Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 157 Posts

·
Premium Member
Joined
·
35,325 Posts
Mijn voorkeur de Blankenburgbrug.
Esthetisch wint een brug uiteraard altijd. En daarmee ook symbolisch omdat een brug verbondenheid uitstraalt. :)

Enige consequentie is dat de werven voor de reparatie van boorplatformen in de Botlek in dat geval westelijker zou moeten worden gehuisvest, vanwege de grote hoogte van het materieel, die niet onder de brug door zouden kunnen.
Bij de Beneluxtunnel (bij Mammoet) liggen echter ook regelmatig grote en vooral hoge werkschepen, kraanschepen, e.d. Mede daarom acht ik de kansen voor een brug niet kansrijk, hoe mooi dit ook zou zijn.
 

·
Premium Member
Joined
·
35,325 Posts
^^ Mammoet heeft haar hoofdkantoor (nog niet eens zo lang geleden) op de werf in Schiedam laten bouwen. Die gaan daar heus niet zo maar weg. En de Van Brienenoordbrug heeft een beweegbare klep om de doorvaart van grote schepen mogelijk te maken. Dat zou bij een hoge tui- of hangbrug uiteraard geen optie zijn. Die maak je juist zo hoog dat (vrijwel) alles aan normale scheepvaart er onderdoor kan varen.

Het hellingspercentage van een tunnel of een brug heeft geen enkele relatie met je stelling dat een brug een brug te ver zou zijn. Het gaat puur om de hoge schepen die eventueel door een brug belemmert gaan worden qua doorvaart. Daar wint een tunnel altijd, alhoewel ik zelf ook liever een iconische brug zie. ;)
 

·
Premium Member
Joined
·
35,325 Posts
^^ Had de Lange Wapper een klep in het ontwerp? :dunno: Een brug met klep zou hier uiteraard prima kunnen, maar zou (incidenteel) wel een tijdelijke stremming voor het wegverkeer opleveren. Maar als men daarmee meerdere honderden miljoenen kan uitsparen, is het wellicht een optie. (als het gaat om de beslissing brug of helemaal niets).
 

·
Premium Member
Joined
·
35,325 Posts
^^ Een dergelijke brug zou uiteraard een heel mooi gezicht zijn. Ik wist dat er echt met een brug rekening is gehouden. Ik dacht dat de brug meer een wens van architectuurliefhebbers was en niet een serieuze optie.

Maar goed, de Blankenburgtunnel heeft de hoogste prioriteit en is blijkbaar het meest kansrijk. Dat zou al een grote en belangrijke ontwikkeling voor de verbindingen in de havenregio zijn. Een volgende verbinding zal daarna niet zo snel worden aangelegd, tenzij dat de groeicijfers van de haven door o.a. Maasvlakte II zodanig zijn (en zoveel verkeersdruk genereren) dat ook die optie versneld zal gaan worden onderzocht. ;)
 

·
Premium Member
Joined
·
35,325 Posts
^^ Plus dat de A20 over een langer traject een kwalitatieve impuls nodig heeft. Maar als dat geregeld wordt kan ik heel goed met de keuze voor de Oranjetunnel leven. Met name het argument dat ook de Tomassentunnel geblokkeerd kan raken is een sterke. Twee potentiële tunnelblokkades kunnen met de Oranjetunnel worden omzeild (of letterlijk: omreden ;)). Die extra miljoenen zijn hier beter te verantwoorden dan de extra miljoenen voor de A4-MD.

Wel kan op (de lange) termijn door deze keuze "de roep" om de ooit eens geplande A54 (Westland-Delft) sterker worden.
 

·
Premium Member
Joined
·
35,325 Posts
^^ Een dergelijke metroverbinding zal veel en veel te duur blijken te zijn. Het OV maakt altijd een structureel verlies dat wordt gecompenseerd (betaald) uit de algemene middelen. Dit omdat een goed OV een belangrijke sociale en economische functie heeft.

