SkyscraperCity Forum banner
Status
Not open for further replies.
1 - 20 of 19361 Posts

·
Banned
Joined
·
287 Posts
A2 Stryków - Konotopa

Długość: 90,9 km
Lata realizacji: 2010 - 2012Całkowity koszt: 3 206 300 000 zł

Kosztorys inwestorski: 5 509 000 000 złPodpisanie umowy w przetargu Zaprojektuj & Zbuduj: 28.09.2009

12.08.2010 - rozpoczęcie budowy A2 Stryków - Konotopa, odcinek D, 2x2, 17,6 km
21.09.2010 - rozpoczęcie budowy A2 Stryków - Konotopa, odcinek A, 2x2, 29,2 km
21.09.2010 - rozpoczęcie budowy A2 Stryków - Konotopa, odcinek B, 2x2, 17,0 km
05.10.2010 - rozpoczęcie budowy A2 Stryków - Konotopa, odcinek E, 2x3, 7,1 kmWęzeł Łódź - Północ:


O tym węźle piszemy w wątku o A1Odc. „A” o długości 29,2 km; kontrakt o wartości 754,5 mln zł (przy kosztorysie 1,7 mld zł) - konsorcjum firm z liderem China Overseas Engineering Group Co. Ltd na czele / Eurovia – Warbud

• Odc. „B” o długości 17 km, kontrakt o wartości 843,5 mln zł (przy kosztorysie 1,04 mld zł) - konsorcjum pod kierunkiem Mostostalu Warszawa SA

• Odc. „C” o długości 20 km, kontrakt o wartości 534,5 mln zł (przy kosztorysie 1,1 mld zł) - konsorcjum China Overseas Engineering Group Co. Ltd. / Boegl & Krysl - DSS

• Odc. „D” o długości 17,6 km, kontrakt o wartości 643,8 mln zł (przy kosztorysie 1 mld zł) - konsorcjum pod kierunkiem firmy Strabag Sp. z o.o.

• Odc. „E” o długości 7,1 km, kontrakt o wartości 425,5 mln zł (przy kosztorysie 669 mln zł) - konsorcjum pod kierunkiem Budimex-Dromex SA.

Podstawowe parametry:

ODCINEK A:

(długość odcinka wynosi 29 238,58 m)
Przekrój dwujezdniowy:
• Klasa techniczna – A
• Prędkość projektowa Vp - 120 km/h
• Ilość pasów ruchu - 2 x (2x3,75) m
• Pas rozdziału wraz z opaskami - 11,00 m
• Szerokość opaski - 2 x 0,50 m
• Pas awaryjny - 2 x 3,00 m
• Kategoria ruchu - KR6
• Obciążenie - 115 kN/oś


ODCINEK B:
(długość odcinka wynosi 16 965,8 m):
Przekrój dwujezdniowy:
• Klasa techniczna – A
• Prędkość projektowa Vp - 120 km/h
• Ilość pasów ruchu - 2 x (2x3,75) m
• Pas rozdziału wraz z opaskami - 11,00 m
• Szerokość opaski - 2 x 0,50 m
• Pas awaryjny - 2x3,00 m
• Kategoria ruchu - KR6
• Obciążenie - 115 kN/oś

ODCINEK C:
(długość odcinka 20 034,20 m)
Przekrój dwujezdniowy:
• Klasa techniczna – A
• Prędkość projektowa Vp - 120 km/h
• Ilość pasów ruchu - 2 x (2 x 3,75) m
• Pas rozdziału wraz z opaskami - 11,00 m
• Szerokość opaski - 2 x 0,50 m
• Pas awaryjny - 2 x 3,00 m
• Kategoria ruchu - KR6
• Obciążenie - 115 kN/oś

ODCINEK D:
(długość odcinka 17 600 m)
Przekrój dwujezdniowy:
• Klasa techniczna – A
• Prędkość projektowa Vp - 120 km/h
• Ilość pasów ruchu - 2 x (2 x 3.75) m
• Pas rozdziału wraz z opaskami - 11,00 m
• Szerokość opaski - 2 x 0,50 m
• Pas awaryjny - 2 x 3,00 m
• Kategoria ruchu - KR6
• Obciążenie - 115 kN/oś

