Skyscraper City Forum banner
41 - 60 of 958 Posts

·
Banned
Joined
·
5,040 Posts
Discussion Starter · #42 ·
VVD: tol op tweede vaste oeververbinding
30 november 2010

De tweede vaste oeververbinding bij Rotterdam moet een tolweg worden, om de bouw van de tunnel mogelijk te maken. Dat wil de VVD in de Tweede Kamer.

De tunnel zou er in 2018 moeten liggen. Oppositiepartijen zien niets in tolheffing, omdat mensen daardoor op kosten worden gejaagd. Volgens VVD-kamerlid Aptroot valt dat wel mee, omdat de Beneluxtunnel gewoon gratis blijft.

De gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Midden-Delfland zijn bezorgd over de snelle besluitvorming rond de nieuwe tunnel die ten westen van Rotterdam moet komen.De college's van burgemeesters en wethouders hebben daarom een brandbrief naar minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat gestuurd. De vier gemeenten zijn bang dat door de tijdsdruk geen zorgvuldig besluit genomen kan worden.Daarnaast zijn de gemeenten bang dat door de onzorgvuldigheid gekozen gaat worden voor de Blankenburgtunnel ter hoogte van Maassluis, terwijl hun voorkeur uitgaat naar de Oranjetunnel die een stuk westelijker ligt.De gemeenten willen graag op korte termijn met de minister om de tafel om het besluitvormingsproces goed te bespreken.De gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Midden-Delfland zijn bezorgd over de snelle besluitvorming rond de nieuwe tunnel die ten westen van Rotterdam moet komen.Waar de nieuwe tunnel moet komen te liggen is nog altijd niet bekend. Vlaardingen en Maassluis pleiten voor de zogeheten Oranjetunnel, die ten westen van Maassluis zou worden aangelegd. De gemeenten op Voorne-Putten en het Havenbedrijf sluiten de aanleg van de Blankenburgertunnel niet uit, die ten oosten van Maassluis zou komen te liggen. Rotterdam heeft geen uitgesproken voorkeur.

Aptroot heeft tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu verder gepleit voor een Deltaplan voor snelwegen, om de komende jaren extra asfalt aan te kunnen leggen.
www.rijnmond.nl

Charlie wil heel Nederland bezaaien met tolwegen. Zodat hij en zijn vriendjes bij de PVV ongestoord over de tolweg kunnen, het liefst 140 km/u en het gewone volk (Henk en Ingrid) die het niet kan betalen en geen snelle auto heeft op de oude wegen. En hij was zo tegen de kilometerheffing. Zie ook VVD wil tolbrug naar Almere
 

·
Registered
Joined
·
35,112 Posts
^^ Grappig dat minister Eurlings nog wordt aangeschreven. Of zouden die vier gemeenten die brief al iets eerder hebben verstuurd? ;)

Maar tol is uiteraard uit den boze. Dit zijn verbindingen die er al lang hadden moeten liggen, en door de politieke besluiteloosheid er nog steeds niet liggen. En daarom nu (veel) meer kosten om alsnog te realiseren. Daarvoor is echter jaren geleden, en tot op de dag van vandaag, ruim geld voor betaald door de automobilisten. Daarnaast betekent tol dat velen alsnog gaan omrijden het de verkeerlast onnatuurlijk en onevenredig verdeeld gaat worden, wat er voor zorgt dat een deel van de verbeteringsmaatregelen dus niet optimaal gaat worden benut.
 

·
Registered
Joined
·
221 Posts
www.rijnmond.nl

Charlie wil heel Nederland bezaaien met tolwegen. Zodat hij en zijn vriendjes bij de PVV ongestoord over de tolweg kunnen, het liefst 140 km/u en het gewone volk (Henk en Ingrid) die het niet kan betalen en geen snelle auto heeft op de oude wegen. En hij was zo tegen de kilometerheffing. Zie ook VVD wil tolbrug naar Almere

Is toch wel een verschil tussen een paar toltunnels/wegen/bruggen waarbij er ontwijkende alternatieven zijn voor Henk en Fatima en de kilometerheffing waar burgers betalingen niet kunnen vermijden.
 