Er zijn echter grenzen aan hoeveel verlies je op een OV traject kan maken. Als de metrolijn Rotterdam-Zuid naar Ridderkerk en HI-Ambacht, Zwijndrecht en Dordrecht al niet rendabel te krijgen is kun je de illusie over een dergelijke metrolijn naar Rozenburg en (veel verder gelegen) Brielle en Hellevoetsluis, met veel lagere inwoneraantallen, echt wel vergeten. ;)
 

·
Premium Member
Joined
·
35,325 Posts
^^ Grappig dat minister Eurlings nog wordt aangeschreven. Of zouden die vier gemeenten die brief al iets eerder hebben verstuurd? ;)

Maar tol is uiteraard uit den boze. Dit zijn verbindingen die er al lang hadden moeten liggen, en door de politieke besluiteloosheid er nog steeds niet liggen. En daarom nu (veel) meer kosten om alsnog te realiseren. Daarvoor is echter jaren geleden, en tot op de dag van vandaag, ruim geld voor betaald door de automobilisten. Daarnaast betekent tol dat velen alsnog gaan omrijden het de verkeerlast onnatuurlijk en onevenredig verdeeld gaat worden, wat er voor zorgt dat een deel van de verbeteringsmaatregelen dus niet optimaal gaat worden benut.
 

·
Premium Member
Joined
·
35,325 Posts
^^ Als die op de plek van de Oranjetunnel zou worden gebouwd zie je van de skyline helaas niet al te veel meer. Bovendien moeten de bestuurders naar de weg kijken en niet west- of oostwaarts zoeken naar de mooie skyline. ;)

En tol is uit den boze, die verbindingen zijn al meervoudig betaald, alleen is het geld naar andere bestedingen gegaan. Dus nu moet er uit de lopende opbrengsten die de auto-/transportbranche als geheel creëert gewoon deze verbinding gefinancierd worden. ;)
 

·
Premium Member
Joined
·
35,325 Posts
^^ Op TV Rijnmond vertelde Hans Smits zelfs dat hij er van uit gaat dat op de lange(re) termijn beide oeververbindingen zullen worden aangelegd. Dus eerst de Blankenburgtunnel, en later de Oranjetunnel. Pas dan is het netwerk van snelwegverbindingen in het havengebied echt redunant en op de groei van een overslag van structureel meer dan 500 miljoen ton aan goederen voorbereid. ;)
 

·
Premium Member
Joined
·
35,325 Posts
^^ Gezien het feit dat nog vele procedures moeten worden doorlopen voordat er een tracébesluit kan worden vastgesteld (inclusief bezwaarprocedures), kan ik mij niet voorstellen dat het überhaupt veel sneller zou kunnen.

In 2015 hebben we de verbrede A15 en de A4-MD als broodnodige ontsluitingscapaciteit voor het haven- en industriegebied. Dat geeft weer even lucht, maar de verbinding blijft erg kwetsbaar voor calamiteiten. Vandaag dat die extra verbinding(en) onder de Nieuwe Waterweg ook nodig zijn.
 

·
Premium Member
Joined
·
35,325 Posts
^^ Gezien het relatief lage aantal inwoners in dat gebied (het westelijk deel van Voorne-Putten) en de grote afstand tussen Hellevoetsluis en Spijkenisse, zou de aanleg erg duur zijn. De lijn zou daardoor vergeleken met "standaard OV-verbindingen" veel meer verlies lijden.

Als de metrolijn van Rotterdam-Zuid naar Ridderkerk (46.000 inwoners) al te duur wordt gevonden, terwijl die lijn een stevige uitbouwpotentie zou hebben naar het direct aansluitende HI-Ambacht (27.000 inwoners en groeiende) en naar het eveneens direct aansluitende Zwijndrecht (45.000 inwoners en groeiende), is dat gewoon geen realistische optie.

Bovendien neemt die metrolijn misschien maar 2-3% van de reizigers weg die straks die Blankenburgtunnel gaan gebruiken. En dan heb ik het uiteraard nog niets eens over het vrachtverkeer gehad waar juist veruit de grootste groei zal worden gerealiseerd in de verkeersbehoefte van de regio Rotterdam. Dus de vergelijking gaat geheel mank. Die tunnel brengt verlichting en economische groei waar juist VPR van profiteert. Die metrolijn kost alleen maar veel meer geld dan die ooit op kan brengen. Een slecht plan dus.

Daarom kan ik het alleen maar met het commentaar van Sol eens zijn. ;)

^^
Wat een dom plan. Vanwege een te kleine parkeerplaats op maaiveld honderden miljoenen investeren in een metrolijn. Alleen politici kunnen zoiets verzinnen.
 

