SkyscraperCity Forum banner
1 - 8 of 8 Posts

·
Registered
Joined
·
1,119 Posts
Ik woon nu in Rozenburg en de zone tussen de A15 en de Waterweg waar een gedeelte van de Blankenburgtunnel moet komen is een groene open vlakte waarop een groot sportveld, een caravanstalling en even verderop diverse fietspaden zijn gesitueerd. Het bouwen van het trace zal de plaats geen goed doen doordat er aan de oostkant meer verstening komt. Aan de andere kant lijkt het Blankenburgtrace mij de beste optie doordat hij gemakkelijk op het bestaande wegennet is aan te sluiten en een grotere doelgroep zal kunnen bedienen.

Voor Rozenburg zelf zal er een tweede connectie met het binnenland komen naast de A15 wat de ontsluiting erg goed zal doen. Dat is echt een probleem tijdens de spits en de OV-stroom is nu totaal op Spijkenisse gericht. Deze verbinding is erg goed maar vertegenwoordigd een redelijk eenzijdig aanbod. Hemelsbreed liggen Delft en Den Haag ook nog binnen een radius van 15 kilometer maar door de Waterweg lijkt het soms alsof we in een verschillende provincie leven. Van mij mag die tunnel er morgen nog komen.
 

·
Registered
Joined
·
1,119 Posts
Ben benieuwd wat het gaat worden, Spijkenisse en Hellevoetsluis staan momenteel bekend om haar slechte bereikbaarheid per weg.
Verder zou voor zowel Rozenburg als ook Brielle de Blankenburgtunnel een betere optie zijn. We praten hier over een gebied met 170.000 inwoners wat slecht ontsloten is en beperkt is in haar economische en dagelijkse mobiliteit richting Rotterdam en Den Haag. De aanleg van de Oranjetunnel voorziet in het nog verder faciliteren van met name Vlaardingen en Maassluis, plaatsen met goede OV-verbindingen lees: de helft van de reistijd naar R´dam als Voorne Putten-Rozenburg en goed op de route richting de grote steden, waar de overkant maar met achtergestelde infrastructuur blijft zitten.

Omdat met de aanleg van Maasvlakte 2 zes- tot achtduizend banen gemoeit zijn is het ook belangrijk om aantrekkelijke woonkernen te creëren aan het begin van de A15 en zo het verkeer te onlasten.

In dit soort situaties komt heel goed naar voren hoe beperkt de rol van de Stadsregio eigenlijk is. Samen met de Tweede Kamer zouden ze zich over de oeververbinding moeten ontfermen ipv gemeenten afzonderlijk.
 

·
Registered
Joined
·
1,119 Posts
Ik vindt de plannen voor natuurcompensatie voor de aanleg van MV2 erg nobel. Zeker omdat dit ook vooral in gebieden buiten Voorne en HvH plaats vindt waar men weinig direct met MV2 te maken heeft.
De keuze voor de Blankenburgtunnel lijkt me in dit geval een uitgemaakte zaak. De haven heeft infrastructuur nodig en we hebben er zelf in de vorige eeuw voor gekozen mensen te huisvesten in het westen van de regio. Die moeten dan ook ontsloten worden.

Ik wordt wel altijd moe om de natuurbehoudsoproepen, de Veluwe of de Zeeuwse eilanden noem ik natuur, niet twee weilanden waar een metro-(nu nog trein)baan doorheen gaat. De metropoolregio Rdam-DH is voor Europese begrippen een metropool met veel open ruimten, enkel benutten we deze niet altijd goed. Veel liever zie ik onderhouden stadsparken verschijnen of een opwaardering van het waterfront welke in Vlaardingen ook nog niet optimaal is. Een overdaad aan open ruimte leidt tot middelmaat.

Verder vind ik de protesten ook selectief. Als men in Vlaardingen al begint moet men eens gaan kijken in Rozenburg, Pernis of Heijplaat, alleemaal dorpen die volledig ingericht zijn op het dienen van de haven en regio en veel minder een "eilandje" met alle luxe zijn op het gebied van regionale inrichting.
 

·
Registered
Joined
·
1,119 Posts
Blankenburgtunnel scoort beter

Blankenburgtunnel scoort beter
7 september 2011

De Blankenburgtunnel lost de files rond Rotterdam beter op dan de Oranjetunnel. Dat blijkt uit een verkeersstudie van Rijkswaterstaat van de nieuwe westelijke oeververbinding.
Door de Blankenburgtunnel zou de drukte in de Beneluxtunnel met 10 procent afnemen, terwijl dat bij de Oranjetunnel maar 2 procent in de spits is. "Dan hoeft er maar één botsing te zijn en alles staat vast," zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Nadeel van de Blankenburgtunnel is dat het drukker wordt op de A20 tussen Vlaardingen en het Kleinpolderplein.