·
Registered
Joined
·
16 Posts
Is toch wel een verschil tussen een paar toltunnels/wegen/bruggen waarbij er ontwijkende alternatieven zijn voor Henk en Fatima en de kilometerheffing waar burgers betalingen niet kunnen vermijden.
Maar je vergeet dat bij de kilometerheffing de wegenbelasting zou komen te vervallen. Met de toltunnel betaal je als het ware tol voor de tunnel en wegenbelasting om de beneluxtunnel te onderhouden.

Of te wel je betaald voor iets wat je niet gebruikt. Terwijl je bij de kilometerheffing niet zou betalen als je er geen gebruik van maakt.
 

·
Helder
Joined
·
2,689 Posts
Ik loop of fiets nooit, toch betaal ik mee aan de fiets- en voetpaden. ;)

Maar, serieus, ik vind het niet eens zo'n slechte optie. We hebben toch wel meer toltunnels in Nederland?

Bovendien betaal je ook als je de pont bij Rozenburg pakt.
 

·
Banned
Joined
·
5,040 Posts
Discussion Starter · #47 ·
Aptroot kwam met zijn plannetje in de
Tweede Kamer, 28e vergadering, Dinsdag 30 november 2010

De heer Bashir (SP):.

De heer Aptroot heeft mooie praatjes. Het lijkt wel alsof ik voor de heer Eurlings sta, want die had ook altijd mooie praatjes. Het blijft een feit dat de VVD de automobilist extra laat betalen via de tolpoortjes. Weet de heer Aptroot nog, welke kwalificaties de VVD gebruikte en welk een felle toon die aansloeg tegen de ministers Eurlings en Netelenbos? Wat wil de VVD nou? Wil de VVD haar eigen minister tot Melanie Tolpoort maken? Daar komen die tolpoortjes voor..

De heer Aptroot (VVD):.

Nee, zo is het niet. Wij willen keihard doorgaan met alle plannen die wij tot 2020 en 2028 voor het bestaande wegennet hebben: flink asfalteren, meer wegen en bredere wegen. Wij zetten daar de tolwegen bovenop, maar geen automobilist hoeft er gebruik van te maken. Hij kan namelijk via de A6 en A9 van Almere naar Amsterdam rijden of terug. Wij bieden dus een extra mogelijkheid en die kunnen wij alleen voor elkaar krijgen als wij tol heffen. Hetzelfde geldt voor Rotterdam. De Beneluxtunnel blijft gratis, maar de Blankenburgtunnel of de Oranjetunnel komt daar bovenop. Het aardige is dat bijna in het hele land enorm daarover gejuicht wordt zowel door ondernemers met bestelauto's of vrachtauto's als door particulieren. De SP laat meer dan 3 mld. bezuinigen op wegenaanleg en doet niets voor de automobilist. De SP laat de automobilist en het bedrijfsleven in de steek op een verschrikkelijke manier..

De heer Slob (ChristenUnie):.

Ik zwijg even. Dit zijn nogal wat woorden aan het adres van de SP. De heer Aptroot zegt dat de VVD de automobilist niet in de steek heeft gelaten. De VVD had 1,5 mld. in gedachten om in deze periode in wegen te investeren, maar dat is niet helemaal uitgekomen..

Ik heb ook een vraag over de tolpoortjes. Als je 130 km/u wilt rijden, is het sowieso al lastig om langs de tolpoortjes gaan. Maar is het geen ordinaire belastingverhoging voor de automobilist? Bij rekeningrijden gingen substantieel de belastingen omlaag. Een aantal belastingen kon daardoor langzaam maar zeker worden afgebouwd. De tolpoortjes en de belasting daarvoor komt er extra bij. Daarvoor moet extra betaald worden. Dat zal vele malen het kwartje van Kok, dat zo verfoeid is, gaan overstijgen. Wordt het dan de euro van Aptroot? Hoe gaan wij dat doen? Voor de automobilist is het toch een lastenverzwaring?
Mevrouw Van Veldhoven (D66):.

