SkyscraperCity Forum banner
221 - 240 of 966 Posts

·
Registered
Joined
·
651 Posts
^^

Deze variant gaat door de belangrijkste recreatiegebieden van de inwoners van Maassluis en Vlaardingen West en jij wil er daarna ook nog eens een distripark van maken?
 

·
Registered
Joined
·
14,152 Posts
^^

Deze variant gaat door de belangrijkste recreatiegebieden van de inwoners van Maassluis en Vlaardingen West en jij wil er daarna ook nog eens een distripark van maken?
Het voordeel van deze variant is dat een polder met cultuurhistorische waarde wordt gespaard.
 

·
Premium Member
Joined
·
35,709 Posts
Nu de keuze richting de Blankenburgtunnel lijkt te gaan roeren de tegenstanders zich nog maar eens extra. Van www.rijnmond.nl:

'Stel besluit oeververbinding uit'
2 augustus 2011

Het besluit over de aanleg van de nieuwe Westelijke Oeverbinding bij Rotterdam moet worden uitgesteld. Daarvoor pleiten de Midden-Delfland Vereniging en burgercomités in een brief aan de Tweede Kamer.

De organisaties zijn bang dat het kabinet kiest voor de Blankenburgtunnel ten oosten van Maassluis. Dat is een tracé door een waardevol natuurgebied tussen Vlaardingen en Maassluis. Andere varianten zouden geen kans meer maken.

Natuurmonumenten begint woensdag een publiekscampagne tegen de Blankenburgtunnel. Het kabinet kiest dit najaar tussen de Blankenburgtunnel of de Oranjetunnel, een variant ter hoogte van de Maeslantkering.
Als er een andere keuze gemaakt wordt mag van deze organisaties waarschijnlijk de besluitvorming wel doorgaan? :dunno: Dat lijkt mij toch een vorm van (on)redelijk NIMBY-gedrag te zijn. :eek:hno:
 

·
Banned
Joined
·
5,040 Posts
Discussion Starter · #226 ·
De Telegraaf heeft de actie ook opgepikt.

Protest tegen Blankenburgtunnel

VLAARDINGEN - Met het opvoeren van een oud-Hollands toneelstukje is Natuurmonumenten woensdag gestart met een handtekeningenactie tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel, de tunnelverbinding onder de Nieuwe Waterweg die de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven moet verbeteren.

Woensdagochtend gaf Natuurmonumenten uitleg over de actie die ze gaan voeren tegen de komst van de Blankenburgtunnel door Midden Delfland.
De uit de dood herrezen Ridder Roeland zette namens oud-beschermheer Otto van Egmond van Midden-Delfland als eerste zijn handtekening bij de eeuwenoude eendenkooi Aalkeetbuiten bij Vlaardingen.

Natuurmonumenten (700.000 leden) schaart zich nadrukkelijk onder de tegenstanders van de Blankenburgtunnel, die vrezen voor forse schade aan landschap en natuur in Midden-Delfland.

Alternatief
De vereniging kiest daarom voor de aanleg van de Oranjetunnel als alternatief. Het kabinet beslist voor het einde van dit jaar over de aanleg van de Blankenburgtunnel dan wel de Oranjetunnel. De Tweede Kamer houdt vooruitlopend daarop in september een hoorzitting.

Natuurmonumenten probeert ondertussen onder meer Havenbedrijf Rotterdam ervan te overtuigen dat de aanleg van de Oranjetunnel onder de Nieuwe Waterweg in alle opzichten een goede oplossing is. Dat zal niet eenvoudig zijn, erkende campagneleider Suzanne Klaassen van Natuurmonumenten: het havenbedrijf kiest voor de Blankenburgtunnel, maar vindt eigenlijk dat beide tunnels zouden moeten worden aangelegd.

Ook bewonersorganisaties en een aantal omliggende gemeenten keren zich tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel.
 

·
Banned
Joined
·
5,040 Posts
Discussion Starter · #227 ·
Pikken wij Vlaardingers dit nog wel?!VLAARDINGEN - Nu de A4 onder druk van politieke prestige wordt gebouwd, moet ook de tunnel er maar komen. De Blankenburgtunnel dan wel, want die Vlaardingers, die pikken toch alles. Alles om onze economie te verbeteren. Logisch toch?!