ODCINEK E:
(długość odcinka wynosi 7 139,67 m)
odcinek na od km 449+100 do węzła „Pruszków”
Przekrój dwujezdniowy:
• Klasa techniczna – A
• Prędkość projektowa Vp - 120 km/h
• Ilość pasów ruchu - 2 x (2 x 3,75) m
• Pas rozdziału wraz z opaskami - 11,00 m
• Szerokość opaski - 2 x 0,50 m
• Pas awaryjny - 2 x 3,00 m
• Kategoria ruchu - KR6
• Obciążenie - 115 kN/oś

odcinek na od węzła „Pruszków” do km 454+250
Przekrój dwujezdniowy:
• Klasa techniczna – A
• Prędkość projektowa Vp - 120 km/h
• Ilość pasów ruchu - 2 x (3 x 3,50) m
• Pas rozdziału wraz z opaskami - 12,00 m
• Szerokość opaski - 2 x 0,50 m
• Pas awaryjny - 2 x 3,00 m
• Szerokość pobocza gruntowego - 2 x 1,25 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba
lokalizacji urządzeń brd oraz ochrony środowiska
• Szerokość korony drogi - 41,50 m (lub większa j.w.)
• Kategoria ruchu - KR6
• Obciążenie - 115 kN/oś

odcinek na od km 454+250 do km 456+239,67
Przekrój dwujezdniowy:
• Klasa techniczna – A
• Prędkość projektowa Vp - 120 km/h
• Ilość pasów ruchu - 2 x (4 x 3,50) m
• Pas rozdziału wraz z opaskami - 5,00 m
• Szerokość opaski - 2 x 0,50 m
• Pas awaryjny - 2 x 3,00 m
Szerokość pobocza gruntowego - 2 x 1,25 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba
lokalizacji urządzeń brd oraz ochrony środowiska
• Szerokość korony drogi - 41,50 m (lub większa j.w.)
• Kategoria ruchu - KR6
• Obciążenie - 115 kN/oś

Źródło: www.gddkia.gov.pl
Mapki odcinków:

Odcinek A:
http://imgur.com/9aGxe.jpg

Odcinek B:
http://imgur.com/e0ehC.jpg

Odcinek C:
http://imgur.com/9HUW0.jpg

Odcinek D:
http://imgur.com/s1XQJ.jpg

Odcinek E:
http://imgur.com/oPw8p.jpg
 

·
Banned
Joined
·
4,116 Posts
priorytetem jest dociagnac autostrade z granicy do Strykowa, skad do Warszawy jest juz rzut beretem i jakos da sie przez jakis czas tak egzystowac, jak skoncza ten odcinek to przerzuca swoje sily robocze na odcinek do Warszawy i w kilkanascie miesiecy go zrealizuja...
 

·
Projekt Inwestor
Joined
·
9,327 Posts
s102 said:
Czy ktos wie, dlaczego tak jest? To wydaje sie sprzeczne z logika i rachunkiem ekonomicznym. To na odcinku do Warszawy bedzie najwiekszy ruch i najwieksze zyski z oplat.
Czy jest juz znana data rozpoczecia i zakonczenia budowy od Strykowa do Warszawy?
sprzeczne z logiką byłoby wtedy gdyby autostradę budowano od W-wy do granicy z Niemcami; nie wiem czy wiesz ale autostrada A2 to drogowy korytarz europejski łaczący Europę Zachodnią z Wschodnią a nie droga szybkiego ruchu dla stolicy
 

·
Registered Wolf
Joined
·
769 Posts
s102:
Czy ktos wie, dlaczego tak jest? To wydaje sie sprzeczne z logika i rachunkiem ekonomicznym. To na odcinku do Warszawy bedzie najwiekszy ruch i najwieksze zyski z oplat.