Mijnheer Aptroot, u bent heel enthousiast over betalen voor gebruik. Ik deel dat enthousiasme wel, en dat betalen voor gebruik lijkt mij dan ook een uitstekende oplossing voor de files. Jammer dat u dat net hebt afgeschoten. Wat we weten over extra asfalt, is dat de opluchting waarover u het had maar tijdelijk is. Tegen alle mensen die nu kunnen doorrijden bij Den Bosch en Eindhoven zeg ik: geniet ervan zolang het kan, want in de beleidsbrief schrijft de minister zelf dat de files met 16% gaan toenemen. Zoals u ook weet, komt er inderdaad een beetje geld bij. Hoeveel files hebt u nu eigenlijk opgelost? Hoeveel files zijn er nu minder aan het eind van deze kabinetsperiode?.

De heer Aptroot (VVD):.

Ik zou willen dat we dat konden berekenen. Maar een ding is duidelijk: met de manier waarop we nu al werken, zonder die paar extra zaken die we nog willen, zullen we de files behoorlijk opruimen, maar het aantal plekken waar we nog niet aan toekomen -- sommige projecten lopen tot 2028 -- zullen toenemen. Wij hopen dat de economie weer gaat groeien en dat de Tweede Maasvlakte straks vol met bedrijven zit. Dan krijgen we forse nieuwe knelpunten. Dan kun je twee dingen doen: laat maar vastlopen, of de knelpunten weghalen, want de economie moet draaien. Dan hopen we dat er meer over water en/of het spoor gaat, maar de weg is absoluut nodig..

Mevrouw Van Veldhoven (D66):.

Helemaal met u eens. Ik hoop ook van harte dat de economie hard gaat groeien, en dat de Tweede Maasvlakte alle activiteiten krijgt die daar zijn gepland. Maar er was een maatregel die de files met 40% kon verminderen, en u kiest ervoor die niet in te voeren. Dát is de realiteit..

De heer Aptroot (VVD):

Wij gaan geen kilometerheffing invoeren. Dat is absoluut de realiteit..

Wij hebben al eerder gevraagd om voor de MIRT-behandeling van komende week maandag, waar we over al die individuele projecten gaan praten, te komen tot een nieuw overzicht tot 2028. Welke projecten zijn vastgelegd, welke projecten zijn nog niet definitief vastgelegd, maar worden al langer besproken en zijn deels vastgelegd, en wat is de vrije ruimte? Dat zouden we echt moeten weten. Voor ons als VVD geldt in ieder geval dat sprake moet zijn van continuïteit en betrouwbaarheid. Wij vinden daar waar we al een tijd in gesprek zijn met de regio's dat we gewekte verwachtingen en gemaakte afspraken moeten nakomen. Alle projecten waar hele of gedeeltelijke toezeggingen zijn gedaan, moeten worden afgerond, en worden tot en met 2020, en zo nodig tot en met 2028 uitgevoerd. Voor nieuwe wegen moeten wij echt afwegingen maken. Vandaar onze vraag om dat overzicht. Wij vinden dat wij dan -- of het nu om nieuwe wegen gaat, of om spoorprojecten -- moeten afwegen wat het economisch belang is, wat de verkeersveiligheid is en wat het woon- en leefmilieu daarbij betekent..

Het is mogelijk om te versnellen in infrastructuur als er ruimte wordt geboden aan publiekprivate samenwerking, en wat ons betreft ook aan volledig private projecten. Vorig jaar hebben CDA en VVD het voorstel gedaan voor de tweede westelijke oeververbinding Rotterdam. Het zou nog steeds mogelijk zijn dat die er in 2016 tot 2018 komt. Hoe staat het met het project? Hoe lopen gesprekken met private partijen, waaronder het Havenbedrijf Rotterdam? Heeft het Rijk duidelijk gemaakt wat de voorwaarden zijn op basis waarvan private partijen het project kunnen realiseren? Er moet sprake zijn van een beperkt aantal voorwaarden, van zo min mogelijk voorschrijven, maar natuurlijk moet de aantakking op bijvoorbeeld een A15 of een A20 moeten bekeken. Er moet worden gekeken naar de ruimtelijke inpassing, en naar de betekenis voor het woon- en leefmilieu. Dat moet wel worden geregeld.
www.tweedekamer.nl
 

·
Banned
Joined
·
5,040 Posts
Discussion Starter · #49 ·
Natuurmonumenten wil Blankenburgtunnel van de tekentafel
3 december 2010

Binnenkort vergadert de Tweede Kamer over het nieuwe beleid voor infrastructuur in Nederland. Voor Natuurmonumenten een goed moment om uiting te geven aan haar standpunt over de Blankenburgtunnel met de tekst `Als je van Midden-Delfland houdt, dan ben je tegen de Blankenburgtunnel'.

