SkyscraperCity Forum banner
301 - 320 of 966 Posts

·
Banned
Joined
·
5,040 Posts
Discussion Starter · #302 ·
Nog meer onzin via
VLAARDINGEN - Onlangs heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu de concept onderzoeksresultaten voor de Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) bekend gemaakt. Een kritische kijk op de verkeerscijfers toont aan dat er met een te beperkte blik naar de problematiek en de doelstellingen van beide tunnelalternatieven wordt gekeken om een goede keuze te kunnen maken.

Dat is de conclusie van het Actiecomité Blankenburgtunnel Nee en Milieufederatie Zuid/Holland, naar aanleiding van een rapport dat de twee woensdag publiceerden.

Bron: dichtbij.nl

Het rapport

Op de laatste pagina vliegen ze uit de bocht. De files nemen nu al af.
Als de A24 er komt dan is dat voor een goede verbinding. En door de verlenging van de A4 wordt de 'hele Rotterdams-Haagse metropoolregio juist eindelijk van een tekort verlost.
 

·
Premium Member
Joined
·
35,713 Posts
^^ In dat rapport staat een behoorlijk aantal fouten. En er wordt wel heel erg veel voor de eigen parochie gepredikt.

En dat volgens de slogan: Wij, van WC Eend............. :lol:. Daarmee is het rapport direct al grotendeels niet meer serieus te nemen. ;)
 

·
Registered
Joined
·
21,684 Posts
Wat ik bedoelde is de aanleg van de tunnel op het huidige tracé van de veerpont, zo krijg je niet dat hij vlak langs de krabbeplas/surfplas komt te liggen. (dit is inderdaad een vrij kunstmatige plas, zelf heb ik het er niet zo op, snel algen erin etc. maar vele mensen uit de regio recreeëren er met mooi weer, het gebied ten noorden ervan, dat niet wordt aangetast door de tunnel, de broekpolder met foppenpolderplas etc. is vele malen mooier, gelukkig zit die ringweg er niet in die dit gebied zou vernietingen). Ben benieuwd wanneer deze tunnels uiteindelijk gerealiseerd zijn. Als ze kiezen voor de Blankenburgtunnel kunnen ze denk ik tegelijkertijd maar beter ook alvast de Oranjetunnel aanleggen.

Milieurapport: Oranjetunnel betere variant
7 november 2011


De Oranjetunnel heeft veel minder gevolgen voor het milieu dan de Blankenburgtunnel. Dat blijkt uit de concept milieueffectrapportage die is opgesteld in opdracht van het projectteam Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO).


De Blankenburgtunnel, die tussen Vlaardingen en Maassluis naar Rozenburg zou worden aangelegd, heeft volgens de rapportage vooral qua geluid consequenties voor inwoners van Vlaardingen en Rozenburg. Daarnaast wordt waardevol weidelandschap vernietigd.

Ook heeft de tunnel grote gevolgen voor de bodemstructuur, waar de kans op verzilting en verontreiniging groter is. Tot slot loopt het tracé ook door gebieden met grote archeologische waarde. Al deze minpunten gelden in mindere mate of niet voor de Oranjetunnel.

De concept milieueffectrapportage is vrijdag met een verkeersstudie verstuurd naar de gemeenten en andere bestuurlijke organen die bij de plannen zijn betrokken.

Gemeenten

De gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Midden-Delfland en de deelgemeente Hoek van Holland zeggen in een reactie dat het nieuwe rapport hun bezwaren tegen de Blankenburgtunnel ondersteunt.

Ook wordt de voorkeur van de gemeenten voor de Oranjetunnel bevestigd. ‘Deze variant voorkomt bovendien het verlies van nog meer groene ruimte in het Midden-Delfland’, schrijven de gemeenten in een verklaring aan RTV Rijnmond.

Beslissing

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu neemt binnen een paar weken een beslissing over de Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Uit eerdere berekeningen bleek dat de Blankenburgtunnel goedkoper is en nog beter is voor de doorstroming op de ruit van Rotterdam. Beide tunnelvarianten voldoen aan de bereikbaarheidsnormen die bij de start van het NWO-project zijn gesteld.
http://rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?...er/Milieurapport: Oranjetunnel betere variant

 

·
Registered
Joined
·
2,458 Posts
Doel van de tunnel is de verkeersdoorstroming te verbeteren.

Doel van de regering is om te besparen op kosten.

Milieubesparingen zijn geen doel... en komen dus pas later.

Conclusie: Blankenbergtunnel.
 

·
Premium Member
Joined
·
35,713 Posts
Doel van de tunnel is de verkeersdoorstroming te verbeteren.

Doel van de regering is om te besparen op kosten.

Milieubesparingen zijn geen doel... en komen dus pas later.

