?storyid=156677


До една година ЕК казва за финансирането на магистрала "Хемус"
26 Август 2010

Автомагистрала "Хемус" е приоритет на правителството на ГЕРБ и тя ще се случи. Това каза министърът на регионалното развитие Росен Плевнелиев, който в четвъртък направи първа копка на ремонта на пътя от Добрич до границата с Румъния при Кардам.

Плевнелиев уточни, че се водят разговори с ЕК за начина на финансиране, тъй като магистралата не е част от трансевропейската инфраструктура. Единият от начините за финансиране е чрез публично-частно партньорство, а другият - от бъдещата Оперативна програма за регионално развитие.

"Ние търсим възможност и се надяваме до една година да имаме ясно споразумение с ЕК дали би могло части от магистрала "Хемус”, дори и цялата, да мине по линия на европейската програма "Регионално развитие". С две думи обаче ние трябва да си свършим домашното – трябва да си направим проектите, трябва да си направим отчужденията, защото това е едно трасе от 245 километра, което ще струва по наши преценки между 1.1-1.3 милиарда евро. Този труд стартира в министерството от следващата година, заложено е в проектите, заложено е и в бюджета", заяви Плевнелиев.
http://www.mediapool.bg/show/?storyid=169298

Полша ще ни подкрепи за Шенген, Борисов иска помощ и за магистрала "Хемус"
14 Октомври 2010


Премиерът Бойко Борисов заяви, че Полша трябва да подкрепи България и за изграждането на автомагистрала "Хемус" от София до Варна, за да може финансирането на проекта да се осигури от някоя оперативна програма на ЕС.

По думите на Борисов няколко правителства не са осъществили строителството на "Хемус", а пари в бюджета поне още десет години няма да има.

Доналд Туск заяви от своя страна, че за Полша е важно развитието не само на транспортните коридори, но и на енергийните трасета. По думите му транспортът трябва да се развива не само в традиционната посока изток-запад, но и в посока север-юг.
http://www.mediapool.bg/show/?storyid=171239
See less See more
LG_ oт gtsofia.info относно проекта за трасето на десетината километра от сегашния край на Хемус при Ябланица до разклона за Гложене, при моста над Вит. Ако се построят, ще се скъси растоянието и ще се изпусне преминаването по сегашния път през село Брестница за тези, които пътуват за Варна, а пътуващите Плевен-Русе ще изпуснат Златна Панега и още няколко села след това.... както и стръмното и криволичещо 2х2 трасе след сегашния край на магистралата.

С черната линия е приблизителното трасе на АМ Хемус, което трябва да се построи, а с черната точка е строящия се пътен възел (незнам със сигурност дали се казва Коритна, но мисля че не е) на разклона към Варна и Плевен/Русе.А относно наличието на проект за 16-те км АМ мисля че някъде бях срещал нещо.
  • Like
Reactions: 1
Да се свети името Бай Тошово, че се е бил родил в Правец
Ех, де да беше от Дуранкулак...

пътуващите Плевен-Русе ще изпуснат Златна Панега и още няколко села след това....
Това е една от основните причини да пътувам от София за Русе през Търново. Само 30 км повече, но:
- само 2 населени места от Коритна до Търново + 5 от Търново до Бяла срещу цяла дузина по Плевенския път, първите 3 от които - с криво недобро трасе
- далеч по-малко разклончета със 60 км/ч и върли плевенски куки
- по-малко ТИР-ове и румънци, запътили се към Бяло море

Малшанс за севера беше, че когато се правеха сметки за пътникопотоци и магистрали, България и Румъния бяха извън ЕС и трафикът в Северна България беше с порядък по-нисък. Трябва да признаем, че и сега от Търново до Белокопитово трафикът не е особено сериозен.

