Skyscraper City Forum banner
1 - 18 of 18 Posts

·
Registered
Joined
·
21,165 Posts
Hoe ligt het er nu voor? Waar neigt men naar en wat is het goedkoopste?

Ik denk dat qua verkeersstromen die in 1x naar den haag etc toemoeten via naaldwijk voorlopig de oranjetunnel dan gunstiger ligt.
 

·
Registered
Joined
·
21,165 Posts
Is de Oranjetunnel niet handiger qua bereikbaarheid voor verkeer vanuit de Maasvlakte en dalijk 2e maasvlakte?
 

·
Registered
Joined
·
21,165 Posts
De weg op deze route van Vlaardingen naar Naaldwijk/Den Haag mag inderdaad wel verbreed worden, ook al mag je er wel 120km v.a. Vlaardingen West.

En qua Oranjetunnel: ach wat kassen afbreken is zo erg nog niet, waarom niet? Liever dan door natuurgebied heen.

En gelukkig dat dat plan van de 2e ringweg er nooit gekomen is en waarsch. ook niet zal komen. Zou denk ik dan ook door beschermd gebied moeten van Midden Delfland, zoals de Foppenpolderplas, Vaart, Broekpolder etc. Zonde als die weg er zou komen want dan zou je in een keer dit prachtige gebied naar de vernieling helpen en alle mogelijke recreatie waar veel in geinvesteerd is om zeep helpen.
 

·
Registered
Joined
·
21,165 Posts
Gezien de kaart: waarom legt men hem niet gewoon aan op het tracé van de weg waar je nu uitkomt bij de pont? Lijkt me op veel minder weerstand stuiten ook.
 

·
Registered
Joined
·
21,165 Posts
Wat ik bedoelde is de aanleg van de tunnel op het huidige tracé van de veerpont, zo krijg je niet dat hij vlak langs de krabbeplas/surfplas komt te liggen. (dit is inderdaad een vrij kunstmatige plas, zelf heb ik het er niet zo op, snel algen erin etc. maar vele mensen uit de regio recreeëren er met mooi weer, het gebied ten noorden ervan, dat niet wordt aangetast door de tunnel, de broekpolder met foppenpolderplas etc. is vele malen mooier, gelukkig zit die ringweg er niet in die dit gebied zou vernietingen). Ben benieuwd wanneer deze tunnels uiteindelijk gerealiseerd zijn. Als ze kiezen voor de Blankenburgtunnel kunnen ze denk ik tegelijkertijd maar beter ook alvast de Oranjetunnel aanleggen.

Milieurapport: Oranjetunnel betere variant
7 november 2011


De Oranjetunnel heeft veel minder gevolgen voor het milieu dan de Blankenburgtunnel. Dat blijkt uit de concept milieueffectrapportage die is opgesteld in opdracht van het projectteam Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO).


De Blankenburgtunnel, die tussen Vlaardingen en Maassluis naar Rozenburg zou worden aangelegd, heeft volgens de rapportage vooral qua geluid consequenties voor inwoners van Vlaardingen en Rozenburg. Daarnaast wordt waardevol weidelandschap vernietigd.

Ook heeft de tunnel grote gevolgen voor de bodemstructuur, waar de kans op verzilting en verontreiniging groter is. Tot slot loopt het tracé ook door gebieden met grote archeologische waarde. Al deze minpunten gelden in mindere mate of niet voor de Oranjetunnel.

De concept milieueffectrapportage is vrijdag met een verkeersstudie verstuurd naar de gemeenten en andere bestuurlijke organen die bij de plannen zijn betrokken.

Gemeenten

De gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Midden-Delfland en de deelgemeente Hoek van Holland zeggen in een reactie dat het nieuwe rapport hun bezwaren tegen de Blankenburgtunnel ondersteunt.

Ook wordt de voorkeur van de gemeenten voor de Oranjetunnel bevestigd. ‘Deze variant voorkomt bovendien het verlies van nog meer groene ruimte in het Midden-Delfland’, schrijven de gemeenten in een verklaring aan RTV Rijnmond.

Beslissing

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu neemt binnen een paar weken een beslissing over de Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Uit eerdere berekeningen bleek dat de Blankenburgtunnel goedkoper is en nog beter is voor de doorstroming op de ruit van Rotterdam. Beide tunnelvarianten voldoen aan de bereikbaarheidsnormen die bij de start van het NWO-project zijn gesteld.
http://rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?...er/Milieurapport: Oranjetunnel betere variant

 

·
Registered
Joined
·
21,165 Posts
Dat jij liever kano't tussen het asfalt dan in rietland wisten we al. Denk dat weinigen weten hoe mooi het stukje foppepolderplas etc. is.
 

