Skyscraper City Forum banner
21 - 40 of 958 Posts

·
The only way is up
Joined
·
88,209 Posts
Havenbedrijf Rotterdam: spoed met Blankenburgtunnel

Havenbedrijf Rotterdam wil haast maken met de Blankenburgtunnel. Deze tunnel onder de Nieuwe Waterweg bij Rozenburg moet de huidige Beneluxtunnel ontlasten. Het havenbedrijf wil het Rijk zelfs geld voorschieten om de realisatie te versnellen.

Lees meer
In het ideale geval was hij nu al klaar voor de start van de verbreding van de A15, maar dat is dagdromen. :)
 

·
Rotterdammer!
Joined
·
14,104 Posts
Grootste probleem voor een brug is niet Mammoet maar de werf van Keppel Verolme met al die booreilanden.
Die krijg je nooit van z'n leven onder een brug door.
Hoe vaak komen die booreilanden voorbij varen? Volgens mij niet vaak, een brug met klep zou dus prima kunnen. Kunnen we het ontwerp van de Lange Wapper niet overkopen? ;)
 

·
Registered
Joined
·
35,112 Posts
^^ Had de Lange Wapper een klep in het ontwerp? :dunno: Een brug met klep zou hier uiteraard prima kunnen, maar zou (incidenteel) wel een tijdelijke stremming voor het wegverkeer opleveren. Maar als men daarmee meerdere honderden miljoenen kan uitsparen, is het wellicht een optie. (als het gaat om de beslissing brug of helemaal niets).
 

·
Bas
Joined
·
14,760 Posts
Één van de sterke punten van de Rotterdamse haven is het zonder beperkingen toegang bieden tot de grootste drijvende objecten ter wereld. Dat moet zo blijven. Een brug moet nooit in de gedachten opkomen, veel havensteden hebben daar nu al spijt van. Leg nu dus maar snel die Blankenburg(er) Tunnel aan, er zal toch iets gebouwd moeten worden om de zaak mobiel te houden in Rijnmond en Haaglanden.

In Hamburg passen de grootste containerschepen voor Altenwerder niet eens meer onder de Köhlbrandtbrücke (65 m. doorvaarthoogte), en daar wil men nu ook haast maken met een vervangende tunnel. En afgelopen weekend reed ik twee maal over de Jan Berghausbrücke in Leer (Ems), zelfs deze brug is recentelijk opgelapt ten behoeve van de steeds breder wordende cruiseschepen uit Papenburg. Grapje van 12 miljoen Euro om eventjes de doorvaartbreedte te wijzingen naar momenteel 64 meter! :cool:
 

·
Banned
Joined
·
5,040 Posts
Discussion Starter · #26 ·
OK, ik begrijp de argumenten tegen een brug.

Overigens werd in 2007 met een vierde variant rekening gehouden, nl een Oranjebrug. De argumenten hiervoor zijn:
Voor de brugvariant is gerekend met een basculebrug met een doorvaarthoogte van 60 meter.
Dit betekent dat het normale nautische verkeer op de Nieuwe Waterweg geen hinder van de brug ondervindt, maar dat voor bijvoorbeeld offshore transporten de brug geopend kan worden. ... Uit het onderzoek blijkt dat het technisch en ruimtelijk mogelijk is om alle varianten aan te leggen, al is de brug vanwege de hoogte zeer complex. Een brug vormt wel een duidelijk landmark van de regio.
Bron: www.kvk.nl/download/NieuweWaterweg_14-1-7_tcm73-162407.pdf een download van pagina www.kvk.nl/
 

·
Registered
Joined
·
35,112 Posts
^^ Een dergelijke brug zou uiteraard een heel mooi gezicht zijn. Ik wist dat er echt met een brug rekening is gehouden. Ik dacht dat de brug meer een wens van architectuurliefhebbers was en niet een serieuze optie.

