Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 104 Posts

·
Banned
Joined
·
5,040 Posts
Discussion Starter · #1 ·

·
Banned
Joined
·
5,040 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Mijn laatste bijdrage wasBron: NRC.NL

In de papieren krant komen ook tegenstanders aan het woord.
Citaat:
"Het doemscenario is dat het [=Midden-Delfland] straks wordt doorsneden door door de snelweg A4 en deze tunnel [= Blankenburgtunnel], en dat over een aantal jaren ook nog een weg tussen deze tunnel naar de snelweg A13 tussen Den Haag en Rotterdam wordt aangelegd.

Maar ook een voorstander:
Thom van der Bos, ondernemer in kampeerartikelen in de regio "Ik wil wel dat goederen naar mijn bedrijf kunnen komen. En dat mijn klanten en mijn medewerkers ons bedrijf goed kunnen bereiken."
 

·
Banned
Joined
·
5,040 Posts
Discussion Starter · #3 ·
En deze van

De Oranjetunnel is m.i. interessanter dan de Blankenbergtunnel, omdat deze westelijker ligt, en dus een groter gebied bedient waar nu geen vaste verbindingen liggen. Ook maakt dit een A54 mogelijk tussen de A4 bij Delft en de A15 in de Europoort. Alleen moet je daarvoor nogal wat kassen slopen.

 

·
Banned
Joined
·
5,040 Posts
Discussion Starter · #4 ·
En deze bijdragen:

^^ Ik ben het met je eens dat die tunnel interessanter is. Ook is er een veel groter bestuurlijk draagvlak bij de lagere overheden voor die verbinding en is die qua natuurschade de gunstiger variant.

Wel moet in dat geval wel de A20 (als de A54 er niet komt, en als die er zou komen zou dat echt nog heel veel jaren gaan duren) vanaf het aanlandingspunt van de Oranjetunnel tot aan het Kethelplein structureel 2 x 3 rijstroken krijgen. Want daarr is het nu al geregeld krap qua capaciteit. Dan lijkt de Oranjetunnel op alle punten (behalve de aanlegkosten) het beste te scoren.
Er zijn ook forummers geweest die een markante hangbrug voorstelden. Alhoewel dit zeker een landmark kan worden en toegangspoort voor Rotterdam, is het praktisch niet zo haalbaar, omdat de clearance waarschijnlijk wel iets van 55 - 60 meter moet zijn bij hoog water. Dat betekent dat de aanlopen (taluds) heel erg lang moeten zijn, bij een 5% helling praat je over een talud van toch wel pak 'm beet 1,5 kilometer aan elke kant. Daarnaast moet je nog een knooppunt met de A15 en A20 weten te realiseren. Een tunnel zou ook wel vrij diep moeten komen (De Nieuwe Waterweg is aardig diep volgens mij), maar dat is waarschijnlijk praktischer. Een hangbrug die open moet kunnen is natuurlijk geen gezicht, en waarschijnlijk technisch niet eens mogelijk.

Dus dan wordt het de keuze tussen een saaie plank die vaak open moet (gevalletje Ketelbrug), of een tunnel. Dan ga ik voor een tunnel.
De natuurschade door de Blankenbergtunnel kun je aardig beperken door hem vlak bij de A20 boven de grond te laten komen.
Zelfs dan lijkt hij me nog goedkoper (korter) dan de Oranjetunnel. Het idee van een A54 is interessant, maar zal ook veel weerstand oproepen.
 

·
Banned
Joined
·
5,040 Posts
Discussion Starter · #17 ·
De insteek van het havenbedrijf is
Rotterdam, 15 okt. Het Havenbedrijf Rotterdam is bereid om het Rijk geld voor te schieten om een snelle aanleg van de Blankenburgtunnel mogelijk te maken. Deze tunnel onder de Nieuwe Waterweg bij Rozenburg moet de huidige Beneluxtunnel ontlasten.„Een snelle realisatie van een Blankenburgtunnel is van groot belang voor de haven. Daarom wil het Havenbedrijf substantieel mensen en financiële middelen beschikbaar stellen om te zorgen dat de tunnel er snel komt”, aldus de haven.