·
Registered
Joined
·
21,165 Posts
Onzin, de beide tunnels zie ik het nut best van in. Zijn ook niet zo aantastend voor het landschap, komen vrij snel bovenen sluiten dan aan op de rest van de wegen, wel moet de weg naar HvH/Naaldwijk verbreed worden denk ik. Ben ik allemaal geheel voor. En die kassen die sneuvelen bij de Oranjetunnel zijn ook niet erg. Bij de Blankenburgtunnel valt het ook wel mee qua weiland, dat is niets vergeleken met wat er ten noorden van ligt. Echt, ga eens met me mee, in het gebied Broekpolder&Foppepolderplas recreëert heel het westen van de Rijnmond boven de rivier. Prachtig typisch Hollands polder landschap, met rietlanden, vele vogelsoorten en bebossing etc. Erg het behouden waard.
 

·
Registered
Joined
·
21,165 Posts
Stadsregio kiest voor Blankenburgtunnel
1 december 2011


De Stadsregio Rotterdam heeft een voorkeur voor de Blankenburgtunnel als nieuwe oeververbinding. De voorkeur is als advies overgebracht aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur, die eind december een beslissing neemt.


In het advies spreekt de Stadsregio de voorkeur uit voor het tracé Krabbeplas-West. Naast het advies moet er volgens de gemeenten in de Rijnmond ook nader onderzoek komen naar de gevolgen van de Blankenburgtunnel voor het wegennet naar Hoek van Holland, bij Rozenburg en tussen de N57 en Rozenburg.

De Stadsregio Rotterdam is één van de partijen die minister Schultz van Haegen van adviezen voorziet. De gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Delft en Midden-Delfland zijn tegen en houden een voorkeur voor de Oranjetunnel.
http://rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?...ember/Stadsregio kiest voor Blankenburgtunnel
 

·
Registered
Joined
·
21,165 Posts
Ertegen protesteren heeft geen zin. Ze kunnen zich beter erop richten dat de tunnel op een zo gunstig mogelijke manier wordt aangelegd. Achter de krabbeplas dus of dwars door Maasluis heen :D
 

·
Registered
Joined
·
21,165 Posts
Mooi om te horen dat ze i.i.g voor deze variant gekozen hebben en niet die de plas van Vlaardingen scheidt. Hopelijk wordt de weg naar hoek van holland/naaldwijk ook verbreed en komt de tunnel mooi verdekt boven en sluit goed aan. Hopelijk beginnen ze snel. i.p.v. dat het jaren gaat duren.

Wel jammer dat men niet meteen beiden aanlegt. Gaan ze nu trouwens land van boeren etc. daar opkopen? Veel huizen die verplaatst moeten worden? (in het verlengde ligt o.a. een wijnboerderij zo weet ik).

Dit was nog van afgelopen dinsdag, waarbij de ANWB een andere voorkeur had:

ANWB heeft voorkeur voor Oranjetunnel
Infra gww | Laatst gewijzigd:06-12-2011 16:42 | ANP | 1/1 Klik om de foto te vergroten
Den Haag - De ANWB verkiest de Oranjetunnel boven de Blankenburgtunnel als het gaat om de aanleg van een nieuwe westelijke oeververbinding van de Nieuwe Waterweg. Dat heeft de bond dinsdag laten weten.
Voor de ANWB wegen de effecten van de tunnels op de recreatiemogelijkheden in het zuiden van Midden-Delfland zwaar mee. Volgens de bond heeft de Oranjetunnel nauwelijks negatieve effecten op het gebied. Ook draagt de Oranjetunnel bij aan een robuust wegennet in het gebied, aldus de ANWB. De voorkeur voor de Oranjetunnel wordt gedeeld door milieuverenigingen zoals Natuurmonumenten en Milieudefensie en door inwoners van Maassluis en Vlaardingen. Zij vrezen dat de goedkopere Blankenburgtunnel veel natuurschade tot gevolg heeft. Natuurmonumenten liet dinsdag weten blij te zijn dat de ANWB zich heeft uitgesproken voor de Oranjetunnel.

De nieuwe autoverbinding onder de Nieuwe Waterweg moet de verkeersdruk in de regio verminderen. Volgens een aantal gemeenten in het gebied, waaronder Maassluis en Vlaardingen, is de Oranjetunnel op de lange termijn de beste variant om de Rotterdamse ring te ontlasten. De Blankenburgtunnel geniet juist weer de voorkeur van een aantal grote partijen waaronder de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en het havenbedrijf.