En waarom niet, de Blankenburgtunnel als afsluiter van Vlaardingen naar de rest van de randstad? Het maakt het plaatje compleet, Vlaardingen als groenste stad van Europa omringd door de A20, A4, A13 en de A15 Blankenburgtunnel. Daarbij nog de spinnenweb aan toegangswegen, zoals de A24 voor onze Schiedamse buren, en we hebben het weer economisch goed voor elkaar. Logisch toch?!

Tegenstanders doodgezwegen
Vanuit de media lijkt het wel of er alleen voorstanders zijn voor het inbouwen van Vlaardingen. Van de tegenstanders hoor je niets, of die worden doodgezwegen. Zie de uitkomsten van de bouw A4, tunnel met vaart, tennisvereniging op het dijklichaam, en de voorstellen van de blankenburgtunnel. Bebouwing Broekpolder komt er vast al aan. Alleen maar voordelen toch!? Economische maar vooral politieke belangen tieren welig. Of wij als bewoners uit Vlaardingen hier nu wel zo goed van worden kun je je afvragen.

Voordelen voor Vlaardingen?
Wat zijn nu eigenlijk die voordelen voor ons als Vlaardingers? Een betere bereikbaarheid van Rotterdam .......?, een tenniscentrum grens Schiedam...?, betere toegang naar bedrijventerreinen rond Middendelftland....? Veel verder kom je niet als je de voordelen zoekt. Voor zover je het voordelen mag noemen. De files verdwijnen niet maar worden met een beetje geluk iets korter. Voor de korte termijn.

Nadelen te over maar die hebben weinig te maken met economie, meer met leefbaarheid, natuur en gezondheid. Aangezien alleen economische belangen lijken te zijn meegenomen in de afwegingen is dat minder interessant. Voor ons Vlaardingers toch nog even de belangrijkste opgesomd, voor de bewustwording.

Qua leefbaarheid gaat de fijnstoffactor omhoog en daarmee de levensverwachting omlaag. Vergeet hierbij niet de extra wegen en tunnels die aanvullend aan de A4 worden gebouwd. Je kunt je afvragen of dat ook in samenhang is meegenomen in de risicoanalyse die is gedaan rond fijnstof.

Qua natuur is het een duidelijk verhaal. Direct na het besluit voor de bouw van de A4 kwamen de eerste tekenen dat stukje voor stukje de natuur wordt afgebouwd met de bouw van toegangswegen, niet natuurlijke recreatievoorzieningen en bedrijventerreinen. Elk stukje natuur dat wordt gebruikt ben je kwijt voor meerdere generaties.

De leefbaarheid voor ons Vlaardingers zal behoorlijk worden aangetast. Maar zal vooral zijn effect hebben op lange termijn. Qua gezondheid en qua leefbaarheid. Het is jammer dat wij Vlaardingers een passief volkje zijn en pas gaan klagen als het te laat is. Druk, druk, druk. Logisch toch?!

Lange termijn denken
Misschien toch een taak voor de landelijke overheid om minder korte termijn te denken en meer lange termijn. Dus niet per verkiezingsperiode besluiten maar over een periode van 30 jaar. Breng het geheel in perspectief in plaats van het korte termijn oplossen door het plaatsen van bypasses. Uiteindelijk slibt het toch dicht. Structureel Nederland indelen in ringwegen en randwegen, waarbij de ruimte die we in Nederland hebben optimaal wordt benut. Langzaam doordacht bouwen naar een leefbare en gezonde situatie met naar voorkeur, veel natuur.

Pikken we dit nog als Vlaardingers?
De enige vraag die je jezelf nog kunt stellen is .... pikken we dit nog als Vlaardingers? Er is nog invloed uit te oefenen. Bijvoorbeeld de keuze van de verbinding naar de Europoort. Moet dat de Blankenburg zijn of de Oranje? Rekening houdend met onze gezondheid en de leefbaarheid in Vlaardingen. Het zou mooi zijn als wij als Vlaardingers serieus worden genomen, en we daadwerkelijk invloed zouden uitoefenen op de juiste keuze. Rekening houdend met leefbaarheid, gezondheid en ... natuur. Logisch toch?!
www.dichtbij.nl
 

·
Registered
Rotterdam
Joined
·
7,649 Posts
Extra Rotterdamse toltunnel

Den Haag - Een extra toltunnel naar de Rotterdamse haven krijgt hoge prioriteit van het kabinet. De discussie over de nieuwe oeververbinding staat 8nseptember op de Tweede Kamer agenda.