·
Premium Member
Joined
·
35,325 Posts
^^ In het geval van dat beide tunnels daadwerkelijk gerealiseerd worden (wat Hans Smits verwacht) lijkt de Oranjetunnel dan inderdaad het extra aanbod te bieden waar je eventueel tol zou willen/moeten betalen. Zeker als de route vanuit die tunnel naar Den Haag en Amsterdam de reistijd en afstand nog merkbaar zou verkorten. Tegen die tijd zouden de steeds strenger wordende milieuregels ook wel eens tot de invoering van een tolheffingssysteem, zoals de vrachtwagens in Duitsland moeten betalen, kunnen leiden.

Dat systeem zit prima in elkaar en bevordert sterk het gebruik van schone vrachtauto's en tot het nemen van de kortste routes. ;).
 

·
Premium Member
Joined
·
35,325 Posts
Van www.rijnmond.nl van vanavond 17.01.2011:

Eind dit jaar beslissing nieuwe oververbinding Rotterdamse haven

17 januari 2011

Minister Schultz van Haegen wil eind dit jaar bepalen waar de nieuwe westelijke oeververbinding moet komen voor de Rotterdamse haven.

Ze zei dat tijdens het jaardiner van de haven-ondernemersvereniging Deltalinqs. De nieuwe tunnel of brug moet volgens Schultz voldoende steun krijgen in de regio. Een deel van het geld moet worden opgebracht door bedrijven zelf.

De minister zei tijdens het jaardiner verder dat ze zich zorgen maakt over de arbeidsmarkt in Rotterdam. Er moet volgens haar geinvesteerd worden in onderwijs en innovatie, zodat Rotterdam in alle opzichten aantrekkelijk blijft.
Dat Rotterdam op andere fonten ook moet investeren moge duidelijk zijn. De voorkeur moet daarbij liggen op kennis-intensieve projecten/ontwikkelingen die ook een gezond economisch perspectief hebben. Daar is helaas nog veel te veel weerstand tegen terwijl die versterking zo hard nodig is.
 

·
Premium Member
Joined
·
35,325 Posts
Bijzonder interessante notities (in PDF-formaat) omtrent de mobiliteit in de regio Rotterdam betreffende het wegvervoer en het OV zijn via de link in onderstaand gequote post te vinden. Ook de tunnelvarianten ten westen van Rotterdam worden uitgebreid in meerdere documenten behandeld. :)

Zie hier voor enkele interessante documenten m.b.t. metro op zuid.
 

·
Premium Member
Joined
·
35,325 Posts
^^ Eindelijk zien we wat plaatjes van deze brug. :) Ik ben wel benieuwd naar afmetingen van deze brug.
 

·
Premium Member
Joined
·
35,325 Posts
^^ Die gaat weg omdat anders de scheepvaart met de oude belemmeringen blijft zitten.
 

·
Premium Member
Joined
·
35,325 Posts
^^ De nieuwe brug kan (net als de Spijkenisserbrug) twee of meerdere schepen tegelijkertijd in twee richtingen verwerken. Dat verkort de openingstijden van de brug. Daarvoor moet dan wel de oude brug gesloopt worden. Die heeft op zich wel monumentele waarde, maar vormt wel een ernstige belemmering voor het verbeteren van de doorvaartcapaciteit op de Oude Maas.
 

·
Premium Member
Joined
·
35,325 Posts
^^ Ik kan het met de vetgedrukte passage uit je quote alleen maar eens zijn. :)

^nog geen km verderop staan mensen dagelijks in de file op de Spijkenisserbrug, misschien kunnen we deze ernaast leggen?
De nieuwe brug, in combinatie met een aangepast Hartelkruis, kan duidelijk meer verkeer verwerken dan dat ene baantje dat vanuit Spijkenisse moet invoegen zo kort voor de Botlektunnel (die straks alleen nog doorgaand verkeer gaat verwerken, tenminste dat heb ik zo begrepen). De verwachting is dat de Spijkenisserbrug hierdoor ook deels ontlast gaat worden.

Daarnaast moet de aanlanding van de Spijkenisserbrug in Hoogvliet uiteraard drastisch verbeterd worden. Hier moet de stadsregio de "kemphanen" Deelgemeente Hoogvliet en de Gemeente Spijkenisse tot elkaar brengen zodat het verkeer daar beter kan worden afgewikkeld.
 

·
Premium Member
Joined
·
35,325 Posts
^^ Na een door de deelgemeente Hoogvliet doorgevoerde versmalling terwijl er toen ook al veel verkeersdruk op die weg stond..... Vandaar dat de stadsregio dit nu eens even goed moet coördineren, en dan wordt iedereen er beter van.
 

·
Premium Member
Joined
·
35,325 Posts
1 - 20 of 157 Posts
Top