Казват, че АМ Хемус ще е приоритет в следващия период на оперативните програми. Но участъкът Шумен-Белокопитово е належащо да се изпълни, вкл. пътен възел с разделяне на пътищата за/от София и Русе.
Според мен магистралата има повече шанс за продължение, ако се представи при променен маршрут, който я прави еврокоридор: София-Ябланица-Левски-Крушето-Русе. Така от чисто национална тя става европейска - част от Е83 и 85, второто - коридор 9.
Писал съм и във gtsofia.info: трябва да се преодолее локалният псевдопатриотизъм на всякакви велможи и депутати и да се разсъждава с числа: кратък поглед върху физическата карта на България просто "трасира" магистралата в най-равното място източно от Осъм: долината на р.Росица. Изходът на Русе-Търново е хем достатъчно близо до Търново (до което се стига по път с един от най-сложните пътни възли у нас), хем се спестява участъкът, който Янтра прорязва южно от Самоводене.
See less See more
Това, че е бил от Правец най-много да е насочило преминаването на Стара планина да е от там, а не примерно малко по- на изток или по- на запад. Построеният участък поема целия трафик от София за Северна България, който едва след преминаването на планината се дели на три - за Видин, За Плевен и за Варна. Построяването на тази отсечка е било най-логичното нещо и няма нищо общо с това от къде е бил Бай Тошо. Интересно какъв му е бил интереса да построи Тракия?
Аман от елементарни разсъждения в стил детска градина!
  • Like
Reactions: 3
Построяването на тази отсечка е било най-логичното нещо и няма нищо общо с това от къде е бил Бай Тошо.
Интересно какъв му е бил интереса да построи Тракия?
Аман от елементарни разсъждения в стил детска градина!
+1 :eek:kay:
Това, че е бил от Правец най-много да е насочило преминаването на Стара планина да е от там, а не примерно малко по- на изток или по- на запад. Построеният участък поема целия трафик от София за Северна България, който едва след преминаването на планината се дели на три - за Видин, За Плевен и за Варна. Построяването на тази отсечка е било най-логичното нещо и няма нищо общо с това от къде е бил Бай Тошо. Интересно какъв му е бил интереса да построи Тракия?
Аман от елементарни разсъждения в стил детска градина!
Виж, виждам че си голям фен на онова време, но не е нужно да вземаш чак толкова насериозно всичко... Имаш и една грешка в разсъжденията... трафика при Ботевград се дели само за Враца и Видин в една посока и за Варна, Плевен и т.н. в друга... няма три посоки при Правец!

И все пак, не случайно Хемус стана готов толкова ударно и бързо в частта си именно до Правец... и след това строежа продължи с темповете на охлюв ;) Сега сигурно ще ми кажеш, че не е случайно и това, че по онова време избраха именно малкото селце, пардон градче Правец да бъде българския MIT ... и че е било най-логичното нещо на света. Вервам ти! :lol:
See less See more
  • Like
Reactions: 1
От сайта на АПИ:

Автомагистрала "Хемус" представлява северния клон от предвидения за изграждане автомагистрален пръстен. Тя ще бъде основната транспортна артерия, преминаваща през Северна България в направлението "запад-изток" София - Ботевград - Ябланица - Велико Търново - Антоново - Белокопитово - Шумен – Варна, с международно и национално значение.

Общата дължина на автомагистралата е 423 км. Степента на проектна готовност по участъци е следната:

• участъкът София – п. в. “Яна” от км 0+000 до км 8+500 е включен в секторна оперативна програма “Транспорт”.

Техническият проект е завършен през 2006 г. от „Пътпроект” ЕООД.

Решението по Доклада за ОВОС от 1996г. е актуализирано и допълнено с решение по Доклада за оценка за съвместимост през 2007г.

Предстои повторно обявяване на търг за избор на изпълнител на строително-монтажните работи.

За завършване на отчуждителните процедури са необходими ок. 22млн. лв.

• участъкът п. в. “Яна” – Ябланица (временна връзка "Прелог") от км 8+460 до км 77+583 е в експлоатация;

• участък Ябланица - "Боаза" - път 2 (Белокопитово) от км 80+160 (идентичен с км 77+583, който е в експлоатация) до км 90+000 има изготвен технически проект през 1980г., който трябва да се актуализира във връзка с проментите в нормативната уредба за проектиране и строителство. За една част от трасето е приключила и отчуждителната процедура;

• участък от км 90+000 до км 235+000 от идейния проект има приети варианти на Експертен технико-икономически съвет (ЕТИС) на ГУП и Решение по доклада за ОВОС на МОСВ от 1999г. Предстои актуализиация на решението до ДОВОС и изготвяне на доклад за ОС, както и актуализация на приетите варианти;