Conclusie: Blankenbergtunnel.
En om de economische groei van de haven, de regio en het achterland zekerder te stellen.

Daarmee blijft de conclusie hetzelfde: bouw de Blankenburgtunnel (zoals die ook al enkele tientallen jaren geleden gepland was). ;).
 

·
Premium Member
Joined
·
35,713 Posts
Ook de Gemeente Rotterdam kiest voor de Blankenburgtunnel. Van www.rijnmond.nl:

Rotterdam kiest voor Blankenburgtunnel

11 november 2011

De gemeente Rotterdam vindt de Blankenburgtunnel een betere keus dan de Oranjetunnel. De doorstroming van het verkeer is volgens de gemeente erg belangrijk.
Met de Blankenburgtunnel stroomt het verkeer door de bestaande Beneluxtunnel beter door en worden de bereikbaarheid van Pernis, Hoogvliet en delen van Charlois beter.

Wel dient er nader onderzoek te worden gedaan naar de gevolgen van de toename van het verkeer op de A20 tussen het Kethelplein en Kleinpolderplein en de A15 tussen Rozenburg en de Harmsenbrug.

Verder wordt de voorkeur uitgesproken voor de Blankenburgtunnel Krabbeplas West, die weliswaar minder gunstig uitpakt voor het natuurgebied tussen Maassluis en Vlaardingen, maar wel voor de inwoners van Vlaardingen als het gaat om de luchtkwaliteit.
 

·
Speed freak
Joined
·
1,077 Posts
Dat jij liever kano't tussen het asfalt dan in rietland wisten we al. Denk dat weinigen weten hoe mooi het stukje foppepolderplas etc. is.
Dus een paar kanoërs per dag moeten belangrijker zijn dan duizenden forenzen ?

Het totaalplaatje wordt elke keer over het hoofd gezien, economische voordelen voor iedereen zijn blijkbaar minder belangrijk dan enkele tientallen, misschien een paar honderd, NIMBY mensen en recreanten...

Maar goed, ik maak me druk om de A20, meestal rijdt het nu wel door bij Vlaardingen, ik ben bang dat het extra verkeer daar Ri. de neiuwe A4, voor problemen gaat zorgen.
Het liefst zie ik, net als het havenbedrijf, beide wegen verschijnen, en dan ook nog een fatsoenlijke aansluiting va. de oranjetunnel naar de A4, evt. de N223 naar Autoweg upgraden ?

Oké, je houd van kanoën, maar moet daarom alle weiland in je omgeving verboden terrein zijn voor infra ?
 

·
Registered
Joined
·
21,684 Posts
Onzin, de beide tunnels zie ik het nut best van in. Zijn ook niet zo aantastend voor het landschap, komen vrij snel bovenen sluiten dan aan op de rest van de wegen, wel moet de weg naar HvH/Naaldwijk verbreed worden denk ik. Ben ik allemaal geheel voor. En die kassen die sneuvelen bij de Oranjetunnel zijn ook niet erg. Bij de Blankenburgtunnel valt het ook wel mee qua weiland, dat is niets vergeleken met wat er ten noorden van ligt. Echt, ga eens met me mee, in het gebied Broekpolder&Foppepolderplas recreëert heel het westen van de Rijnmond boven de rivier. Prachtig typisch Hollands polder landschap, met rietlanden, vele vogelsoorten en bebossing etc. Erg het behouden waard.
 

·
Registered
Joined
·
21,684 Posts
Stadsregio kiest voor Blankenburgtunnel
1 december 2011


De Stadsregio Rotterdam heeft een voorkeur voor de Blankenburgtunnel als nieuwe oeververbinding. De voorkeur is als advies overgebracht aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur, die eind december een beslissing neemt.


In het advies spreekt de Stadsregio de voorkeur uit voor het tracé Krabbeplas-West. Naast het advies moet er volgens de gemeenten in de Rijnmond ook nader onderzoek komen naar de gevolgen van de Blankenburgtunnel voor het wegennet naar Hoek van Holland, bij Rozenburg en tussen de N57 en Rozenburg.

De Stadsregio Rotterdam is één van de partijen die minister Schultz van Haegen van adviezen voorziet. De gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Delft en Midden-Delfland zijn tegen en houden een voorkeur voor de Oranjetunnel.
http://rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?...ember/Stadsregio kiest voor Blankenburgtunnel
 

·
Registered
Joined
·
14,152 Posts
Dan vraag ik me af: de gemeenten die tegen zijn en ook lid zijn van de Stadsregio, houden die dan in het vervolg hun mond nu de Stadsregio democratisch gekozen heeft dat het de Blankenburgtunnel wordt?
 
301 - 320 of 966 Posts
Top