Maar goed, de Blankenburgtunnel heeft de hoogste prioriteit en is blijkbaar het meest kansrijk. Dat zou al een grote en belangrijke ontwikkeling voor de verbindingen in de havenregio zijn. Een volgende verbinding zal daarna niet zo snel worden aangelegd, tenzij dat de groeicijfers van de haven door o.a. Maasvlakte II zodanig zijn (en zoveel verkeersdruk genereren) dat ook die optie versneld zal gaan worden onderzocht. ;)
 

·
The only way is up
Joined
·
88,209 Posts
Hopelijk gooit dit geen roet in het eten. Misschien toch goed dat het havenbedrijf mee betaalt.

Minder geld voor wegen door Edwin Timmer en Wouter de Winther
DEN HAAG - De fileaanpak, het aanleggen van meer asfalt en investeringen in het spoor staan op losse schroeven.

Het is niet zeker of het nieuwe kabinet het extra geld dat hiervoor gereserveerd is, daadwerkelijk inzet of wegbezuinigt, melden welingelichte kringen rond het Binnenhof aan De Telegraaf.

Nieuwe wegen en spoorbanen worden al jaren grotendeels gefinancierd uit het zogenaamde FES-fonds dat wordt gevuld met de aardgasopbrengsten. In het regeerakkoord staat echter: 'Er vindt deze periode geen additionele voeding plaats van het FES. De onbelegde ruimte komt ten goede aan de algemene middelen.'

Dit duidt erop dat minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) het de komende jaren met miljarden minder moet doen. De 'additionele voeding' die niet plaatsvindt, heeft tot gevolg dat het aardgasgeld dat normaal onder meer voor wegenaanleg beschikbaar is, tussen de twee en drie miljard euro per jaar, voortaan rechtstreeks in de schatkist verdwijnt.

Goed ingevoerde bronnen bevestigen dat 'onbelegde ruimte' eigenlijk alle plannen betreffen die wel door het vorige kabinet aangekondigd zijn, maar nog niet officieel bekrachtigd zijn in de ministerraad. Het ministerie van Infrastructuur wilde gisteren niet vertellen welke plannen door de forse bezuiniging geschrapt worden.

In de Tweede Kamer is verbijsterd gereageerd op het afknijpen van het FES-fonds. "Het is het best verstopte paasei in het regeerakkoord", schampert PvdA-Kamerlid Samsom na bestudering van de cijfers. "Tot 2020 bezuinigen ze 6,5 miljard op wegen, water, milieu en kennis en innovatie. Filebestrijding zal geheel stilvallen", aldus de PvdA-er.

Onnodig

D66'er Koolmees denkt dat het FES-fonds, bedoeld om de economie structureel te versterken, in feite wordt afgeschaft. "Slecht voor Nederland en bovendien onnodig", zegt de parlementariër. "Omdat het kabinet niet bereid is echte hervormingen in te voeren, haalt het geld weg bij projecten die de economie echt aantoonbaar beter zouden maken", zegt Koolmees. De onderhandelaars van VVD en CDA hebben wel een extra investering van 500 miljoen euro in het regeerakkoord laten opnemen, maar dat is volgens ingewijden snel op.
(Telegraaf)
 

·
Registered
Joined
·
651 Posts
Mijn voorkeur zou zeker naar de oranjetunnel uitgaan. Er moet sowieso een extra tunnel komen. Een paar maanden geleden was de beneluxtunnel afgesloten en toen stond het in de gehele Zuivleugel vast.

De Blankenburgtunnel lijkt mij echter een lapmiddel. De keuze is puur gebaseerd op de aanlegkosten. Met deze tunnel wordt het verkeer weer terug geleid naar de al overvolle ring van Rotterdam. Met een tunnel die tien kilometer ten westen van de beneluxtunnel ligt en het verkeer naar de A4 leidt wordt de Beneluxtunnel toch niet ontlast? Ik weet zeker dat straks alles vast staat rond het knooppunt Kethelplein zoals het nu ook vaststaat richting de A13. Het probleem wordt gewoon verplaatst. Volgens mij was het ook de bedoeling dat er in geval van een calamiteit de haven nog altijd bereikbaar zou zijn. De haven ligt echter 40 kilometer naar het westen onderhand.