PB:
sprzeczne z logik¹ by³oby wtedy gdyby autostradê budowano od W-wy do granicy z Niemcami; nie wiem czy wiesz ale autostrada A2 to drogowy korytarz europejski ³acz¹cy Europê Zachodni¹ z Wschodni¹ a nie droga szybkiego ruchu dla stolicy
W Polsce rzeczywiœcie lepiej, ¿eby coœ zaczynaæ od zewn¹trz, a prace ¿eby postêpowa³y w kierunku Warszawy... Gdyby najpierw zadbaæ o Warszawê i okolice mog³oby siê "magicznie" okazaæ, ¿e wszystkie wa¿ne cele osi¹gniêto, a reszta mo¿e poczekaæ... A tak? To bardzo buduj¹ce widzieæ, jak Warszawiacy niecierpliwi¹ siê, kiedy wreszcie powstanie autostrada z Poznania do £odzi, no nie? ;-)

s102:
Ile pasow ruchu bedzie mial odcinek do Warszawy? Dwa czy trzy w jedna strone? Jezeli mialby miec dwa to bylaby to gruba pomylka.
Masz racjê, zdecydowanie powinny byæ trzy! Tranzyt wschód-zachód to jedno, du¿y ruch "lokalny" Warszawa-£ódŸ, a poza tym ma powstaæ A8, któr¹ mam nadziejê inteligentni decydenci poprowadz¹ przez przedmieœcia £odzi. Wówczas ruch z Wroc³awia z A8 ma³ym ³¹cznikiem A1 wpada³ by do A2 pod Strykowem. Dlatego warto aby ca³y odcinek Wawa-£ódŸ mia³ 3 pasy w jedn¹ stronê, a nie tylko jakiœ tam ¯yrardow-Warszawa...

miro:
priorytetem jest dociagnac autostrade z granicy do Strykowa, skad do Warszawy jest juz rzut beretem i jakos da sie przez jakis czas tak egzystowac
Swoj¹ drog¹... WyobraŸmy sobie, ¿e w³asnie otwarto ca³¹ trasê A2 z zachodu a¿ do Strykowa k/£odzi. Którêdy wtedy bêd¹ jeŸdziæ z zachodu (Poznania) do Warszawy ci, których nie odstrasz¹ ceny za przejazd? Najprostszym wyjœciem wydaje siê droga nr 14 Stryków-G³owno-£owicz i dalej 2-k¹. Nie s¹dzê, ¿eby by³ sens przebijaæ siê przez £ódŸ i Brzeziny do Rawy Mazowieckiej do gierkówki...

Ale TIRy i tak pewnie bêd¹ rozje¿d¿a³y Kroœniewice...
 

·
Banned
Joined
·
287 Posts
Discussion Starter · #6 ·
Wilczy said:
W Polsce rzeczywiœcie lepiej, ¿eby coœ zaczynaæ od zewn¹trz, a prace ¿eby postêpowa³y w kierunku Warszawy... Gdyby najpierw zadbaæ o Warszawê i okolice mog³oby siê "magicznie" okazaæ, ¿e wszystkie wa¿ne cele osi¹gniêto, a reszta mo¿e poczekaæ... A tak? To bardzo buduj¹ce widzieæ, jak Warszawiacy niecierpliwi¹ siê, kiedy wreszcie powstanie autostrada z Poznania do £odzi, no nie? ;-)Masz racjê, zdecydowanie powinny byæ trzy! Tranzyt wschód-zachód to jedno, du¿y ruch "lokalny" Warszawa-£ódŸ, a poza tym ma powstaæ A8, któr¹ mam nadziejê inteligentni decydenci poprowadz¹ przez przedmieœcia £odzi. Wówczas ruch z Wroc³awia z A8 ma³ym ³¹cznikiem A1 wpada³ by do A2 pod Strykowem. Dlatego warto aby ca³y odcinek Wawa-£ódŸ mia³ 3 pasy w jedn¹ stronê, a nie tylko jakiœ tam ¯yrardow-Warszawa...Swoj¹ drog¹... WyobraŸmy sobie, ¿e w³asnie otwarto ca³¹ trasê A2 z zachodu a¿ do Strykowa k/£odzi. Którêdy wtedy bêd¹ jeŸdziæ z zachodu (Poznania) do Warszawy ci, których nie odstrasz¹ ceny za przejazd? Najprostszym wyjœciem wydaje siê droga nr 14 Stryków-G³owno-£owicz i dalej 2-k¹. Nie s¹dzê, ¿eby by³ sens przebijaæ siê przez £ódŸ i Brzeziny do Rawy Mazowieckiej do gierkówki...