• участък от км 235+000 до км 341+225 от идейния проект има приети варианти на ЕТИС на ГУП и Решение по доклада за ОВОС на МОСВ от 26.09.2008г., което налага изместване на трасето на магистралата; ще се наложи възлагане на нови предпроектни проучвания за проблемните участъци;

• участък от Белокопитово – до пресичането с първокласен път 7 от км 337+302 до км 349+500 – сключен е договор за строителство;

• участък Каспичан - Варна от км 341+225 до км 423+000 - в експлоатация.
Т.е. Хемус има изготвени проекти за три участъка - край Яна, край Ябланица и Шумен. Според мен няма причина да не ги построят до 2014. Пък за останалото ако намерят пари след 2014г.
Писал съм и във gtsofia.info: трябва да се преодолее локалният псевдопатриотизъм на всякакви велможи и депутати и да се разсъждава с числа: кратък поглед върху физическата карта на България просто "трасира" магистралата в най-равното място източно от Осъм: долината на р.Росица. Изходът на Русе-Търново е хем достатъчно близо до Търново (до което се стига по път с един от най-сложните пътни възли у нас), хем се спестява участъкът, който Янтра прорязва южно от Самоводене.
И аз мисля, че няма как Хемус да минава на юг от Самоводене... Просто няма как да прекоси Арбанашкото плато. Около Самоводене пък минава жп линия, има доста села(Първомайци, Правда и т.н.) и пак не е много удачно. Напълно съм съгласен, че долината на Росица е идеалното място.

Относно частта на запад от Линията ВТ-Русе, това лято един приятел купил си къща в Горско Сливово, ми каза, че под сурдинка там се твърдяло, че Хемус ще минава в землището на селото... Колко е вярно, не знам... Но ако е така, то значи има някакъв проект да пердаши по Деветашкото плато и после да слиза по долината на Росица предполагам край Сухиндол. Според мен може да мине и в ниското покрай Летница-Бутово-Патреш и нататък... не бих се разсърдил, ако вдигнат трасето и още на север - към Полски Тръмбеш. 30-40 км. повече или по-малко по обикновен път(или 2х2, както се говори че ще стане ВТ-Русе), не са някаква болка за умиране.
See less See more
И аз мисля, че няма как Хемус да минава на юг от Самоводене... Просто няма как да прекоси Арбанашкото плато. Около Самоводене пък минава жп линия, има доста села(Първомайци, Правда и т.н.) и пак не е много удачно. Напълно съм съгласен, че долината на Росица е идеалното място.

Относно частта на запад от Линията ВТ-Русе, това лято един приятел купил си къща в Горско Сливово, ми каза, че под сурдинка там се твърдяло, че Хемус ще минава в землището на селото... Колко е вярно, не знам... Но ако е така, то значи има някакъв проект да пердаши по Деветашкото плато и после да слиза по долината на Росица предполагам край Сухиндол. Според мен може да мине и в ниското покрай Летница-Бутово-Патреш и нататък... не бих се разсърдил, ако вдигнат трасето и още на север - към Полски Тръмбеш. 30-40 км. повече или по-малко по обикновен път(или 2х2, както се говори че ще стане ВТ-Русе), не са някаква болка за умиране.
Няма смисъл да е северно от с.Куцина и Павликени. Хемус се прави основно да замени път номер 4 и 3.
Виж, виждам че си голям фен на онова време, но не е нужно да вземаш чак толкова насериозно всичко... Имаш и една грешка в разсъжденията... трафика при Ботевград се дели само за Враца и Видин в една посока и за Варна, Плевен и т.н. в друга... няма три посоки при Правец!

И все пак, не случайно Хемус стана готов толкова ударно и бързо в частта си именно до Правец... и след това строежа продължи с темповете на охлюв ;) Сега сигурно ще ми кажеш, че не е случайно и това, че по онова време избраха именно малкото селце, пардон градче Правец да бъде българския MIT ... и че е било най-логичното нещо на света. Вервам ти! :lol:
Прав си, твоите мнения като горното не трябва да ги взимам на сериозно, защото са най-малкото смешни, да не ползвам по-силна дума. Добре че хората, които взимат важните решения не се водят от местния шовинизъм, а от реалностите и нуждите на мнозинството. Съвсем не е случайно, че АМ Хемус беше построена до Ябланица и едва тогава спряна въпреки безпаричието още в края на 80-те. При Ботевград е отклонението за Североизточна България, а при Ябланица се разделят другите две направления - за Плевен и Русе, и за Шумен и Варна. Другото може да почака, защото има по-важни приоритети на други места, където заради интензивния трафик и тесните пътища гинат хора.