Het wordt nog wel kiezen tussen de Oranjetunnel ter hoogte van de Maeslantkering of de Blankenburgtunnel ten oosten van Maassluis/Rozenburg. Dan moet nog de keus volger over de lengte van de tunnel en de techniek van afzinken of boren. Maar er is weinig discussie over de vraag of er een extra tunnel moet komen. Ook de financiering lijkt dit keer tot weinig discussie te leiden.

Publicatie datum: 30-08-2011 10:46
Www.Cobouw.nl
 

·
Registered
Joined
·
1,698 Posts
anuit de media lijkt het wel of er alleen voorstanders zijn voor het inbouwen van Vlaardingen. Van de tegenstanders hoor je niets, of die worden doodgezwegen
Nederland is bij uitstek een land waar enorm veel (vaak te veel) wordt geluisterd naar de klaagzang van de enkele tegenstanders.
niet voor niets heeft met de A4 zo lang geduurd.
De Blankenburgtunnel mag er wat mij betreft komen. Maar de oranjetunnel/variant moet ook goed worden bestudeerd.
 

·
Registered
Joined
·
367 Posts
Brief mbt Westelijke oeververbinding van Minister Schultz van Haegen

1 september 2011

Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) bij Rotterdam

Geachte voorzitter, Met deze brief geef ik invulling aan uw verzoek d.d. 30 juni jl om een reactie te geven op een drietal documenten over de lopende MIRT Verkenning naar een Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) bij Rotterdam. De drie documenten zijn: een position paper van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen, MiddenDelfland, Schiedam en deelgemeente Hoek van Holland; een analyse van het participatieproces Elverding namens het Actiecomité Blankenburgtunnel Nee; een alternatief mobiliteitsplan van Milieudefensie over een groene Metropoolregio Den Haag-Rotterdam. Position paper van gemeenten en deelgemeente De positie van de vier gemeenten en de deelgemeente zoals verwoord in het position paper, is mij bekend......

lees hier de gehele brief + bijlage
 

·
Premium Member
Joined
·
35,709 Posts
Van www.rijnmond.nl van vandaag:

Kosten aanleg tunnel Nieuwe Waterweg rijzen de pan uit

5 september 2011

De kosten van een nieuwe tunnel onder de Nieuwe Waterweg vallen behoorlijk hoger uit dan gedacht. Dat schrijft Nieuwsblad Transport. De kosten van de Oranjetunnel zijn 2,5 miljard. Dat is een miljard meer dan gepland.

De Blankenburgtunnel is met anderhalf miljard, ruim een half miljard duurder. Nieuwsblad Transport baseert zich op voorlopige berekeningen van Rijkswaterstaat. Bij het nieuwe bedrag zijn kosten meegerekend voor natuurcompensatie, de bouw van geluidschermen en de aanpassingen voor het bestaande wegennet.

Officiëel heeft de overheid nog geen keuze gemaakt tussen de Oranjetunnel en de Blankenburgtunnel. De Rotterdamse havenondernemers van Deltalinqs hebben aangegeven dat ze het meest zien in het Blankenburgtracé. Daarbij loopt de weg ten oosten van Rozenburg, naar de overkant, tussen Maassluis en Vlaardingen.

De keuze wordt waarschijnlijk in november gemaakt.
Als deze bedragen werkelijk kloppen, dan is de Blankenburgtunnel een uitgemaakte zaak omdat deze tunnel verkeerstechnisch sowieso sterk de voorkeur geniet van de meeste betrokken gemeenten, bedrijven en burgers in de regio. Behalve het feit dat zelfs deze tunnelvariant door de hogere kosten met (nog meer) vertraging zou kunnen worden aangelegd. (meer tijd om het geld bij elkaar te schrapen).
 

·
Banned
Joined
·
5,040 Posts
Discussion Starter · #233 ·
Van www.rijnmond.nl van vandaag:
De Blankenburgtunnel is met anderhalf miljard, ruim een half miljard duurder. Nieuwsblad Transport baseert zich op voorlopige berekeningen van Rijkswaterstaat. Bij het nieuwe bedrag zijn kosten meegerekend voor natuurcompensatie, de bouw van geluidschermen en de aanpassingen voor het bestaande wegennet.
Een half miljard voor natuurcompensatie , geluidsschermen en aanpassingen voor het wegennet. Zoiets weet je natuurlijk niet van tevoren, dat komt zomaar ineens op de tafel van de minister te liggen.
Oh ja, mevrouw, dit waren we even vergeten, we dachten er alleen met het afgraven en het beton voor de tunnel er wel uit te zijn.