Ale TIRy i tak pewnie bêd¹ rozje¿d¿a³y Kroœniewice...

To co piszecie jakos mnie nie przekonuje. Wszyscy narzekaja, ze na nowych kawalkach A2 jest maly ruch. Na odcinku do Warszawy byloby pelno samochodow i kupa szmalu dla firmy dzierzawiacej autostrade.
Moze ktos zna date rozpoczecia i zakonczenia tego odcinka?
 

·
Projekt Inwestor
Joined
·
9,327 Posts
s102 said:
To co piszecie jakos mnie nie przekonuje. Wszyscy narzekaja, ze na nowych kawalkach A2 jest maly ruch. Na odcinku do Warszawy byloby pelno samochodow i kupa szmalu dla firmy dzierzawiacej autostrade.
Moze ktos zna date rozpoczecia i zakonczenia tego odcinka?
myślisz, że jak dotrze autostrada do W-wy to wszystkie Tiry, które teraz A2 unikają z chęcią na tą trasę wjadą? heh ;)

wysokie ceny - tu tkwi problem, chętnych jest wielu, ale nie za te pieniądze

"Na odcinku do Warszawy"
a który to odcinek do Warszawy???
 

·
Registered
Joined
·
420 Posts
PB said:
sprzeczne z logiką byłoby wtedy gdyby autostradę budowano od W-wy do granicy z Niemcami; nie wiem czy wiesz ale autostrada A2 to drogowy korytarz europejski łaczący Europę Zachodnią z Wschodnią a nie droga szybkiego ruchu dla stolicy
A więc, gdy będziemy drugi raz budować A4, proponuję najpierw wybudować odcinki Zgorzelec-Legnica i Rzeszów-Wschodnia granica... a odcinek Kraków-Katowice zostawić na sam koniec...
Czy to będzie bardziej logiczne?

P.S. Pytanie dodatkowe, wcale nie podchwytliwe: gdzie będzie większy ruch samochodów: Świecko-Poznań czy Poznań-Łódź-Wawa?

Pozdrawiam!
 

·
Registered
Joined
·
14,936 Posts
miro said:
priorytetem jest dociagnac autostrade z granicy do Strykowa, skad do Warszawy jest juz rzut beretem i jakos da sie przez jakis czas tak egzystowac, jak skoncza ten odcinek to przerzuca swoje sily robocze na odcinek do Warszawy i w kilkanascie miesiecy go zrealizuja...
Właśnie tro jest paranoją. Zamiast najpierw polączyć autostradą dwa najwieksze miasta polski to buduje sie najpierw okolo 300 km autostrady miedzy granica a lodzia, i to w ratch z ktorych pierwsza to polaczenie metropolii wrzesnia - konin, potem to laczy sie z poznaniem, teraz z lodiza i nowym tomyslem (za rok ta autostarda wreszice polaczy dwa duze miasta w polsce) a dopiero potem laczy lodz z warszawa. W normalnym kraju byloby odwrotnie. Njapierw lodz warszawa, potem przedluzenie do poznania a na koniec podciagniecie do granicy... A 2 jest chyba polska autostrada i priorytety polakow powinny byc brane pod uwage a nie tirow jadacych z niemiec do ruskich.
 