Minister Melanie Schultz van Haegen (infrastructuur) neemt naar verwachting woensdag na een overleg met een vertegenwoordiging van de lokale overheden een besluit over de tunnel. De afgelopen maanden heeft zij het ministerie onderzoeken laten doen naar de tunnelvarianten. Veel betrokken partijen verwachten dat de minister kiest voor de Blankenburgtunnel.

Schultz wilde dinsdag niet vooruitlopen op haar beslissing: "Morgen hebben we bestuurlijk overleg en ik hoop dat we er dan uitkomen. Ik denk van wel. Ik weet wat ik zelf wil. We moeten nog een paar punten bespreken, zoals de inpassing."

Publicatie datum: 06-12-2011 16:42 Parlement, Infra, Binnenland
http://www.cobouw.nl/nieuws/algemeen/2011/12/06/anwb-heeft-voorkeur-voor-oranjetunnel
 

·
Registered
Joined
·
21,165 Posts
En aan Maassluis, die boeren, vast, willen wij Vlaardingers uiteraard niet komen te zitten :D Dus nee liever geen wijk ertussen.
 

·
Registered
Joined
·
21,165 Posts
Wel gek, een VVD'er die er op hamert dat het Havenbedrijf moet meedoen, terwijl hij toch in het sprookje zou moeten leven dat de voorzieningen in NL door donaties van rijken en bedrijven in stand gehouden zouden moeten kunnen worden, vanzelf, zonder tussenkomst van de overheid. Met dit protest en deze situatie toont hij eigenlijk het falen van z'n eigen ideologie aan.
 

·
Registered
Joined
·
21,165 Posts
In het plaatstelijke suffertje las ik weer iets ala dat de kosten van beide tunnels te hoog zouden zijn ingeschat. Respectievelijk een half miljard eraf bij beiden.
 

·
Registered
Joined
·
21,165 Posts
Mooi compromis zou ik zeggen. De westelijke variant van de Blankenburgtunnel, dus ten westen van de Krabbeplas/Surfplas met een zo kort mogelijk stuk boven de grond voor de aansluiting met de snelweg. Hopelijk gaat de bouw dan een beetje snel van start.
 

·
Registered
Joined
·
21,165 Posts
Langer onzekerheid over doorgaan wegprojecten
22-11-2012 | 11:35

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur zal niet alle beloftes aan de regio's na kunnen komen. Ze noemde de boodschap aan de regio's pijnlijk.

Schultz zei dat donderdag tijdens de begrotingsbehandeling van haar departement in de Tweede Kamer.

De afspraken die met de regio's zijn gemaakt over infraprojecten zullen zeker niet buiten de bezuinigingen worden gehouden. ,,Anders kan ik de bezuiniging niet waarmaken''. ,,Ik zal terug moeten naar de regio's om te zeggen dat beloftes uit het verleden niet waargemaakt kunnen worden omdat er geen budget is'', aldus Schultz.

Overleg over uitstel nieuwe wegen
De minister heeft haar bestuurlijke handtekening gezet onder regionale infraprojecten. Daarmee heeft ze bijvoorbeeld een financiële bijdrage of andere hulp bij het project beloofd. De komende tijd gaat ze de regio's in om te bespreken welke projecten vooruitgeschoven of afgesteld moeten worden. Pas in het nieuwe jaar verwacht ze een totaaloverzicht te hebben over de gevolgen van de bezuinigingen.

Schultz herhaalde dat de effecten eerlijk zullen worden verdeeld over wegen, openbaar vervoer, vaarwegen en andere projecten. Ze kon nog niet zeggen welke wegen de gevolgen gaan voelen. In het regeerakkoord staat dat in elk geval de Blankenburgtunnel ten westen van Rotterdam wordt aangelegd.

Blankenburgtunnel gaat wel door
Schultz gaf aan dat ondanks de crisis de noodzaak voor deze wegen er nog steeds is. Voor alternatieven voor de Blankenburgtunnel staat de minister niet meer open, zei ze. Wel wil ze nog kijken naar een betere inpassing van de weg.


Ook de gevolgen voor het spoor zijn nog niet inzichtelijk. Schultz kon niet aangeven of en welke effecten de bezuinigingen hebben voor het programma hoogfrequent spoor, waardoor in de Randstad elke 10 minuten een trein gaat rijden tussen grote steden.
rest:
http://www.rijnmond.nl/nieuws/22-11-2012/langer-onzekerheid-over-doorgaan-wegprojecten
 

·
Registered
Joined
·
21,165 Posts
Ik weet niet over welke gokverslaafden hij het heeft, maar ik vermoed dat een aankomend faillisement van dat casino een groter probleem is :lol:. Ik heb er nog nooit mensen in gezien. Ben benieuwd hoe lang die het nog uithouden.
 
1 - 18 of 18 Posts
Top