Twee opties

De Blankenburgtunnel is een van de twee overgebleven opties voor de zogeheten Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Dit is een nieuwe snelweg die het ministerie van I&M en Stadsregio Rotterdam willen aanleggen om de A20 met de A15 te verbinden. De andere overgebleven optie is de Oranjetunnel, ongeveer 8 km westelijker. Natuurmonumenten ziet niets in de Blankenburgtunnel, want deze nieuwe snelweg is een bedreiging voor natuur, landschap, cultuurhistorie en leefbaarheid van Midden-Delfland. Het alternatief, de Oranjetunnel, heeft al deze nadelen niet en lijkt - in tegenstelling tot de Blankenburgtunnel - wel goed inpasbaar in het landschap.

Onherstelbare aantasting

Het spandoek tegen de Blankenburgtunnel, vlakbij de eeuwenoude Eendenkooi Aalkeetbuiten, staat op een symbolische plaats. Als de nieuwe snelweg wordt aangelegd, wordt het landschap op of rondom deze plek onherstelbaar aangetast. Niet alleen de eendenkooi moet er dan aan geloven; de hele Aalkeetbuitenpolder verliest dan zijn betekenis voor weidevogels. Dat is des te schrijnender door de versnelde achteruitgang van deze typisch Nederlandse vogelsoorten sinds het begin van deze eeuw.

Groene long

Ook het landschap van Midden-Delfland in zijn totaliteit zou opnieuw worden doorsneden, na het recente besluit over de aanleg van de A4 door Midden-Delfland. Het gebied is de groene long van dit verstedelijkte zuidwestelijk deel van de Randstad. Een gebied tussen Den Haag, Delft, Rotterdam en het Westland waarin talloze recreanten rust en ruimte vinden.

Kapitaalvernieting

Aanleg van de Blankenburgtunnel zou tevens kapitaalvernieting betekenen. De afgelopen dertig jaar is Midden-Delfland door de Reconstructiewet met succes beschermd tegen oprukkende verstedelijking en is er veel geïnvesteerd in de kwaliteit van het gebied. Deze inspanningen zouden door deze nieuwe weg voor niets zijn gedaan.

Alternatief is voorhanden

Natuurmonumenten signaleert dat er een goed alternatief voorhanden is: de Oranjetunnel. Deze tunnel spaart Midden-Delfland en is - in tegenstelling tot de Blankenburgtunnel - wel goed inpasbaar in het landschap.

Eenzijdige planvorming

Tot slot is ook het planvormingsproces tot dusver helemaal op de ouderwetse manier gebeurd. In plaats van de aanbevelingen van de Commissie Elverding uit 2008 te volgen is er met een eenzijdige blik naar louter de verkeersproblematiek gekeken. Natuurmonumenten roept de overheid op om een inhaalslag te maken. De organisatie wil dat de overheid met de gebiedspartners een brede ruimtelijke visie op het gebied maakt waarin bereikbaarheid naast andere belangen een plek krijgt. Dat vergroot de kans dat ook verkeersproblemen snel worden opgelost. En in zo'n brede visie, verwacht Natuurmonumenten, zal de Blankenburgtunnel als zinnige optie al snel van tafel verdwijnen, vooral vanwege de onschatbare waarde van het landschap van Midden-Delfland.