·
Registered
Joined
·
117 Posts
s102 said:
Czy ktos wie, dlaczego tak jest? To wydaje sie sprzeczne z logika i rachunkiem ekonomicznym. To na odcinku do Warszawy bedzie najwiekszy ruch i najwieksze zyski z oplat.
Czy jest juz znana data rozpoczecia i zakonczenia budowy od Strykowa do Warszawy?

Ile pasow ruchu bedzie mial odcinek do Warszawy? Dwa czy trzy w jedna strone? Jezeli mialby miec dwa to bylaby to gruba pomylka.
No cóż trudno nie przyznać Ci racji...Ale musisz pamiętać, że to jest Polska, a tu wiele rzeczy dzieje się wbrew logice(niestety) :)
 

·
Projekt Inwestor
Joined
·
9,327 Posts
gzak said:
A więc, gdy będziemy drugi raz budować A4, proponuję najpierw wybudować odcinki Zgorzelec-Legnica i Rzeszów-Wschodnia granica... a odcinek Kraków-Katowice zostawić na sam koniec...
Czy to będzie bardziej logiczne?

P.S. Pytanie dodatkowe, wcale nie podchwytliwe: gdzie będzie większy ruch samochodów: Świecko-Poznań czy Poznań-Łódź-Wawa?

Pozdrawiam!
co to znaczy drugi raz budować?
oczywiście, że powinniśmy kontynuować budowę już istniejących odcinków autostrad, w tym wypadku tych z Niemiec, aby wszystko stanowiło spójną całość; a nie budować autostradę, która zaczyna i kończy się w szczerym polu. Tak też było np. z odcinkiem Września - Konin, jest jeszcze odcinek autostrady (nie pamiętam gdzie), który obecnie chwastami zarasta. Po co to komu?
Odcinek Katowice - Kraków powstał bo teren jest gęsto zaludniony, wczesniej nie było porządnej drogi szybkiego ruchu łączącej obydwie aglomeracje; a i początkowo trasa nie przypominała obecnej autostrady.

"Pytanie dodatkowe, wcale nie podchwytliwe: gdzie będzie większy ruch samochodów: Świecko-Poznań czy Poznań-Łódź-Wawa?"

pytanie dodatkowe jest bez sensu, ale odpowiem, ruch byłby taki sam, albo i mniejszy, największą "kabzę" najbijają samochody ciężarowe; myślisz, że takie TIRy jadąc od Świecka krajową 2, wjadą sobie w Poznaniu na płatną autostradę aby w W-wie z niej zjechać i znowy wjechać na bezpłatną krajową 2??
Po drugie wymienione przec Ciebie miasta łączą dobre drogi krajowe, twoim zdaniem lepiej jest polepszać drogi wewnętrzne niż zadbać o porządne drogi łączące nas z Europą?
Po trzecie, do kogo masz pretensje? Dlaczego nie znalazł się jakiś mazowiecki koncesjonariusz i nie budował autostrady z W-wy na zachód? Jest sobie Autostrada Wielkopolska i buduje tak jak jej się opłaca.
Po czwarte, chciałbym przypomnieć, że A2 budowana jest od Poznania do W-wy, a nie od Świecka do Poznania

No i na koniec, może przyczyną braku rozpoczęcia budowy od W-wy jest brak planów przebiegu autostrady w okolicach stolicy, zawiłe plany, skłócone społeczństwo itd. itp.
 

·
Banned
Joined
·
1,013 Posts
Ale niektorzy wala glupoty. Nie budowado do Warszawy bo GRUNTY nie byly wykupione, grunty kolo Poznania zostaly wykupione wiele lat wczesniej. Pozatym lobby pseudo-ekologow i wiecznie protestujacych z osiedli warszawskich przez wiele lat uniemozliwialo planowanie jak poprowadzic autostrade kolo Warszawy co rzutuje na trase autostrady do Lodzi (gdzie budowac, jaka przepustowosc, jakie ceny etc).