Een woordvoerder: „Er staan nu geen middelen op de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Wij zijn bereid risico te lopen in een publieke-private samenwerking.”
www.nrc.nl/binnenland/article2632004.ece/Haven_Rotterdam_wil_geld_voorschieten_voor_aanleg_tunnel

Het lijkt mij dat een bedrijf als Mammoet wel over te halen is. Waarom een brug een brug te ver is, is mij nog niet duidelijk. Ook een tunnel heeft een hellingspercentage. De Van Brienenoordbrug is toch ook positief beoordeeld en nog steeds gewaardeerd?
 

·
Banned
Joined
·
5,040 Posts
Discussion Starter · #26 ·
OK, ik begrijp de argumenten tegen een brug.

Overigens werd in 2007 met een vierde variant rekening gehouden, nl een Oranjebrug. De argumenten hiervoor zijn:
Voor de brugvariant is gerekend met een basculebrug met een doorvaarthoogte van 60 meter.
Dit betekent dat het normale nautische verkeer op de Nieuwe Waterweg geen hinder van de brug ondervindt, maar dat voor bijvoorbeeld offshore transporten de brug geopend kan worden. ... Uit het onderzoek blijkt dat het technisch en ruimtelijk mogelijk is om alle varianten aan te leggen, al is de brug vanwege de hoogte zeer complex. Een brug vormt wel een duidelijk landmark van de regio.
Bron: www.kvk.nl/download/NieuweWaterweg_14-1-7_tcm73-162407.pdf een download van pagina www.kvk.nl/
 

·
Banned
Joined
·
5,040 Posts
Discussion Starter · #32 ·
Over tolheffing heeft voormalig minister Eurlings zich in 2009 al eens uitgesproken. Hij zei o.a.
''Tol kan deels de aanlegkosten dekken'', zei Eurlings maandag in de Tweede Kamer. Een motie van CDA en VVD pleit voor tolheffing om de nieuwe tunnel sneller te kunnen aanleggen.

De bewindsman zei dat de Westerschelde-toltunnel ook met privaat geld is aangelegd. Gebruikers betalen zo die kosten terug. ''Ik hoop dat dit een schoolvoorbeeld van publiek-private samenwerking kan worden'', aldus Eurlings.

Bedrijfsleven
Hij waarschuwde wel dat de tol alleen geldt voor de met het bedrijfsleven betaalde infrastructuur. ''En niet voor met belasting betaalde wegen.''
Bron: www.nu.nl/14-12-2009
 

·
Banned
Joined
·
5,040 Posts
Discussion Starter · #34 ·
Natuurmonumenten wil de Oranjetunnel

Natuurmonumenten verzet zich tegen de mogelijke aanleg van de Blankenburgtunnel, een nieuwe wegverbinding ten westen van de bestaande Beneluxtunnel. Volgens Natuurmonumenten-directeur Jan-Jaap de Graeff vormt de Blankenburgtunnel een ernstige bedreiging voor natuur, landschap en cultuurhistorie in Midden-Delfland. En er is een goed alternatief: de westelijker gelegen Oranjetunnel.

Om de bereikbaarheid in de regio Rotterdam te verbeteren, willen overheden een Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) aanleggen. Deze moet de A15 met de A20 verbinden. Uit voorstudies zijn twee alternatieven overgebleven, de Blankenburgtunnel en de Oranjetunnel. Natuurmonumenten wil dat de Blankenburgtunnel van de tekentafels verdwijnt.

De acht kilometer westelijker gelegen Oranjetunnel is een goed alternatief. Deze weg spaart het unieke landschap van Midden-Delfland en is wel inpasbaar in het omliggende landschap.

20-10-2010
Bron: www.infothuis.tv
 

·
Banned
Joined
·
5,040 Posts
Discussion Starter · #42 ·
VVD: tol op tweede vaste oeververbinding
30 november 2010

De tweede vaste oeververbinding bij Rotterdam moet een tolweg worden, om de bouw van de tunnel mogelijk te maken. Dat wil de VVD in de Tweede Kamer.

De tunnel zou er in 2018 moeten liggen. Oppositiepartijen zien niets in tolheffing, omdat mensen daardoor op kosten worden gejaagd. Volgens VVD-kamerlid Aptroot valt dat wel mee, omdat de Beneluxtunnel gewoon gratis blijft.

De gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Midden-Delfland zijn bezorgd over de snelle besluitvorming rond de nieuwe tunnel die ten westen van Rotterdam moet komen.De college's van burgemeesters en wethouders hebben daarom een brandbrief naar minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat gestuurd. De vier gemeenten zijn bang dat door de tijdsdruk geen zorgvuldig besluit genomen kan worden.Daarnaast zijn de gemeenten bang dat door de onzorgvuldigheid gekozen gaat worden voor de Blankenburgtunnel ter hoogte van Maassluis, terwijl hun voorkeur uitgaat naar de Oranjetunnel die een stuk westelijker ligt.De gemeenten willen graag op korte termijn met de minister om de tafel om het besluitvormingsproces goed te bespreken.De gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Midden-Delfland zijn bezorgd over de snelle besluitvorming rond de nieuwe tunnel die ten westen van Rotterdam moet komen.Waar de nieuwe tunnel moet komen te liggen is nog altijd niet bekend. Vlaardingen en Maassluis pleiten voor de zogeheten Oranjetunnel, die ten westen van Maassluis zou worden aangelegd. De gemeenten op Voorne-Putten en het Havenbedrijf sluiten de aanleg van de Blankenburgertunnel niet uit, die ten oosten van Maassluis zou komen te liggen. Rotterdam heeft geen uitgesproken voorkeur.

Aptroot heeft tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu verder gepleit voor een Deltaplan voor snelwegen, om de komende jaren extra asfalt aan te kunnen leggen.
www.rijnmond.nl

Charlie wil heel Nederland bezaaien met tolwegen. Zodat hij en zijn vriendjes bij de PVV ongestoord over de tolweg kunnen, het liefst 140 km/u en het gewone volk (Henk en Ingrid) die het niet kan betalen en geen snelle auto heeft op de oude wegen. En hij was zo tegen de kilometerheffing. Zie ook VVD wil tolbrug naar Almere
 

·
Banned
Joined
·
5,040 Posts
Discussion Starter · #47 ·
Aptroot kwam met zijn plannetje in de
Tweede Kamer, 28e vergadering, Dinsdag 30 november 2010

De heer Bashir (SP):.

De heer Aptroot heeft mooie praatjes. Het lijkt wel alsof ik voor de heer Eurlings sta, want die had ook altijd mooie praatjes. Het blijft een feit dat de VVD de automobilist extra laat betalen via de tolpoortjes. Weet de heer Aptroot nog, welke kwalificaties de VVD gebruikte en welk een felle toon die aansloeg tegen de ministers Eurlings en Netelenbos? Wat wil de VVD nou? Wil de VVD haar eigen minister tot Melanie Tolpoort maken? Daar komen die tolpoortjes voor..

De heer Aptroot (VVD):.

Nee, zo is het niet. Wij willen keihard doorgaan met alle plannen die wij tot 2020 en 2028 voor het bestaande wegennet hebben: flink asfalteren, meer wegen en bredere wegen. Wij zetten daar de tolwegen bovenop, maar geen automobilist hoeft er gebruik van te maken. Hij kan namelijk via de A6 en A9 van Almere naar Amsterdam rijden of terug. Wij bieden dus een extra mogelijkheid en die kunnen wij alleen voor elkaar krijgen als wij tol heffen. Hetzelfde geldt voor Rotterdam. De Beneluxtunnel blijft gratis, maar de Blankenburgtunnel of de Oranjetunnel komt daar bovenop. Het aardige is dat bijna in het hele land enorm daarover gejuicht wordt zowel door ondernemers met bestelauto's of vrachtauto's als door particulieren. De SP laat meer dan 3 mld. bezuinigen op wegenaanleg en doet niets voor de automobilist. De SP laat de automobilist en het bedrijfsleven in de steek op een verschrikkelijke manier..

De heer Slob (ChristenUnie):.

Ik zwijg even. Dit zijn nogal wat woorden aan het adres van de SP. De heer Aptroot zegt dat de VVD de automobilist niet in de steek heeft gelaten. De VVD had 1,5 mld. in gedachten om in deze periode in wegen te investeren, maar dat is niet helemaal uitgekomen..

Ik heb ook een vraag over de tolpoortjes. Als je 130 km/u wilt rijden, is het sowieso al lastig om langs de tolpoortjes gaan. Maar is het geen ordinaire belastingverhoging voor de automobilist? Bij rekeningrijden gingen substantieel de belastingen omlaag. Een aantal belastingen kon daardoor langzaam maar zeker worden afgebouwd. De tolpoortjes en de belasting daarvoor komt er extra bij. Daarvoor moet extra betaald worden. Dat zal vele malen het kwartje van Kok, dat zo verfoeid is, gaan overstijgen. Wordt het dan de euro van Aptroot? Hoe gaan wij dat doen? Voor de automobilist is het toch een lastenverzwaring?
Mevrouw Van Veldhoven (D66):.