Meer informatie

U kunt contact opnemen met: Chris Bernasco (010-2170147 / 06-15014102)
Bron: www.nieuwsbank.nl
 

·
Captain
Joined
·
3,358 Posts
Mijn voorkeur de Blankenburgbrug. De brug is voor alle typen transport toegankelijk om overheen te rijden. ook voor gevaarlijke stoffen. Kunnen deze de helling niet aan, dan is de Beneluxtunnel een alternatief. Omdat de verbinding dicht bij de stad ligt, is deze van belang voor een groter verzorgingsgebied. De hellingen zijn prima voor de 60 meter hoge brug, want er is genoeg ruimte voor de aanbruggen aan beide zijden. Enige consequentie is dat de werven voor de reparatie van boorplatformen in de Botlek in dat geval westelijker zou moeten worden gehuisvest, vanwege de grote hoogte van het materieel, die niet onder de brug door zouden kunnen. Het wordt een brug die het raakvlak van stedelijk gebied en haven markeert. De Pont de Normandie laat zien dat een elegante brug in het landschap horizonverrijking kan zijn. Daarmee is het een bouwwerk dat ook een iconische waarde kan hebben voor Rotterdam als wereldhavenregio. Iets wat een tunnel nooit kan waarmaken.Op zeer lange termijn kan de Oranjetunnel gebouwd worden, die daarmee ook de Zeeuwse eilanden richting Den Haag kan verbinden en de westelijker gelegen havens kan bedienen, maar lijkt me nu nog niet van enorm belang.
Geen zin om de vorige pagina's door te lezen. Ik sluit me helemaal bij Euromaster z'n mening aan. Tolsysteem vind ik ook prima. Dan betalen in principe alleen nog maar de gebruikers ervoor. En wij hoogbouwliefhebbers, als we een keertje onze prachtige Skyline willen bewonderen v.a. die brug. Maar natuurlijk niet met dit weer.
 

·
Registered
Joined
·
35,112 Posts
^^ Als die op de plek van de Oranjetunnel zou worden gebouwd zie je van de skyline helaas niet al te veel meer. Bovendien moeten de bestuurders naar de weg kijken en niet west- of oostwaarts zoeken naar de mooie skyline. ;)

En tol is uit den boze, die verbindingen zijn al meervoudig betaald, alleen is het geld naar andere bestedingen gegaan. Dus nu moet er uit de lopende opbrengsten die de auto-/transportbranche als geheel creëert gewoon deze verbinding gefinancierd worden. ;)
 

·
Registered
Joined
·
651 Posts
^^

Natuurmonumenten zegt toch niet dat er geen nieuwe verbinding moet komen. Zij geven gewoon heel terecht aan dat de Blankenburgtunnel een enorme aantasting zou zijn en kapitaalvernietiging. De oranjetunnel zou een veel logischer, maar duurdere variant zijn.
 

·
Illustrateur
Joined
·
13,146 Posts
^^ Als die op de plek van de Oranjetunnel zou worden gebouwd zie je van de skyline helaas niet al te veel meer. Bovendien moeten de bestuurders naar de weg kijken en niet west- of oostwaarts zoeken naar de mooie skyline. ;)

En tol is uit den boze, die verbindingen zijn al meervoudig betaald, alleen is het geld naar andere bestedingen gegaan. Dus nu moet er uit de lopende opbrengsten die de auto-/transportbranche als geheel creëert gewoon deze verbinding gefinancierd worden. ;)
Ik vind het privatiseren anders niet zo'n gek systeem. Op dit moment is er geen keuze, de reguliere weg of een reguliere weg. Als een privatie partij een alternatief aanbiedt, kan de gebruiker deze als extra optie gebruiken. Dat is aan hem zelf, in Frankrijk werkt het net zo. Je betaalt die wegen niet dubbel, maar via een ander systeem. In een dergelijke brug/tunnel zit bijvoorbeeld geen algemeen belastinggeld.

Een brug zou ik nog steeds toejuichen. En hierom:
- Het vormt een alternatief voor het vrachtverkeer met gevaarlijke stoffen, die nu via de overbelaste Brienenoordbrug moeten rijden.
- Een brug is in kosten te vergelijken met een tunnel, maar biedt de voordelen die de tunnel niet kan leveren.
- Een brug heeft een landmarkfunctie, als visuele poort van Europa en de regio Rotterdam. Verder wordt de haven dan ook als gebruiker van het tracé beleefd.
 