Zamiast siedziec na dupie i czekac nim te problemy sie rozwiaza (a to zajmuje kupe czasu z wywlaszczeniami, badaniami archeologicznymi etc) to zaczeto budowac wlasnie bardziej na zachod. Bardzo madrze bo jakbysmy wybrali zasade ze Warszawa musi byc polaczona z Lodzia autostrada zanim dalszy jej ciag bedzie budowany to dzis mielibysmy dokladnie ZERO autostrady A2 (nie liczac 49km starego niewyremontowanego kawalka).
 

·
Registered
Joined
·
420 Posts
PB said:
...Twoim zdaniem lepiej jest polepszać drogi wewnętrzne niż zadbać o porządne drogi łączące nas z Europą?
Moim zdaniem tak... W pierwszej kolejności zadbałbym właśnie o połączenie największych aglomeracji w kraju, tak, jak to kiedyś zrobiono łącząc Kraków z Katowicami...
Pomimo wejścia do UE i pełnionej przez tą trasę funkcji korytarza Wschód-Zachód, lokalny ruch samochodów (w tym TIRów) między takimi miastami jak Wawa i Łódź jest IMHO wciąż dużo większy od ruchu "międzynarodowego"... A autostrady IMHO powinno się budować tam, gdzie jest największy ruch.


PB said:
Po trzecie, do kogo masz pretensje? Dlaczego nie znalazł się jakiś mazowiecki koncesjonariusz i nie budował autostrady z W-wy na zachód? Jest sobie Autostrada Wielkopolska i buduje tak jak jej się opłaca.
Ja nie mam do nikogo żadnych pretensji... Oburzyłem się jedynie zarzutem kompletnego braku logiki w budowaniu autostrady w kolejności od stolicy, w kierunku zachodniej granicy...


PB said:
No i na koniec, może przyczyną braku rozpoczęcia budowy od W-wy jest brak planów przebiegu autostrady w okolicach stolicy, zawiłe plany, skłócone społeczństwo itd. itp.
Tu się akurat zgadzam...

Pozdrawiam
 

·
Registered
Joined
·
14,936 Posts
PB said:
co to znaczy drugi raz budować?
oczywiście, że powinniśmy kontynuować budowę już istniejących odcinków autostrad, w tym wypadku tych z Niemiec, aby wszystko stanowiło spójną całość; a nie budować autostradę, która zaczyna i kończy się w szczerym polu. Tak też było np. z odcinkiem Września - Konin, jest jeszcze odcinek autostrady (nie pamiętam gdzie), który obecnie chwastami zarasta. Po co to komu?
Odcinek Katowice - Kraków powstał bo teren jest gęsto zaludniony, wczesniej nie było porządnej drogi szybkiego ruchu łączącej obydwie aglomeracje; a i początkowo trasa nie przypominała obecnej autostrady.

"Pytanie dodatkowe, wcale nie podchwytliwe: gdzie będzie większy ruch samochodów: Świecko-Poznań czy Poznań-Łódź-Wawa?"

pytanie dodatkowe jest bez sensu, ale odpowiem, ruch byłby taki sam, albo i mniejszy, największą "kabzę" najbijają samochody ciężarowe; myślisz, że takie TIRy jadąc od Świecka krajową 2, wjadą sobie w Poznaniu na płatną autostradę aby w W-wie z niej zjechać i znowy wjechać na bezpłatną krajową 2??
Po drugie wymienione przec Ciebie miasta łączą dobre drogi krajowe, twoim zdaniem lepiej jest polepszać drogi wewnętrzne niż zadbać o porządne drogi łączące nas z Europą?
Po trzecie, do kogo masz pretensje? Dlaczego nie znalazł się jakiś mazowiecki koncesjonariusz i nie budował autostrady z W-wy na zachód? Jest sobie Autostrada Wielkopolska i buduje tak jak jej się opłaca.
Po czwarte, chciałbym przypomnieć, że A2 budowana jest od Poznania do W-wy, a nie od Świecka do Poznania

No i na koniec, może przyczyną braku rozpoczęcia budowy od W-wy jest brak planów przebiegu autostrady w okolicach stolicy, zawiłe plany, skłócone społeczństwo itd. itp.
Czyli podpinamy sie do niemieckiej sieci zamiast tworzyc wlasnej? Moze dlatego glowne miasta w tym kraju nie maja pozadnego polaczenia drogowego... Jedyna autostrada do niedawna to jeszcze ta budowana za niemca. Powinno sie najpierw dbac o ruch polski a potem go podpinac do sieci europejskiej.