Mijnheer Aptroot, u bent heel enthousiast over betalen voor gebruik. Ik deel dat enthousiasme wel, en dat betalen voor gebruik lijkt mij dan ook een uitstekende oplossing voor de files. Jammer dat u dat net hebt afgeschoten. Wat we weten over extra asfalt, is dat de opluchting waarover u het had maar tijdelijk is. Tegen alle mensen die nu kunnen doorrijden bij Den Bosch en Eindhoven zeg ik: geniet ervan zolang het kan, want in de beleidsbrief schrijft de minister zelf dat de files met 16% gaan toenemen. Zoals u ook weet, komt er inderdaad een beetje geld bij. Hoeveel files hebt u nu eigenlijk opgelost? Hoeveel files zijn er nu minder aan het eind van deze kabinetsperiode?.

De heer Aptroot (VVD):.

Ik zou willen dat we dat konden berekenen. Maar een ding is duidelijk: met de manier waarop we nu al werken, zonder die paar extra zaken die we nog willen, zullen we de files behoorlijk opruimen, maar het aantal plekken waar we nog niet aan toekomen -- sommige projecten lopen tot 2028 -- zullen toenemen. Wij hopen dat de economie weer gaat groeien en dat de Tweede Maasvlakte straks vol met bedrijven zit. Dan krijgen we forse nieuwe knelpunten. Dan kun je twee dingen doen: laat maar vastlopen, of de knelpunten weghalen, want de economie moet draaien. Dan hopen we dat er meer over water en/of het spoor gaat, maar de weg is absoluut nodig..

Mevrouw Van Veldhoven (D66):.

Helemaal met u eens. Ik hoop ook van harte dat de economie hard gaat groeien, en dat de Tweede Maasvlakte alle activiteiten krijgt die daar zijn gepland. Maar er was een maatregel die de files met 40% kon verminderen, en u kiest ervoor die niet in te voeren. Dát is de realiteit..

De heer Aptroot (VVD):

Wij gaan geen kilometerheffing invoeren. Dat is absoluut de realiteit..

Wij hebben al eerder gevraagd om voor de MIRT-behandeling van komende week maandag, waar we over al die individuele projecten gaan praten, te komen tot een nieuw overzicht tot 2028. Welke projecten zijn vastgelegd, welke projecten zijn nog niet definitief vastgelegd, maar worden al langer besproken en zijn deels vastgelegd, en wat is de vrije ruimte? Dat zouden we echt moeten weten. Voor ons als VVD geldt in ieder geval dat sprake moet zijn van continuïteit en betrouwbaarheid. Wij vinden daar waar we al een tijd in gesprek zijn met de regio's dat we gewekte verwachtingen en gemaakte afspraken moeten nakomen. Alle projecten waar hele of gedeeltelijke toezeggingen zijn gedaan, moeten worden afgerond, en worden tot en met 2020, en zo nodig tot en met 2028 uitgevoerd. Voor nieuwe wegen moeten wij echt afwegingen maken. Vandaar onze vraag om dat overzicht. Wij vinden dat wij dan -- of het nu om nieuwe wegen gaat, of om spoorprojecten -- moeten afwegen wat het economisch belang is, wat de verkeersveiligheid is en wat het woon- en leefmilieu daarbij betekent..

Het is mogelijk om te versnellen in infrastructuur als er ruimte wordt geboden aan publiekprivate samenwerking, en wat ons betreft ook aan volledig private projecten. Vorig jaar hebben CDA en VVD het voorstel gedaan voor de tweede westelijke oeververbinding Rotterdam. Het zou nog steeds mogelijk zijn dat die er in 2016 tot 2018 komt. Hoe staat het met het project? Hoe lopen gesprekken met private partijen, waaronder het Havenbedrijf Rotterdam? Heeft het Rijk duidelijk gemaakt wat de voorwaarden zijn op basis waarvan private partijen het project kunnen realiseren? Er moet sprake zijn van een beperkt aantal voorwaarden, van zo min mogelijk voorschrijven, maar natuurlijk moet de aantakking op bijvoorbeeld een A15 of een A20 moeten bekeken. Er moet worden gekeken naar de ruimtelijke inpassing, en naar de betekenis voor het woon- en leefmilieu. Dat moet wel worden geregeld.
www.tweedekamer.nl
 