Интересно ДЗУ като е в Стара Загора, какъв е бил интереса на Бай Тошо, да не е имал вила на Аязмото?

Аман от злобари!
See less See more
  • Like
Reactions: 1
Борисов търси европари за "Хемус"


За България е много важно да обвърже автомагистрала "Хемус" с някоя оперативна програма. Това заяви във Варна премиерът Бойко Борисов при срещата си с полския си колега Доналд Туск. Намирането на европари за магистралата не е правено от предишните правителства, а в близките 10 години България няма да може да намери собствени средства за възловата магистрала, която трябва да съкрати пътя от столицата до Варна, обясни Борисов. По думите му помощта на Полша, която през следващата година ще председателства ЕС, е много важна за България.

По време на срещата в Евксиноград Туск обеща подкрепа за по-бързото влизане на страната ни в Шенген. При следващата среща на границата вече да не се проверяваме за лични карти и документи пожела Туск. Той оцени високо усилията на България, която е успяла да си върне имиджа на стабилна страна и похвали енергичната борба на българското правителство с корупцията, която била високо ценена и във Варша, и в Брюксел.

Туск заяви, че за страната му е важно освен развитието на транспортните коридори и бъдещето на енергийните трасета. Те, както и ядрените и газовите проекти, са били тема на проведените срещи между двамата премиери. Туск бил впечатлен от опита на България в ядрената енергетика и възнамерява да го ползва в родината му.

България и Полша си приличат по стабилните икономики въпреки глобалната икономическа криза. Условията за бизнес в България донесли известно притеснение у Доналд Туск, шеговито сподели той и призна, че Полша изостава от нашата страна в това отношение.

По-късно Борисов направи първа копка на обекта "Белослав – промяна на физическата и жизнена среда за жителите му, привлекателен за туристи и инвеститори", който е финансиран по оперативна програма с над 5 млн. лв. В малкия град премиерът и министърът Томислав Дончев откриха нова канализационна мрежа и колекторна система, които са реализирани също по оперативна програма и струват 22 млн. лева.


15 октомври 2010 - в. Монитор
http://www.comfort.bg/bg/новини/view/5286.html
Ако приемем, че трасето на Магистрала Хемус е показаното тук: http://www.mapsbg.info/

тогава с доста голяма доза вероятност може да опишем и кои ще са пътните възли по нея.

1. Пътен възел на км. 90 (пресечката на София-Варна с пътя за Дерманци - за участъка до този възел има проект, може би има и проект за самия възел. Ако гледаме обаче рационално пътникопотока, тук няма нужда от пълна детелина, необходими са само посоките "София(магистралата) - Севлиево (сегашния път" и обратната - Севлиево-София (магистралата). Пътуващите от и към Златна Панега -Плевен и "Стрелките" ще си ползват сегашния възел на края на магистралата, а пътуващите за Дерманци и Гложене ще се отклоняват от сегашния път.
2. Пътен възел на пътя Плевен-Ловеч - пълна детелина. Така двата града ще имат перфектен достъп до магистралата, особено ако пътя Плевен-Ловеч-Троян в бъдеще стане 2Х2
3. Пътен възел при с. Александрово (Летнишко)- отново непълен възел с посоките София-Летница-Левски и обратно, както и Варна-Летница-Левски. Останалите подходи могат да са с леви завои на досегашните пътища - трафикът не е голям
4. Пътен възел Павликени - с възможност за слизане и качване от магистралата към Павликени и обратно
5. Пътен възел с пътя Русе - Велико Търново - пълна детелина
6. Пътен възел Попово - с възможност за слизане и качване от магистралата към Попово и обратно
7. Пътен възел с пътя Разград - Търговище - правилния вариант и тук е пълна детелина, за да може да се мисли и за бъдещо удвояване на пътя Разград - Търговище. Възможно е обаче с цел икономии да се избере и по-евтино решение
8. Пътен възел, които да разделя пътищата "Русе-Шумен" (който е предвиден за скоростен), "Шумен-Силистра" и "Шумен-Търговище". Тук ще е и най-сложното съоръжение, при което може да има и пресичане на повече от две нива или последователни детелини.