Co do ciezarowek. Za granica najwiecej po autostradach jezdzi samochodow osobowych i to one daja najwieksze zyski.

A2 od poznania do warszawy mowisz... hm... nowy tomysl jest z lewa czy prawa od warszawy?

Co do dobrych drog krajowych miedzy warszawa lodzia i poznaniem. O drodze nr 2 nie ma co sie wypowiadac, wiekszosc jak tylko moze omija ja szerokim lukiem... Pozostaje droga nr 71. Z lodzi do rawy wasko i ciagle zabudowany potem na szczescie gierek. Do poznania sytuacja przedstawia sie jeszcze gorzej. Zmnowu droga 71 tylko tu nawet asfalt jest dziurawy. Powinno sie najpierw zbudowac autostrade miedzy tymi miastami a potem ja podpinac do sieci niemieckiej. Tak by nakazywal zdrowy rozsadek i logika.

Wreswcie najpierw pozadne drogi krajowe a potem podpinamy je do europy a nie odwrotnie, no chyba ze zyjemy w jakiejs afryce i kazdy i tak chce wyjechac do europy wiec szeroka droga by sie przydala. Co do ruchu miedzy lodzia warszawa poznaniem i swieckiem tu widac gdzie jest najwiekszy

Miedzy lodzia warszawa i poznaniem ruch jest zdecydowanie wiekszy niz od poznania do granicy a najwiekszy jest kolo warszawy
 

·
Я.
Joined
·
6,311 Posts
Jacek said:
Ale niektorzy wala glupoty. Nie budowado do Warszawy bo GRUNTY nie byly wykupione, grunty kolo Poznania zostaly wykupione wiele lat wczesniej. Pozatym lobby pseudo-ekologow i wiecznie protestujacych z osiedli warszawskich przez wiele lat uniemozliwialo planowanie jak poprowadzic autostrade kolo Warszawy co rzutuje na trase autostrady do Lodzi (gdzie budowac, jaka przepustowosc, jakie ceny etc).

Zamiast siedziec na dupie i czekac nim te problemy sie rozwiaza (a to zajmuje kupe czasu z wywlaszczeniami, badaniami archeologicznymi etc) to zaczeto budowac wlasnie bardziej na zachod. Bardzo madrze bo jakbysmy wybrali zasade ze Warszawa musi byc polaczona z Lodzia autostrada zanim dalszy jej ciag bedzie budowany to dzis mielibysmy dokladnie ZERO autostrady A2 (nie liczac 49km starego niewyremontowanego kawalka).
dokladnie tak. Ale oni sie wola poklocic. Do tego dochodzi jeszcze jedna sprawa o ktorej malo kto wie i moze sie wydawac smieszna- o wiele ciezej jest budowac cokolwiek takiego jak autostrada w dawnej kongresowce niz na ziemiach odzyskanych+wielkopolska. Powod? Chaos w danych technicznych- nie ma danych, ktoredy przebiegaja rurociagi, instalacje itp. Inna sprawa- na ziemiach odzyskanych ziemie sa (byly) glownie panstwowe i latwiej wykupic grunty niz w kongresowce na przyklad. Dokladnie wiem jak to dziala bo ktos z mojej bliskiej rodziny zajmowal sie budowa gazociagu;)
 