·
Registered
Joined
·
14,152 Posts
Ik vind het privatiseren anders niet zo'n gek systeem. Op dit moment is er geen keuze, de reguliere weg of een reguliere weg. Als een privatie partij een alternatief aanbiedt, kan de gebruiker deze als extra optie gebruiken. Dat is aan hem zelf, in Frankrijk werkt het net zo. Je betaalt die wegen niet dubbel, maar via een ander systeem. In een dergelijke brug/tunnel zit bijvoorbeeld geen algemeen belastinggeld.

Een brug zou ik nog steeds toejuichen. En hierom:
- Het vormt een alternatief voor het vrachtverkeer met gevaarlijke stoffen, die nu via de overbelaste Brienenoordbrug moeten rijden.
Dit is natuurlijk een valide argument voor een brug, maar over hoeveel vrachtverkeer hebben we het? Slechts een klein deel gaat (denk ik) richting Den Haag, Leiden, IJmuiden.

- Een brug is in kosten te vergelijken met een tunnel, maar biedt de voordelen die de tunnel niet kan leveren.
Het grote voordeel van een tunnel is dat er een onbeperkte doorvaarhoogte is. Dat is voor het havenbedrijf heilig en naar mijn mening volledig te begrijpen, omdat de haven met haar mogelijkheden de basis van alles is in Rotterdam.

- Een brug heeft een landmarkfunctie, als visuele poort van Europa en de regio Rotterdam. Verder wordt de haven dan ook als gebruiker van het tracé beleefd.
Rotterdam heeft geen brug als landmark nodig. Daar kijken investeerders in de haven niet naar. Die kijken niet naar het uiterlijk, maar naar de inhoud, naar wat je als haven te bieden hebt. Bijv. een onbeperkt doorvaarhoogte.
 

·
Registered
Joined
·
601 Posts
^^
Het grote voordeel van een tunnel is dat er een onbeperkte doorvaarhoogte is.

Uiteraard moet de brug een stuk hoger zijn dan bijvoorbeeld de Erasmusbrug. Maar is het niet zo dat de echt grote containerschepen toch allemaal in de Maasvlakte 1 of 2 aanleggen?
En eventueel kan je natuurlijk altijd een brug ontwerpen die in uitzonderlijke gevallen open kan.
 

·
Registered
Joined
·
14,152 Posts
^^
Het grote voordeel van een tunnel is dat er een onbeperkte doorvaarhoogte is.

Uiteraard moet de brug een stuk hoger zijn dan bijvoorbeeld de Erasmusbrug. Maar is het niet zo dat de echt grote containerschepen toch allemaal in de Maasvlakte 1 of 2 aanleggen?
En eventueel kan je natuurlijk altijd een brug ontwerpen die in uitzonderlijke gevallen open kan.
Natuurlijk kan dat, maar er is geen steekhoudend argument om een brug in plaats van een tunnel te bouwen.
 

·
Registered
Rotterdam
Joined
·
7,588 Posts
Minister Schultz: Studie Blankenburgtunnel gaat door
6 december 2010


Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) gaat door met het onderzoek naar de Blankenburgtunnel als tweede vaste oeververbinding. Die studie moet uitwijzen of de tunnel een opossing is voor de slechte bereikbaarheid van het havengebied.

In een Kamerdebat over verkeersplannen reageerde de minister op een actie van Natuurmonumenten tegen de Blankenburgtunnel. Bij een eendenkooi langs de A20 staat een groot spandoek.

SP wil project afblazen
De SP in de Kamer vroeg de minister om het project af te blazen. Maar de minister wil voor de vaste oeververbinding zowel de Oranje- als de Blankenburgtunnel laten onderzoeken.

De aanleg zou in 2015 moeten beginnen. De VVD wil dat twee jaar vervroegen, maar dat is niet haalbaar, aldus de minister.

Www.Rijnmond.nl
 

·
Banned
Joined
·
5,040 Posts
Discussion Starter · #59 ·
In zijn befaamde rubriek Beste Hans, licht Hans Smits toe waarom het Havenbedrijf voor de Blankenburgtunnel is.Havenkrant December 2010
 
41 - 60 of 958 Posts
Top