Met de Oranjetunnel zou er een snelle verbinding ontstaan tussen de glastuinbouw en de haven. Veel havenactiviteiten aan de noordkant zijn nu nog verbonden aan het Westland, maar dit is steeds meer naar het zuiden gegaan en dit zal alleen maar toenemen. Bovendien kan er een doorgaande weg gecreëerd worden richting de A4.Veel van de infrastructuur wordt op dit moment al aangepast om die doorstroming mogelijk te maken binnen het 3-in-1 project. Het Westland is dan ook helemaal geen rustig gebied zoals hiervoor werd gesuggereerd, maar gewoonweg een enorm intensief kassengebied met steeds meer daaraan verbonden industrie en dienstverlening wat tot een enorme toename aan vrachtverkeer leidt. Daarnaast wonen er meer dan 100.000 mensen. Dit gebied zou veel beter ontsloten moeten worden met verbindingen naar het noorden (veiling, vliegveld) en zuiden (haven) in tegenstelling tot de gemeenten ten westen van Rotterdam.

Een ander belangrijk punt is zeker ook dat de Blankenburgtunnel gewoonweg een zeer mooi recreatiegebied zal doorsnijden, waar de afgelopen jaren veel geld in is geïnvesteerd. Daarnaast zou het een aanleiding kunnen vormen om in de toekomst de weg te alsnog te verlengen door het Midden-Delfland richting de A4.
 

·
The only way is up
Joined
·
88,209 Posts
Het gaat niet alleen om het ontlasten van de Beneluxtunnel, (die heeft capaciteit zat) maar de Botlektunnel en de A15.
Als de Botlektunnel dicht is zit iedereen opgesloten in de haven. Dat is een onaanvaardbare situatie.

Ben het met je eens over het Westland dat de Blankenbergvariant kansen biedt. Als beide tunnels samen te duur zijn is tolheffing misschien een oplossing? :)
 

·
Registered
Joined
·
63 Posts
^^ het gaat dus niet zozeer om ontlasten maar om het bieden van een alternatieve route.

De verbreding A15 MaVa (Maasvlakte-Vaanplein) voorziet bovendien in een nieuwe Botlekbrug.

Overigens lijkt tolheffing mij een goede oplossing mocht financiering niet rondkomen.
 

·
Banned
Joined
·
5,040 Posts
Discussion Starter · #32 ·
Over tolheffing heeft voormalig minister Eurlings zich in 2009 al eens uitgesproken. Hij zei o.a.
''Tol kan deels de aanlegkosten dekken'', zei Eurlings maandag in de Tweede Kamer. Een motie van CDA en VVD pleit voor tolheffing om de nieuwe tunnel sneller te kunnen aanleggen.

De bewindsman zei dat de Westerschelde-toltunnel ook met privaat geld is aangelegd. Gebruikers betalen zo die kosten terug. ''Ik hoop dat dit een schoolvoorbeeld van publiek-private samenwerking kan worden'', aldus Eurlings.

Bedrijfsleven
Hij waarschuwde wel dat de tol alleen geldt voor de met het bedrijfsleven betaalde infrastructuur. ''En niet voor met belasting betaalde wegen.''
Bron: www.nu.nl/14-12-2009
 

·
Registered
Joined
·
651 Posts
^^

Als de Botlektunnel niet dicht is, is het wel de Thomassentunnel en dan zit je nog steeds met hetzelfde probleem.

Wat ik zei. Een alternatieve route is zeker nodig, maar dat is het enige waar naar wordt gekeken. Er wordt een gebied aangetast, wat die weg helemaal niet nodig heeft (meer verkeer langs Rozenburg, Maassluis en Vlaardingen en sluipverkeer door Midden-Delfland). Zorg dan voor een alternatief die meer naar het westen ligt en kan zorgen voor een betere noord-zuid verbinding.
 

·
Banned
Joined
·
5,040 Posts
Discussion Starter · #34 ·
Natuurmonumenten wil de Oranjetunnel

Natuurmonumenten verzet zich tegen de mogelijke aanleg van de Blankenburgtunnel, een nieuwe wegverbinding ten westen van de bestaande Beneluxtunnel. Volgens Natuurmonumenten-directeur Jan-Jaap de Graeff vormt de Blankenburgtunnel een ernstige bedreiging voor natuur, landschap en cultuurhistorie in Midden-Delfland. En er is een goed alternatief: de westelijker gelegen Oranjetunnel.