·
Projekt Inwestor
Joined
·
9,327 Posts
Bartas2004 said:
Czyli podpinamy sie do niemieckiej sieci zamiast tworzyc wlasnej? Moze dlatego glowne miasta w tym kraju nie maja pozadnego polaczenia drogowego... Jedyna autostrada do niedawna to jeszcze ta budowana za niemca. Powinno sie najpierw dbac o ruch polski a potem go podpinac do sieci europejskiej.
podpinamy się do europejskiej sieci autostrad,
moim zdaniem ważniejsze są trasy o znaczeniu międzynarodowym niż regionalnym; w wyniku braku rozwiniętej sieci autostrad o znaczeniu ponadregionalnym przegrywamy w walce o strategiczne inwestycje z np. południowymi sąsiadami

Bartas2004 said:
Co do ciezarowek. Za granica najwiecej po autostradach jezdzi samochodow osobowych i to one daja najwieksze zyski.
jakieś szczegóły? co do ilości pojazdów może i tak jest, ale tam jest bogato rozbudowana sieć autostrad; co do zysków, tutaj patrzę z więszą powściągliwością, przecież ciężarówki za przejazd muszą płacić 2/3 razy więcej

Bartas2004 said:
A2 od poznania do warszawy mowisz... hm... nowy tomysl jest z lewa czy prawa od warszawy?
A który odnicek wcześniej był budowany z Poznania do Wrześni, czy z Poznania do Nowego Tomyśla?

Bartas2004 said:
Co do dobrych drog krajowych miedzy warszawa lodzia i poznaniem. O drodze nr 2 nie ma co sie wypowiadac, wiekszosc jak tylko moze omija ja szerokim lukiem... Pozostaje droga nr 71. Z lodzi do rawy wasko i ciagle zabudowany potem na szczescie gierek. Do poznania sytuacja przedstawia sie jeszcze gorzej. Zmnowu droga 71 tylko tu nawet asfalt jest dziurawy. Powinno sie najpierw zbudowac autostrade miedzy tymi miastami a potem ja podpinac do sieci niemieckiej. Tak by nakazywal zdrowy rozsadek i logika.
Sugerujesz, że ludzie omijają A2? Ciekawe, naprawdę ciekawe; tak więc zadam pytanie, jaką wybierają alternatywę?
I jeszcze jedno do Poznania nie prowadzi, żadna droga 71, najwyżej do Konina 72.

Bartas2004 said:
Wreswcie najpierw pozadne drogi krajowe a potem podpinamy je do europy a nie odwrotnie, no chyba ze zyjemy w jakiejs afryce i kazdy i tak chce wyjechac do europy wiec szeroka droga by sie przydala. Co do ruchu miedzy lodzia warszawa poznaniem i swieckiem tu widac gdzie jest najwiekszy
moim zdaniem drogi krajowe są na dobrym poziomie, zwłaszcza w Wlkp

Bartas2004 said:
Miedzy lodzia warszawa i poznaniem ruch jest zdecydowanie wiekszy niz od poznania do granicy a najwiekszy jest kolo warszawy
Niektórzy nadal zapominają po co jest autostrada, do nie droga lokalna, która ma rozwiązywać podmiejskie problemy komunikacyjne lecz trasa ponadregionalna!!!

i jeszcze jedno
W-wa nie jest pępkiem świata
 

·
Projekt Inwestor
Joined
·
9,327 Posts
gzak said:
Ja nie mam do nikogo żadnych pretensji... Oburzyłem się jedynie zarzutem kompletnego braku logiki w budowaniu autostrady w kolejności od stolicy, w kierunku zachodniej granicy...
no cóż, z punktu warszawiaka jest to nielogiczne, z punktu pozniaka nie.
 

·
Your brain controller
Joined
·
8,884 Posts
Heh, z tej mapki wcale nie wynika że ruch na A1 byłby dużo mniejszy niż na A2 czy A4. Wręcz przeciwnie na odcinku miedzy Łodzią a Katowicami panuje największy tłok.
 

·
Projekt Inwestor
Joined
·
9,327 Posts
no rzecz w tym, iż mapka odnosi się do dróg publicznych [czyt. darmowych] ciekawie jak by to wyglądało gdyby za przejazd trzeba było słono płacić
 
1 - 20 of 19361 Posts
Status
Not open for further replies.
Top