·
Banned
Joined
·
5,040 Posts
Discussion Starter · #49 ·
Natuurmonumenten wil Blankenburgtunnel van de tekentafel
3 december 2010

Binnenkort vergadert de Tweede Kamer over het nieuwe beleid voor infrastructuur in Nederland. Voor Natuurmonumenten een goed moment om uiting te geven aan haar standpunt over de Blankenburgtunnel met de tekst `Als je van Midden-Delfland houdt, dan ben je tegen de Blankenburgtunnel'.

Twee opties

De Blankenburgtunnel is een van de twee overgebleven opties voor de zogeheten Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Dit is een nieuwe snelweg die het ministerie van I&M en Stadsregio Rotterdam willen aanleggen om de A20 met de A15 te verbinden. De andere overgebleven optie is de Oranjetunnel, ongeveer 8 km westelijker. Natuurmonumenten ziet niets in de Blankenburgtunnel, want deze nieuwe snelweg is een bedreiging voor natuur, landschap, cultuurhistorie en leefbaarheid van Midden-Delfland. Het alternatief, de Oranjetunnel, heeft al deze nadelen niet en lijkt - in tegenstelling tot de Blankenburgtunnel - wel goed inpasbaar in het landschap.

Onherstelbare aantasting

Het spandoek tegen de Blankenburgtunnel, vlakbij de eeuwenoude Eendenkooi Aalkeetbuiten, staat op een symbolische plaats. Als de nieuwe snelweg wordt aangelegd, wordt het landschap op of rondom deze plek onherstelbaar aangetast. Niet alleen de eendenkooi moet er dan aan geloven; de hele Aalkeetbuitenpolder verliest dan zijn betekenis voor weidevogels. Dat is des te schrijnender door de versnelde achteruitgang van deze typisch Nederlandse vogelsoorten sinds het begin van deze eeuw.

Groene long

Ook het landschap van Midden-Delfland in zijn totaliteit zou opnieuw worden doorsneden, na het recente besluit over de aanleg van de A4 door Midden-Delfland. Het gebied is de groene long van dit verstedelijkte zuidwestelijk deel van de Randstad. Een gebied tussen Den Haag, Delft, Rotterdam en het Westland waarin talloze recreanten rust en ruimte vinden.

Kapitaalvernieting

Aanleg van de Blankenburgtunnel zou tevens kapitaalvernieting betekenen. De afgelopen dertig jaar is Midden-Delfland door de Reconstructiewet met succes beschermd tegen oprukkende verstedelijking en is er veel geïnvesteerd in de kwaliteit van het gebied. Deze inspanningen zouden door deze nieuwe weg voor niets zijn gedaan.

Alternatief is voorhanden

Natuurmonumenten signaleert dat er een goed alternatief voorhanden is: de Oranjetunnel. Deze tunnel spaart Midden-Delfland en is - in tegenstelling tot de Blankenburgtunnel - wel goed inpasbaar in het landschap.

Eenzijdige planvorming

Tot slot is ook het planvormingsproces tot dusver helemaal op de ouderwetse manier gebeurd. In plaats van de aanbevelingen van de Commissie Elverding uit 2008 te volgen is er met een eenzijdige blik naar louter de verkeersproblematiek gekeken. Natuurmonumenten roept de overheid op om een inhaalslag te maken. De organisatie wil dat de overheid met de gebiedspartners een brede ruimtelijke visie op het gebied maakt waarin bereikbaarheid naast andere belangen een plek krijgt. Dat vergroot de kans dat ook verkeersproblemen snel worden opgelost. En in zo'n brede visie, verwacht Natuurmonumenten, zal de Blankenburgtunnel als zinnige optie al snel van tafel verdwijnen, vooral vanwege de onschatbare waarde van het landschap van Midden-Delfland.