Разбира се, ако се наблегне на икономиите, възлите може и да са много по-малко - например първоначално да не се предвидят 3, 4 и дори 7. Иначе поне според мен в обозримо бъдеще други възли не са необходими.
See less See more
^^ Пътните възли на Хемус не само че трябва да са толкова колкото ги описа но дори и много повече. Например край Стражица.
Борисов търси европари за "Хемус"
Значи той търси европари за два проекта: удължаване на АМ Тракия до Варна и АМ Хемус. То се знае, че никой в Еврокомисията не е малоумен, та да му отпусне пари за 2 магистрали за вътрешно съобщение между 2 еднакви точки, пък били те първият и третият град. Той откровено признава, че на бюджетно финансиране не може да се разчита в реално бъдеще. Явно и сондажите за концесии са ударили на камък - преди пускаха подобни идеи, сега - не.

Единственото, спомен мен, соломоново решение е да се търсят пари за Бургас-Варна и Ябланица-Русе. Така отпадат еднаквите крайни точки и участъкът с нисък пътникопоток Търново-Белокопитово. Финансиране би трябвало да търсим съвместно с Румъния - техният участък Букурещ-Гюргево е 4-лентов път, но по-зле от Бургас-Созопол, тъй като кръстовищата са на едно ниво (кръгови).
See less See more
^^ Пътните възли на Хемус не само че трябва да са толкова колкото ги описа но дори и много повече. Например край Стражица.
Населението на Стражица дори и официално е едва 5000 души, а на практика - доста по-малко. Градчето не е и някакъв пътен възел - отклонението ще ползва само него - няма други по-големи населени места или поне пътища за такива, които да го ползват. Затова си мисля, че поне на първо време такъв възел едва ли ще има, а жителите на Стражица ще си ползват връзката през Търново, която след това ще е много по-малко натоварена.
Прав си, твоите мнения като горното не трябва да ги взимам на сериозно, защото са най-малкото смешни, да не ползвам по-силна дума. Добре че хората, които взимат важните решения не се водят от местния шовинизъм, а от реалностите и нуждите на мнозинството. Съвсем не е случайно, че АМ Хемус беше построена до Ябланица и едва тогава спряна въпреки безпаричието още в края на 80-те. При Ботевград е отклонението за Североизточна България, а при Ябланица се разделят другите две направления - за Плевен и Русе, и за Шумен и Варна. Другото може да почака, защото има по-важни приоритети на други места, където заради интензивния трафик и тесните пътища гинат хора.

Интересно ДЗУ като е в Стара Загора, какъв е бил интереса на Бай Тошо, да не е имал вила на Аязмото?

Аман от злобари!
Aма не ме чети бе човек... ще се радвам искрено, ако спреш да ме преследваш с глупостите си. Сложи ме в игнор листа си, изобщо не ми пука дали ти харесват менията ми или не. Разбрахме, че си от юг и че не ти пука за магистралите на север. Аман от злобари, викам и аз !Разбрахме, че според теб произхода на Тодор Живков няма нищо общо със строежа на Хемус :lol: То сигурно и това, че Хасково стана областен град по онова време за сметка на Стара Загора пак няма нищо общо с това, че Петър Танчев е от оня край... Също така факта, че имахме Разградска, а не Русенска област, пак нямаше нищо общо с родното място на Пенчо Кубадиснки ... Ловешка вместо Плевенска.... и т.н. ... и т.н... родния край на Червенков пък изобщо няма нищо общо с построяването на медодобивния комбинат в Пирдоп, ама грам! То и Георги Марков потвърждава тая работа в задочните си репортажи... Айде стига съм давал примери и излизал извън темата, че няма да ми стигне мястото... Изобщо важните решени по онова време изобщо не са се водили не от местния шовинизъм, ами от личните прищявки на шепа богоизбрани... :lol:
See less See more
1 - 20 of 31908 Posts
Top