Om de bereikbaarheid in de regio Rotterdam te verbeteren, willen overheden een Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) aanleggen. Deze moet de A15 met de A20 verbinden. Uit voorstudies zijn twee alternatieven overgebleven, de Blankenburgtunnel en de Oranjetunnel. Natuurmonumenten wil dat de Blankenburgtunnel van de tekentafels verdwijnt.

De acht kilometer westelijker gelegen Oranjetunnel is een goed alternatief. Deze weg spaart het unieke landschap van Midden-Delfland en is wel inpasbaar in het omliggende landschap.

20-10-2010
Bron: www.infothuis.tv
 

·
Registered
Joined
·
5,750 Posts
^^
Dat klopt wel, het alternatief is alleen 200 miljoen euro duurder (tunnel is daar langer). In een interview met TVrijnmond reageerde die woordvoerder van natuurmonumenten op die constatering dat dat niet hun probleem was. :lol:

En als ik eerlijk ben, van wat ik zag van dat natuurgebied vind ik het er wel mooi uitzien. Zou het persoonlijk zonde vinden als dat zou verdwijnen.
 

·
Registered
Joined
·
35,112 Posts
^^ Plus dat de A20 over een langer traject een kwalitatieve impuls nodig heeft. Maar als dat geregeld wordt kan ik heel goed met de keuze voor de Oranjetunnel leven. Met name het argument dat ook de Tomassentunnel geblokkeerd kan raken is een sterke. Twee potentiële tunnelblokkades kunnen met de Oranjetunnel worden omzeild (of letterlijk: omreden ;)). Die extra miljoenen zijn hier beter te verantwoorden dan de extra miljoenen voor de A4-MD.

Wel kan op (de lange) termijn door deze keuze "de roep" om de ooit eens geplande A54 (Westland-Delft) sterker worden.
 

·
The only way is up
Joined
·
88,209 Posts
^^ Mee eens, persoonlijke voorkeur blijft toch Blankenburg. (eigen belang;))

De Thomassentunnel is eigenlijk geen alternatief voor de Botlektunnel. Reden is dat de weg richting N57 gaat en de Groene Kruisweg kan de drukte bij lange na niet aan als de Botlek dicht is.
 

·
Registered
Joined
·
1,736 Posts
Mijn voorkeur zal ook uitgaan van de meest oostelijke Blankenburg variant.

Alleen vraag ik me dan af of ze wel is hebben nagedacht om ook een metrotunnel er bij te maken net zoals bij de Benelux. Het zal dan wel wat meer kosten, maar gecombineerd is nog altijd goedkoper dan dit apart te doen.

Het voordeel hiervan lijkt mij dat je Rozenburg en de rest van Voorne-Putten hiermee een goede aansluiting kan geven op de metro richting Rotterdam en andersom ook voor de mensen die werken in de havens. Uiteraard ga ik hier van uit, dat de Hoekse lijn word omgebouwd naar het metrosysteem.
 

·
Registered
Joined
·
35,112 Posts
^^ Een dergelijke metroverbinding zal veel en veel te duur blijken te zijn. Het OV maakt altijd een structureel verlies dat wordt gecompenseerd (betaald) uit de algemene middelen. Dit omdat een goed OV een belangrijke sociale en economische functie heeft.

Er zijn echter grenzen aan hoeveel verlies je op een OV traject kan maken. Als de metrolijn Rotterdam-Zuid naar Ridderkerk en HI-Ambacht, Zwijndrecht en Dordrecht al niet rendabel te krijgen is kun je de illusie over een dergelijke metrolijn naar Rozenburg en (veel verder gelegen) Brielle en Hellevoetsluis, met veel lagere inwoneraantallen, echt wel vergeten. ;)
 

·
Registered
Joined
·
14,152 Posts
Een metro in die contreien is inderdaad veel te duur. Bovendien zal er niet zoveel forensenverkeer met de metro zijn, omdat veel mensen die daar wonen in de haven werken of elders (bijv. het Westland). Studenten wonen liever in Rotterdam dan in zulke halfdode plaatsen.
 
21 - 40 of 958 Posts
Top