Meer informatie

U kunt contact opnemen met: Chris Bernasco (010-2170147 / 06-15014102)
Bron: www.nieuwsbank.nl
 

·
Banned
Joined
·
5,040 Posts
Discussion Starter · #59 ·
In zijn befaamde rubriek Beste Hans, licht Hans Smits toe waarom het Havenbedrijf voor de Blankenburgtunnel is.Havenkrant December 2010
 

·
Banned
Joined
·
5,040 Posts
Discussion Starter · #61 ·
^^

Dankjewel. De papieren versie wordt in Rijmond verspreid.
 

·
Banned
Joined
·
5,040 Posts
Discussion Starter · #62 ·
30-12-2010
Hans Smits heeft vandaag ook nog iets over de Blankenburgtunnel gezegd waaruit je kan afleiden dat het deze tunnel gaat worden.

Voor het komende jaar krijgt de aanleg van de Bankenburgtunnel tussen Rozenburg en Maassluis topprioriteit, verzekert Smits. ‘Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft toegezegd dat ze komend najaar de tracékeuze bepaalt. Als die belangrijke beslissing eenmaal is genomen, willen we het project à la Maasvlakte 2 organiseren.

Daarmee bedoel ik dat we procedures, aanbesteding, financiering en exploitatie tegelijkertijd doen, zodat de bouw in 2014 begint en de tunnel in 2018 klaar is.’ Hij gaat er vanuit dat de Blankenburgtunnel een toltunnel wordt en dat het project door een speciale NV zal worden uitgevoerd. ‘Maar daar willen wij dan wel de lead in hebben’, neemt hij maar vast een voorschotje.
Bron: www.nieuwsbladtransport.nl
 

·
Banned
Joined
·
5,040 Posts
Discussion Starter · #69 ·
De LPF in Spijkenisse is er druk mee bezig.

'Trek metro door via Hellevoetsluis naar Brielle'
10 januari 2011

De LPF in Spijkenisse heeft een voorstel gedaan om de metroverbinding door te trekken via Hellevoetsluis naar Brielle. Het station Spijkenisse-De Akkers zou dan niet langer het eindpunt van de metro moeten zijn.

LPF-fractievoorzitter Marjan van de Heuvel kwam met het plan tijdens een commissievergadering in de gemeenteraad van Spijkenisse. Belangrijkste reden voor het plan van de LPF is de parkeeroverlast die wordt veroorzaakt door forensen bij de metrostations.
De LPF constateert al langer dat er grote problemen zijn met het parkeren rond de metrostations in Spijkenisse. Maar het uitbreiden van parkeerplaatsen ziet zij niet als de beste oplossing. Vooral door de aanleg van de Tweede Maasvlakte en de voorgenomen aanleg van de Blankenburgtunnel en/of Oranjetunnel vreest de LPF dat Voorne-Putten in de toekomst te maken gaat krijgen met veel meer verkeer.

Van den Heuvel gaat Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur nu via een brief te vragen om een eerste studie naar een verlengde metrolijn op Voorne-Putten te doen. Het is inmiddels 26 jaar geleden dat de metrolijn naar Spijkenisse officieel opengesteld werd. De metrolijn werd vanaf de toenmalige eindbestemming Zalmplaat uitgebreid met de stations Spijkenisse Centrum, Heemraadlaan en De Akkers.
Bron: RTV-Rijnmond
 

·
Banned
Joined
·
5,040 Posts
Discussion Starter · #71 ·
Omdat er bij RTV-Rijnmond ook nogal heftig wordt gereageerd, hier de link.

www.rijnmond.nl

Ik ben, maar dan uit oogpunt van goed openbaar vervoer, wel een voorstander van het doortrekken van de metro.
 

·
Banned
Joined
·
5,040 Posts
Discussion Starter · #73 ·
Dan zal het inderdaad een dom plan zijn. De aanleiding is ook te zwak.
Wel vervelend voor de buurt rond het station. Dat is niet de bedoeling geweest, maar ontstaan door de files naar Rotterdam. Het zou zomaar kunnen dat de tunnel die files gaat verminderen en de forenzen niet meer de metro pakken in Spijkenisse.
 