De verkeersmodellen worden verder uitgewerkt om een keuze te maken tussen de twee varianten van de oeververbinding.
http://rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2011%2Fseptember%2FBlankenburgtunnel%20scoort%20beter
 

·
Registered
Joined
·
1,119 Posts
http://www.projectnwo.nl

Een vaste streefdatum is nog niet gesteld.
Juli–medio 2013: OTB en Besluit-MER
In deze periode worden het OTB en de Besluit-MER uitgewerkt.
MER : Milieueffectrapport
OTB: Ontwerp-Tracébesluit

Gezien alle te nemen stappen voorlopig dus nog niet.

Het Oranjetrace lijkt me buitengewoon onhandig voor verkeer vanaf de N57 (Eilanden, Hellevoetsluis, Brielle) en Rozenburg. Zoals EPA aangeeft heeft het enkel nut als men richting DH/Leiden reist. Vanuit Vlaardingen en Schiedam zie ik ook niet zo snel de voordelen van die tunnel.
 

·
Registered
Joined
·
1,119 Posts
Lees net de commentaren even op dit bericht, de Amerikaanse verkiezingsperikelen zijn daar bij nog schoon spel:nuts:

Wil er nog wel aan toe voegen dat als het ruimtelijk-agrarische Blankenburg er nog had gelegen (jawel de voormalig grote broer van Rozenburg!) we nu in arm gebied hadden geleefd.
 

·
Registered
Joined
·
1,119 Posts
Je moet dingen proberen in hun context te kunnen zien.

Net als veel mensen vind ik ook dat Greenpeace (hetzij op een beschaafde manier) goed werk doet, dat het landschap ondanks bestemmingsplannen wat versnipperd is en dat duurzaamheid de toekomst is. Dat hoeft echter nog geen reden te zijn om alle buitenruimte om ons heen onder groen te scharen en puur economische ontwikkeling te stremmen. Ik denk dat daar een hoog angst-percentage bijzit. Mensen die bang zijn iets te verliezen zonder daadwerkelijk kritisch te zijn ten opzichte van hun eigen visie.

De Nederlandse cultuur is ook erg conflicterend. In weinig landen is men zo economisch / kapitalistisch ingesteld en woont men zo dicht op elkaar. Aan de andere kant heeft bijna elke woonwijk een eigen park en woont men graag in uitgestrekte tuinwijken incl. eigen voor- en achtertuin.
 

·
Registered
Joined
·
1,119 Posts
Blankenburg was tot 1965 een woonplaats op een eiland dat zich strekte vanaf de Maeslantkering totaan Vlaardingen.

Tegenwoordig is het eiland opgedeeld in het Calandkanaal, Nieuwe Waterweg, Scheur, Botlek, Europoort-West en Rozenburg. Ten westen is tussen beiden rivieren de Landtong ontstaan. Een gebied met fietspaden, Schotse Hooglanders, Konikpaarden, Velduilen, een haveninformatie- en expositiecentrum, een manage en een modelvliegvereniging. Je hebt met helder weer uitzicht totaan Den Haag en er leven vogels die je nergens anders ter wereld aantreft. Pfoe, wat zeurt de gemiddelde Rozenburger die ik ken toch:cheers: Men woont al 50 jaar in een wereldhaven.
Nog steeds investeert Rijkswaterstaat in de intens- en diversificering van het gebied. http://www.rijkswaterstaat.nl/water/plannen_en_projecten/vaarwegen/nieuwe_waterweg/landtong_rozenburg/index.aspx
De polder van Vlaardingen lijkt me een zelfde toekomst te kunnen hebben. Een blik op de kaart leert dat het overgrote deel van de meters en percelen er door de mens in ingericht in tegenstelling tot de veel kleinere Landtong, de Voornse Duinen of de Tenellaplas waar veel wildgroei plaatsvindt.

In Nederland wordt dankzij de welvaart zelfs een natuurpark ter compensatie aangelegd 35 kilometer ten westen van de orginele locatie: http://www.kiezenvoorgroen.nl/gebieden/buytenland Zoveel onderwaterleven was er niet bij Voorne en de vogels die daar rondvliegen aarden echt niet in het zoete water van Buytenland Rhoon.
 
1 - 8 of 8 Posts
Top