Wie neemt wie in de maling?

Ik hoop dat ze niet vergeten zijn de kosten voor strepen op de niewe wegen, eventuele verkeerslichten, richtingborden, middenbermbeveiliging en wat er nog meer bij wegenaanleg komt kijken mee te rekenen.
En zo'n tunnel moet aan veiligheidsnormen voldoen, dat wordt ook vaak vergeten . . .
 

·
Registered
Joined
·
14,152 Posts
Ik weet even niet wat er te lachen valt. Een stijging van de kosten met 66% is natuurlijk te belachelijk voor woorden en diep triest.
 

·
The only way is up
Joined
·
90,425 Posts
Het lijkt me niet meer dan normaal dat je zaken die Uplander noemt meeneemt in de berekeningen.
Een aantal volgen er uit de MER en andere risico assessments. Bovendien kun je ze op je klompen voelen aankomen. :eek:hno:
 

·
Registered
Joined
·
1,119 Posts
Ik vindt de plannen voor natuurcompensatie voor de aanleg van MV2 erg nobel. Zeker omdat dit ook vooral in gebieden buiten Voorne en HvH plaats vindt waar men weinig direct met MV2 te maken heeft.
De keuze voor de Blankenburgtunnel lijkt me in dit geval een uitgemaakte zaak. De haven heeft infrastructuur nodig en we hebben er zelf in de vorige eeuw voor gekozen mensen te huisvesten in het westen van de regio. Die moeten dan ook ontsloten worden.

Ik wordt wel altijd moe om de natuurbehoudsoproepen, de Veluwe of de Zeeuwse eilanden noem ik natuur, niet twee weilanden waar een metro-(nu nog trein)baan doorheen gaat. De metropoolregio Rdam-DH is voor Europese begrippen een metropool met veel open ruimten, enkel benutten we deze niet altijd goed. Veel liever zie ik onderhouden stadsparken verschijnen of een opwaardering van het waterfront welke in Vlaardingen ook nog niet optimaal is. Een overdaad aan open ruimte leidt tot middelmaat.

Verder vind ik de protesten ook selectief. Als men in Vlaardingen al begint moet men eens gaan kijken in Rozenburg, Pernis of Heijplaat, alleemaal dorpen die volledig ingericht zijn op het dienen van de haven en regio en veel minder een "eilandje" met alle luxe zijn op het gebied van regionale inrichting.
 

·
Registered
Joined
·
13,100 Posts
Ik weet even niet wat er te lachen valt. Een stijging van de kosten met 66% is natuurlijk te belachelijk voor woorden en diep triest.
Ik moest lachen om de cynische teksten van Uplander. Ben het natuurlijk met je eens dat dit geen kattenpis is zo'n kostenstijging. Als je het mij vraagt doen ze het expres om het plan er doorheen te krijgen en dan later met een reële begroting aan komen zetten als het in feite al te laat is.
 

·
Registered
Joined
·
1,119 Posts
Blankenburgtunnel scoort beter

Blankenburgtunnel scoort beter
7 september 2011

De Blankenburgtunnel lost de files rond Rotterdam beter op dan de Oranjetunnel. Dat blijkt uit een verkeersstudie van Rijkswaterstaat van de nieuwe westelijke oeververbinding.
Door de Blankenburgtunnel zou de drukte in de Beneluxtunnel met 10 procent afnemen, terwijl dat bij de Oranjetunnel maar 2 procent in de spits is. "Dan hoeft er maar één botsing te zijn en alles staat vast," zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Nadeel van de Blankenburgtunnel is dat het drukker wordt op de A20 tussen Vlaardingen en het Kleinpolderplein.

De verkeersmodellen worden verder uitgewerkt om een keuze te maken tussen de twee varianten van de oeververbinding.
http://rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2011%2Fseptember%2FBlankenburgtunnel%20scoort%20beter
 

·
Premium Member
Joined
·
35,709 Posts
^^ Ook dit bericht zal niemand verbazen denk ik. Het is duidelijk dat er nu door verschillende betrokken instanties en belangenverenigingen gepushed wordt voor het ook in mijn beleving beste, en het financieel meest haalbare tunnelplan. Dat die extra verbinding hard nodig is, zeker met Maasvlakte-2 in aantocht.
 
221 - 240 of 966 Posts
Top