·
Banned
Joined
·
5,040 Posts
Discussion Starter · #77 ·
Het is toch juist goed dat mensen bij metrostations hun auto parkeren en verder gaan met de metro? Of zijn de metro en trein alleen bedoeld voor de mensen die in een straal van 1 km rondom een station wonen?
Dat eerste zeker. De laatste zin klopt in dit geval. Ongeveer is dat ooit de bedoeling geweest en zal er rekening zijn gehouden met uitbreiding van de wijk. Zo werden en worden volgens mij metro en randstadrail gepland, zie Blijdorp.
En wat de metro in Rotterdam betreft zijn er aan de rand van de stad grote parkeerterreinen aangelegd. En kennelijk is dat in Spijkenisse niet voorzien, waarschijnlijk met de gedachte geen verkeer naar het station te trekken. Maar de automobilist is niet te plannen. Die is als water en zoekt de weg van de minste weerstand. :)
 

·
Banned
Joined
·
5,040 Posts
Discussion Starter · #84 ·
Abonnementen zijn standaard ingebakken.

Nog een bericht uit Cobouw:
'Oranjetunnel of A1-brug meest geschikt voor tol'

DEN HAAG - De A1-brug bij Almere, de A27-brug bij Gorinchem en de Oranjetunnel bij Rotterdam zijn bij uitstek geschikt om toltrajecten van te maken. BNG-topman Hans Leenaars ziet brood in financiering van publiek-private samenwerking (pps) bij zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.

Meer pps is in zijn ogen een logische ontwikkeling. "Het Rijk heeft de afgelopen crisis vooral keynesiaans geïnvesteerd. Bezuinigingen bij de overheid zijn daarom onvermijdelijk, maar als de economie weer groeit, moet ook de infrastructuur groeien. Private investeringen in infrastructuur zijn dan de onvermijdelijke uitkomst", concludeert de econoom. BNG is als financier betrokken bij alle grote pps-projecten in Nederland en volgt de ontwikkelingen op de voet.

Het politieke klimaat is volgens Leenaars momenteel zeer gunstig. "De regering is voorstander en veel politieke partijen hebben ook een vorm van beprijzing van wegverkeer in hun programma staan." Leenaars heeft bij supersnelwegen de weguitbreidingen Amsterdam-Almere (A6/A9) en Utrecht-Breda (A27) voor ogen. Voor toltrajecten ziet hij meer in een brug of tunnel omdat inning van tol dan relatief eenvoudig is door een beperkt aantal op- en afritten. In beide trajecten zit een cruciale brug die voor dat doel geschikt is te maken. De bankier weet dat de tegenstanders altijd wijzen op het gebrek aan ruimte voor grote tolpleinen. "Maar die heb je ook helemaal niet nodig. Leg het probleem van innen bij de markt en ze komen met een prima oplossing", voorspelt Leenaars.

Publicatie datum:12-01-2011 10:45

Laatst gewijzigd:12-01-2011 13:17
www.cobouw.nl

Wel apart dat hij de Oranjetunnel noemt en niet de Blankenburgtunnel.
Zal wel te maken hebben met het feit dat de gemeente Westland daar voorstander van is.
 

·
Banned
Joined
·
5,040 Posts
Discussion Starter · #102 ·
Spitsverkeer op A15 neemt niet af
2 februari 2011

Ondanks alle verkeersontlastende maatregelen is het spitsverkeer op het gedeelte van de A15 vanaf Vaanplein tot aan Europoort nauwelijks afgenomen.

De bedoeling was om twintig procent van het ochtendverkeer te ontlasten. Dit wordt geprobeerd door verschillende projecten als het Spitsscoren en de invoering van E-bikes en E-scooters. Op dit moment zijn er 700 spitsrijders en 300 mensen die gebruik maken van de subsidieregeling voor E-bikes en scooters. Tot nu toe is het gelukt om tien procent van de drukte te ontlasten.

De vrees is dat het verkeer alleen maar toeneemt, omdat de economie weer aantrekt en door de aanleg van de Tweede Maasvlakte. De verkeersonderneming die de maatregelen uitvoert hoopt op meer medewerking van de havenbedrijven, want daarmee valt of staat het succes van de ingevoerde regelingen.

De verkeersonderneming wordt daarin gesteund door minister Schultz van Haegen en havenwethouder Jeanette Baljeu.
Reactie:

Die blankenburg tunnel moet er Nu !! komen, en de mensen die tegen die tunnel zijn moeten beseffen dat wonen in de regio rijnmond neit alleen maar profiteren van de lusten is,maar ook de lasten accepteren !!
Ton, Maassluis 2 februari 2011 om 20:14
Bron: www.radiorijnmond.nl
 
1 - 20 of 104 Posts
Top